Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


No Anemarijas:


Nu Tu, Upe mani nes


Mēs tagad zinām, ka “Pūt vējiņi” sākotnēji bija izvadīšanas dziesma. Meklējot līdzības folklorā, es atradu kādu dziesmu krievu valodā, kurā par to pašu tēmu skan tas, kas ir krievu dvēsele. Varbūt tas var ieinteresēt arī “Pūt vējiņu” dziedātājus.


Nu Tu, Upe mani nes

Tur aiz augstiem krastiem

Tur, kur lauki, mani lauki

Tur, kur meži, mani meži.


Nu Tu Upe mani nes

Tur, kur manas dzimtās vietas

Tur, kur dzīvo mana skaistā –

Debeszilas viņas acis.

Uguntiņa miglā –

Cik gan tā vēl tāla.


Kā tumša naksniņa

Kā ātra upīte

Kā Mēness vientuļa

Tā viņa mani gaida debesīs.


Nu Tu Vējš man talkā nāc

Mīļai sūtījumu čuksti.

Ziņu gaida mana skaistā

Naktī acīm izskatītām.


Nu Tu Upe mani nes

Tur aiz augstiem krastiem

Tur, kur manas dzimtās vietas

Tur, kur mana skaistā dzīvo –

Uguntiņa miglā.

Kā tumšā naksniņa

Kā ātra upīte

Kā spožā Zvaigznīte

Tā viņa gaida debesīs.


/Krievu tautas dziesma/Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa