Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Путин: жизнь меняется, но истинные ценности едины во все времена


Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник в Центре для одаренных детей «Сириус», перечислил истинные ценности, которые едины во все времена и для всех поколений. «Сейчас жизнь, безусловно, кардинально изменилась, но истинные ценности, они всегда ведь остаются. Это честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответственность и чувство долга. Уверен, что все это важно и для вас, как и то, с какой пользой для Отечества вы сможете реализовать свой талант», — сказал Путин. Он отметил, что старшему поколению россиян необходимы поддержка и доверие со стороны молодых людей. «Очень важно понимать друг друга, в том числе и в вопросах, которые касаются и сегодняшнего дня страны, и ее будущего. А многие трудности, проблемы легче решать вместе, в том числе и в ситуациях морального выбора. Его приходится делать постоянно», — сказал президент. Путин пояснил, что человека оценивают не столько по его карьере и богатству, сколько по его поступкам, по уровню культуры, порядочности, сообщает РИА Новости. «Каждый выбирает, как ему поступить, какими средствами достигать целей, которые он перед собой ставит. Для моего поколения все это имело большое значение. У нас было еще то, что называлось улицей, двором, общим домом, где мы с друзьями росли», — рассказал глава государства. По его словам, на таких, как сегодня бы сказали, неформальных площадках проводилось много времени, они формировали поколение его сверстников. Путин рассказал, что во дворах ребята спорили, обсуждали событий в школе, рассказывали друг другу о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. «Да, проблем там было тоже очень много, достаточно, но там воспитывались такие качества, как умение дружить, помогать друг другу, различать добро и зло, подлость и предательство были для нас самым последним, презираемым делом», — поделился воспоминаниями президент. Несмотря на то, что сегодняшний день предлагает молодым людям более широкие возможности для общения, ценности остаются прежними.Putins: Dzīve mainās, bet patiesas vērtības ir vienas un tās pašas visos laikos

 

KF prezidents Vladimirs Putins, uzstājoties apdāvināto bērnu Centrā „Sīriuss”, uzskaitīja patiesas vērtības, kuras paliek vienas un tās pašas visos laikos un visām paaudzēm.

„Pašlaik dzīve, protams, ir kardināli izmainījusies, bet patiesas vērtības taču vienmēr paliek. Tas ir godīgums, patriotisms, sirdsapziņa, mīlestība, labestība, vīrišķība, pašcieņa, atsaucība, atbildība un pienākuma sajūta. Esmu pārliecināts, ka tas viss ir svarīgs arī jums, kā arī tas, ar kādu labā devumu Tēvijai jūs varēsiet realizēt savu talantu”,-teica Putins.

Viņš atzīmēja, ka gados vecākajai paaudzei Krievijā ir nepieciešams atbalsts un uzticība no gados jaunākajiem.

„Ļoti svarīgi ir saprast vienam otru, tai skaitā jautājumos, kas skar valsti šodien un tās nākotni. Bet daudzas grūtības un problēmas vieglāk ir risināt kopā, tai skaitā, situācijā, kad nepieciešama morāla izvēle. To nākas darīt pastāvīgi”, - teica prezidents.

Putins paskaidroja, ka cilvēku vērtē ne tik daudz pēc tā, ko viņš sasniedzis karjerā, cik bagāts viņš ir, bet gan pēc viņa darbiem, kultūras līmeņa, cik viņš ir kārtīgs cilvēks, paziņoja RIA Novosti.

„Katrs izvēlas, kā viņam rīkoties, ar kādiem līdzekļiem sasniegt savus mērķus, kurus sev nospraudis. Manai paaudzei tam bija liela loma. Mums vēl bija tas, ko mēs saucam par ielu, pagalmu, kopīgām mājām, kur mēs ar draugiem kopā augām”, - pastāstīja valsts vadītājs. Pēc viņa vārdiem, šodien teiktu, ka tādos neformālos laukumos tika pavadīts daudz laika, kur formējās viņa paaudze.

Putins pastāstīja, ka pagalmos bērni apsprieda notikumus skolā, stāstīja viens otram par izlasītām grāmatām un noskatītām filmām.

„Jā, problēmu tur bija arī ļoti daudz, pietiekoši, tomēr tur tika audzinātas tādas kvalitātes kā māka draudzēties, palīdzēt viens otram, atšķirt labo no ļaunā, bet zemiskums un nodevība tika uzlūkota kā amorāla rīcība”, - padalījās ar savām atmiņām prezidents.

Neskatoties uz to, ka šodiena jaunajiem cilvēkiem dod plašākas iespējas komunicēt, tomēr vērtības paliek tās pašas.

 

Источник: http://politikus.ru/v-rossii/57004-putin-zhizn-menyaetsya-no-istinnye-cennosti-ediny-vo-vse-vremena.html

 

Politikus.ruBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa