Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Tā teicis Kārlis Ulmanis XV

(...)Mācoties just un nest atbildību par savu darbu un būt nomodā par tā labiem panākumiem, jūs pieradinaties apzinīgi un ticīgi pildīt savus pienākumus, ar miesu un dvēseli stāvēt savās vietās, vienalga, lielākos vai mazākos uzdevumos. Jūs mācāties strādāt un būt palīdzīgi savstarpēji savā mazpulkā un mazpulku kopībā, bet mājās kopā ar savējiem jūs mācāties izturēt un pastāvēt, arvien dziļāk izjuzdami darba svētību.

Redzēdami, ka pašu griba, centība un spēks ir uzticamākie palīgi, jūs pamazām ieaugat pārliecībā, ka pašu griba un spēks ir un būs arī mūsu latvju tautas un mūsu valsts likteņu noteicēji. — Reizē aug arī jūsu ticība tautas un valsts skaistākai un spožākai nākotnei, tai nākotnei, kuras atnesēji un piepildītāji spēkā un daiļumā būsiet jūs paši.

Jūs saņemat skaistāko mantojumu pasaulē: tautas brīvību, patstāvīgu valsti. Gādājat, lai šis mantojums arvien spodrāks un mirdzošāks top. Savā jaunības dedzībā un straujumā esat vienoti garā, vienoti darbā, nesat visi savās sirdīs vienu cerību, savos plānos vienu gribu, atminēdamies, ka jūs un arī mūs vieno kopīga pagātne, kopīga nākotne, kopīgs mērķis, kopīgs uzdevums — kopīga liesma sirdīs: — Tev, dzimtā zeme, Tev, Latvija, mēs paliksim uzticīgi! Esat stipri gaišā cerībā, drošā paļāvībā, karstā tautas un tēvuzemes mīlestībā!(...)

 

Kārlis Ulmanis

Mazpulks 1933. g.

Sabiedriskie raksti 484. I.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa