Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Tā teicis Kārlis Ulmanis XVI

(...)Mēs dzīvosim draudzībā ar visiem mūsu kaimiņiem tautu saimē un arī tur uzturēsim latviskās Latvijas godu. Mēs piedalīsimies visos darbos par mieru, par tautu saticību, par tautu brīvību un godu.

(...)Tie, kam mums ir sirmas galvas, atminēsim, ka mēs kādreiz atstāsim savu darbu un savas gaitas, un jaunāki nāks mūsu vietā, jaunāki, kas ir mūsu pašu asinis un mūsu domu un darbu turpinātāji.

Un, ja ir kāda draudzība pasaulē vajadzīga, ja ir kāda draudzība, kas spēcīgāka par klinti, tad tā ir draudzība starp jauniem un veciem.

Jaunie un vecie — roku rokā! Lai jaunatne apzinās, ka priekš viņas vecākā paaudze strādā. Bet mūsu pienākums ir ne tikai gatavot jaunatnei ceļu, bet viņu pašu labāku izaudzināt. Lai viņi stājas mūsu rindās un strādā mums līdzi — un mums atkal būs spēku avots. Ļaujiet man pateikt, ka mūsu dienu jaunie cilvēki nav sliktāki kā mēs, kad mēs bijām jauni. Katrs laikmets tikai prasa citu izteiksmi un citus paņēmienus.

(...)Neiedomājaties, ka tikai viena daļa latvju tautas locekļu var būt patrioti. Mēs varam būt patrioti visi un būsim visi, un, ja pretošanās ne no vienas puses nav nākusi, tad tas nozīmē, ka visi vēlas būt patrioti. Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ikkatrs — vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks, vai skolotie ļaudis. Tie visi varēs palīdzēt un par mūsu brīvību un tautas godu stāvēt. Bet ne tik vien tie ir patrioti, kas likumus taisa vai zemi valda, ne tik vien tie ir patrioti, kuri zināmā laikā atradās sargu vietās. Katrs pilsonis var būt patriots. Ja jūs šogad izdzīsat taisnāku vagu savā tīrumā, nekā līdz šim, tad teikšu jums, tas ir patriotisks darbs. Un ja jūs pacelsat sava lauka ražību — tas ir patriotisks darbs. Un ja viens strādnieks vai amatnieks strādājot mēneša laikā pacēlis sava darba kvalitāti — viņš ir patriots. Kad mēs pie darba iesim ar lielāku ticību un patiesu prieku, tad tas būs patriotisks darbs. Nav neviena, kas nevarētu palīdzēt sargāt šo brīvību un šo spožo tautas godu, kas tagad ir mūsu. Skolotie cilvēki, kas nostādīti redzamās vietās, lai ir par piemēru, par paraugu visiem šinī lietā. Gan mēs ar laiku visi iemācīsimies, kā tas darāms. Kad vakar man viens jaunsaimnieks rādīja, ka viņš izkultivējis vienu gabaliņu purva zemes un atvedis uz izstādi parādīt, ko viņš šogad izaudzējis, tad teicu viņam, ka tas ir patriotisks darbs, jo būs atkal viens hektārs klāt auglīgas zemes.(...)

 

Kārlis Ulmanis

No runas Madonā 1.93-1. 17. jūnijā.

Sabiedriskie raksti. 195., 196., 191. II.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa