Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakal


Tā teicis Kārlis Ulmanis I

            (...)Tūkstoši apdāvinātu cilvēku ir pasaulē pazušanā gājuši tādēļ, ka viņiem nenācās cīnīties ar kavēkļiem un pārvarēt grūtības, kuras būtu varējušas modināt un saukt uz darbību spējas, kuras bija iemigušas. Neviena piespiešanās nav par dārgu pirkta, ja tikai viņa palīdz mums uz priekšu tikt mūsu darbā un dzīvē. Nabadzība un zemā kārta var mūsu uz priekšu iešanu kādu laiciņu kavēt, bet ne citādi, kā ledus gabali un kritumi ūdens gultnē var spiest ūdeni uz laiciņu it kā apstāties, saņemt jaunus spēkus un tad ar varu kavēkļus nest uz jūras pusi, sev pa priekšu. Nabadzība un zemā kārta nav pavisam nepārvarami šķēršļi, bet ir daudzreiz it kā pastāvīgs dzelonis mūsu miesā, kas neatlaidīgi dzen uz priekšu tos, kuri no dabas būtu tā kā gausāki un kūtrāki. Šie paši kavēkļi tikai nodarbina mūsu smadzenes un stiprina mūsu muskuļus un citus miesas audus. Ja sēklas graudiņam nākas meklēt sev ceļu caur sacietējušu zemi, akmeņiem un klinti, lai tiktu pie saules un gaismas, un ja asnam vajaga cīnīties ar vētru un negaisiem, tad, ja viņš uzvarēs, izaugušā koka šķiedra būs jo izturīgāka un sīkstāka.

            Ir dziļa gudrība pavēlē, kura nosaka, ka mums būs mūsu ienaidniekus mīlēt, jo taisni jau mūsu ienaidnieki daudzreiz ir tie, kuros slēpjas mūsu vislabākie un īstākie draugi.

            Mūsu pretinieki saka mums taisnību acīs, kamēr mūsu draugi mums glaimo. Mūsu pretinieku kodīgās piezīmes un asā kritika ir spoguļi, kuros mēs varam redzēt sevi tādus, kādi mēs patiesībā esam. Šie nelaipnie dūrieni un grūdieni ir tikpat kā pieši, kuri mūs skubina, veikt mūsu darbu ar labākiem panākumiem un mūs pašus modina uz lielāku cildenību mūsu dzīvē. Draugi apklāj ar mīlestības segu mūsu kļūdas un reti sauc viņas īstā vārdā; pretinieki bez žēlastības velk gaismā visus mūsu trūkumus. Mēs baidāmies no šiem dūrieniem, kā slimnieks dreb ārsta nazi redzēdams, bet šīs bailes padara mūs labākus. Viņi aizķer līdz šim neaizsegtus dziļumus un mēs apņemamies pacelties pāri par to stāvokli, kur mums varētu pārmest nevērtību vai rādīt mums necienīšanu.(...)

 

 

Kārlis Ulmanis

Zeme 1915.g.

Sabiedriskie raksti 268. I.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa