Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Viens likums - viena taisnība visiem.


Latvijas Republikas Ministru kabinetā atrodas uzraksts „Viens likums - viena taisnība visiem”. Šis uzraksts atgādina visiem Latvijas iedzīvotājiem par pastāvošo likumu hierarhiju, par to, ka likums ir jāievēro visiem.

Latvijā augstākais valsts pamatlikums ir Latvijas Republikas Satversme un saskaņā ar Satversmi tiek pieņemti visi pārējie likumi Latvijā. Ja likums ir pieņemts neatbilstoši Satversmei, tad šādam likumam nav juridiska spēka. Arī starpvalstu līgumiem jābūt pieņemtiem saskaņā ar Satversmi. Tiesību zinātnēs nereti stāsta, ka likumam ir ne tikai forma, bet arī saturs - likums ir Godīguma un Taisnības mērs. Tas nozīmē, ka augstākais valsts pamatlikums – Satversme atbilst godīgumam un taisnīgumam attiecībā uz visiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā un tikai pamatojoties un saskaņā ar augstāko pamatlikumu drīkst pieņemt visus pārējos likumus valstī. Tieši tāpat tiek slēgti starptautiskie līgumi, kam jāatbilst Godīguma un Taisnīguma principiem.

Likums regulē sabiedriskās dzīves attiecības noteiktā teritorijā tieši tāpat kā starptautiskie līgumi, kas regulē starpvalstu attiecības uz Godīgiem un Taisnīgiem pamatprincipiem.

Šodien liberālajā pasaulē valda uzskats, ka liberālisms ir visu cilvēku brīvība, bet šie paši liberālas pasaules ideju izplatītāji ir aizmirsuši, ka cilvēks ir brīvs tik tālu, par cik tas nepārkāpj otra cilvēka brīvību, un faktiski likums regulē šīs attiecības starp cilvēkiem. Starptautiskie līgumi regulē attiecības starp valstīm, un ja kāds no šiem līgumiem pārkāpj Godīgumu un Taisnīgumu, tad juridiski arī šādam starptautiskajam līgumam nav spēka.

Aizbildinoties ar mūsdienu demokrātiskajām vērtībām liberālā sabiedrība kā infekcija uzspiež valstīm līgumus ar maldiem, spaidiem un viltu. Tiesību zinātnē visiem ir skaidrs, ka līgumi, kas noslēgti ar maldiem, spaidiem un viltu nesatur juridisko spēku. Un Līgums starp Latviju un Eiropas Savienību ne tikai noslēgts ar maldiem un viltu, bet pretēji Satversmei - pārkāpjot Godīgumu un Taisnīgumu jau sākot ar pašu referendumu par iestāju Eiropas Savienībā. Referendums par iestāju Eiropas Savienībā ir neleģitīms, jo Latvijas Republikas Satversme nepieļauj iestāšanos citā valstiskā veidojumā vai citu valstu savienībā (Suverenitāte), līdz ar ko pārkāptas Latvijas cilvēku tiesības uz Godīgumu un Taisnīgumu. Kā tad tiek pārkāptas Latvijas cilvēku tiesības? Neatbilstoši Satversmei, Latvijā esošajai likumdošanai tiek uzspiestas citu svešu valstu likumu elementi, kas neatbilst Latvijas likumdošanai. ...un atkal atgriežamies pie liberālisma, kas pārkāpj likuma robežas. Kādas ir sekas pēc liberālo ideju ievazāšanas Latvijā? Tieši tādas pašas kā tad, kad novājinātā organismā nokļūst vīrusi, kas grauj pašu organismu. Tieši tāpat kā cilvēks, kas pats nepieņem lēmumus savā dzīvē, valstis tiek ietekmētas no citu valstu puses (liberālisms) un organisms nespēj pretoties to ietekmēm. Un pats svarīgākais, ka netiek ievērots pamatlikums - Satversme. Ja tā tiek ievērota, tad likums ir Godīguma un Taisnības mērs un visi likumi tiek veidot Godīgi un taisnīgi, bez šo ārvalstu liberālisma vīrusu ievazāšanas likumdošanā (ES direktīvas, starpvalstu līgumi).

Cilvēks ir brīvs tik tālu, par cik viņš nepārkāpj otra cilvēka brīvību, un pastāv robežas, kur sākas un beidzas brīvība. Tāpat kā kaimiņš kaimiņam nevar un nedrīkst uzspiest, lai  otrs kaimiņš darītu tā, kā grib tikai viens no kaimiņiem, tāpat valsts nedrīkst uzspiest citai valstij savus likumus, kurus pieņēmuši citu valstu vadītāji. Šie likumi var darboties tikai tur, kur viņi ir derīgi. Savukārt liberālā domāšanas sistēma, slēpjoties aiz vārda brīvības un domu brīvības, aizmirst, ka tādām domām un vārdam ir savas robežas. Latvijā likumi darbojas tikai Satversmes robežās attiecībā uz Latvijas teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, un to var saprast, jo tas ir normāli. Ja šādos likumos Latvijā tiek iestrādātas citu valstisku veidojumu (Eiropas Savienība) tiesības, tad tas grauj pašus likumus Latvijā, tiem zūd saikne ar pamatlikumu - Satversmi. Satversme ir mājas pamati, un māja var tikt uzcelta pareiza tikai tad, ja pamati ir pareizi, jo savādāk tā kļūst kroplīga. Tieši liberālā domāšana iestrādā kroplīgus mehānismus, ES direktīvas, kas nu nekādi neder Latvijai.

Ir daudz nācies saskarties ar šīm kroplībām ne tikai likumos, bet arī cilvēku domāšanā valsts pārvaldes struktūrās... Ir gadījumi, kad tiesneši pieņem dokumentus, kas neatbilst likumam, pārkāpj likumus, savu rīcību attaisnojot ar „interpretācijas” jēdzienu un tādā veidā grauj Godīgumu un Taisnīgumu! Ir nācies daudziem dzirdēt, ka Spriedumi tiek pieņemti likuma vārdā, bet savā saturā tie ir netaisnīgi un kroplīgi. Tas notiek tāpēc, ka sākās „interpretācijas” ar saukli, ka „mēs tā domājam, tāpēc mēs tā darām”, bet tai pat laikā aizmirst par šīm likuma robežām. Kādā no tiesas spriedumiem, tiesa bija pamatojusi savu apgalvojumu ar tekstu, ka likumā „Par nodokļiem un nodevām” visi likumi neattiecas uz nodokļu maksātāju, bet gan tikai uz Valsts ieņēmumu dienestu, kas nozīmē tikai to, ka tiek rupji pārkāptas likuma robežas un šo robežu pārkāpšanai ir smagas destruktīvas sekas! Tās ir sekas liberālajai domāšanai, kas pārsniedz tās robežas, kuras iezīmē tieši likums. Tā ir likumu neievērošana. Ir sava kārtība un likumu hierarhija, ko māca studentiem jau pirmajos kursos par Pamatlikumu, un ja šis Pamatlikums nav ievērots, tad mājas sienas ir šķības un jumts ir šķībs, un ja jumts ir šķībs, tad „jumts aizbrauc”... Tieši tas tagad arī notiek ar liberālās domāšanas ievazāšanu Latvijas likumdošanā. Liberālismam ar brīvību nav nekāda sakara, tieši tāpat kā vīrusam noteiktā organismā, kas grauj šo organismu. Tādi vīrusi kā liberālā „brīvība” ielaužas vairākās sociāli svarīgās dzīves telpās: gan likumdošanā, tiesu sistēmā, ģimenēs un citās vitāli svarīgās sfērās. Tieši tāpat kā cilvēkam un zemei arī mūsu saules sistēmai ir sava telpa un savas robežas, un dabā šīs robežas netiek pārkāptas Savukārt liberālā „brīvā domāšana” pārkāpj šīs robežas, izplatot melus un ieliekot nepareizus pamatus, lai cilvēks nespētu orientēties un saprast vienkāršas un saprotamas lietas. Kā piemēru var minēt arī liberālās domāšanas vīrusa ielaušanos ģimenes robežās... Vīrusi vienmēr ķeras klāt tiem, kas ir vismazāk pasargāti, un tie ir bērni, kuriem vēl nav nobriedusi imunitāte. Kā tas darbojas?

Šī gada 7.janvārī Ministru kabinetā tika skatīts likumprojekts Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020.gadam, kurā ir ietverts mācīt bērniem „cilvēkdrošību”. Kas tas par jaunu jēdzienu „cilvēkdrošība”? Kas slēpjas aiz šī šķietami nevainojama vārda? Aiz vārda „cilvēkdrošība” slēpjas veselas mācību programmas bērniem, kur tiek stāstīts par izvirtību, pretdabiskām parādībām, homoseksuālismu, prostitūciju. Kāds varbūt no liberālās sabiedrības centīsies oponēt, ka jāmāca tādas lietas jau no bērnudārza ar nevainīgām slavas dziesmām... Bet šeit jau iet runa par iejaukšanos ģimenes telpā, ģimenes likuma pārkāpšanu! Bērnu sargā un dod zināšanas vecāki, un vecāki vēlas, lai bērnam nebūtu kaitīgas ietekmes. Šī pseidoizglītības pakete, kas saucas Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020.gadam nav pieņemama Latvijas sabiedrībai, jo tas ir vīrus un posts. Tā ir propoganda, kas nāk no svešas teritorijas, šī propogandas mērķis ir dezorientēt un graut bērnu dzīves un laupīt tiem iespējas uz patieso Brīvību, Godīgumu, Taisnīgumu. Nevienam nav noslēpums, ka šī propoganda ir izplatījusies rietumu brūkošajā pasaulē tik tālu, ka normāli vecāki nevēlas savus bērnus vairs laist skolās, tādā veidā tos pasargājot no iznīcības nākotnē. Un saprātīgie šeit saskatīs ciešu saikni ar Pamatlikuma ievērošanu, kura pamatā ir Godīgums un Taisnīgums, jo svešas nederīgas lietas ir destruktīvas un postošas. Ja tiek ievazāti brūkošie rietumu postošie likumi, kas runā pretī Satversmei, tad tie ir tādi paši vīrusi, kas sagrauj organismu un pirmo paņem to, kas pats nestāv stabili uz kājām, nespēj pieņemt lēmumus.

Tie, kuriem „brīvība” nāk no liberālisma postošajām idejām, tādi sevi paši maldina un grauj sevi un citus sev apkārt. Liberālo ideju nesējiem nav robežu, tie pārkāpj robežas, kuras iezīmējis likumus, tie pārkāpj valstu suverenitātes, un viņiem ir pilnīgi vienalga kāda cilvēkam ir ādas krāsa un tautība, jo viņu spēks ir cilvēku vājumā, nespējā aizsargāt savas tautas un valsts intereses, nespējā aizsargāt ģimenes. Liberāļiem nav robežu, tie ievazā svešas naudas „Jevro” padarot cilvēkus atkarīgus no globālajām baņķieru bandām.

            Viss ir vienkārši! Suverenitātes ir spēja pieņemt pašiem lēmumus noteiktā teritorijā. Attiecības ar kaimiņiem jābalsta uz sadarbību. Ja lēmumi tiek uzspiesti ar viltu, maldiem, tad tāds nav suverēns, tāds nav neatkarīgs. Tāds, kas nav neatkarīgs, tādu vienmēr regulē kāds cits no ārpuses. Tādu piemāna, iznīcina un apēd. Tur, kur netiek ievērota likumu hierarhija, tur valda nelikumība un valda noziedzība pret cilvēku, ģimeni valsti.

Protams, ka atradīsies tādi indivīdi, kas teiks, ka neko jau nevar mainīt, ka viss jau izlemts bez viņiem. Taču tieši tie, kas runā, ka neko nevar mainīt, tieši tādi ir pakļauti vīrusu ietekmēm visvairāk, jo paši nespēj pieņemt lēmumus. Dažs kā algotnis par jūdas grašiem slavina svešzemnieku intereses, nodod tuvākos, draugus, ģimenes un valstis. Tādi jau ir inficēti, un tādu indivīdu apgalvojumi sabiedrībā ir postoši. Tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem un citu valsts pārvalžu struktūru darbiniekiem ir jāpilda likums, jāseko līdzi, lai netiktu likumdošanā ievazāti vīrusi, pamatu graujošas idejas, kas izriet no pienākuma, neatkarīgi no profesijas vai tautības.

Cilvēku pienākums ir pretoties ļaunumam. Ja cilvēks nerealizē savu pienākumu, tad tiesības viņam atņem.

Ja netiek ievēroti ģimenes likumi, un ievazāti liberālās „brīvības” vīrusi, tad ģimenes beidz pastāvēt.

Tikai tā valsts un tauta dzīvos, kas pati prot pieņemt lēmumus un sargāt savas vērtības.

Ar gaišām domām un mīlestību

Raivis Bušs
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa