Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Kā Latviju taisīja un kas tur no tā sanāca

 

Tad nu klausies, bērniņ!

Reiz senos laikos, kādā zemē, ko tagad par Latviju sauc, notika tā kā to tagad Levita pasakā stāsta-

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valsts gribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās. Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi. Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990. gada 4. maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību. Dievs, svētī Latviju!

 

Vecmāmiņ, bet kā tad tur patiesībā ir?

 

Patiesībā ir tā-

 

1918.gada 17.novembrī Rīgas Latviešu amatnieku biedrības telpās tiek dibināta Tautas padome.

Tautas padome nebija tautas vēlēta pārstāvniecība, lai gan tās sastāvā bija daudz locekļu, kuri tika ievēlēti dažādās vēlētās institūcijās.

1918.gada 18.novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.

No augstāk minētā redzams, ka vīri sanāca kopā un izdomāja dibināt Latvijas Republiku.

Vai izdomāja to paši?

Vai bija Latvijas iedzīvotāju balsojums?

Vai iedzīvotājiem bija jāļauj leģitimizēt šo vīru lēmumi?

Vai vēsture atkārtojas?

           

Interesants liekas fakts, ka 1918.gada 11. novembrī Anglijas ārlietu ministrs lords Artūrs Balfūrs paziņoja, ka angļu valdība atzīst Latvijas neatkarību de facto (par notikušu).

Sanāk, ka pēc Anglijas iniciatīvas un interesēs arī tika dibināta Latvijas Republika.

Bet šoreiz stāsts nebūs par to, kā tas notika, bet, cik juridiski korekti tas notika.

Tautas padomes darbība ilga 18 mēnešus: no 1918. gada 17. novembra līdz 1920. 30. aprīlim.

Tautas padome nebija tautas vēlēta pārstāvniecība,un nekādu tautas gribu kā vien paši savu un savu kungu gribu nepārstāvēja kā dēļ vēlāk vajadzēja ar ieroču spēku to noturēt un ar tautas asinīm ilgi par to nevienu vien reizi maksāt, tomēr tā turpina savu darbu pie valsts dibināšanas.

Latvijas Republikas Satversme tika pieņemta 1922.gada 15.februārī, kas ietvēra sevī vairākas nodaļas, tai skaitā, pirmo nodaļu, kur noteikts, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

1922.gada 7. un 8.oktobrī Latvijā notika 1.Saeimas vēlēšanas. Tām gatavojoties, 1922.gada 9.jūnijā Satversmes sapulce pieņēma likumu "Par Saeimas vēlēšanām", kas noteica šo vēlēšanu sarīkošanas un norises kārtību.

Juridiski sanāk, ka Satversme tika pieņemta ātrāk, nekā tauta varēja izteikt savu gribu, un tas nozīmē, ka tautai bija jādod tiesības izlemt, vai tā akceptē tādu Satversmi, vai arī nē...Vai tas tika izdarīts?

Satversmes sapulces vēlēšanas notika 1920. gada 17.-18. aprīlī visā Latvijas teritorijā, izņemot tos apvidus Valmieras, Valkas un Ilūkstes apriņķos, kurus uz laiku bija okupējušas Igaunijas, Lietuvas un Polijas armijas....Tad iznāk, ka visā Latvijas teritorijā nebija notikušas vēlēšanas...jo redz, sabiedrotie esot tās okupējuši!...sanāk, ka sabiedrotie okupē sabiedrotos?

Kādas sekas var rasties nākotnē, ja konstitūcija nav tautas akceptēta, bet to pieņem šaura cilvēku grupa, kurai uz to brīdi nebija leģitimitātes, kuru uz to tauta nebija aicinājusi?.. Tautas padomes laikā vēlēšanas vēl nebija notikušas, tomēr angļi atzina Latviju ātrāk nekā pati Latvija sevi.

Sanāk, ka Anglija ir leģitimizējusi de facto visas darbības līdz 1.Saeimas vēlēšanām un kā Tautas padome, tā arī Satversmes sapulce ir Anglijas pārstāvniecība un angļu interešu realizācijas instruments tās attiecībās ar kontinentālo Eiropu un Krieviju, kurš nekā nerēķinās un neņem vērā latviešu tautu un tās intereses.

Pasaules valstu praksē ir atzīt kādu jaunu valstu dibināšanas par leģitīmām vai neleģitīmām, un ja mainās ģeopolitiskā situācija, tad tādas pašas valstis var pēkšņi paziņot, ka leģitimizācija ir bijusi kļūda, kas var būt bīstami precedenti tiesību jomā.

Vēl nesen šaura cilvēku grupa iesniedza savu izstrādāto Satversmes preambulas projektu Saeimai, kas to arī apstiprināja.

Vai sanāk, ka ir problēmas ar Latvijas leģitimizāciju?...Protams, ka valsts ir struktūra, kas strādā un kurai ir pienākums strādāt cilvēku labā, bet, ja uz 12.Saeimas vēlēšanām ierodas tikai 58% no balsstiesīgo vēlētāju skaita un no šiem 58%, kas izteikuši savu gribu tiek ievēlēti politiskie spēki, kas veido 100 deputātu vietas, tad rodas jautājums.

Kas pārstāv 42% balsstiesīgo gribu, kuri nevēlēja?

Kas pārstāv to vēlētāju gribu, kuru pārstāvjus neievēlēja (daļu no 58%)?

Kas pārstāv citu Cilvēku gribu un tiesības, kuriem to gribas izteikšana ir liegta?

 

Masu medijos pirms vēlēšanām tika sacelta brēka ar saukli : „Ejiet balsot”..., valdošās varas elitē radās milzīgs satraukums, kura rezultātā vasarā tika pieņemta Satversmes preambula, kurā šaura cilvēku grupa atkal runā visu iedzīvotāju vārdā, bez referendumiem, kuru rezultātā cilvēkiem atņem Satversmē garantētas tiesības- Suverēno varu. Vai vēsture atkārtojās?

Tādā pašā neleģitīmā veidā Latvijai tiek nolaupīts Latvijas Lats.

 

Vai, kad un kur Latvijas iedzīvotājiem ir piederējusi suverēnā vara?

 

Izskatot tiesību mehānismus, ar kuru palīdzību tika proklamēta Latvijas Republika, var secināt, ka tautai nekad nav bijusi suverēnā vara un Satversme tika akceptēta šaurā cilvēku lokā, un, par cik 1990.gadā tika pieņemta 1918.novembra dibinātās republikas pēctecība, tad suverēnā vara arī no 1990.gada līdz pat mūsdienām nemaz tautai nav piederējusi! Tautas vietā ar „tās vārdu” vienmēr ir rīkojušies Citi, piesaucot un pie savām interesēm „pievelkot” tautas gribu. Kā tad tā sanāca, kāpēc cilvēkus piemuļķoja?.. meļi, kangari un citi nodevēji vienmēr savās darbībās izmanto melus, slavina svešus kungus un realizē savus egocentriskos plānus.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4.maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme.

            Augstākā Padome bija iedzīvotāju vēlēts institūts, tāpēc par leģitimitāti var runāt tikai sākot ar 90-to gadu, un tad tikai daļēji.

           

Un šeit mēs skaidri redzam, ka Satversme tika pieņemta ātrāk, šaurā cilvēku lokā, bez tautas akcepta, un tāda tā strādā arī pēc 1990.gada līdz pat mūsdienām.

Tagad mēs rodam atbildes, kāpēc šaurā cilvēku lokā tiek izlemts nodot Latvijas Latu, kāpēc šaurā interešu lokā tiek piesmieti visi Latvijas dēli un meitas, atņemot tiem kultūru un cilvēka cienīgu dzīvi, kāpēc no 1990.gada Latvijā tiek realizēts cilvēku iznīdēšanas projekts, radot tiem tādus apstākļus kā vergiem neatkarīgi no tautības pašiem savā Dzimtenē.

Mūsdienu varas „elite” stāsta vecos blēņu stāstus, ka 90-to gadu sākumā  Latvija ieguva „brīvību”, ka nu ir neatkarīga valsts un paši var lemt savā zemē!...tā tiek melots gadiem, bet redzīgie redz, saprātīgie saprot, ka tie ir meli!...Tad kangari cenšas iestāstīt, ka Latvijas izaugsmei traucē pasaules ekonomikas tendences, no naftas cenām, gāzes cenām, dažādiem ekonomikas indeksiem līdz banku procentu likmēm.

Par kādu „brīvību” runā kangari, ja pusmiljons iedzīvotāju ir padzīti uz rietumiem, par kādu „brīvību” tiek runāts, ja iedzīvotāji Latvijā tiek mākslīgi iedzīti parādu jūgos un aplikti ar nodokļiem tādos apmēros kāds pat feodālisma laikā nebija piedzīvots? Par kādu „brīvību” tie runā, ja skolās tiek izplatītas perversas grāmatiņas ar šķietami nevainīgu nosaukumu par „Dzimumdrošību”....tā nav brīvība, tā ir sabiedrības degradācija!... Ja Latvijas iedzīvotājiem piederētu suverēnā vara, vai tie paši sevi iznīcinātu tā, kā to dara tagad valdošās „elites” kangari?

Kas notiek tagad Latvijā?

Kur ir tā valsts, kura esot dibināta „lai garantētu..., lai nodrošinātu...,lai sekmētu...,lai aizsargātu...” kā to Levita pasakā stāsta? Kur ir viss tas, ko uz mums runā Levita un viņa kungu pasakas?

No skolas laikiem un no vecmāmiņu stāstiem mēs atceramies teikas un pasakas par varoņiem, to darbiem un dzīves ceļiem.

            Rainis atstāja tautai garīgu mantojumu un vēstījumu par vērtībām, ko jāatceras vērojot mūsdienu notikumus pasaulē un Latvijā.

 

            Tajās tautās, kurās nav saglabāti stāsti par varoņiem, tajās ir vērojamas tautas puvuma pazīmes.

 

Rainis bija gudrs cilvēks un savus darbus rakstīja ne tikai tā laika aktualitātēm, bet arī nākotnei.

Rainis sarakstīja „Uguns un nakts”, kas vēsta par tautas cīņu ar tumsas spēkiem, savukārt A.Pumpurs vēl agrāk saraksta eposu „Lāčplēsis”, atstādams cilvēkiem spēcīgu garīgu mantojumu, pret ko tagad iestājas Vanags savā lielsprediķī, ko teica 18.novembra rītā par godu Latvijas neatkarības pasludināšanai.

Izlasot šos darbus, var saskatīt notikumus ar mūsdienu Latviju, kur kangars - valdošā „elite” cenšas izdabāt un izpatikt Latvijas iekarotājiem-okupantiem, kas nāk no rietumu gejropas telpām.

Kurš, ja ne kangars ir tas, ar kura palīdzību tiek nolaupīta Lāčplēša mīļotā Laimdota un izvesta uz rietumiem, lai tai sniegtu „rietumu vērtības”...un tieši tas pats notiek mūsdienās, kad Latvijas iedzīvotājiem uzspiež „rietumu vērtības” - viendzimuma attiecību popularizēšana, bērnu psihi kropļojošo grāmatiņu izplatīšana....Tādas ir tās „rietumu vērtības”-pilnīga degradācija!

Laimdotas nolaupīšana saistīta tieši ar mūsdienām...tiek nolaupīta cilvēku laime dzīvot mīlestībā un cilvēka cienīgā dzīves vidē pat savā dzimtenē!

Kā Laimdota tiek izvesta uz gejropu ar viltu un meliem, tā latviešiem tiek laupītas dzīves un darba iespējas savā zemē un savā labā, tā tiek nolaupīts Latvijai Lats un uz svešas naudas - jevro tiek drukāts Latvijas simbols - Milda!...Tā ir zemiska ņirgāšanās par cilvēkiem.

Lāčplēša tēls mūsdienā tiek piesmiets, tiek izplatītas kangariskās dziesmiņas par Latviju kā zemnieku tautu, iedzīvotāji tiek saukti par reņģēdāju tautu, ko kangaru līdzgaitnieki naski izplata visus šos gadus, lai slēptu un maskētu savus nelietīgos plānus...protams, ka cilvēki, dzirdot to gadiem, tiek mākslīgi iemidzināti.

Ne velti cīņa starp Lāčplēsi un melno bruņinieku norisinās Daugavas krastos....


Saule Latvi sēdināja

Tur, kur gali satiekas

Balta jūra, zaļa zeme

Latvei vārtu atslēdziņa

 

Latvei vārtu atslēdziņa,

Daugaviņas sargātāja.

Sveši ļaudis vārtus lauza

Jūrā krita atslēdziņa.

 

Tāpat kā Kangars pastāsta melnajam Lāčplēša spēka noslēpumu, tieši tāpat Latvijas valdošā, zaglīgā „elite” apkopo datus par „vājajām un visievainojamākajām” vietām, kas nodara pāri iedzīvotājiem, šo informāciju nododot melnajam bruņiniekam – ASV.

ASV finanšu sistēma ir okupējusi visu pasauli, un tās verdziski kangariskās dvēseles, kas cenšas izraut no tekstiem sev izdevīgos teikumus stāsta par melno : „Es nāku no tatāru zemēm...”...tādējādi cenšoties iemelot sabiedrībai, ka melnais nāk no austrumiem...bet vai tas tā ir? Tā kā melnais bruņinieks ir okupējis visas pasaules valstis, tad, protams, ka tas ir caurbradājis arī tatāru zemes, bet šie kangari aizmirsa vienu būtisku detaļu, kas minēta „Uguns un nakts”, kur melnais saka : „Vāci mani sauca..”...tātad melnais bruņinieks nāk no gejropas un ASV valdošo elišu deģenerātu un izvirtības perēkļu loka – anglosakšu bandītu puses.

Saprātīgiem ir skaidri redzams tas, kas notiek Latvijā pašlaik, kā iedzīvotāji ir paverdzināti, kādā veidā tiem tiek laupīta Laimdota-kultūra, aizstājot to ar dažādiem rietumu surogātiem masu medijos.

Tāpat kā kangara nodevības rezultātā Lāčplēsim tiek cirstas ausis-Saites ar pagātni, zemes spēku un dzīvību uzturošām vērtībām, tieši tāpat Latvijā cilvēki tiek baroti ar meliem, tiek iedzītas bailes visā sabiedrībā, tiek radītas nepatiesības, kas laupa modrību!...tāpat melnais rīkojas mūsdienās, laupot Latvijas iedzīvotājiem spējas būt modriem un dzirdīgiem, un ausīm tiek pasniegti meli...notiek cilvēku zombēšana caur masu medijiem....un cik daudzi to saprot??

Tieši Rainis savos darbos atstāja cilvēkiem tās vērtības, ko vienmēr visos laikos ir vērts atcerēties.... Kurš, ja ne Lāčplēsis cīnās par savas zemes laimi, mīlestību un nes sevī Godīgumu un Taisnīgumu ...Kurš, ja ne Antiņš modina Saulcerīti no miega, kuru apsargā melnie kraukļi un seko līdzi, lai tā nepamostos, no mūsdienu mākslīgajiem miegu izraisošiem trankvilizatoriem un baudu meliem?.....Vai nav skaidri redzamas paralēles ar mūsdienām?...Cik daudzi uzdod šo jautājumu ikdienas dzīvē Latvijā?...Kas un kāpēc izraisa miegu cilvēkos mūsdienās, laupot ar meliem un viltu tiem dzirdīgas ausis?

Šķietamajā Latvijas neatkarībā ir pagājuši jau 24 gadi, kad valdošie stāsta, ka nu ir „brīvība” un „neatkarība”...par ko viņi runā?...par to, kā laikā Latvju meitas un dēli tiek padzīti no savas Dzimtenes - saucot to par „brīvu darbaspēka kustību”, par to, kur tiek piesmietas vērtības, slavināta izvirtība un deģenerāti?...Ja ir valsts, tad tai ir jābūt nevis melnā bruņinieka un tam paklausīgo kangaru valstij, bet cilvēcisko vērtību valstij!

Lai maskētu visas netīrības, anglosakši uzsākuši bezprecedenta melu kampaņu Latvijā, kādu cilvēki vēl nav pieredzējuši vismaz pēdējos tūkstoš gadu, apmelojot kaimiņus - Krieviju, kurā notiek attīrīšanās procesi, kas vērsti uz Godīgumu un Taisnīgumu. 

Latviešiem liek uzlaizīt Kangara spļāvienu- melu, viltus un naida propogandu.

Pašlaik kaimiņi tiek apsūdzēti visos pasaules grēkos, un kā instruments tiek izmantots masu mēdiji - mūsdienu mehānisms, ar kura palīdzību tiek manipulēti un zombēti cilvēki.

Tieši šo instrumentu izmanto anglosakšu laupītāji - melnais bruņinieks, kurš tērpies zelta bruņās. Pa lielam nekas nav mainījies vēstures gaitā!...ja agrāk bija vāles, zobeni, tad mūsdienās ir masu mediji, kuri kalpo zelta meliem!

Ja agrāk okupēja ar tankiem, tad mūsdienās ar viltu okupē cilvēku prātus!...Tieši tādā veidā tika okupēta visa pasaule no anglosakšu bandas nākušā melnā bruņinieka.

Mūsdienās ar melu palīdzību daudzas lietas tiek sagrozītas līdz nepazīšanai, laupot cilvēkiem modrību par notikumiem pasaulē!...un bieži vien kangari cenšas iestāstīt, ka Krievija pie visa vainīga, ka Krievija okupants, bet patiesībā viss ir otrādi...Vai Krievija kontrolē pasaules finanšu sistēmu?.. Nē..to, izmantodami naudas drukājamās mašīnas Federālo rezervju sistēmā (FRS) kontrolē anglosakši, Eiropas centrālā banka (ECB), Starptautiskais valūtas fonds (SVF), Pasaules banka (PB), kas kontrolē visu pasauli, iznīcina un paverdzina cilvēkus visā pasaulē, kontrolē valstu valdības un pārējos kangarus, jūdasa graša saņēmējus. Ar šiem mehānismiem tiek kontrolētas visu valstu centrālās bankas.

Tieši tādā pašā veidā tiek kontrolēta Latvija, kurā visādiem melīgiem veidiem tiek apslāpēts Taisnīgums, Gods un Cieņa.

Levita preambulas pasakā, ka Latvija nosodot nacistisko totalitāro režīmu un tā noziegumus, bet nu pat ANO notikušajā balsojumā nacisma nosodījumam to darīt atturējās. Latvija tagad ir pārkāpusi arī nupat pieņemto preambulu! Bet ziņu raidījumos un presē par to ir pilnīgs klusums!

Saprātīgie saprot, ka Lāčplēša spēks slēpjas modrībā...un var cīnīties tūkstots gadus, bet ja ir Saprāts, kas dod uztvert notiekošo Patiesības gaismā, tad nāks uzvara pār tumsu, tad gaisma ienāks katrā sētā, zemē, cilvēkā, tad mīlestība nāks!

            Vēl tagad Lāčplēsis cīnās ar melno naidnieku...vēl tagad Antiņš modina Saulcerīti...

„Un ar reiz nāks tas brīdis,

Kad viņš savu naidnieku,

Vienu pašu lejā grūdīs,

Noslīcinās atvarā,

Tad zels tautai jauni laiki,

Tad būs viņa Svabada!”

 

 

Taisnās dusmās ar gaišām domām un mīlestību

 

 

Raivis Bušs

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa