Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Tā teicis Kārlis Ulmanis V

(...)Vienu lietu pēc otras. Tā raksturojas gudra cilvēka darbības veids. Neizklaidējies. Ja reiz pie kāda darba ķeries, tad turies pie tā un neķer pēc cita. Veic uzsākto darbu ar dedzību, ar prieku un mīlestību. Nav pareizi iesākto darbu atmest un iedarīto atstāt. Nezaudē patikšanu pie tā, nenododies citam, iekams pirmais darbs nav godam veikts. Steigdamies no viena uz otru, tu nevienu nepaveiksi. Nesaskaldies sevī. Jo nepatīkamāks tev kāds darbs, jo nopietnāk tam nododies. Jo grūtāks viņš tev izliekas, jo čaklāk izmanto visas savas spējas viņa veikšanai. Jo lielāks par to būs pēc tavs prieks un tu varēsi sev teikt: redzi, es cīņā esmu uzvarējis. Un šī dibinātā lepnuma sajūta vairos tavu uzticību pret citiem augstākiem uzdevumiem.

Bites nevaimanā — viņas dzied savu darbu darīdamas. Viņas atzīst arī kopdarbības nozīmi — un iznākums ir saldais medus.

Es mīlu savu darbu kā darbu un nevis kā līdzekli tikt pie mantas un naudas.

Bez sajūsmas nav panākumu nevienā darbā, nevienā uzņēmumā.

Vislielākās spējas bez sajūsmas liesmas un siltuma var visskaistākās cerības pamest kaunā.

Nezaudē dūšu un neapstājies pusceļā. Katram sarežģījumam ir savs atrežģījums un neviena grūtība nav bez savas izejas. Beigts ir tas vīrs, kurš nolaiž rokas un saļimst neizdevību, grūtību priekšā. Cik labi ir, ja šajā reizē gadās tuvumā uzticams draugs, kas tevi krietni sapurina un dabū atkal pie dzīvības atpakaļ.

Kāds ievērojams vīrs teicis: "Kad es biju 11 gadus vecs, mans tēvs nomira un es tūliņ biju spiests savu maizi nopelnīt. Un tas bija pārlieku labi. Darbs ir tas, ko katrs no viņa iztaisa: mokas vai laimība, sodība vai prieks. Es esmu strādājis visu savu mūžu un es mīlu darbu. Tas, kas nevīžo strādāt, ne tikai izlokās no sava pienākuma, bet palaiž garām arī lielāko apmierinājumu dzīvē."

Neskumsti par to, ka tu neesi apbalvots izciliem talantiem un dāvanām. Paskaties sev apkārt, un tu atradīsi, ka kur aug viens koks, tur aug arī tūkstots zāles lapiņas. lzkop tikai savas mazās dāvanas un izlieto viņas saprātīgi, un tev nemaz nebūs jānopūšas par to, ka tu neesi ne varonis, ne arī ģēnijs.

Paļaujies uz sevi. Nekad neizrādi savu nespēku — pretojies viņam! Pats sevi drošinies! Ar mazdūšību tu tik gūsi neveiksmes. Kas šaubās — tas patērē savu nodomu spēku. Kas drošību izrāda, tam uztic arī apkārtni. Kas pats sevi cienī, to arī pasaule cienīs. Esi pārliecināts, ka tu visu to iespēji, ko tu godīgi un cieši gribi. Nekas tā neiepriecina, kā drošs un darba priecīgs cilvēks, kurš pilns cerību(...)

 

 

Kārlis Ulmanis

Zemes Spēks ap 1922. g.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa