Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Tā teicis Kārlis Ulmanis VII

(...)Mums vajadzīga drosme, bet mums vajadzīga arī gudrība. Drosme ņemties uz sevi atbildību un ķerties pie lieliem darbiem, bet gudrība, lai uzsākto novestu galā un lai atturētos no darbiem un pasākumiem, kuri vēl nav mums pa spēkam, no pasākumiem, kuri vēlāk jāpamet nepabeigti par ļaunu mums, bet par prieku visiem skauģiem un nelabvēļiem.

(...)Katrs darbs, uz drosmes un gudrības balstīts, izdosies, lai cik grūts un smags viņš sākumā arī neizliktos. Pats darbs dos jaunus spēkus un līdzēs sākumā neparedzētos šķēršļus pārvarēt.

(...)Neviens liels darbs nav veikts bez rakstura stingrības, bez izturības un pacietības. Kas viegli nāk, tas viegli iet.

Nepacietība un pārsteidzība nav un nevar būt ilgstošas labklājības un drošības ķīlas.

Tās ceļ namus uz smiltīm, nevis uz ciešiem pamatiem.

Netvarstīsim vēju, bet ķersimies pie darba ar drošu prātu, ar tālu skatu, ar paļāvīgu un pacietīgu sirdi — un mēs uzvarēsim! Būs mūsu ir manta, ir spēks, ir noteikšana.

Tie, kuru ticība un paļāvība uz Latvijas valsti ir nesatricināma, tie, kuru ticība un paļāvība ir izturējusi ļaunu un labu dienu pārbaudījumu, tie zina, ka viss tas piepildīsies. Bet mūsu ticībai un paļāvībai lai liekam pamatos drosmi, strādību, izturību un pacietību(...)Kārlis Ulmanis

Zemes Spēks 1923. g.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa