Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Tā teicis Kārlis Ulmanis III

            Gadusimteņiem ilgi latvietis ir tapis turēts tumsā, gadu simteņiem ilgi tikai tas tapa labākā stāvoklī, kas vislabāki mācēja kungiem pielabināties, citus apmelot, mānīt un savējiem ādu pār acīm vilkt nost. Vai verdzības laikos varēja kaimiņš kaimiņam uzticēties, paļauties uz to, ka viņš nemeklē vienīgi savu labumu, mīdams sava tuvākā tiesības kājām? Nevienprātība, neuzticēšanās un kopdarbības trūkums, kā verdzības nenovēršamās sekas, visas šis lietas negrozīsies ātrāk uz labo pusi, iekam latvju tautas dvēsele nebūs šķīstīta no verdzības ļaunajām atliekām, iekam latvieši arī iekšēji, garīgā ziņā nebūs pacēlušies no kārtas par tautu. Bet tas nav panākums pārmērīgi īsā laikā, jo ceļš uz šiem dzidrākiem augstumiem ir grūtumu un kavēkļu pilns.Kārlis Ulmanis

1910.gadā no trimdas Amerikā atsūtītā rakstā „Grūtie laiki”Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa