Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Donalds Tramps – Inaugurācijas runa. Pilns teksts un tiešs tulkojums.


“Augstāko tiesnesi Roberts, prezident Kārter, prezident Klinton, prezident Bušs, prezident Obama, visi amerikāņi un pasaules iedzīvotāji, paldies jums!

Mēs, Amerikas pilsoņi, esam pulcināti lielās nācijas pūlēs atjaunot mūsu valsti un atjaunot solījumus visai mūsu tautai. Kopā mēs noteiksim ceļu Amerikai un pasaulei uz daudziem, daudziem gadiem. Mums būs izaicinājumi. Mēs sadursimies ar grūtībām, bet mēs to izdarīsim. Ikkatrus četrus gadus mēs pulcējamies uz šīm kāpnēm, lai veiktu kārtīgas un mierīgas varas tālāk nodošanu un mēs esam pateicīgi prezidentam Obamam un Pirmajai kundzei Mišelai Obamai par viņu palīdzību šajā pārejas procesā. Viņi ir bijuši brīnišķīgi. Paldies Jums.

Šodienas ceremonijai tomēr ir ļoti īpaša nozīme, jo šodien ne tikai mēs nododam varu no vienas administrācijai uz citu vai no vienas partijas uz otru, bet mēs varu nododam no Vašingtonas atpakaļ jums – tautai.

Pārāk ilgi maza grupiņa mūsu galvaspilsētā ir valdībā guvusi labumu uz iedzīvotāju rēķina. Vašingtona uzplauka, bet ar tautu nedalījās. Politiķi zēla, bet darbs zuda un rūpnīcas slēdza. Vadošā elite sevi pasargāja, bet nevienu mūsu pilsoni. Viņu uzvaras nav bijušas jūsu. Viņu triumfi nav bijuši jūsu. Un kamēr viņi svinējās mūsu galvaspilsētā, bija maz ko svinēt ar grūtībām sevi uzturošām ģimenēm visā valstī.

Tas viss mainās šeit un tagad, jo šis brīdis ir jūsu brīdis. Tas pieder jums. Tas pieder visiem, kuri ir šodien šeit sapulcējušies un visiem tiem, kuri to vēro visā Amerikā. Šī ir jūsu diena! Šie ir jūsu svētki, un Amerikas Savienotās Valstis ir jūsu valsts.

Pašreiz nav svarīgi, kura valdošā partija ir pie varas, svarīgi ir, lai valdību kontrolē tauta. 2017. gada 20. janvāris būs atmiņā kā diena, kad cilvēki kļuva atkal par šīs nācijas vadītājiem. Aizmirstie vīrieši un sievietes vairs nebūs aizmirsti.

Visi klausās jūsos. Desmitiem miljonu jūs nācāt, lai būtu daļa no vēsturiskas tautas kustības, kādu pasaule vēl nav redzējusi. Pašā centrā šai tautas kustībai ir spēcīga pārliecība, ka nācija pastāv, lai kalpotu saviem pilsoņiem. Amerikāņi vēlās labas skolas saviem bērniem, drošu apkaimi, kurā dzīvot, un labu darbu sev pašiem. Šīs ir taisnīgas, un pamatotas prasības likumpaklausīgai tautai un taisnīgai publikai, bet daudziem mūsu pilsoņiem tā nav realitāte.

Mūsu vidienes pilsētās mātes un bērni ir ieslodzīti nabadzībā, pa mūsu nācijas zemi kā kapu pieminekļi izmētātas rūsējošas rūpnīcas, izglītības sistēma skalota ar naudu, bet mūsu jaunajai un skaistajai jaunatnei ir liegtas zināšanas. Un noziedzība, noziedzīgie grupējumi, narkotikas ir nozagušas pārāk daudz dzīvības un nolaupījušas mūsu valstij tik lielu nerealizētu potenciālu. Šī Amerikas asinspirts beidzas šeit un tagad!

Mēs esam vienota nācija, un viņu sāpes ir mūsu sāpes. Viņu sapņi ir mūsu sapņi, un viņu veiksmes ir mūsu veiksmes. Mēs dalām vienu sirdi, vienu māju un vienu brīnišķīgu likteni. Amata zvērests, ko es šodien sniedzu, ir uzticības zvērests visiem amerikāņiem. Daudzus gadu desmitus mēs esam bagātinājuši ārzemju industrijas uz Amerikas rūpniecības pamata, subsidējuši citu valstu armijas, kamēr ļāvāmies pašu armijai samazināties.

Mēs esam aizstāvējuši citu valstu robežas, kamēr atteikušies aizstāvēt savējās, ārzemes tērējuši triljoniem un triljoniem dolāru, kamēr Amerikas infrastruktūra ir nelabojumi pagrimusi un sabrukusi. Mēs esam padarījuši citas valstis bagātas, kamēr bagātība, stiprums un pārliecība par mūs zemi ir pazudusi no horizonta. Pa vienai rūpnīcai slēdza un pameta mūsu krastus pat nepadomājot par miljoniem amerikāņu strādnieku, kuri tika atstāti. Vidus šķiras bagātība ir izrauta no mājām un izdalīta pa visu pasauli.

Bet tā ir pagātne, un tagad mēs skatīsimies tikai uz nākotni. Mēs šeit pulcējamies, izdodam jaunu dekrētu, par kuru dzirdēs visi – katrā pilsētā, ārzemju galvaspilsētā un katrā varas zālē. Ar šo dienu un turpmāk, jauna vīzija valdīs pār šo zemi. No šīs dienas un turpmāk tikai Amerika. Amerika būs pirmajā vietā! Katrs lēmums par tirdzniecību, nodokļiem, imigrāciju, ārlietām tikai sniegs labumu amerikāņu strādniekiem un amerikāņu ģimenēm.

Mums ir jāpasargā savas robežas no citu zemju postošajām ietekmēm, kuras ražojot mūsu produktus, zog mūsu kompānijas un iznīcina mūsu darbavietas. Aizsardzība aizvedīs pie labklājības un varenuma. Es cīnīšos par jums ar katru elpas vilcienu, es nekad, nekad nelikšu jums vilties.

Amerika sāks uzvarēt no jauna. Uzvarēt kā nekad. Mēs atgūsim savus darbus. Mēs atgūsim savas robežas. Mēs atgūsim savu bagātību. Mēs atgūsim savus sapņus. Mēs celsim jaunus ceļus un lielceļus, un tiltus, un lidostas, un tuneļus, un dzelzceļus pār mūsu skaisto zemi. Mūsu iedzīvotāji vairs nedzīvos no pabalstiem, tie uzcels no jauna Ameriku ar amerikāņu rokām un amerikāņu darbu. Mēs sekosim diviem vienkāršiem noteikumiem – pērc amerikāņu, nolīgsti amerikāni. Mēs meklēsim draudzību un labu gribu citās valstīs, bet mēs to darīsim ar sapratni, ka katrai nācijai savas intereses ir svarīgākas.

Mēs necentīsimies uzspiest savu dzīves veidu citiem, bet drīzāk ļausim tam mirdzēt kā piemēram visiem. Mēs nostiprināsim vecas savienības un veidosim jaunas un apvienosim civilizēto pasauli pret islāma terorismu, kurš pilnībā tiks padzīts no zemes virsmas. Mūsu uzticība būs par stabilu pamatu mūsu politikai ASV un caur lojalitāti mūsu valstij mēs vēlreiz atklāsim uzticību viens otram. Kad sirds ir atvērta patriotismam, tad tajā nav vietas aizspiedumiem.

Bībele mums māca: cik labi un patīkami ir, kad Dieva ļaudis dzīvo vienotībā. Mums ir atklāti jārunā par lietām, godīgi jādebatē par mūsu domstarpībām, bet vienmēr jāsaglabā vienotība. Kad Amerika ir vienota, tā ir pilnīgi neapturama. Nav jābaidās. Mēs esam pasargāti un vienmēr būsim pasargāti. Mūs pasargās vīrieši un sievietes armijas rindās, tiesībaizsardzība un vissvarīgāk, mūs pasargās Dievs.

Visbeidzot, mums ir jādomā lielas lietas un jāsapņo par vēl lielākām. Amerikā mēs saprotam, ka nācija dzīvo tik ilgi, kamēr tai ir tieksme. Mēs vairs nepieņemsim politiķus, kuri tikai runā, bet neko nedara, tikai sūdzas un nekad neko nedara lietas labā. Tukšo runu laiks ir beidzies. Tagad ir pienākusi stunda rīkoties. Neatļaujiet nevienam jums teikt, ka tas nav iespējams. Neviens izaicinājums nespēj stāties ceļā amerikāņu sirdīm, cīņai un godam. Mēs nezaudēsim. Mūsu valsts plauks un zels atkal.

Mēs stāvam pie jauna laikmeta sākuma, gatavi atklāt kosmosa noslēpumus. Atbrīvot zemi no slimību ciešanām un izmantot enerģiju, industriju un tehnoloģijas rītdienai. Jauns tautas lepnums cels tās garu augstākiem mērķiem un dziedēs mūsu sašķeltību. Ir laiks atcerēties vecu gudrību, ko mūsu karavīri nekad neaizmirsīs: “Neskatoties vai mēs esam melni, brūni vai balti, mūsos visos tek sarkanas patriotu asinis. Mēs visi baudīsim brīnišķīgo brīvību un sveiksim to pašu lielisko Amerikas karogu. ”

Un neskatoties vai bērns ir dzimis Detroitas urbanizācijas rajonos, vai vējainajos Nebraskas līdzenumos viņi visi skatās uz vienām un tām pašām nakts debesīm. Viņi piepilda savas sirdis ar vienu un to pašu sapni un ir piepildīti ar viena visvarenā Radītāja dzīves elpu. Visiem amerikāņiem, tuvā un tālā pilsētā, lielā vai mazā, no kalniem uz kalniem, no okeāna uz okeānu dzirdēt šos vārdus: “Jūs vairs netiksiet ignorēti! Jūsu balsis, cerības un sapņi nosacīs mūsu Amerikas likteni! Un mūžīgi jūsu drosme, labestība un mīlestība vadīs ceļā!”

Kopā mēs atkal padarīsim Ameriku stipru. Mēs atkal darīsim Ameriku bagātu! Mēs atkal darīsim Ameriku lepnu! Mēs padarīsim Ameriku drošu! Un, jā, kopā mēs darīsim atkal Ameriku lielisku! Paldies! Dievs, lai svētī jūs un Ameriku! Paldies! Dievs, lai svētī Ameriku!”Baltu klubs | Sociopsihologijas asociacija | Lielas Mates Sapulce | Lacu kopa