Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi


.PDF versija izdrukai

Jautājums no www.philos.lv

546.

No: Evijas       Temats: masveidīgā tieksme ...

?←      2015. gada 27. maijs 21:01:14

Labdien! Ar ko izskaidrojama masveidīgā tieksme uz pīrsingiem, tetovēšanos un neestētisku ekshibicionismu (atkailināšanos un pārspīlēti pieguļošu apģērbu valkāšanu - miesas demonstrēšanu) it sevišķi sieviešu un grūtnieču vidū. Paldies!Atā, atā brālīši!

 

Lai iegūtu atbildi uz šo jautājumu, mums jāpaceļas tālu pār ikdienišķo dzīves ritējumu. Iegūtās atbildes labākai saprotamībai aplūkosim līdzīgu gadījumu Dabas dzīvē.

Visa dzīvo organismu dzīvē izmantotā enerģija nāk no Saules. To uztver, asimilē un tālākā apritē ievada augi. Augi baro visus. Augi ir universāls transformators. Augi gaismas enerģiju padara pieejamu citām dzīvajām būtnēm. Augu sarūpēto tālāk izmanto visi citi, kuri šo enerģiju nodod tālāk viens otram un izplata to no sauszemes uz ūdeni. Gala rezultātā visa asimilētā enerģija nonāk Okeānā, kur tā vēlāk pāriet citās – klimatu veidojošās enerģiju formās. Ar klimatu veidošanu jāsaprot astrālo formu (elementāļu) ietekme uz fiziskās matērijas kustību.

Īpaša situācija ir Ziemeļu ledus okeāna krastos. Tur pienāk maz Saules enerģijas, veģetācijas (asimilācijas!) periods ir īss, bet Okeānu ilgi sedz ledus vāks. Tas apgrūtina Saules enerģijas ieplūšanu Okeānā tā iemītnieku barošanai. Daba šo „transporta” problēmu ir atrisinājusi pietiekami vienkārši.

Tundrā dzīvo labi ēdoši un ātri reproduktīvi (strauja vairošanās) grauzēji – lemingi. Lemingu populācija savu maksimumu sasniedz katru trešo gadu. Tad tie noēd zaļo augu ražu, uzkrāj sevī biomasu (gaļas kilogramus) un rudenī, astrālo būtņu vadīti, sapulcējas lielos baros. Šie bari astrālo būtņu vadībā dodas uz Okeāna krastu un platā straumē lec no krasta Okeāna viļņos. Tundrā paliek neliels skaits lemingu, kuri aizsāk nākošo trīsgadu vairošanās un Okeāna iemītnieku barošanas ciklu.

Tā mēs redzam, ka lemingu populācijā ir divas lemingu grupas. Lielākā vienmēr salec Okeānā, bet mazākā paliek, dzīvo tālāk un aizsāk jaunu dzīves ciklu. Vairākuma viedoklis lemingus ved nāvē. No lemingu puses skatoties vairākuma viedoklis nes destruktīvu rīcību, bet no Okeāna raugoties lemingu destruktīvā aktivitāte (muļķi ar iniciatīvu) nāk par labu Okeānam un tā iemītniekiem. Daba pati sevī dzīvo un savā dzīvē virza savus organismus tā, lai tie savā dzīvē nestu lielāko labumu visam dzīvajam. Destruktīvas darbības vienas sugas robežās dod aizsākumu sintētiskiem procesiem lielākas sistēmas struktūrā. Tieši tāpat darbojas siseņu un citu kukaiņu dzīves mehānismi.

Tagad pievērsīsimies Cilvēkam.

Vispirms jāatbild uz jautājumu:

- Kas ir Gejropas populācija?

Ja palūkojamies vēsturē, tad redzam, ka visa tās dzīves un darbības (viņi paši to sauc par kultūru, vērtībām un attīstību) enerģija nāk no kolonijām. Cik kurai Gejropas zemei ir izdevies izlaupīt kādu teritoriju vai savu kaimiņzemi, tik arī tā ir „kulturāli” un „ekonomiski” „attīstījusies” (morāli un tikumiski pagrimusi). Visa Gejropas „labklājība” ir tikai un vienīgi citiem Cilvēkiem nolaupīta. Visi tās sasniegumi balstās noziedzīgā citu Cilvēku dzīves resursu izmantošanā. To, ko sociāli – ekonomisko formāciju terminoloģijā sauc par koloniālismu, to enerģētiskās aprites tipu klasifikācijā sauc par vampīrismu.

Gejropa ir vampīriska populācija.

Gejropieši ir vampīri.

Gejropieši dzīvo kā vampīri.

Gejropas iedzīvotāju lielākā daļa ir vampīri ar vampīrisku skatījumu uz dzīvi, vērtībām, ideoloģiju un tikumiem.

Vampīrismam ir sekas.

 

Ir precīzs antīko filosofu novērojums – „Sievietes ir kautrīgas, sarkst un raud” un „Sievietes vārdiem, rīcībai un īpašībām vērtību piešķir Skaistums, Maigums un Sirsnība”. Ar to filosofi pateica, ka anatomiskā uzbūve norāda uz dzīvniecisku piederību mātītēm vai tēviņiem, bet Cilvēks (Sieviete ir tikai tā, kura uzrāda stingri pieprasāmas vērtības – kautrību kā dzīvesveida, audzināšanas un sabiedrisko attiecību summu – kultūras normu), sarkšanu (kā fizioloģisku un nervu darbības tipu – dvēseles dzīves redzamu atspulgu) un asaru plūsmas dabiskumu (dvēseles attīrīšanās spēju). Dabisks Skaistums ir Kosmosa Radošo spēku klātbūtnes zīme (iepriekšējo dzīvju alga), bet Maigums un Sirsnība runā par altruismu Sievietes dabā.

Tātad egoistes, bezgodes un pagrimušās nav sievietes šī jēdziena īstajā nozīmē, bet tikai anatomiski sieviešu kārtas ķermeni – dzīvnieciskas mātītes.

Cilvēki lepojas ar Cilvēcisko.

Dzīvnieki demonstrē savas dzīvnieciskās vērtības.

 

Antīkās norādes atklāj to, ka ir divi organisma veidi – Cilvēciskie un dzīvnieciskie. Katrs dzīvo savu dzīvi, savā vērtību sistēmā un katram ir cits dzīves ceļš un tā rezultāts. Vampīriski, pagrimuši Cilvēki pievēršas dzīvnieciskai dzīvei un tās vērtībām. Tādā veidā nederīgās dvēseles iziet savu deģenerācijas ceļu.

Cilvēces vēsture veidojas divu hierarhiju – Gaišās un tumšās cīņā.

Katra no tām sevī pulcinājusi sev atbilstošos Cilvēkus. Tumšā hierarhija sevī uzsūkusi Cilvēces atkritumus. Attiecības šo hierarhiju starpā neizbēgami nonāca atklāta kara stāvoklī. To sauc par Armagedonu. Armagedons noritēja trijos posmos. Pirmais beidzās XX.gs. sākumā un beidzās ar pirmo pasaules karu. Tajā tumšā hierarhija zaudēja savu vadību, filosofisko bāzi un stratēģisko vadību. Otrais beidzās ar fašisma sakāvi un tajā tumšā hierarhija zaudēja vidējo posmu un savu „smadzeņu centru”. Tagad ir beidzies trešais posms, kurā ir sakauta tumšās hierarhijas zemākā – intelektuālā daļa. Tirgus, ekonomika, fiziskā –sadzīves labklājība ir prāta darbības zemākais līmenis. Tas, ko mēs tagad vērojam, ir tumšās hierarhijas galējā iznīcināšanas fāze.

Vampīriskas būtnes piesaista destruktīvas enerģijas – tas ir metafiziski neizbēgami. Šīs enerģijas sagrauj apziņu, psīhi un ķermeni. Tieši to mēs tagad redzam viņu destruktīvajā dzīvesveidā, sabiedriskajās attiecībās un uzvedībā. Tas ir dabisks Dabas pašattīrīšanās mehānisms. Protams, nav patīkami vērot šo pašiznīcināšanās ainu, bet jāsaprot, ka tās ir pārejošas grūtības. Pēc kāda laika tumšās hierarhijas paliekas būs gājušas bojā un Zemi apdzīvos tikai normāli Cilvēki. Tāpat kā lemingi salec Okeānā, lai tur pabarotu ūdens iemītniekus, tāpat tumšās hierarhijas būtnes piekopj destruktīvu dzīvi un tādā veidā atbrīvo mūsu planētu no savas klātbūtnes. Tumšās hierarhijas sastāvā esošie ir sevi iezīmējuši un padarījuši redzamus. Viņi sapulcējušies, sapraidojušies, satetovējušies un bauda sava daudzskaitlīguma apziņu. Viņi atkārto lemingu gājienu pretī Okeānam.

Tomēr vienmēr ir Sievietes (kautrīgās, sarkstošās, raudošās, Skaistās, Maigās un Sirsnīgās) un Vīrieši, kas šodien ir mazākumā. Tomēr tieši viņi turpinās Cilvēces evolūciju tās jaunajā ciklā. Esiet lepni, ka piederat Cilvēces Gaišajai daļai. Tumšie sev aizrauj līdz tikai tos, kuros ir kāda iekšējā kroplība. Ievērojiet, kā tumšie nēsājas un darbojas ap kroplībām, kaut gan atbalsts ir jāizrāda labākajiem. Tādā veidā viņi izpauž destruktīvo enerģiju darbību. Tai atsaucas tikai iznīcībai nolemtie. Tas ir aizejošo gājiens uz neatgriešanos. Sapratīsim un pavadīsim viņus viņu ceļā ar domu, ka viņi attīra Cilvēci un mūsu planētu. Nams visnesakoptākais ir tieši lielās tīrīšanas laikā! Ir jāpriecājas, ka tumšie un viņu līdzskrējēji, kā arī visi dzīvnieciskie organismi ir sevi tā iezīmējuši un ar to darījuši redzamus.

Pavadīsim viņus uz neatgriešanos.

                                                                                                 PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa