Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Pamatlikumu pārkāpumi - ko sēsi, to pļausi!


2014.gada 16.martā Krimas pussalā notika referendums, kurā vairāk kā 95% vēlētāju atbalstīja pussalas pievienošanos Krievijai. Tai pat laikā rietumu prese uzsvēra, ka referendums nav leģitīms. Parādījās daudzi raksti presē par to, ka Krievija okupējusi Krimu un tas liecinot par fašisma atgriešanos Krievijā.... Bet vai tas tā ir?

Lai saprastu notikumus Krimā, nepieciešamas apskatīt notikumu secību, kur referendums bija tikai viena sastāvdaļa – notikumu ķēdes posms.

Pēc grautiņiem Kijeva, ko realizēja bruņotas, labi apmācītas vienības, valstī iestājās haoss. Kaut arī V. Janukovičs realizēja ekonomiski bandītisku politiku pret savas valsts iedzīvotājiem, tomēr saskaņā ar pamatlikumu viņš vēl ir Ukrainas prezidents. Savukārt par Ukrainas prezidenta pienākumu izpildītāju tika pasludināts A. Turčinovs. Unikāls gadījums, kad leģitīmais prezidents vēl pastāv, bet pienākumus jau pilda „pienākumu izpildītājs”. Pastāvošo situāciju vērtējot juridiski, var skaidri redzēt, ka Ukrainā, pārkāpjot Ukrainas konstitūciju, tika gāzta leģitīmā valsts vara. Ukrainas valstī vara tika pārņemta ar brutāla spēka palīdzību, kas tieši liecina par konstitūcijas pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka konstitūcijas spēks vairs nedarbojās, bet sāka darboties varas pārņēmēju intereses, kam ar konstitūciju vairs nav nekā kopīga. Ukrainā prezidents ir visas tautas vēlēts, un konstitūcija nosaka kādā veidā un kārtībā tas var tikt pārvēlēts. No visa augstāk minētā var secināt, ka ir noticis valsts apvērsums, pārkāpta konstitūcija. Pasaules vēsture rāda, ka valsts apvērsumu un revolūciju laikā varu vienmēr pārņem kādi spēki, valsts sadalās, reģioni atdalās no centrālās varas un tur tautas realizē savas tiesības uz pašnoteikšanos.

Tauta savas tiesības uz pašnoteikšanos var risināt konstitūcijas ietvaros, bet ja konstitūcija tiek pārkāpta valsts apvērsumu rezultātā, tad tādas tiesības tiek realizētas ar referendumu palīdzību. Šajā gadījumā, kad tika pārkāpta Ukrainas konstitūcija, Krimas Autonomā Republikas iedzīvotāji realizēja savas tiesības un referenduma ceļā lēma par pievienošanos Krievijas Federācijai. Valstu konstitūcijas un pamatlikumi ir svēti un pildāmi līdz brīdim, kad tie beidz pastāvēt apvērsumu un revolūciju darbības rezultātā.

Ukrainas parlaments pieņēma likumu, kas paredz atjaunot atsevišķus 2004. gada konstitūcijas uzstādījumus, kas nozīmē citu konstitūciju, citas prezidenta pilnvaras.

Turčinovs, kas iecelts par prezidenta “pienākumu izpildītāju” apturēja "Deklarāciju par Krimas Autonomās Republikas un Sevastopoles pilsētas neatkarību", Dekrētā norādīts, ka Krimā pieņemtā deklarācija neatbilst Ukrainas konstitūcijai un Ukrainas likumiem.

            Kādai konstitūcijai tad neatbilst Krimas Autonomās republikas Deklarācija? Un saskaņā ar kuru konstitūciju Turčinovam ir piešķirtas Tiesības kaut ko apturēt? Nevar pastāvēt situācija, kad vieni drīkst ar brutālu varu sagrābt valsts institūcijas, pasludināt esošo prezidentu par neleģitīmu, bet otri tai pat laikā nevar realizēt savas pašnoteikšanās tiesības Krimas autonomijā.

           

            Liberālie rietumi var censties oponēt, ka Krimas atdalīšanās ir neleģitīma, bet vai ir leģitīma brutāla antikonstitucionāla varas pārņemšana? Redziet kādas sekas notiek, kad tiek pārkāpts Pamatlikums.

            Cariskās Krievijas impērijas sabrukuma un revolūcijas rezultātā radās jaunas valstis, kas pieņēma savām tautām derīgus pamatlikumus. Tā 1918.gada 18.novembrī Latvija kļuva par neatkarīgu valsti un 1922.gadā tika pieņemta Latvijas Republikas Satversme - augstākais pamatlikums.

Saskaņā ar Satversmi Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un Latvijas valsts Suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Latvija ir Unitāra valsts, kas nozīmē, ka tā nedalās patstāvīgās daļās. Latvijas Republikas Satversme nepieļauj arī Latvijas pievienošanos citām valstīm vai valstiskiem veidojumiem, savienībām. Pamatojoties uz Satversmi un stingri ievērojot Suverenitāti, Latvija var slēgt sadarbības līgumus ar valstīm, savienībām, bet nevar tajās iestāties bez Satversmes maiņas. Par izmaiņām Satversmē var lemt tikai Latvijas Tauta. Ja esošā Satversme tiek ievērota, tad tā nepieļauj referendumus par pievienošanos citām valstīm vai kādas teritorijas atdalīšanos no Latvijas. Bet kas notiek, ja Satversme netiek ievērota?

Liberāļi skaļi kliedz, ka referendums par iestāšanos ES bija arī vienlaicīgi balsojums par Lata nomaiņu uz eiro, bet tie ir acīm redzami meli.

Pirmkārt, referendums par iestāšanos ES vispār nevarēja notikt, jo Satversme tādā redakcijā, kādā tā tagad ir, nemaz nepieļauj tādus referendumus par iestāju citos valstiskos veidojumos vai savienībās. Lai tāds referendums vispār varētu notikt, tad vispirms bija jāgroza Satversme. Un tādus grozījumus arī var izdarīt tikai tas, kuram pieder suverēnā vara -Latvijas Tauta.

Otrkārt Lata nomaiņa uz „jevro” neatbilst Satversmei. Faktiski de jure vēl tagad Lats skaitās Latvijas maksāšanas līdzeklis, bet de facto tāds ir svešais „jevro”. Liberālie rietumi ir pārkāpuši brīvības robežas un Satversmi. Ne velti, tautai tika nolaupītas tiesības lemt pašiem savā zemē! Pie kā mēs esam nonākuši pašlaik?

Kur palika „Viens likums - viena taisnība visiem”?

Kur ir tās politiskās partijas, kas aizstāvētu Latvijas Satversmi, tautas Brīvību, Cieņu un Godu? Kuras politiskās partijas aizliegs rietumu izvirtīgo viendzimuma laulību propagandu Latvijas skolās?

Satversme ir spēkā un tajā nostiprinātas tautas suverēnās tiesības, bet šīs tiesības de facto ir atņemtas ar viltu un meliem, ieviestas svešas direktīvas, iznīcināta tautsaimniecība, radīts bezdarbs un nabadzība.

Pašlaik Satversme ir brutālā veidā pārkāpta, Lats ir nodots, iznīcināts un aizstāts ar svešo „jevro”. Pie varas esošie brēc: „krievi nāk”! Tos Latvijas zemes dēlus un meitas, kas aizstāv Satversmi un Latu, valdošie sauc par „kremļa līdzskrējējiem”, „komunistiem”, „Putina rokaspuišiem”, bet vai viss nav otrādāk?

Tik spēcīgas bailes vieno valdošos, ka visus tos Tautas dēlus un meitas, kuri aizstāv Latvijas Satversmi, sauc par „Maskavas rokām”! Tā parasti uzvedas vergi, kuri nepazīst Brīvību, kuriem pamukt no viena saimnieka pie otra ir parasta ikdienišķa lieta. Tādi visos laikos mukuši no viena pie otra un aprējuši to, no kura pamukuši, bet slavinājuši to, pie kura pieklīduši.

Pašlaik tādi „veiksmes stāstu” slavinātāji ir pieklīduši liberālajiem rietumu deģenerātiem un visas savas nelietības maskē ar izdomātu ienaidnieka tēlu. Tikai šis maskēšanās mehānisms vairs nestrādā un maskas krīt rietumu liberastiem ne tikai ar gadiem, bet nu jau ar katru dienu un stundu.

Pārkāpjot Satversmi, pret tautas gribu ir ievazāta sveša valūta, kuras saimnieks ir ECB, Latvijas dēli un meitas tiek padzīti peļņā uz Eiropas rietumiem. Šķietamā miera laikā Latvija ir zaudējusi ap 300 tūkstošiem iedzīvotāju, ko nevar salīdzināt pat ar otrā pasaules kara sekām.

Liberāļi dzied slavas dziesmas par Eiropas kultūras vērtībām... Bet kas tad ir tās Eiropas kultūras vērtības? Liberāļi par Eiropas vērtībām dēvē ģimenes likumu pārkāpšanu, viendzimuma laulību popularizēšanu! Vai Latvijai vajag tādas „vērtības”? Nē, nevajag! Savas drazas lai rietumu liberāļi patur paši sev!

Rietumu liberāļi, pārkāpjot pamatlikumus un degradējot kultūras tradīcijas, daudzās valstīs un tautās ievazā savus „kultūras vērtību” vīrusus. Tie ir uzstādījuši ienaidnieka tēlu Krievijas izskatā. Krievija pieņēma likumu par homoseksuālisma propagandas aizliegšanu skolās. Vai sagadīšanās?

Ja cilvēks aizstāv Latvijas Latu un prasa ievērot Satversmi, tad rietumu liberāļi to sauc par „kremļa trolli”. Lai piesaistītu vēlētājus labējam blokam, tad paziņo - „krievi nāk”! Visu laiku prese zombē sabiedrību un biedē ar šķietama ienaidnieka tēlu - Krieviju! Paraugieties apkārt – ne jau Krievija izlaupīja Latviju, bet vietējie vergi – jā, vergi! Tādi, kas nepieņem paši lēmumus Latvijas labā, bet klanīdamies skrien uz rietumu „civilizēto” pasauli, skaļi brēcot par „veiksmes stāstiem” un rietumu ekonomiku, kas periodiski grimst mākslīgi izraisītās krīzēs un bremzē civilizācijas attīstību. Protams, ka rietumu liberālajai himērai tāds modelis ir vispieņemamākais!

Visi šie notikumi atgādina nacionālā eposa „Lāčplēsis” notikumus, kad Kangars nodeva savu tautu un zemi, ar viltu ļāva izvest Laimdotu uz rietumiem, lai tā tur pieņem rietumu „vērtības”. Tas atgādina mūsdienu notikumus, kad nacionālais simbols „Milda”, pārkāpjot Latvijas Republikas Satversmi, tiek drukāts uz rietumu „jevro” monētām, kas patiesībā ir ņirgāšanās par cilvēkiem.

Apskatot notikumus kopumā, var redzēt kādas iestājas, ja tiek pārkāpts Pamatlikums.

Valsts apvērsuma rezultātā Ukrainas konstitūcija tika pārkāpta, kas Krimas iedzīvotājiem ļāva lemt par savu likteni pašiem. Visas spekulācijas no rietumu puses neiztur nekādu kritiku, jo paši ir radījuši to, ko tagad saņem pretī.

Arī Latvijas Republikas Satversmes pārkāpumus nodevējiem vairs neizdodas noslēpt. Latvijai ir ļoti laba Satversme, kas atmasko visas nodevēju darbības, kas ir vērstas pret Latvijas zemi un Tautu.Ko sēsi, to pļausi!

 

Ar gaišām domām un mīlestību.

Raivis BušsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa