Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Jautājums no www.philos.lv

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


419.

No: Aigars - "ceļabiedrs"       Temats: Baltu Savienības vīzija

?←      2011. gada 08. jūnijs 15:03:27

Trīs jautājumi par Baltijas Savienības vīziju:
     1. Kurš būs tas, kurš pateiks kā ir pareizi dzīvot?
     2. Izzinām īstenību tādu kāda tā ir kopā.
     3. Garīgā savienība - kādu garu?"Ceļabiedram" par Vīziju.

 

 

1. Tie, kuri Zin. Zin tie, kuriem ir Skolotāji. Tie, kuri šo Ceļu ir gājuši. Tie, kuri to ir izveidojuši. Tie, kuri ir Sasnieguši. Tie, kuri Sagaida. Tie, kuri iet savu Vecāko Brāļu pēdās. Tie, kuri Avotā Smeļ.

2. Kopā. Jā, protams. Tā jau ir Garīgās Savienības pamatideja. Vienatnē neko apgūt nevar. Vienatnē tērē laiku „divriteņa izgudrošanai” un sen zināmu kļūdu atkārtošanai. Vienatnē zaudē kontroli, blakus esošā izziņas spēju (katrs ir savā Realitātē – katram sava Patiesība – Īstenības projekcija viņa apziņā) un Īstenības izjūtu (Īstenība ir Vienotās Realitātes līdzsvara ass). Vienatnē sapinas subjektīvismā, eklektikā un savu ceļu beidz ar subjektīvā relatīvisma prāta slimības murgiem. Vienatnē ejošais pastiprina iekšējo nepilnību radīto līdzsvarotības trūkumu sevī un ap sevi.

Tie, kuri ir sasnieguši, savu ceļu ir gājuši priekšgājēju pēdās, Skolotāju vadībā un domubiedru pavadībā. Pieredzes saņemšanas un tālāk nodošanas pēctecībā. Katram ejošajam ir vajadzīgi tie, kuriem atstāt ceļa zīmes. Visā ir vajadzīgs līdzsvars. Līdzsvars ienes skaistumu, prāta skaidrību un patiesumu. Līdzsvars dod darbības ritmu (mieru), sasniegumu un perspektīvu. Kopā esot ir vieglāk uzturēt līdzsvaru. Kopā esot ir lielāks prieks un jautrāks prāts. Kopā esot labāk skan, veiklāk kustas un vieglāk smagumi veļas. Cilvēks ir tad, kad viņš ir kopā. Būsim kopā.

3. Te ir divi būtiski aspekti. Pirmais ir jautājums par Garīgās Savienības saturu, jeb interešu, un tādēļ, spēju un (sa)darbības, saskarsmes – kopības sajūtu sfēru. Protams – saskarsme, (sa)darbība un intereses Garīgajā sfērā noved pie ekonomiskiem un, galarezultātā – politiskiem risinājumiem, jo ekonomika un politika ir tikai Cilvēka iekšējās pasaules atspulgs un darbības sekas. Tomēr te ir runa par principiālu atšķirību no esošajām savienībām.

Šī atšķirība ir savienībā esošo brālības jūtās, mērķos un prioritātēs – darbības cēloņos. Tāda savienība ir orientēta uz Garīgā satura atzīšanu, vairošanu un pielietošanu savā dzīvē. Garīgā Savienība ir Garīgās Vadības uzturēšana un vienošanās ap to. Tā ir Garīgās Cēlonības atzīšana, pieņemšana un vienojošās dabas uzturēšana savās attiecībās. Šis saturs ir tas, kā dēļ tāda savienība tiek meklēta, uzturēta, sajusta, un kurš to rada, uztur un dod kopības – Brālības sajūtu. Baltijas Garīgā Savienība ir Cilvēku Brālības un Mīlestības jūtās un šo kopības jūtu esamības atzīšana, paušana un darbība to vārdā, sekojot to aicinājumam. Garīga Savienība ir valsts saturs un uzbūves pamats – tajā esošo satversme (sk. „Pēcpusdienas sarunas”.  Par Valsti.)

Otrais atbildes aspekts ir konteksta meklēšana. www.philos.lv ir Sociopsiholoģijas asociācijas izdevums interneta vidē. Šajā izdevumā ir sadaļa „Baltu klubs”. „Baltu klubs” ir patstāvīga organizācija, kurā darbojas arī kādi no Asociācijas biedriem. Tas ir sadarbības veids un konteksts starp asociāciju un klubu interneta vidē.

Šajā vidē ir trīs Vīzijas. Senākā ir konkrēta autora darbs „Vīzija Latvijas attīstībai”. Otrā ir „Baltu kluba” Vīzija „Cēsis – Baltijas galvaspilsēta”. Trešā ir Sociopsiholoģijas asociācijas Vīzija „Sirds Pasaule”. Tas ir kolektīvās domāšanas un radošās (sa)darbības konteksts starp Autoru, klubu un asociāciju. Dažādi darbības un sadarbības veidi nes atšķirīgas formas galarezultātā ar vienu un to pašu saturu. Tas ir formu un atšķirīgu darbības veidu konteksts.

Sociopsiholoģija kā zinātne izriet no dziļākiem cilvēces vēsturiskās pieredzes un zināšanu – filosofijas slāņiem. Šo slāņu izpēte mūs ved pie mitoloģijā, antīkajā filosofijā un mistērijās slēptajām zināšanām. Tās pētot, mēs atrodam, ka psiholoģija un sociopsiholoģija ir šo zināšanu atsevišķi gadījumi, bez to izcelsmes cēloņu atklāsmes.

„Baltu klubs” pievērsies šo seno zināšanu – Druīdisma izpētei, apguvei un pielietošanai praksē. Līdz ar to, Sociopsiholoģijas asociācija, kā daļēja Druīdu zināšanu mantiniece, ir Druīdisma atskaņu izpausme mūsdienu vidē, bet „Baltu klubs” ir sociopsiholoģijas atziņu un paņēmienu praktiskais pielietojums. Tas ir Druīdu zināšanu un mūsdienu zinātnes attiecību un (sa)darbības konteksts. Laikmetu, zināšanu un iespēju konteksts. Asociācija un klubs papildina viens otru zināšanās un darbības iespējās, kaut gan to dalībnieki nav vieni un tie paši Cilvēki. Viņus vieno Zināšanu, mērķu un centienu konteksts. Līdzīga izpratne par Labo, pareizo, derīgo un darbības līdzekļiem tā sasniegšanai. Viņi veido kontekstu, kurā ir aplūkojamas šīs Vīzijas.

Tāpat, tie Cilvēki, kuri var, grib un ir gatavi pievienoties šim kontekstam, veido un paplašina kā asociācijas, tā arī kluba pulku, darbības teritoriju un iespējas.

Tie cilvēki, kuri veido Garīgo Savienību, nāk ar savu Gara saturu un kvalitātēm. Viņi veido kontekstu. Viņi veido savu domu, vārdu un darbības – dzīves kontekstu. Pēc šī viņu iepriekšējās dzīves konteksta – tās darbības ievirzēm, līdzekļiem un sekām mēs varam spriest par viņu Garīgo saturu un kvalitātēm. Katrs sevi pēc patikas, konjunktūras prasībām un subjektīvajiem maldiem var saukt par „labu”, „sliktu”, „pareizu”, „gaišo un mīlošo” vai „tumšo un ļauno”, par „kristieti”, „budistu”, „jogu” vai „druīdu”, tomēr tikai viņu dzīves un centienu konteksts norāda uz viņu Garīgo saturu.

Visas pasaules Garīgo Skolotāju Mācības satur vienu un to pašu Garīgo saturu un veido neapgāžamu un skaidri redzamu kontekstu, kurš ļauj objektīvi spriest par to Cilvēku Garīgo saturu un kvalitātēm, kuri tuvojas šim kontekstam. Arī šiem Cilvēkiem Mācību konteksts ir pārbaudes akmens, kurš viņiem ļauj spriest par tuvību šai savienībai vai par izvairīšanos no tās. Jēdziens „Sirds Pasaule” ir visu Garīgo Mācību satura konteksta formula un fokuss.

Tie, kuri veido kontekstu ar šo Sirds Pasauli, sevī nes tās kvalitātes un Garīgo saturu, kurš viņus pieved šai savienībai un uztur tajā. Sirds Pasaule ir aicinājums, ieejas durvis un piederības sajūta – Magnēts tiem Gariem, kuri tajā mīt un darbojas tās vārdā – tiem, kuri ar savu dzīvi un darbu katras dienas gaitā iedzīvina savu Sirds Pasauli.

Sirds Pasaule ir Laika, Cilvēka un viņa darbu konteksts – Baltijas Garīgā Savienība.

 

 

Pauls Stelps

                                                                        Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa