Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Atmaskotais Eiro jeb vilks jēra ādā...turpinājums!


Ir pienācis laiks, kad katrs saprātīgais skaidri redz, kas notiek mūsu zemītē.

Sveši kungi nāk un ved uz mūsu zemi melus, stāsta par eiro labumiem, bet katram jāsaprot, ka svešķermeņi mūsu zemei ir lieki atkritumi.

Kas tad ir Lats?

Kāpēc mūsu nacionālā valūta ir Lats?

Kāpēc mūsu senči glabāja Latus?

Kādas vērtības atstāja mūsu senči?


Lai saprastu atbildi uz šiem jautājumiem, sākšu ar to, ka Lats ir mūsu naudiņa, un citādi nemaz nevar būt!

Kas ir eiro?

Eiro ir sveša nauda.


Lats ir mūsu zemes simbols, tā ir mūsu kopējā vērtība.

Arvien vairāk un nekaunīgāk Latvijā tiek ievazātas svešas lietas. Ar katru dienu un stundu var skaidri saprast, ka cilvēkus vēlas paverdzināt, nopirkt, iemānot svešas nederīgas lietas.

Lats ir naudiņa, kas ikdienā ceļo starp mums visiem kā upe, kas vieno mūs visus. Mūsu senči glabāja latiņus visos laikos, lai kādi sveši kungi arī nāktu pār mūsu zemēm, tas vienoja gan atmiņās, gan apziņā, un bija viena no vērtībām, lai saprastu, kas mēs esam paši. Eiro mums nenodos to spēku, kas ir mūsos iekšā pašos. Gauja nekad nepārtaps par Temzu, un Lats nekad nevar kļūt par Eiro.

Pašlaik notiek strauji uzbrukumi mūsu vērtībām, pašapziņai, ko veicina vecās Eiropas kungi ar baņķieru bandām, kuru alkatībai nav robežu.

Eiropas kungu plāni ir melīgā, viltīgā veidā ieviest eiro, tādējādi atņemot mums vērtības, soli pa solim virzoties pretī elektroniskajai naudai, kas cilvēkus padarīs par pilnīgiem vergiem. Tas ir brīvības laupīšanas mēģinājums. Cik daudzi to saprot?

Lai atmaskotu šo nodevīgo plānu, pietiek ielūkoties ikdienas notikumos mūsu dzīvēs. Pašlaik augļotāji slēpti un ar viltu ievieš norēķinus ar bezskaidru naudu. Valsts iestādēs vairs nevar norēķināties ar skaidru naudu - ar mūsu Latu. Kādu ainu mēs redzam? Viens no piemēriem.

Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem Nr.96, kas pieņemti 2013.gada 19.februārī nosaka rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegto maksas pakalpojumu veidus, maksas apmēru un samaksas kārtību. Skatāmies uzmanīgi 3.punktu, kur noteikts, ka rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā maksājumus var veikt ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī un ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka), kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, tātad tikai ar elektronisko naudu. Atkal Bankas kā vampīri klāt? Kur paliek cilvēka brīva izvēle norēķināties ar skaidru naudu? Šādu brīvību cilvēkiem nolaupa ar viltu un meliem. Brīvam cilvēkam ir izvēle, vergam tādas nav. Vai saprātīgs cilvēks labprātīgi kļūtu par vergu? Protams, ka nē. Cilvēks pēc savas būtības nes sevī Cilvēciskās īpašības. Lietas ir jāsauc īstajos vārdos, un īstenība ir cilvēku sirdīs.

2013.gada 23.janvārī ir izdarīti grozījumi likumā „Par Latvijas banku”, kur atkal slēptā veidā tiek nomainītas mūsu vērtības pret svešām, mums nederīgām. Grozījumos noteikts, ka Latvijas Banka savā darbībā ievēro likumus, Līgumu par Eiropas Savienības darbību, kā arī citus valstu centrālo banku darbību regulējošos tiesību aktus atbilstoši Līgumam un tā 4.protokolam "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem", tātad tiek nodotas tiesības lemt Eiropas banķieriem par mūsu monetāro politiku. Vai brīvs Cilvēks nodos svešiniekam tiesības lemt par viņa dzīvi? Protams, ka nē.

Katra cilvēka liktenis saistīts ar savu zemīti, nevis ar svešu kungu uzspiesto.

Svešu kungu plāns ir apspiest mūsu vērtības līdz pašai saknei, jo koks nevar augt, ja tam nav sakņu, tas nokalst. Svešajiem ir saknes nokaltušas, tur vairs nav īstas dzīvības pazīmju. Tie slepus zogas pie mūsu saknēm un vērtībām, lai censtos tās iznīcināt. Vai mēs to vēlamies? Protams, ka nē!

Iepriekšējā rakstā es atminējos kādu pasaku par vilku un septiņiem kazlēniem, kur vilks ar viltu un meliem centās iekļūt kazlēnu mājās, bet tad, kad viņš to izdarīja, bija jau par vēlu. Tikai viens kazlēns spēja paslēpties un saglabāt sevi. Pašlaik ir laiks, kad vilks jau ir iekļuvis Eiropas mājā, bet ne Latvijā. Tas klauvē pie mūsu Mātes Latvijas durvīm, dziedot slavas dziesmas eiro. Vai saprātīgais atvērs tam durvis? Protams, ka nē. Saprātīgais klausās savu Māti un savu Sirdsbalsi.

Atausa atmiņā vēl kāda pasaka par Tēvu un trim dēliem, kur dēli devās pasaulē, bet Tēvs tiem sacīja, lai dēli saglabā savas sirds vērtības, lai kādi arī būtu dzīvē pārbaudījumi. Pagāja gadi, tālās zemēs viens no dēliem kļuva par valdonīgu karotāju, otrs par alkatīgu tirgoni, bet jaunākais neko nebija sasniedzis materiālajā ziņā, bet glabāja Tēva mīlestību un vērtības. Tas vieno Tēvu ar dēlu. Šis stāsts ir par zemi, par cilvēkiem. Pašlaik mājās pārrodas abi valdonīgie brāļi, ar asinīm aptraipīti iekarotāji, ar alkatību un salaupītajiem naudas maisiem, bet bez vērtībām un mīlestības sirdīs, ko Tēvs tiem bija atstājis saglabāšanai. Bet jaunākais saglabā mīlestību un vērtības, mīl savu zemi, rūpējas par apkārtējiem, sargā savu sētu no visas Sirds.


Arī mēs sargājam savu zemi, rūpējamies, ticam, atbalstām viens otru no visas Sirds!


Ar gaišām domām un mīlestību!Raivis BušsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa