Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Kā atpazīt bandītiskās Fašingtonas algotos, melīgos trolļus


1. Viņu galvenie instrumenti ir īsi un uzbrūkoši komentāri, jo tikai tādus spēj izlasīt lielākais vairums komentāru lasītāju, kas nav tendēti iedziļināties tēmā pēc būtības.


2. Viņi nekad atklāti neatbild uz jautājumiem, jo tad viņi turpmāk vairs nevarēs tik viegli manipulēt ar saviem izteikumiem.


3. Viņi uz jautājumu atbild ar pretjautājumu, tādā veidā cenšoties izvairīties no atbildes.


4. Viņi, uzsākot komunikāciju, personiski apvaino oponentu, jo viņu uzdevums ir rosināt konfrontāciju, nevis šķetināt komentējamā raksta tēmu.


5. Viņi jebkuru diskusiju uzsāk ar agresiju, jo ir mācīti mēģināt iebaidīt oponentu, kurš nereti, ja nav rūdīts un pārliecināts par savu taisnību, nobīstas.


6. Viņi mēdz oponentu apvainot psihiskās slimībās, kas ir vienkārši mobings un psiholoģisks terors.


7. Viņiem dots uzdevums katrā diskusijā palikt pēdējam, bet ja tas neizdodas, tad to paveic nākamais no viņiem.


8. Viņu taktika ir uzbrukt barā, radīt jautājumu krustugunis, tādā veidā apgrūtinot oponenta spēju atbildēt laicīgi uz katru no viņu uzbrukumiem.


9. Ja viņi sākuma stadijā cieš sakāvi, tad turpina komentēt līdz tam brīdim, kamēr beidzot paši spēj sev saplusot pozitīvu reitingu.


10. Bija laiks, kad viņu reitingi tika regulēti no malas, taču tas tika atklāts un izsmiets, kamdēļ tagad tas, visticamāk, vairs nenotiek, bet, ja notiek, tad neuzbāzīgi.


11. Viņi tiražē pilnībā neloģiskus secinājumus, piemēram, ja oponents spriež, ka sniegs ir balts, tie atbild, ka sniegs nevarot būt balts, jo tas ir balts.


12. Viņi noved sarunu līdz absurdam, piemēram, apsūdz oponentu darbībās, kuras veic paši.


13. Tāpat viņi operē arī ar siloģiskiem secinājumiem, piemēram, sludinot, ka pirksts ir loceklis un kāja ir loceklis, tāpēc pirksts ir kāja un kāja ir pirksts.


14. Tāpat tie pielieto nekrietnus paņēmienus, piemēram, izķēmo oponenta niku, bet, kad oponents atbild ar to pašu, tad krīt histērijā un lej gaužas asaras.


15. Viņi izmanto "futbolistu" taktiku, jo seko oponentam cenšoties tam ieriebt, klupināt un bakstīt mugurā, bet tikko oponents kaut nedaudz paskatās uz viņu pusi, šie gāžas gar zemi un sauc pēc "taisnās tiesas".


16. Sākumā viņi ganās pie tēmām, pie kurām var gūt vieglu popularitāti, lai pēc tam jau kā "pozitīvais" tēls dodos cīņā pret jebkuru, kuram ir savs viedoklis.


17. Ja viņi cieš smagu sakāvi diskusijā, tad viņi ātri vien pazūd, vai arī sūta cīņā otro troļļu vilni, kuriem ir zemāks statuss, kamdēļ šiem reitingi nav tik svarīgi.


18. Viņiem visnetīkamākie ir reāli cilvēki, kuri izsaka savu viedokli un vērtējumu, lai kāds tas arī nebūtu, tāpēc jebkurš jaunpienācējs, kurš izsaka "nepareizu" viedokli, tiek pakļauts agresīviem uzbrukumiem, lai to vai nu padzītu no komentāru sadaļas, vai padarītu par "ļauno" tēlu citu acīs.


19. Viņus var aizstāt "twitter-boti", kas ir datorizēti troļļi, kuri ģenerē komentārus, kas tiek tiražēti lielos daudzumos, un kuru teksti ir radīti, kādam tos izkopējot no reālu komentētāju komentāriem ar zināmu tematiku, tā cenšoties nemanāmi kodēt komentāru lasītāju apziņu "pareizā" virzienā.


20. Vēl, galīgi kritiskos brīžos, kad nav ko atbildēt, viņi izsviež kādu ar tēmu nesaistītu, bet neapstrīdamu frāzi, piemēram, "Zeme riņķo ap Sauli".


21. Viņiem var būt dalītas lomas - "svilpēji", "jautātāji", "muļķa laidēji", "analītiskie troļļi", "rupekļi", "aizbildņi", "tēvišķie troļļi" un "troļļi āksti".


Avots: Pārpublicēts no Delfi.lv lietotāja komentāra.


Baltu klubs | Sociopsihologijas asociacija | Lielas Mates Sapulce | Lacu kopa