Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Tā teicis Kārlis Ulmanis X

(...)Mēs līdz šim esam piegriezuši ļoti maz vērības cilvēkam. Tā tas nedrīkst vairs būt. Cilvēks vienmēr ir galvenais.

Lielus darbus darīt esam mēs visi aicināti. Neskumsim, ka neesam klāt tur, kur iedomājamies lielos darbus darāmus esam. Pie lielajiem darbiem pieder ne tikai tie, kurus parasti par tādiem sauc. Liels darbs ir arī katras atmatas pārvēršana auglīgā druvā, sava lauka ražības pacelšana un vārpatas izskaušana tīruma lejas galā; klusās pūles sētā, kūtī, namā, ķēķī un bērnu istabā. Še ir izturības, pacietības un rakstura stingrības skola mums un nākamajām paaudzēm.

Še liekam pamatus tautas spēkam un stiprumam. (...)

 

 

Kārlis Ulmanis

Zemes Spēks un Zeme no 1916. – 1923.

Sabiedriskie raksti 502. 511. I.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa