Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

AtpakaļAtvainošanās raksts.


Sociopsiholoģijas asociācija atvainojas par savu neuzmanību. Tagad mums ir kļuvis zināms, ka jau ilgāku laiku neliela personu grupa, kas pulcējas ap Māri Bērziņu, slēpjoties aiz Informācijas Tehnoloģiju Speciālistu Arodbiedrības, Neatkarīgo policistu arodbiedrības un Latviešu juristu apvienības vārda valsts institūcijām, amatpersonām un organizāciju biedriem izsūta aizskaroša satura vēstules, izvērš psiholoģisko teroru un atsevišķu cilvēku vajāšanu. Šai cilvēku grupai viltus un maldināšanas ceļā ir izdevies uzdot Sociopsiholoģijas asociāciju par savu sadarbības partneri. Sociopsiholoģijas asociācija atvainojas visiem, kuri ir cietuši no šīs personu grupas darbības par to, ka ar savu neuzmanību ir netīši stiprinājuši šo cilvēku pozīciju.


Publicēts 15.11.2011 Latvijas Vēstnesis nr. 180 (4578) 44. lpp


15.11.2011., Rīga


Pauls Stelps

Valdes priekšsēdētājs


Vents Priedīte

Valdes loceklisBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa