Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai

Jautājums no www.philos.lv

465.

No: aijas       Temats: bērniņu gaidot

?←      2012. 23. septembris 12:22:20

Labdien! Šobrīd gaidu savu bērniņu. Vai Jūs varat ieteikt kā atmest visas sliktās domas un domāt, darīt tā lai bērniņam ir labi. Varbūt ir kādas īpašas lūgšanas gaidot bērniņu? Vai varat ieteikt izlasīt kādu grāmatu? Paldies


Atslēga Jūsu rokās.

 

Ir liels prieks būt tur, kur Dzīvība ienāk, ir klāt un savu nākotni veido. Jūsu bērniņam ir un būs labs tas pats, kas ir labs visiem, vienmēr un visur. Tagad Jūs savam bērniņam esat viņa Kosmoss un Lielā Klātesme. Tas, kas esat Jūs un ir labi Jums, ir labi viņam. Viņš pieņem Jūs kāda esat un liek to par savas nākošās dzīves pamatu un normu.

            Tāpēc tas, kas ir Īsteni Labs, spēcinošs, veselību un dvēseles dzīvību uzturošs Jums, tas ir un vienmēr būs spēcinošs arī viņam vienmēr un visur. Tas, ko Jūs sev par labu turat tagad, būs viņam par mēru labā vērtējumam vienmēr un visur. Tāpēc to, kā viņš dzīvos, nosaka Jūsu par labo turētā tuvums Īsteni Labajam. Jo vairāk tie abi būs kopā, jo spēcīgāks būs bērns, jo lielāks būs šis Cilvēks savā dzīvē un viņa sasniegumi ies kopsolī ar visiem, vienmēr un visur esošo Labumu.

            Grūtniecības laikā bērna tēvam ir jābūt Jūsu ideālam. Mazākās šaubas un neapmierinātība par viņa rīcību atspoguļosies bērnā, paralizēs viņa spējas un gribu, atņems veiksmi viņa dzīvei – slēgs viņa ceļus.

            Jūs šodien veidojat sava bērna, viņa nākošās ģimenes, viņu bērnu un mazbērnu nākotni. Tādā pat mērā Jūs veidojat arī tās sabiedrības nākotni, kurā viņiem visiem būs jādzīvo. Mēs savu dzīvi uzlabojam, uzlabojot visu apkārtējo Cilvēku dzīvi nākotnē. To mēs varam izdarīt tikai vienā veidā – ieliekot savos bērnos to, ko gribam piedzīvot paši. Savukārt mūsu bērni var piedzīvot tikai to, ko mēs viņos esam ielikuši. Bērni savā dzīvē veiksmīgi var turpināt tikai mūsu iesākto un viņos ielikto, jo viņi ir daļa no mums. Visos citos ceļos viņus gaida neveiksmes un nelaimīgums, jo mūsu ieliktais der tikai mūsu ceļa turpinājumam. Šodien veidojot viņu sabiedrības nākotni, mēs veidojam savu bērnu labklājību šajā sabiedrībā.

 

            Sabiedrība, Cilvēks tajā un tās bērni ir viens veselums.

 

            Laimīgi Cilvēki veido, uztur un dzīvo laimīgā sabiedrībā.

            Nelaimīgi Cilvēki nevar izveidot laimīgu sabiedrību.

            Nevar būt laimīgi Cilvēki nelaimīgā sabiedrībā.

            Domājot par savu bērnu laimi, mums ir jādomā par to, kas ir Laime visiem, vienmēr un visur.

            Ja jūs šo domu pieņemat, saprotat un uzturat sevī – to domājat, tad Jūs jau esat veikusi pusi no tā, ko gribat sasniegt. Slikto domu atmešana ir labo domu domāšanā. Labo domu domāšana nāk ar atteikšanos no konkurences, egocentrisma un sīkmērķības. Labo domu domāšana nāk ar pievēršanos Zvaigznēm, Cilvēka Kosmiskumam, Ideāliem, lieliem mērķiem, atbildībai Visa Dzīvā Brālībā un šīs kopības izjušanā. Arī šajā brīdī Jūs esat triju – Tēva, Mātes un Bērna kopība vienā. Caur Jums nāk un IR kopība.

            Jūs Esat Kosmoss un Kosmoss ir ap Jums. Jūsos ir tas, ko Jūs sevī ielaižat. Slikto domu cēloņi, iespējams, ir ārpus Jums. Tad tie ir jāapzin un jāpieņem lēmumi attiecībā uz tiem. Iespējams, ka tās ir reāli eksistējošas problēmas, kuras pašas par sevi, neatrisinātas, nezudīs. Katra savlaicīgi nerisināta problēma pieņemas apmēros un sekās. Bērna nākotnes veidošana ir savlaicīga esošo problēmu risināšana.

Ir naivi domāt, ka viņi varēs atrisināt mūsu neatrisinātās problēmas. Viņiem būs jauni līdzekļi, bet, neskatoties uz to, arī viņi mūsu atstāto problēmu priekšā būs tikpat bezspēcīgi, kā mēs, jo viņi ir (vienmēr būs) tikai tas, ko mēs viņos ieliekam – savas spējas vai nespēju risināt to, ar ko saskaramies. Tāpēc to, ko nevaram atrisināt paši, nevarēs risināt viņi, un viņi veiksmīgi risinās to, ko labi daram mēs. Tāpēc stiprinieties un droši risiniet visu to, kas nāk Jums priekšā. Tā Jūs veidojat sava bērna veiksmīgumu. Viņš sevī nesīs Jūsu dvēseli kā savas dvēseles daļu.

            Varbūt, ka ārpusē esošais slikto domu cēlonis nav Jūsu pašu, bet citu radīts un uzturēts. Katrai apdzīvotai vietai un tās iedzīvotājiem ir kolektīvā apziņa. Tāda ir Jūsu ģimenei, Jūsu dzīves vietas, darba kolektīva, valsts, tautas un ar to dažādās attiecībās stājušos Cilvēku kopumiem. Diemžēl tagad ir tā, ka šo Realitāti pretēji tajā ieliktajām Labā radīšanas un uzturēšanas iespējām, izmanto ļauniem mērķiem. Kolektīvajā apziņā ievada un uztur sliktās domas. Kolektīvo apziņu izmanto Cilvēku paverdzināšanai un novadīšanai lopiskā stāvoklī, viņu noturēšanai un izmantošanai tādā stāvoklī.

            Biheiviorisma attīstība ir devusi kolektīvās apziņas vadības rīkus tam necienīgu radījumu rokās. Apziņas ietekmēšanai tiek uzturēta spriedze, satraukums, nedrošība, aktualizēti instinkti, iekāres, kaislības un visu cīņa ar visiem. Satrauktu un tā novājinātu Cilvēku narkotizē ar radio, televīzijas raidījumu, avīžu un žurnālu saturisko tukšību un “mākslas un kultūras dzīves” postošo ietekmi. Tagad tā saucamā “mākslas un kultūras dzīve” ir vērst uz to Īstenajai būtībai pretējo – Dabiskās Kārtības, Normu un Dzīvības formu graušanu. Jebkura “citādība” – pretnostatījums Vienotajai Realitātei un tās Īstenībai ir ceļš nebūtībā – nekāda “cita dzīve” ārpus vienotās un vienīgās Īstenības nav iespējama.

            Tā satraukto un narkotizēto Cilvēku apziņas tiek manipulētas un vadītas caur sociālajos tīklos un internetā aktualizēto, radio un televīzijas raidījumu struktūru, uzbūvi, ritmu un saturu. Jums rādītās filmas, seriāli un šovi Jums rāda neesošu pasauli, bet liedz adekvāti uztvert esošo un saprātīgi rīkoties tajā. Pašlaik kolektīvajā apziņā caur reklāmu tiek noārdīti vārdu jēdzieniskie saturi, to novērtējums un attieksme pret tiem. Vārdi tiek padarīti tukši, bet jēdzieniem atņemts to viennozīmīgums – vārdiem – valodai tiek atņemts cilvēciskās saziņas – domu ietērpa raksturs.

            Cilvēkiem tiek atņemts tas, kas viņus padara par Cilvēkiem. Cilvēku kopumi tiek atsviesti intuitīvās – nenoformulētās uztveres (bezdomu) un instinktīvo emocionālo reakciju dzīves līmenī.

            Vienlaicīgi caur “flešmobu” akcijām, kolektīvajā apziņā tiek iestrādātas niansētas vadāmības tehnoloģijas. Tiek veidots vadāms pakļāvīgu, bezpersonisku radījumu skudrupūznis.

            Jūs noteikti negribēsit nolemt savu bērnu tādai dzīvei. Tādēļ ārpus Jums esošo haosa un negāciju atvairīšana un to ietekmju – “slikto domu” izslēgšana ir pilnīga norobežošanās no tagad sabiedrībai uzspiestās sadzīves atmosfēras radītājiem un tā saucamās “sabiedriskās dzīves ar tās modernajām mākslām un kultūras citādībām”, masu “informācijas” līdzekļiem, sociālajiem tīkliem un to translētajām programmām.

            Māte, nododoties tuvībai ar savu bērnu, dabiski attālinās pasaulei un visiem līdzekļiem sargā sava bērna ienākšanas šajā pasaulē un savu attiecību ar viņu intimitāti – sargā viņu un sevi no svešu skatienu, pieskārienu, skaņu, apkārtesošo kustību ietekmēm un klātbūtnes. Māte veido ap sevi to vidi, kādu grib redzēt savu bērnu un viņa dzīvi nākotnē. Māte ir sava Bērna acis, ausis, sajūtas un kustības. Māte savas acis pievērš tam, ko grib rādīt savam bērniņam. Māte sev apkārt uztur tās skaņas, kuras grib darīt dzirdamas bērniņam. Mātes kustības rāda bērniņam to, ko ir labi darīt. To, ko Māte nedara, bērns negribēs darīt, bet to, ko viņa dara, bērns darīs ar prieku.

            Vēl vairāk – Mātes redzes tēli apkārtesošās skaņas un kustības veido bērna ķermeņa formas, nervu un vērtību sistēmu. Nervi un Vērtības ir viens un tas pats. Kādas Vērtības – tādi nervi – tādas ķermeņa formas un to veselības. Tas, ko zinātne tagad sauc par “tumšo matēriju” un “tumšo enerģiju”, ir okultistiem sen zināmas metafiziskās parādības – astrālā matērija un Radošā Uguns – Fohats. Fohats materializē astrālās matērijas fiziskās čaulas – materiālos atomus.

Planētas fiziskā masa saglabājas aptuveni vienāda, sezonāli viegli svārstoties ap nemitīgi – plūstoši mainīgu – līdzsvara stāvokli. Mainība, pieauguma virzienā, ir arī visā Zemes masas apjomā. Mūsu planēta, tāpat kā Jūsu bērniņš un vispār viss mūsu Kosmosā un Visumā ir nepārtrauktā veidošanās un pieauguma procesā. Mūsu planēta, tāpat kā visas citas, nemitīgi pieaug. Arī Saule pieaug. Katrā debesu ķermenī ir tāds sintēzes centrs (kā Jūsu bērniņš), kurā nemitīgi sintezējas jauna matērija.

Vieniem un tiem pašiem ķīmiskajiem elementiem ir atomi ar dažādām kvalitātēm – vielas attīstības un izsmalcinātības pakāpēm. Tas, kādas izsmalcinātības pakāpes atomi materializēsies – kā darbosies Fohats, ir atkarīgs no Mātes Ideāliem, nervu sistēmas darbības un tām ietekmēm, kādām Māte pakļauj savu apziņu un ķermeni. Mātes organisms var sintezēt visu bērnam vajadzīgo un derīgo, ja vien viņa nepieļauj kaitīgo ietekmju klātbūtni. Cilvēka organisms sintezē visus nepieciešamos vitamīnus un vielas tādā mērā, kādā to nebremzē kaitīgās ietekmes, kurām viņš pakļauj sevi. Ja mums kā trūkst – tad tikai tāpēc, ka mēs paši to sev atņemam un liedzam, darot to, ko darīt nedrīkst. Tas attiecas kā uz mūsu fiziskā ķermeņa, tā dvēseles, ģimenes, sabiedrības, sociālo, politisko un ekonomisko dzīvi.

Dabiskā Kārtība mums piedāvā dzīvi visā pietiekamībā, bet mēs – darot to, ko nedrīkst darīt, iedzenam sevi nīkuļošanai visa veida trūkumā. Neviens, pat visbagātākais Cilvēks šodien nezin, cik labi viņš varētu dzīvot, ja vien beigtu darīt to, ko tagad dara. Tādas izmaiņas var ienest Mātes, dodot saviem bērniem jaunas iespējas, Ideālus, normas un nervu sistēmas. Mātes iespaidi – dvēseles saturs – dzirdes, redzes un kustību tēli veido bērna veidolu, dvēseles un ķermeņa kvalitātes.

Pirmā materializācijas pakāpe ir skaņa, tāpēc izslēdziet radio un televīziju. Pārskatiet visu savu mūzikas ierakstu kolekciju. Putnu dziesmas ir to Eņģeļu balsis, kurus Dievs sūta palīdzībai radīt jaunos atomus vai noārdīt vecās, atmirušās formas. Dziedātājputni piedalās katra jauna atoma dzimšanā, bet vārnu, kraukļu un kovārņu ķērcieni noārda visur, kur vien iespiežas to radītās vibrācijas. Tāpat tas, ko mēs turam sev par mūziku, sintezē noteiktas kvalitātes vai, tieši otrādi – grauj visu esošo.

Tāpēc – labāk mazāk, bet labāk. Ir pierasts runāt par zinātnes un tehnikas sasniegumiem un vispārcilvēciskajām vērtībām. Tomēr tam ir jāpieiet ļoti kritiski. “Medicīnas pakalpojumi” (ultrasonogrāfija!), “vērtības un to mūsdienu izpratne”, tāpat kā “klasiskā māksla”, ir tikai strupceļā ejošas civilizācijas darbības produkti. Ir naivi piedēvēt tiem kādu visaptverošu labumu, derīgumu un pareizību. Tieši otrādi – tās ir maldu, pagrimuma un reiz bijušu vērtību atlieku haosa zīmes.

Tas, ko Jūs saucat par lūgšanu, ir dvēseles stāvoklis, kurā Jūs vienojaties ar apkārtesošā daļu, šīs daļas Radošo stāvokli, cēloni un to kārtību, kurā tā eksistē. Tad, kad esat tādā – vienojošā stāvoklī – Jūs sajūtat to, ko jūt apkārtesošā un Nākotnē iespējamā daļa. To, ko Jūs sev par labu turat, to Jums Jūsu Radītājs kā labo rādīs, turēs un pretī, kopībā esot sniegs. Tad Jūs jūtat to, ko Jūs saucat par Radītāju, kas katram pēc viņa iekšējās dabas  ir cits. Tāpēc – kādā stāvoklī savu dvēseli turat – tāds Radītājs uzrunā Jūs, un Jūs esat pievērsusies tādam Visiem Vienotā Radītāja vaigam, rokai un balsij. Radītājam ir daudz telpu, roku un seju. Daudz dziesmu un deju. Kā Jūs viņu uzrunāsiet, gribēsiet redzēt un piedzīvot – tā arī saņemsiet atbildi, tur arī ieraudzīsiet un piedzīvosiet. Ar kādām acīm skatīsieties – to redzēsiet, ar kādām ausīm klausīsieties – to dzirdēsiet, kādās domās ietērpsieties – tā sapratīsiet.

Domas ir Jūsu Ideālu ietērps. Kādi ir Jūsu Ideāli, tādas estētiskās formas meklēsiet. Šīs formas baros Jūsu acis, skaņas ausis un tas viss veidos tās domas, caur kurām ar Radītāju runāsiet.

Meklēt lūgšanu nozīmē attīrīt un pacelt savus Ideālus, barot savas acis un ausis ar tīrām un vēl tīrākām un daiļākām estētiskām formām. Neielaist savā tuvumā greizo, neglīto, nepilnīgo, skaļo, trokšņaino, rupjo un piezemējošo. Māte baro savas acis ar Gaismu, Krāsu un Daili, ausis ar Mūziku, bet Dvēseli ar Mīlestību un tuvību Dzīvībai. Ziedi ir Gaismas bērni, krāsa un daile, Mīlestība un Dzīvība. Ziedu tuvums ir labākais, ko varat sev tuvināt.

Māte ir Debesu daļa – viņa pieņem Debesu Ziedu – dāvanu – bērnu un viņai ir jābūt atbilstībā ar Debesīm un Radītāja daļu – Tā Bērnu, kuram viņa paver ceļu šajā pasaulē. Katra Māte ir Dieva Bērna Māte. Viņai ir jābūt tīrai kā Debesīm. Māte savieno Debesis un Zemi. Viņa ir tā Dzīvā Stīga, Garā Pupa un Kāpnes Debesīs, pa kurām Cilvēki kāpj augšā, bet eņģeļi nokāpj uz Zemes.

Mātes Stīgas skan saskaņā ar apkārtesošo skaņu pasauli. Ja ir iespējams, sameklējiet mūzikas ierakstu diskus, kuri nes Jūsu dvēselei un bērnam svētīgas skaņas. Varu ieteikt visu no “Secret Garden”, Enjas, Siselas Kirkebo un Maires Brennanas, Vangeli. Izņemot pēdējo disku, ir vērts dzirdēt Keiko Matsui. Debesis runā caur Sirdi. Katra čakra iekrāso Cilvēka balsi. Ir vērts dzirdēt tos, kuri dzied Sirds čakras balsī. No vieglāk pieejamā tie ir Aznavūrs, Dasēns, Magomajevs, Obodzinskis, Anna German, Tolkunova, Kristaļinska. Te nav svarīga dziesmu tematika, bet vienīgi Sirds čakras balss skaņas. Noteikti klausieties kokles un arfas stīgu mūziku. Tomēr visiem spēkiem ir jāvairās no brutālajiem modernismiem, kādus tagad cenšas ieviest kokles spēlē. Šie stīgu instrumenti ir ļoti delikāti. Tie nepiedod savu dvēseļu izvarošanu. Tādi “skaņdarbi” smagi atriebjas kā to atskaņotājiem, tā arī klausītājiem.

Mūsu mājas lapā ir atrodama grāmatiņa “Новая Ева”. Tāpat pārlasiet rakstu “Caur Uguni, Ūdeni un vara caurulēm”. Es noteikti iesaku lasīt visu Riharda Rudzīša sarakstīto – grāmatas “Uguns Mācība”, “Svētā Grāla Brālība”, dienasgrāmatas “Dvēseles dziesmas”. Tāpat ir atrodamas grāmatas “Austrumu kriptogrammas” un “Austrumu Kauss”. Tās lasot varat domāt par to, kas ir labs visiem, vienmēr un visur.

 

Debesu Valstība ir Jūsu Sirdī.

Atslēgas ir Jūsu rokās.

Vai atvērsiet šīs durvis, ir Jūsu ziņā.

 

 

 

                                                                        Pauls Stelps

                                                                        Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa