Miers Jums!

Esat gaidīts un laipni lūgts!
Esat sveicināts Mūsu Pasaulē
un Mūsu Pavarda Gaismā!


Ieeja caur vārtiem
vai
automātiskā pārlekšana uz mājas galveno lapu pēc 30 sek.
Mēs esam derīgi tiem, kam mēs deram.
Mēs negribam kādu pārliecināt par Mūsu rīcības pareizumu un zināšanu neapstrīdamību.
Mēs varam palīdzēt atrast atbildes tiem, kas tās meklē.
Mēs uzklausīsim visus, kuri grib būt uzklausīti.
Mēs nestrīdēsimies ar tiem, kuri domā citādi vai nav ar Mums mierā.
Mēs esam gatavi diskutēt ar Domu biedriem par to, kā Mums labāk darīt to, ko darām Mēs un kā palīdzēt Domu biedru darbā.
Mēs uzklausīsim kritiku, bet neļausim sevi novirzīt no tā, ko redzam par pareizu, labu un ticamu.
Mēs varam atklāt Mums Zināmo Domu biedriem, bet nevaram mierināt tos, kuriem ir citādi uzskati par lietu dabu un kārtību.
Mēs atbildēsim uz jautājumiem, bet nesniegsim pierādījumus savu atbilžu apstiprināšanai.
Mēs priecāsimies, ja Mūsu atbildes izraisīs jaunus jautājumus un rosinās Jūs pierādījumu meklējumos pret vai par labu Mūsu zināšanām.
Mēs priecāsimies par katru ceļabiedru, bet neskumsim baudot Ceļa vientulību.
Mēs nebūsim pārsteigti, sastopot Ceļā visdīvainākos Draugus un vērotājus, taču vienmēr atcerēsimies, ka neesam ne pirmie ne pēdējie šajā Ceļā.
Mēs esam Ceļā, kurš, būdams Mūsu Ceļš, tāpat ir daudzu citu Ceļš un tas, ko varam vēlēt visiem, ir - Ceļā būt!