Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Eigēnika un demogrāfijas kontrole.


Eigēnika un demogrāfijas kontrole –tās ir senas globālās finanšu elites spēļmantiņas. 1900to sākumā Rokfellera fonds un Kārnegī institūts aktīvi darbojās eigēnikas likumu lobēšanā ASV. Šie likumi tolaik noveda pie vairāk kā 60.000 ASV pilsoņu sterilizācijas un tūkstošiem atteikumu reģistrēt laulības.

https://www.huffpost.com/…/sterilization-united-states_n_56…

Tas bija tikai beta tests, jo tālāk šīs programmas no ASV tika pārnestas uz Vāciju- III Reiha 1930tajos gados, pielietojot eigēnikas principus, tika ieviesta ļoti plaša iedzīvotāju skaita kontroles sistēma.

Populācijas samazināšanas mērķi balstījās uz etniskā principa, kā arī uz intelektuālās kapacitātes principa un ekonomiskā statusa. 1904. gadā Kārnegī institūts izveidoja datu bāzi ar nosaukumu Station for Experimental Evolution – laboratoriju, kurā tika vākti miljoniem amerikāņu ģenētiskie dati ar nolūku kontrolēt viņu skaitu un atrast iespējas no ASV populācijas izskaust noteiktas rases pazīmes. Laboratorija Cold Springs Harbor eksistē arī šodien, zem filantropiskiem lozungiem palīdzēt cilvēcei.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory…

Pēc tam, kad atklātībā nāca nacistu programmas pēc II pasaules kara beigām globālistu plāni populācijas kontrolē tika rūpīgi maskēti. Jēdziens ‘eigēnika’ kļuva ārkārtīgi kroplīgs un elites centieni bīdīt to oficiālas zinātnes statusā nedeva panākumus. Taču tas nenozīmē, ka viņi no šīs ideoloģijas atteicās.

1960to beigās un 1970tajos atkal no globālo pārvaldnieku vidus parādījās retorika par nepieciešamību kontrolēt populāciju. ANO uzraudzībā tika izveidots tā sauktais Romas klubs. Viens no tā galvenajiem uzdevumiem bija pētīt iespējas populācijas samazināšanai. 1972. gadā ‘zinātnieku’ grupa ANO paspārnē publicēja dokumentu ar nosaukumu ‘Izaugsmes robežas’.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth

Tā ir simulācija, kurā aprēķināta planētas resursu limita sasniegšana, pie esošiem un nemainīgiem populācijas tempiem – saskaņā ar to pārtikas trūkums tiek sasniegts jau 2020. gadā, maksimālā iedzīvotāju kapacitāte 2030. gadā utt. Respektīvi, lai saglabātu planētu un tās resursus, ir nepieciešams šo populācijas pieauguma tempu ievērojami samazināt. Šis pētījums tolaik bija saistīts ar vēl vienu elites plānu- vienotas pasaules valdības izveidi, kura varētu šo populācijas kontroli realizēt planetārā mērogā.

Elites atrada jaunu zinātnes fronti savai eigēniskajai apsēstībai – zinātni par klimatu. 1990to sākumā Romas klubs publicēja grāmatu ar nosaukumu ‘Pirmā globālā revolūcija’

https://en.wikipedia.org/wiki/The_First_Global_Revolution

Tur teikts sekojošais: “Meklējot to kopējo ienaidnieku, pret kuru varētu apvienoties, mēs nonācām līdz domai, ka apkārtējās vides piesārņošana, globālās sasilšanas draudi, ūdens trūkums, bads un tamlīdzīgas lietas noderēs visām gaumēm. Šīs parādības un to savstarpējā mijiedarbība veido kopēju draudu, kuram pretī jāstājas visiem”

Taču apzīmējot šīs parādības kā ienaidnieku, mēs iekļūstam lamatās- pieņemam simptomus par cēloņiem. Jo šīs parādības ir parādījušās, pateicoties cilvēka eksistencei un darbībai uz planētas un tās var izmainīt tikai izmainot uzskatus un uzvedību. Tātad patiesais ienaidnieks- tā ir pati cilvēce.

Attiecīgais paziņojums ir no 5. nodaļas ar nosaukumu “Vakuums”. Doma ir pietiekoši skaidra, lai apvienotu cilvēci zem viena karoga, ir jārada kopējais ienaidnieks, bet elites izskata klimatisko katastrofu kā motivējošo elementu to darīt. Tas ir ideāls absolūtās kontroles ideoloģiskais pamats- cilvēce ir ienaidnieks, tāpēc tai jāatrodas zem stingras kontroles, bet izplatība ir stingri jāierobežo.

Romas klubs un ANO dienas kārtība vienmēr bijušas saistītas. 1990tajos, kad tika publicēta Pirmā globālā revolūcija, ANO ģenerālsekretāra padomnieks Roberts Millers publicēja savu manifestu, kurš tagad atrodas web-lapā ar nosaukumu “Labrīt, pasaule’.

http://www.robertmuller.org/rm/R1/Subscribe.html

Viņš apgalvo, ka globālā pārvalde var tikt īstenota ar Zemes aizsardzības idejas palīdzību – klimata aizsardzība ir viena no pamata komponentēm. Bailēs no ekoloģiskās apokalipses sabiedrību var pārliecināt par to, ka pieņemt globālo pārvaldi ir vajadzīgs solis, ka neprātīgajai cilvēcei vajag aukli, lai tā sevi neiznīcinātu.

Dokumentā ar nosaukumu “Pareizā Zemes pārvaldība –izveides ceļi” Millers stāsta, kā var izmantot klimata izmaiņas, lai pārliecinātu masas par to, ka ir nepieciešama globāla pārvalde. Plāna neatņemama sastāvdaļa ir jaunas globālas reliģijas izveide un iedzīvotāju kontrole.

Nav brīnums, ka ANO ir izveidojusi starptautisku klimata izmaiņu ekspertu grupu un ka tās atzari šobrīd ir skatuves priekšpusē iedzīvotāju populācijas samazināšanas diskusijās.

Tā kā mēs tuvojamies ANO nospraustajam plānam, kurš līdz 2030. gadam paredz radikālu ražošanas pārbīdi no naftas izmantošanas uz maziem tā sauktajiem „atjaunojamās enerģijas avotiem”, globālistiem ir atlikuš 10 gadi, lai sasniegtu savus mērķus, ja tie cer iekļauties nospraustajā laikā. Tas prasa visai drastiskas izmaiņas cilvēku sabiedrībā un ražošanā, īpaši attīstītajās valstīs.

Cilvēku skaitam ir jātop pamatīgi samazinātam, lai tā spētu izdzīvot uz tās niecīgās enerģijas, ko varētu sagādāt ar šiem ‘atjaunojamiem resursiem’ Un ir jānotiek globāla mēroga katastrofai, lai globālisti varētu atlikušo laiku izmantot, manipulējot ar pārējās sabiedrības daļu, nolūkā uz baiļu pamata pārliecināt tos par vienotās pasaules valdības izveidi.

Bez agresīvas krīzes un pārmaiņām vairums ļaužu nekad nepiekristu ANO uzstādījumiem vienkārša pašsaglabāšanās instinkta dēļ.

Lai saprastu to cilvēku motīvus, kuri aģitē par depopulāciju, ir jāsaprot tas, ka viņi vienmēr uzskata, ka tieši viņi būs izdzīvojušie Zemes mantinieki tad, kad visi plāni tiks realizēti.

2019. gadā iedzīvotāju kontroles problēma uzņem apgriezienus un sabiedrību gatavo tam, lai tā pieņemtu ideju par to, ka klimata izmaiņas ir cilvēku radītas, bet vainīgie ir viņi paši. Nesen zinātnieku grupa, kuru daļēji finansē Worthy Garden Club organizācija, centās savākt 11.000 zinātnieku parakstus zem sava ziņojuma, kurā skaidri un gaiši norādīts- lai glābtu planētu, cita starpā ir nepieciešams ‘stabilizēt’ iedzīvotāju skaita pieaugumu. Patiešām, to var izlasīt pašā lapas ievadā.

https://www.worthygardenclub.com/

Tāpat tur ir arī visa pārējā sen zināmā propaganda par to, ka klimata izmaiņas ir vainīgas pie tuvojošās Zemes katastrofas. Taču klimatologi pastāvīgi tiek pieķerti manipulācijās, cenšoties pierādīt globālās sasilšanas ietekmi. Ir bijuši centieni koriģēt datus par 20 gadu pagātni, lai tie atbilstu šodienas falsifikācijām.

The Worthy Garden Club – dīvaina organizācija, kura neuzrāda savus finanšu avotus. Taču masu informācijas līdzekļi ātri uzķēra tur minētos 11.000 zinātniekus un sasaistīja tos ar ANO klimata ‘ekspertu’ veiktajiem paziņojumiem.
Iedzīvotāju kontrole tiek pastāvīgi celta gaismā kā problēma saistībā ar 2020. gada vēlēšām ASV. Bernijs Sanderss izteicies par dzimstības kontroli nabadzīgajās valstīs. Elizabete Vorrena propagandē abortus, apgalvojot, ka tas ir tikpat droši, kā izgriezt mandeles. Viņa ir arī viena no aktīvistēm CO2 izmešu jautājumos ANO dienas kārtībā un 1980tajos darbojās Teksasas universitātes demogrāfijas izpētes centrā.

Ir pienācis tas laiks, kad globālās elites savus plānus vairs neslēpj- esošās sistēmas atslēgšana ir tik tuvu, ka to vairs nav nozīmes darīt- par šiem plāniem gadu desmitiem brīdināja dažādi avoti, bet tas viss skaitījās tikai ‘konspirācijas teorijas’ Taču tagad depopulācijas plāns ir atklāts un visiem redzams.

Turklāt Rietumu sabiedrībā depopulācija jau notiek pilnā sparā – tur jau desmitgadēs darbojas tradicionālās ģimenes izjaukšanas procesi – taču šis depopulācijas temps acīmredzot nav pietiekošs globālistu plānu realizācijai.

Cik tad ļaužu vajag likvidēt, lai šis plāns tiktu uzskatīts par veiksmīgu? Teds Tērners savulaik izteicies, ka iedzīvotāju skaits jāsamazina līdz 2 miljardiem no esošiem 7.

https://www.lifesitenews.com/…/video-ted-turner-reduce-popu…

Grētas Tunbergas projekts ir iedarbināts. Ko iesāks cilvēce – sapratīs šo plānu vai ļausies tam? (Kurš tad viņai to prasīs? Pat, ja sapratīs, tad neko jau nevar iesākt tas, kam nav pretošanās līdzekļu, bet visi uzbrukuma līdzekļi ir uzbrucēja rokās. Ir sen zināms, ka šo rasi piebeigs jūdokrātija un ģeoloģiskie procesi. – red. piez.)


Avots: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=882309982163679&id=100011540556700
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa