Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Tā teicis Kārlis Ulmanis VI

(...)Mēs gribam būt brīvi cilvēki, mēs negribam būt vergi. Nepieļausim, ka mūsu galvās ieperinās nespēka, mazdūšības un izmisuma domas: viņas ir veiksmes un laimes ienaidnieki. Jau tā doma vien, ka tu esi apstākļu upuris, ka tava laime un panākumi atkarājas no nejaušībām, nozīmē priekš tevis garīgu un miesīgu vājināšanu. Liels raksturs pilnīgu attīstību var sasniegt tikai tad, ja viņu stiprina drosme un spēks.

Pasaule pašķir ceļu tam vīram, kurš jūt sevī spēku izdarīt to, uz ko viņu neatturami skubina viņa pārliecība. Bet, ko tu nesāc, rādi, ka tu esi apņēmies uzsākto līdz galam izvest, balstīdamies uz apziņu, ka izdarīt tu to vari. ledziļinies un iedzīvojies pilnīgi tai darbā, ko tu esi uzsācis, tai amatā, ko tu esi uzņēmies, tais pienākumos, kas uz tevi gulstas — un tu redzēsi, ka tas lieliski stiprinās tavu apņemšanos un raksturu un arī dos tev nepieciešamo izturību un neatlaidību. Un ja tad arī kādā brīdī tevi sāktu mākt tumšas domas un tev sāktu likties, ka pamats zem tavām kājām sāk šķobīties, tad, no Dieva puses, neizrādi to, bet liec tiem, kas tev seko, dzīvot pārliecībā, ka tev par gala iznākumu nav ne mazāko šaubu. Tas stiprinās arī viņus! Vēstures lielie un redzamie vīri nav dzīvojuši šaubās, svešas viņiem bijušas domas par neizdošanos, viņi pazina tikai dzīšanos uz priekšu, uz mērķa sasniegšanu. Drosme un bezbailība bija viņu bruņas.

Grūtos brīžos neizrādi vājību, tas tikai līdzinātu ceļu neizdevībām. Stipri turēties pie pārliecības, ka tu veiksi uzsākto. Tiklīdz tavā sirdī iezagsies mazākās šaubas, tu esi cīņu zaudējis. Domas par vājību, nespēju un nespēku nokaus tavu pašpaļāvību un ar to būs sagrauts pamata akmens, uz kura varētu pacelties tavi panākumi un sasniegumi.(...)Kārlis Ulmanis

Zemes Spēks 1922. g.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa