Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


[RU]


Ārsts arī ir Cilvēks.


- Kas Cilvēkā ir vissvarīgākais?

- Rokas? Prāts? Sirds?

Vieni teiks – rokas. Ar rokām veido visu, kas apliecina viņa klātbūtni un ienes izmaiņas vidē. Ja Cilvēkam nebūtu šo spēju, tad viņa klātbūtne uz šīs planētas būtu bezjēdzīga.

Citi teiks, ka tas ir prāts. Prāta vadībā kustās rokas. Prāts aplūko savas darbības rezultātus, vērtē un vada vērtējumu ceļā iegūto atziņu ieviešanu dzīvē – uzlabo apkārt esošo.

Bet mēs teiksim – tā ir Cilvēka Sirds.

Sirds virza Cilvēka interesi un dod vērtību atziņu.

Sirds dod ierosmi prāta darbībai un kritērijus, pēc kuriem prāts izdara vērtējumus.

Sirds prātu virza uz labu, uz labā uzturēšanu un uzlabošanu.

Sirds aptur neprāta vadītu roku.

 

- Kura ir vērtīgākā zinātniskās darbības daļa?

Vieni teiks – izdarītais eksperiments, iegūtais rezultāts un tā publikācija, ieviešana dzīvē.

Mēs teiksim – zinātniskās darbības ierosinātājs – Sirds tieksme izaugsmē līdzināties lielāko Siržu spējām. Tas cēlonis, kā dēļ zinātnieks ķeras pie darba. Šis cēlonis nosaka katra pētījuma un tā rezultāta vērtību vai pilnīgu bezjēdzību.

Vieni teiks – nav svarīgi, kāds ir pētnieks, viņa raksturs un daba, viņa morāle un tikumi. Nav svarīgi, kāda ir bijusi viņa audzināšana. Svarīgi ir tikai viņa pētījumu rezultātu pieraksti. Viņi teiks – tikai šie pieraksti tādā vai citā ceļā mainīs realitāti un bagātinās Cilvēces zināšanu pūru.

Mēs teiksim tā – pamatā liktais nosaka visu tālākās attīstības un pielietojuma ceļu, tā dzīvi un gala rezultātu. To, pa kādu ceļu virzīsies pētījumu rezultātu pielietojums un kādas būs tā sekas, lielā mērā nosaka pētnieka un viņa līdzstrādnieku psihiskās enerģijas raksturs, daba un kvalitātes.

Pētnieka audzināšana, morāle un tikumi nosaka kā pētījumu raksturu, tā pētījumu gaitu un to, ko viņš novēro, ko atstāj bez ievērības un vislielākajā mērā viņa iegūto datu interpretāciju – viņa secinājumus un tālākos soļus zinātniskajā darbā.

Tā mēs varam jautāt:

-         Kas ir ārsta darbības pamatā?

-         Vai tās ir viņa zināšanas?

-         Vai tās ir viņa darba spējas?

-         Vai tās ir viņa Cilvēciskās īpašības – viņa darbības stimuli, viņa tikumi un Sirds vadītās psihiskās enerģijas daba?

-         Vai tā ir viņa Sirds tieksme darīt labu, palīdzēt nelaimē nonākušajam, izstarot savas Sirds dzīvību tur, kur ir traucēta Dzīvības plūsma?


Mēs teiksim, ka tā ir Psihiskās Enerģijas būtība – uzturēt Dzīvību visur, kur tā ir un to darīt visos ceļos, kādi vien eksistē Bezrobežībā. Katra Psihiskās Enerģijas kvalitāte un forma atrod savu ceļu, savu darbības lauku un plūsmas kanālu. Mēs to varam saukt par sūtību, aicinājumu vai profesionālo derīgumu tad, kad šis kanāls, darbības lauks un ceļš ir Cilvēks.

 

Un tāpat var jautāt:

-         Kāpēc ir ģeniāli, spējīgi, vienkārši labi ārsti, tāpat kā nekur nederīgi mediķi?

-         Kāpēc no vienas mācību iestādes nāk un vienā slimnīcā strādā tik ļoti atšķirīgi darbinieki?

-         Kāpēc vienam pasniedzējam viņa vārdus “ķer no gaisa”, bet citam tie ir jāiekaļ savu audzēkņu galvās?

-         Kāpēc vienam ārstam pietiek parādīties palātā, lai viņa slimnieki jau justos labāk, bet citam vārguļo gadiem ilgi?

-         Kāpēc viens ārsts var uzstādīt diagnozi sarunas laikā, bet citam nepalīdz sarežģīta tehnika un izmeklējumi?

-         Kāpēc viena ārsta darba paņēmieni nav atkārtojami un viņš ir neizsmeļamas enerģijas pilns, bet citi sūdzas par ikdienas rutīnu un izdegšanu?

 

Tāpēc, ka te mēs redzam atšķirīgu psihiskās enerģijas kvalitāšu mijiedarbību saskanīgās, papildinošās vai savstarpēji vājinošās, cīņas un disharmonijas attiecībās. Spēcīgas, izkoptas, attīstītas vai nedisciplinētas un neizkoptas psihiskās enerģijas darbību. Te mēs redzam augsti tikumīga un labvēlīga Cilvēka psihiskās enerģijas atšķirību no egoistiska un savrupībā ieslīguša cilvēka psihiskās enerģijas rakstura.

Te mēs redzam objektīvu rādītāju – Cilvēka Sirds darba vērtējumu. Te mēs redzam to iespaidu un ietekmi, kādu viena Cilvēka Sirds un tās raidītā enerģija atstāj uz citu Cilvēku, viņa Sirdi, darbu un dzīvi. Te mēs redzam, kā Cilvēks pats veido sevi un savu likteni.

Mūsu dienās neviens nav jāpārliecina par to, ka mēs visi esam saistīti vienotā Dzīvībā, dvēselē un apziņā. Nevienam vairs nav jāpierāda, ka mēs visi esam savstarpēji atkarīgas veseluma daļas. Visam dzīvajam, katrai dzīvā daļai piemīt sava dzīvības pulsācija un tās ritms. Visa Dzīvība vibrē, viļņo, pukst un dun. Katru vibrāciju, vilni un apriņķojumu vada Sirds. Katram un visam ir Sirds. Katra Sirds saistās savā ritmā ar visām citām Sirdīm Visuma Bezrobežībā. Visas Sirdis skan Sfēru Mūzikā. Caur katru Sirdi no Sirds uz Sirdi plūst visu Siržu strāvas un ritmi.

Katra Sirds saņem visu lielo un mazo Siržu sūtījumus un raida tās tālāk caur sevi.

-         Kā gan kāda Sirds, esot tik bagātīgi apdāvināta, mīlēta un barota var just pagurumu, vientulību, nomāktību, izsīkumu un domāt par savu izdegšanu?

-         Kā gan tik varenu spēku saņemot, kādas Sirds nesējam viņa slimnieki var just dzīvības spēku trūkumu?

-         Kāpēc viena zobārsta pacienti nekad vairs nesūdzas par zobu sāpēm, bet cita liktās plombes izkrīt pēc nedēļas?

 

Tāpēc, ka profesionālo derīgumu nenosaka spēja noturēt rokās instrumentus, absolvētās mācību iestādes reitings vai ministra partijas piederība, kvalifikācijas celšanas kursi un prasme pielietot jaunākās tehnoloģijas. Senatnē, kad ārstu bija mazāk un viņu rīcībā bija vienkāršāki rīki, mirušo bija tikpat daudz, cik tagad. Ārstu un ārstniecības līdzekļu skaita pieaugums nenozīmē slimību skaita samazināšanos un to, ka viņu ilgāk dzīvojošie pacienti savā dzīves laikā ir laimīgāki.

Vienotās Dzīvības Sirds ritms nonāk pie katra sava bērna caur daudziem visai atšķirīgiem kanāliem – Sirdīm. Tās atšķiras gan pēc darbības – ritma veidiem, gan pēc darbības apjoma – lieluma, gan pēc to kvalitātēm. Katram lielumam ir sava darbības telpa. Jo lielāka Sirds, jo lielāku telpu un vispusību – mazāko Siržu spektru tā ietver. Jo lielāka Sirds, jo vairāk Kosmisko strāvu tā uztver un plašāks ir tās darbības pielietojums. Tāda Sirds prot savienot šķietami nesavienojamo un atrisināt šķietami neatrisināmo. Tai ir vispusīgāks pielietojums, tāpēc tā baro lielāku pulku mazāku un šaurāk specializētu pukstentiņu.

Katra Cilvēka Sirds ir tāds pukstentiņš, kurš kalpo kādam noteiktam enerģijas veidam. Kāds ar, sēj un ražu vāc, kāds koku audzē un tēš, kāds kaļ, cits dzied, cits tālās zemēs ceļo, cits zīmē, kāds mājas ceļ vai par dzimteni karo, bet vēl cits tos visus ārstē. Tā Sirds, kura var ārstēt, tā nevar labi darīt to, ko dara citas, bet citas nekad nevarēs labi ārstēt. To, kurš Ir Ārsts, par tādu padara viņa Sirds. Un neviens cits viņa vietā nevar stāties, jo tad ārsta diplomu saņēmis un tehnoloģijas apguvis, ministrijas norādījumus pildīdams, vairos savu pacientu ciešanas un viņu neticību ārstu spējām tās atvieglot. Tāpat arī ārsts, citu profesiju apguvis, var gan būt pārticis un labi nodrošināts, bet nekad nebūs laimīgs, jo viņa Sirds to ik dienu un nakti sauks pie tiem, kuri ir viņa Sirds dzīvības spēku aizgādībā.

Katra mazā Sirds savus dzīvības spēkus saņem no kādas Lielās Sirds caur tās strāvu nesējiem un vadītājiem – Sirds līdzstrādniekiem. Tad, kad ārsta Sirds strāvas saskaras ar pacienta Sirdi, tajā ieplūst viss Ārsta Sirds saturs. Pacients saņem Ārsta Sirds domas, rūpes, pārdzīvojumus un tieksmes. Ko elpo ārsts, ar to piesātinās pacients. Ārsts nosaka visu tālāko sava pacienta dzīves gaitu. Tieši ārsta Sirds skaidrība un domu tīrība ārstē slimnieku. Ārsta psihiskās enerģijas kvalitāte slimnieka apziņā ienes tur trūkstošo harmoniju un slimnieks saprot savas slimības izcelsmi, un kopā ar ārstu novērš tās cēloņus un atkārtošanos. Vai arī saindējas šaursirdības savtībā un kļūst par hronisku poliklīnikas apmeklētāju. Ārsta Sirds lielums – dāsnums un tās izstarotās psihiskās enerģijas kvalitāte ir labākā tautas veselības programma. Ārsta tikumība ir universālās zāles – panaceja pret visām slimībām. Šīs neapgāžamās un pierādījumus neprasošās patiesības ir pietiekams pamats, lai pārskatītu visu ministriju darbus, plānus un stratēģijas.

Cik Ārstu būs ārstu kabinetos un cik lielas un spēcīgas būs viņu Sirdis, cik koptas un attīstītas būs viņu psihiskās enerģijas, tik liela un vesela būs viņu aprūpētā tauta.

Katra Sirds, dāsni dodot tālāk dzīvības spēkus, pati smeļas no šīs neizsīkstošās straumes. Katra, dodot tālāk, saņem pateicības veltes un savu spēju pieaugumu. Tāda Sirds gūst vairāk, kā spēj lietot savam labumam. Tāda aug vispusībā, spēju skaistumā un spēkā. Tāda Sirds nodibina aizvien jaunas saites Visumā, saņem jaunus ritmus, enerģijas un citu telpu palīdzību.


-         Kā gan te var just izdegšanu?

-         Kā var parādīties izdegšana tur, kur ir tāda dzīvības spēku pārbagātība?

-         Kā rodas šāda epidēmija?


Izdegšana ir psihiskās enerģijas krājumu zaudēšana apkārtradītās disharmonijas haosa viļņos un dzīvības spēku izsīkums sirds šaurībā. Tie, kuri aizspriedumu vadīti atsakās no sava darba un Sirds aicinājuma, ieņemot kādu citu profesionālo telpu, atņem savai Sirdij tās darba telpu, dzīvības spēku plūsmu, rada disharmoniju un haosa viļņus. Tie, kurus pārņem materiālās labklājības rūpes, piesārņo un aizsprosto savas Sirds kanālus un atdala to no Vienotās Dzīvības plūsmas ritma un avotiem. Tie, kuri iestājas savrupībā, konkurencē par labāko vietu un rūpēs par paša iztikšanu, iesprosto sevi pašu celtos bada mūros. Tāda Sirds, atrodoties pārbagātības Okeānā, cieš izsīkuma slāpes.

Katra psihiskā enerģija aiziet no sabojāta trauka. Psihiskā enerģija pieprasa visplašāko sadarbību. Tur, kur ieviešas savtība un savrupība, tur psihiskajai enerģijai nav vietas un darbības telpas.

Tur, kur Cilvēki sāk runāt un domāt par savu personisko labumu, tur sākas izdegšanas epidēmija.

Tur, kur Cilvēki pārkāpj savstarpējo attiecību normas, tur sākas izdegšanas sērga.

Tur, kur Cilvēki atsakās no Dabiskās Kārtības un pieļauj Haosa viļņus, tur viņi sadeg savas disharmonijas sārtā.***


            Kosmiskie Likumi Sargā.

            Kosmiskie Likumi ierāda vietu, laiku un samērus.

            Kosmiskie Likumi nes Vienotās Dzīvības Sirds ritmu.                                                                                    Pauls Stelps

                                                                                    Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa