Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ“Zils123” pret “cosmolv” un Jāni Grīnvaldu jezgā ap 5G.


Redaktora atzīme


Šodienas objektīvā realitāte ir tāda, ka šī civilizācija ir beigusi savu Evolūcijas ciklu un, tāpat kā iepriekšējā, noiet no Cilvēces Vēstures skatuves, lai atbrīvotu vietu nākošajai. Iepriekšējās civilizācijas nožēlojamās Cilvēciskās paliekas mēs varam vērot Āfrikas un dienvidaustrumāzijas tautu dzīvē. Lai Jūs nemaldina tur baltās rases (kolonizatoru) ienestās tehnoloģijas un vietējo darbošanās ar tām. Cilvēces, rases un civilizācijas Evolūcija nav mērāma un apskatāma tās lietotajās tehnoloģijās, bet Cilvēcisko Vērtību dzīvē – apziņas iekšienē notiekošajā. Transhumānisms, robotizācija, datorizācija, visādu “e” ieviešana, internetizācija, ģenētiskās manipulācijas un visu jomu militarizācija ir tikai Evolucionārā strupceļa sekas – deviācijas ceļu meklējumi.

Šī civilizācija, neskatoties uz visu ārējo iluzoro tehnoloģiskumu, savā lejupslīdē iekšēji – apziņas dzīvē jau ir “izkritusi” caur maģiskuma līmenim (kur to noveda “kristīgā” baznīca) un tagad dzīvo zemākajā no iespējamajiem - šamanisma apziņas stāvoklī.

Tas, kas šamanim ir viņa bungas un halucinogēnās sēnītes, tas tehnomāniem ir 5G, internets un jaunākās “viedierīces”. Tehnomānu dzīve ir “viedierīcēs”, “viedmājās”, “viedpilsētās” un “viedvalstīs”, bet augstākais sapnis ir saplūsme nebeidzamā ekstāzē ar savu “viedierīci” – būt robotizētam “viedcilvēkam” – lieldatora interfeisam ar tiešo smadzeņu čipa neiro pieslēgumu vispasaules neirotīklam.


Šī 5G interešu sadursmes jezga, tiktāl, cik tā attiecas uz 5G tehniskajām iespējām, ir ārpus mūsu interešu jomas, bet ietilpst tajā tik daudz, cik parāda sabiedrisko attiecību stāvokli un tajā valdošo noskaņu tendences, kuras iezīmē tās izaugsmes iespēju un pagrimuma spēku. “Zils123” un viņas oponenti it klasiski pretpoli.

Tā kā “Zils123” oponentu tekstos nav nekā saturīga – nav pašu oponentu ievestajiem noteikumiem atbilstošā informatīvā materiāla (nav nekādu citātu, norāžu un linku uz “Zils123” argumentāciju un izteicienu apgāzošu informāciju, kā vien “apklusti, šizofrēniķis, konspirāciju teorijas, homoseksuāls tīnis, frekvenču joslu pārdalījumu politika, kaitīguma pierādījumu trūkums”) tad mēs, vietas taupīšanas nolūkos, izņemot vienu – pēdējo, tos nepublicējam. Ja kādam tie interesē, tad tos var izlasīt to publicēšanas vietā. (https://www.youtube.com/watch?v=-7Ka397rWfQ&t=000s)


Mūs interesē viņu apkarotā “Zils123” uzturētā pozīcija. Un šie apkarošanas mehānismi ir gan arhaiski nepilnvērtīgi (uz ko norāda “Zils123”), gan J.Grīnvaldam līdzīgos apkaunojoši, kā to vēsta viņa paša vēlāk ieviestie diskusijas labojumi.

Mūs šajā gadījumā interesē 5G ieviešanas Latvijā aizstāvju – fanu argumentācija. Ja atmetam to miglas pūšanu par frekvencēm, licencēm un likumdošanas normu atšķirībām, to, kas attiecas uz militāri rūpnieciskā kompleksa un citu biznesa jomu attiecībām, to, ko militāri rūpnieciskais grib paturēt savās rokās un izmantot savās vajadzībās tā, lai ar to “nespēlētos” vietēji politiķi un sīkbiznesmeņi, tad 5G fanu argumentācijā paliek tikai divi punkti – tas veicināšot kosmointerneta attīstību un tādā veidā virzīšot Mēness un Marsa apgūšanu (pēc “cosmolv”). J.Grīnvalds pēc tam vispār nekādu racionālu pozīciju nenorāda – vienkārši slāpē “Zils123” darbību.

Tā ir visu 5G fanu vājā vieta. Te varētu jautāt:

- Kādā gan burbulī viņi dzīvo?

- Vai tiešām viņi neko nezin par planētas klimatiskajām izmaiņām un ģeopolitiskajām cīņām sakarā ar esošās ekonomiskās sistēmas (Bretonvudas) sabrukumu?

Pieaugošās klimatiskās un ekoloģiskās problēmas rada ne tikai negatīvus ekonomiskos efektus, bet arī tādus procesus, kurus nav iespējams regulēt ar šīs ekonomiskās sistēmas iespējām. Šie procesi iesaista aizvien lielākus resursus – tos atņem tehniskajam, rūpnieciskajam un sociālajam progresam. Tā rezultātā, dažādu atšķirīgu iemeslu dēļ, procesos iesaistītās puses noslīd uz aizvien zemāka izglītības, interešu, prāta un profesionālo darbaspēju līmeņa. Civilizācija nonāk stāvoklī, kad “bērni nevar un nezin to, ko var viņu vecāki”, kad sistēmu operatori nepārzin savu sistēmu daļu darbību.

Boing 737 MAX problēmu pamatā ir tas, ka tā veidotāji piesaistīja centrālo ideju nepārzinošu “attālināti piesaistīto darbaspēku” un tas, ka centrālās idejas definētāji zaudēja pārskatu par kopīgo procesu virzību – piesaistītie administratori nevarēja un nesaskaņoja savu izstrāžu stratēģijas. ASV aizrobežu “smadzeņu atsūkšanas” politika noveda pie savas zinātniski tehniskās skolas zuduma. Pie tā, ka zuda pārskats pār darbības kopumu.

Te varētu daudz pastāstīt par ASV tehniskajām problēmām, bet tas nav būtiski salīdzinājumā ar Cilvēciskā satura zudumu šo lidmašīnu ražotājos un pārdevējos. Ražotājs zināja par tehniskajām problēmām un nepilnībām programmatūrā, kas noveda pie divu lidmašīnu katastrofas un daudzu Cilvēku bojāejas, vēl vairāk - attiecīgos papildinājumus un tehniskās instrukcijas ražotājs piedāvāja kā maksas pakalpojumu. Maksāsiet – lidosiet, nemaksāsiet – kritīsiet. Tā ir visiem šiem “kreatīvā” tehnokapitāla faniem kopīga necilvēcība – svarīga nauda un “inovācijas” – Cilvēciskais ir lieks, nesvarīgs un nevietā – ārpus tehnošamaņu interešu un sapratnes iespējām.

Esošās ekonomiskās saimniekošanas sistēmas ietvaros klimata pārmaiņas nozīme to, ka aizvien lielāki tehnoloģiskie un ekonomiskie, kā arī administratīvi sabiedriskie (naudas ietilpīgie) resursi tiks novirzīti šo pārmaiņu radīto procesu regulācijai un novēršanai (kā priekšvēsteneši ir Breksists, “Trampa siena” un imigrācija Eiropā). Tas nozīmē arī to, ka aizvien lielāki resursi būs jānovirza izdzīvošanai, bet ne attīstībai.

5G bīdītāju aizstāvju uzmanībai paslīd garām fakts, ka pirmo reizi šīs Civilizācijas vēsturē, tā ir sadūrusies ar nekad agrāk nepieredzētu situāciju. Agrāk, vienmēr, veco sabiedrisko attiecību formēto ekonomisko attiecību sistēmu nomainīja jaunā, topošo sabiedrisko attiecību formētā ekonomiskā sistēma. Savstarpējās cīņas un vecās sistēmas pretestības pārvarēšanas rezultātā jaunā sistēma pakāpeniski ienāca Civilizācijas dzīvē. Tagad pirmo reizi šīs Civilizācijas dzīves vēsturē tā nav. Pirmo reizi, neradījis neko jaunu un pārāku, vecais beidz pastāvēt. Visi pasaules ekonomisti atzīmē, ka šī saimniekošanas sistēma ir sabrukusi.

Visi vadošie ekonomisti meklē jaunu saimniekošanas sistēmu. Viņi nevis apspriež – pieņem vai noraida kādu ienākošu – dzimstošu saimniekošanas sistēmu, bet to meklē – atzīmē stāvokli, kad, vecajam aizejot, nav to aizvietojošā un tās trūkums nav saistīts ar tehnoloģisko atpalicību, bet ar to, ka nav jauna skatījuma - nav jaunas sabiedrisko un tātad jaunu ekonomisko attiecību ideoloģijas – nav tās Cilvēciskās kvalitātes, kura radītu jauno. Aizvietojošā trūkums runā kā par iepriekšējās sistēmas impotenci, tā arī par to, ka tā ir bijusi pretdabīga Cilvēces Evolūcijas gaita.

Pirmo reizi vēsturē vecais atsakās no jebkādas diskusijas, dialogā uzklausīšanas un kompromisa ar iespējamo. Pirmo reizi vecajam nav nekādas intereses par blakusesošo un tas nostājas totalitāras diktatūras pozīcijās, kāda raksturīga šauri orientētai specializācijai – tam, kas izglītības un inteliģences trūkuma dēļ nav spējīgs uz sintētisku skatījumu pāri savas specializācijas robežām. Visi vadošie zinātnieki savās jomās atrod zinātniskās diskusijas neesamību. Visi atzīmē “melnā gulbja” efekta esamību, bet nav spējīgi veidot tā kompensācijas mehānismus. Visi reģistrē pieaugošu haosu.

Krīzes pārvarēšanai vajadzīgās sapratnes trūkuma apstākļos, uzbrūk 2008.gada krīzes neatrisināto problēmu vilnis kopā ar izglītības pagrimuma, protekcionisma ekonomisko karu un pretrunu vilni. Problēmas būtība ir tajā, ka liberālā ekonomika ir ne tikai likvidējusi citus ekonomikas modeļus, bet ir arī sev pakļāvusi un iznīcinājusi visas citas ekonomiskās skolas. Ar skolu es domāju zinātniskās darbības pēctecības plūsmu, kurā attīstītās kādas konkrētas ideoloģiskās līnijas saturs.

 

·        Skolas trūkums nozīmē tālākās attīstības virziena trūkumu.


Tā vēl nekad nav bijis, ka sanāk kopā pasaules vadošie un saka: “Mēs nezinam, ko tālāk darīt!” Mihails Hazins gan saka, ka Krievijā vēl esot citu ekonomisko skolu paliekas, bet mēs tam neticam. Arī iespējamā Hazina pieminētā skola ir slima ar to pašu veco – materiālisma puvuma kodolu.


Tāpēc man ir jautājumi par Mēnesi un Marsu.


-          Kādi ceļojumi uz Mēnesi un Marsu ir iespējami šīs Civilizācijas Kultūras, Izglītības, darba Kultūras un ekonomiskā pagrimuma apstākļos?

-          Kā šī stagnējošā ekonomika var apmierināt 5G ieviesēju kosmiskās ekspansijas plānus?

-          Kam kalpos tāds kosmiskais 5G tīkls?

-          Vai uz Mēnesi lidojošajiem piedāvās maksas pakalpojumu – programmatūras kļūdu labojumus?


Un te nu mums ir “cosmolv” un J.Grīnvalža atbilžu konteksts – tam, kam nav nekāda Cilvēciskā satura. J.Grīnvalds savā paša nerediģētajā reakcijā uz “Zils123” komentāru, kurā “Zils123” norāda uz tehnošamaņu saturisko līdzību ar mērkaķi skafandrā, apšauba un apspļauda visas Cilvēcisko Vērtību izpausmes.

Un te nu tas atklāj mūžsenos jautājumus.


-          Kas ko veido?

-          Vai Cilvēks, viņa Cilvēciskais saturs veido tīklu, vai tīkls pārveido – deģenerē un dezintegrē šo saturu?

-          Un ja tīkls to dara, tad kas un kāpēc uztur tādu tīklu?

-          Kas kam kalpo?

-          Kas ir kā cēlonis?

-          Vai 5G kalpo Cilvēkam?

-          Vai 5G kalpo Cilvēka iekšējam saturam – tam, kas Cilvēku padara par Cilvēku?

-          Vai 5G kalpo “viedcilvēka” “pirkstu kustināšanai kustināšanas pēc”, “rakšanai rakšanas iespējā” un “kosmiskajai ekspansijai”?

-          Kāds ir šīs lolotās ekspansijas saturs?

-          Vai tāds pats kāds bija anglosakšu pirātimpērijas graujošajai darbībai Eiropā un Indoķīnā un Eiropiešu “veco namu” iebrukumam Amerikas kontinentā un tās pamatiedzīvotāju iznīcināšanai?

-          Vai tādas pašas politikas turpināšanas dēļ - savas tehnomāniskās, antihumānās dzīves izplatīšanai ir vērts to aiznest arī uz Mēnesi un Marsu?

-          Varbūt, ka humānāk ir to nedarīt?

-          Kādi būs J.Grīnvalža sūtītie līdzinieki uz Marsa?

-          Ko viņu tur darīs, ja saskarsies ar turienes viņiem oponējošajām dzīvības formām?

-          Ar kādām metodēm aizbāzīs viņu pretargumentējošās mutes?


Visa sākumā – visas tehnoloģiskās attīstības sākumā ir Cilvēks. Sākumā ir Cilvēciskās Vērtības un to radītā tieksme izzināt un apgūt vēl neizzināto un neapgūto. Tas ir jebkura dzīva organisma dzīvības procesu pamatā. To nosaka viņus vadošais Dabas Likums. Cilvēka dzīves pamatā ir Gribas Brīvība. Tas nozīmē, ka Cilvēkam ir pieejama izvēle savas darbības regulācijai.

Gandrīz katrs mūsdienās zin izteicienu: “ceļš uz elli bruģēts ar labiem nodomiem”, kurš sevī satur to pašu perverso vēsturiskās attīstības gaitā radušos nepilnību, kāda ir ietverta visu mūsdienās redzamo runasvīru runu pamatā: “Zinātniskās domas un mākslinieciskās jaunrades brīvība nav ierobežojama.” Pirmais izteiciens par ceļu ir zaudējis starp cēloni un sekām esošo regulējošo parametru – saprāta kontroli. Sākotnēji šis izteiciens skanēja tā: “Bez saprāta kontroles ceļš uz elli bruģēts ar labiem nodomiem.” Tieši šī pati saprāta kontroles klātbūtnes vajadzība tagad ir dzēsta no runām par tehniskā progresa, “zinātnes” un “mākslas” darbības neierobežotību.

Kosmosā, uz kuru caur Mēnesi un Marsu tiecas “cosmolv”, valda Dabiskā Kārtība, kura savieno saskanīgo un šķir nesaderīgo. Pielietojumā tas skan tā: “Katram savu dodu viņa robežās.” Tāpēc izteiciens par darbību izziņā un mākslā sākotnēji vēstīja: “Zinātnes un Mākslas attīstība notiek neierobežotas Gribas brīvības noteiktos izvēles apstākļos.”

Atslēgas vārds šeit ir “izvēles”. Atslēgas tāpēc, ka tieši šī izvēles brīvība Cilvēku padara par Cilvēku. Tehniski, pirkstus var kustināt tāpēc, ka pirkstus var kustināt, un tad šo kustināšanu nosaka pati iespēja pirkstus kustināt. Tur nav izvēles pielietojuma. Vēl vairāk, tā satur atklātu vai slēptu izvēles noliegumu un “inovācijas” diktatūru. Tādu pozīciju pašlaik ieņem lielākā daļa visu “atklājēju”, “virzītāju” un “ieviesēju”. Tāda pozīcija izslēdz tai līdzīgo, bet Cilvēciski daudz bagātāko: “Var kustināt, bet, vai vajag” un vēl tālāko - “kādam mērķim – kādas sekas tas atnesīs.”

Tieši šī – var kustināt, bet vai vajag un kādas sekas tas atnesīs – ienes izvēles brīvību. Ja kustina tur, kur var kustināt, tad šo kustināšanu nosaka kustināšanas varēšana un tā no kustināšanas izslēdz izvēli – Cilvēku un viņa izvēles brīvību, jo izvēles brīvība – izvēle kā tāda nosaka seku apzināšanu.

Katrās sekās ir kā pozitīvā tā arī negatīvā daļa. Kad kurmītis saka: “Varu rakt, varu nerakt,” tad viņš paredz atbildības iestāšanos.


·         Izvēles iespēja rodas tad, kad ir saprotamas un zināmas darbības sekas.


Ja nav zināmas vai tiek slēptas darbības sekas, tad nav izvēles, tad ir darbība uz “labu laimi” – gan jau būs labi. Kurmītis aktualizē darbības vadības puses atbildību. “Var rakt bedri, no kuras var arī neizkāpt un kurā var iegāzt visu pilsētu, bet var to arī nedarīt.” Par to atbildību uzņemas izvēles izdarītājs – darbu vadītājs.


·         Cilvēka dzīvē darbības vadītājs ir Cilvēka iekšējais saturs – Cilvēka dvēsele un Cilvēciskās Vērtības – Cilvēka patiesās vajadzības.

·         Cilvēka patiesās vajadzības ir viņa Cilvēcisko Vērtību izaugsmē.


Var teikt, ka katras darbības, katras izvēles aizsākums ir šīs darbības idejiskajā pamatojumā – tajā, kāpēc tas tiek darīts. Pie tam šis “kāpēc” nav atbildams ar ārējiem, tehniskiem apsvērumiem, bet tikai un vienīgi ar Cilvēka iekšējās – Tikumiskās dzīves uzlabošanos.

Tas, ka 5G par kādām milisekundēm paātrinās datu pārraidi, nav arguments. Ar tādu pārraides paātrinājumu var paātrināt arī Cilvēces izzušanu. Par 5G ieviešanu vai pret to nav jārunā starojumu, jaudu, frekvenču un citu “sīču” ietekmē uz cilvēka ķermeni un darba spējām kapitālistiskajā verdzības sistēmā, bet vienīgi pat to, kā tas mainīs Cilvēku dzīvesveidu, viņu savstarpējās attiecības, Cilvēka apziņas darbību un vai tas kaut kādā veidā viņu vairāk tuvinās skafandrā tērptajam mērkaķim. 5G ieviešanas pamatojums nav tehniskajās iespējās, bet tajā, cik tas Cilvēkā pilnveido Cilvēka Cilvēcisko daļu – viņa Cilvēciskās Vērtības.

Ja diskusija nav par to, tad tāda diskusija ir par pirkstu kustināšanas parametriem tur, kur apkārtējā vide pieļauj tādu pirkstu kustināšanu, kas pilnībā atbilst Dabas Likumu diktētajai dzīvnieku dzīvei – skafandrā tērptajam pērtiķim. Tādā kārtā visi tie, kuri par 5G diskutē no tehnisko un fizisko ietekmju pozīcijām, ir pie datoriem sēdoši skafandros tērpti dzīvnieki – Cilvēkveidīgi pērtiķi.

Cilvēks sāk ar cēloņiem – Vērtībām un to attīstību, bet pērtiķi ar sekām – sasniedzamajiem banāniem. J.Grīnvalds taisa apbrīnojami patiesu pērtiķa portretēšanu. Pēc kāda pārdomu laika viņš pārveido savu pēdējo atbildi uz “pērtiķi skafandrā” ar labojumu “par radioviļņu ietekmi, bet Jums konspiratīvā putra galvā. Ejiet uz baznīcu vai veriet vaļā savu ezotērikas ellīti un tur manipulējiet ar cilvēciskajām emocijām!” Nu lūk, nav miera, nav un vajag taču kaut kā pielabot iepriekšējā “nepilnību” – noslāpēt to, kas vienīgais piešķir jēgu viņa un visu citu dzīvei – noslāpēt to, kas viņā uztur Cilvēku, to kas dod izvēli un nes atbildību. Grīnvalds deklarē, ka grib būt bezatbildīgs radījums, bez izvēles iespējām, būt pērtiķis skafandrā.

To varētu palaist gar ausīm, ja nebūtu kāds fakts – viņu sev palīgā kā līdzbiedru šajā jezgā pieaicināja cits “ezotēriskās ellītes” atvērējs “cosmolv”. Tātad J.Grīnvalds “uzmeta” savu draugu, “uzmeta” “ezotēriķi” un vispār – šī jezga notiek pie “ezotēriskajā ellītē” esošā materiāla. Tātad Grīnvalds pats labprātīgi ir iekāpis tajā, ko vairs nevar nest. Te es atcerējos anekdoti par žirafi un vēl vienu - par lēno igauni, kuram “zibenīgi garām paskrien bruņurupuči”. Komiski, bet fakts, ka Grīnvalds tikai tagad ir sapratis to, ko viņš sauc par “manipulācijām” – to, ka sarunu biedrene runā par Vērtībām, nevis herciem un viļņiem. Ātrā 5G faniem ir “kājminamā” domāšana, kā žirafei, kura smejas nedēļu pēc tam, kad dzirdēta anekdote.

Man šī sarakste ir vērtīga ar to, ka tajā inteliģenta sieviete ar klasiskiem sievietes paņēmieniem vēršas pie līdzcilvēka, ar ko cenšas paplašināt viņa redzesloku un celt viņa inteliģences līmeni, bet viņas oponenti demonstrē klasisku skafandru iemītnieku dabu.


·         Pērtiķi no Sievietes pieprasa to, ko paši nekad neizpilda.

 

Tas, ka viņi nekā neapstiprina savus apgalvojumus par sievietes teiktā nepamatotību – nenorāda avotus, linkus un nedod atsauces, ir tikai pusbēda. Īstā šmuce ir tajā, ka viņi paši pierāda savu “stingro pamatu” tukšumu. Grīnvalds pats maina sava ziņojuma tekstu, bet “cosmolv” savu pēdējo vispār izņem no tīkla. Ar to viņi pierāda, ka jebkura “avota” saturs var mainīties jebkurā virzienā un apjomā, ka tas var parādīties un pazust – tātad nav nekas reāls – nav arguments tās vai citas darbības veikšanai vai tās neizdarīšanai. Tādu Grīnvalžu prāta dzīve ir virtuāla – neīsta, tā neko nevar likt pretī Sievietes īstajai reālajai pasaulei – pasaulei, kurā Dzīvo Cilvēki, dzimst bērni un visi notikumi notiek reālā vidē ar reāliem – “neizzūdošiem” un “nepapildināmiem” Cilvēkiem. Tā ir pasaule, kurā arguments ir Cilvēka reālās zināšanas, notiekošā sapratne, veselais saprāts un Vērtību sistēma, bet ne virtuāli “avoti”, “citāti” un linki.

Un tās nav “ezotēriķu manipulācijas”, to var ilustrēt ar faktiem. Tā, piemēram, ir vispārzināms par datoru un citu moderno ar interneta lietošanu saistīto iekārtu graujošo ietekmi uz Cilvēku attiecībām, apziņu un psihi. Ir zināms un tā ir liela (cik liela, to pat “spīdekļi” vēl īsti neapzinās) problēma, ko sauc par datoratkarību, viedmāniju, “seklo domāšanu”, “klipveida mozaīkas” apziņu, apziņu, kurā neveidojas vienota pasaules aina, apziņu, kurā līdzās pastāv un tiek vienlaicīgi piesaukti savstarpēji izslēdzoši apgalvojumi.

Ar šo problēmu nodarbināti vecāki, skolotāji un psihologi, atvērti atkarību ārstēšanas centri un kursi. Visi redz, ka ar bērniem, jauniešiem un citiem internetfaniem ir ļoti, ļoti slikti, bet te pēkšņi “Vienmēr pirmā” Latvijas radiobalss Elvis Jansons mums vēsta, ka, lūk, visugaišās ASV zinātniskais žurnāls “Clinical Psychological Science” vēstot par to, ka vairāku ASV universitāšu pētnieki ir izpētījuši, ka nekā tāda neesot – nekādas kaitīgas ietekmes neesot novērojamas. “Lietotāji lietošanas laikā esot laimīgi.” Zinātniskā pētījuma autori runā par vienu, bet tā interpretatori izplata feiku par citu.


·         Jūs un Jūsu kaimiņi redz, ka nama priekšā aug koks, bet tad atnāk “zinātnieki” un izpēta, ka nekāda koka tur neesot. Pēc kāda laika atnāk komunālā dienesta strādnieki un jūsu koku nozāģē, jo, atsaucoties uz pētījumā minētajiem faktiem par koka neesamību, šajā vietā ir ieplānota auto stāvvieta, bet “neesošā” koka utilizācijā iegūtā “neesošā” naudiņa nonāk kopienas uzrauga kabatā.


Šim ASV “zinātnes” spīdekļu žurnālam ir savs internetresurs, kurā tiek publicēti šie materiāli. Tagad jebkurš bērnu psihes graušanā ieinteresētais skafandrotais mērkaķis var atsaukties uz šo “pētījumu”, norādīt uz šo melu avotu un citēt to – citēt šos melus – iedot linkus uz šiem meliem. Tagad jebkurš nelietis var izvērst neierobežoti graujošu darbību – nekāda posta taču neesot. Un nav pat svarīgi, vai kāds to tur lasīs. Svarīgi ir, ka Latvijas radiobalss to ir publiski paziņojusi un

- kā tu kādam datoratkarīgajam bērnam vai telefonapsētajam skolēnam tagad stāstīsi pretējo.

- Vai teiksi, ka Latvijas radiobalss feiko?


Un visbeidzot daži vārdi par “konspiratīvo putru” galvā.


·         Konspirācija ir slēpšanās, slepenībā turēšana un noslēpšana.

·         Sazvērestība ir vienošanās par kādu darbību izdarīšanu.

·         Tādas vienošanās parasti ir konspiratīvas.


Jēdziens “biznesa noslēpums” ir uz vienošanās pamata izdarītu darbību konspirēšana. Kad Grīnvalds iet uz tualeti, tad viņš tur (cerams) veic pietiekami labi konspirētu darbību – to prasa pieklājības normas. Dabā, Cilvēka un sabiedrības dzīvē lielākā daļa darbību ir konspiratīvas – atklātībā neiznestas – tā to pieprasa Dabas un Cilvēku likumi.

Var ilgi un plaši spriedelēt par pustoņiem starp “melno un balto”, bet ir pavisam reāla, nekā nepārejama plaisa starp šīs pasaules “kungu mājas galu” un viņu kalpu “galu”. No “kalpu gala” neviens nekad neiekļūs pie kungiem viņu galā un kungi nekad nenokāps pie kalpiem.

Kalpi savā “mājas galā” neko nezin par dzīvi “kungu galā”. Kalpi domā, ka kungi dzīvo tāpat kā kalpi, tikai viņiem ir vairāk naudas un tāpēc viņiem visa kā ir vairāk. Kalpi nezin un nesaprot, ka tur viss ir citādi. Kalpi nesaprot, ka tur ir citi redzes un zināšanu apvāršņi, cita motivācija un cita attieksme, citas darbības citu mērķu sasniegšanai. “Nemirstīgiem dieviem nerūp laiks – mirstīgos ierobežo viņu laiks.” Kas kalpam ir mērķis, tas kungam ir līdzeklis, bet kungu mērķi ir tālu aiz kalpu interešu, vajadzību, iespēju un saprašanas robežām. Kalpi nesaprot, ka tas, ko kalpi vagaru – namziņu vadībā saukā par neiespējamo un neesošo – konspirācijas un sazvērestību teorijām – “tāpēc, ka tā jau nemaz nav - cilvēki tā nedara”, “kungu galā” ir kungu ikdienas dzīve – tas, ko viņi dara un neko citu viņi nedara.

Palasiet anglosakšu elites tradicionālās dzīves un slēgto klubu tradīciju pētniekus. “Kungu galā” viņu atvases māca, kā pārvaldīt, bet kalpu “galā” māca, kā labāk izpildīt. Tās ir mērķos un metodēs nekā nesavietojamas izglītības un pasaules ainas uztveres sistēmas.

Kad viņi sanāk uz tējas tasi, viņi sanāk, lai cepumiņu knābājot vienotos par darbībām, kuras viņiem nesīs kādu labumu uz citu sanācēju grupu vai kalpu zaudējumu rēķina un, protams, tas, ko runā pie tējas galda, tur arī paliek. Kalpi nezin, ka kungi tā dara tāpēc, ka tā darīšana ir “kungu galam” piederības zīme.


·         Sazvērestības ir “piederība kungu galam”.

·         Tas, kas kalpiem ir “sazvērestību teorijas”, tas kungiem ir viņu ikdienas sarunas.


Uzticība 3G, 4G, 5G un internetvidei vispār ir labprātīga iešana džungļos ar muļķīgu iedomu, ka tur kāds rūpēsies par cita labklājību. Interneta džungļos tā radītāji rūpējas par sevi, ienācējus uzlūko par ēdamvielu, bet paši ienācēji uzvedas kā pērtiķi tāpēc, ka domā, ka viņus sargā svešu būtņu radītie skafandri. Ar katru jaunu “G” šie džungļi tiek padarīti aizvien “pērtiķderīgāki”, aizvien tālāk no Cilvēka un Cilvēka vajadzībām. Ja tādi Grīnvalži grib doties uz Marsu vai turp sūtīt sev līdzīgos, tad labāk, lai viņi to nekad nevar izdarīt, nekā tur nonākuši, tur reproducē sevi – to šīs pasaules pagrimuma kroplību, kāda ir redzama skafandrā tērptajā pērtiķī pie LMT ēkas Rīgā, Latvijas galvaspilsētā – Gejropas “gaismas nesējā” uz austrumiem.


Redaktora atzīmes beigas.

Tālāk seko iesūtītais materiāls.


* * *


5G sargsuņiem veci paņēmieni. Šāda tipa rējieni no sunīšiem un botiņiem skan vienmēr un visur. Tieši šie rējieni liecina par parādītā materiāla vērtību un patiesumu. Ja kāds to nezin, tad jaudas nav svarīgas. Tiešās vājās iedarbības ir daudz spēcīgākas.


* * *


P.S. Par ezotēriku Tu zinot ne pēc nostāstiem, tad Tev ir jāzin, ka ĀTMANA sakari ar personību caur ANTAHKARARU notiek tieši vājo mijiedarbību līmenī. Tautā ĀTMANA balsi sauc par SIRDSAPZIŅU. Vai Tu noliedz SIRDSAPSIŅAS nozīmi un ietekmi uz cilvēka dzīvi?


O, jā, "ezotēriķim" par vēzi. Vēža izcelsme nav meklējama kādas ārējas iedarbības mehānismos. Vēža izcelsme ir šūnu mutācijā. Ja cilvēka apziņā ir attiecīgā orgāna (apziņas funkcijas analoga) darbības traucējumi - ir pārāk liela enerģijas atdeve vai arī egoisma radīta enerģijas aprites blokāde, tad šajā orgānā notiek šūnu mutācija. To Tev kā "ezotēriķiem" vajadzētu zināt un tāpēc to nav ko karināt pie pretargumentiem 5G ieviešanai. Ja Tu to nezini, tad tas arī liecina par Tavu "ezotērisko" kvalifikāciju. Esi laipni aicināts pie profānšamaņiem!


* * *


Par “vājājām mijiedarbībām”.

Par Tavu komentāru un Tava komentāra zinatniskumu, it sevišķi par putniem, radio stacijām un radio viļņiem, 5G testēšanu un iegūto rezultātu interpretēšanu var pateikt visu to pašu, ko Tu saki par šī klipa autoru. No putniem un ornitoloģijas Tu jēdz kā cūka no aviācijas; no dabas zinātņu viedokļa Tu esi pilnīgs idiots (šī vārda klīniskajā nozīmē). Kam vajag ieviest, tie arī testē. Tie, kas testē, tie arī interpretē rezultātus sev vajadzīgajā virzienā. Tā tas ir visās ar biznesu saistītajās darbības jomas. Reklāmu taisītāji arī stāsta, ka reklāma nevienu neietekmējot.

Tavai zināšanai, tad, kad sāka strādāt pirmās radio stacijas, tad ap tām plašā teritorijā mainījās laika apstākļi, tad, kad radio staciju palika vairāk, tad šis fenomens "pamazām nodzisa" tāpēc, ka jaunā laika apstākļu sistēma, kā visur esoša, tika pieņemta par normālu. Tagad neviens šo fenomenu vairs nepiemin un tāpēc tādi zaļknābji kā Tu par to nemaz nezin, izdara murgainus secinājumus un gvelž tādas muļķības.

Amerikā bišu izzušana ir tieša korelācijā ar mobilo sakaru sistēmas ieviešanu. Padomju laikā Ziemeļuledus okeāna piekrastē un citur tika uzstādītas armijas radio releju sakaru sistēmas. Ar šo sistēmu uzstādīšanu mainījās putnu migrēšanas ceļi. Var jau minēt "faktiņus" par frekvencēm un frekvenču licenču izsniegšanu un ar to novērst uzmanību no citām problēmām. Var jau iluzoru ērtību un nevajadzīga tehniskā progresa vārda ziedot savu veselību un veselo saprātu, bet šo problēmu nevajag uzkraut tiem, kuri to negrib.

Runa nav par tiem, kuri grib sēdēt 5G tīklā, runā ir par tiem, kuriem šis tīkls atņem viņu tiesības izvēlēties.

Un Jūs labāk man pastāstiet, cik tas būs veselīgi un kā tas vairos dzimstību Latvijā.


* * *


Nevis Īlons Masks, bet ASV militārrūpnieciskais komplekss un DARPA. Tas, ka Tu tur nesaskati problēmas ir Tava prāta un domāšanas problēmas. Mana vecmāmiņa ir ļoti tīrīga, bet, jo viņai sliktāka redze, jo retāk viņa slauka grīdu. Tātad izdari secinājumus par visādu viļņu frekvenču ietekmi uz savu domāšanu, ja vēl vari.


* * *


Tavai zināšanai, es neesmu pusaudze, esmu mācījusies eksaktajā plūsmā, pēc tam studēju un beidzu Mathematical science and computing at Kingston University London (FYI). Ja es Tev sākšu minēt faktus un argumentus savā zinātniskajā līmenī, tad Tu no tiem neko nesapratīsi, tāpēc, ka Tu dzīvo tautas lietotāju un populārzinātnisko izklāstu līmenī, un balsties uz vikipēdijā atrodamo un sava 12 gadu veca puišeļa pieredzes(elektronika) līmeni. Tev nav ne jausmas par to, kas notiek īstajā zinātnē, Tev to neviens nestāsta, tāpēc ir Tavs analfabētisms vājo iedarbību novērtējumā. Kopš pagājušā gs. 50-jiem gadiem Tev neviens nestāsta, kas notiek īstajā psiholoģijas zinātņu laukā, kura tagad darbojas biheiviorisma jomā. Tev vajadzētu painteresēties, kā strādā un uz ko tiecas farmācijas industrija. Tieši ar vājajām “zemrobežas” ietekmēm strādā NLP un Neiro Vizuālā Programmēšana (NVP). Ja Tu painteresētos par atomfiziku, kvarkiem un visādām tādām lietām, tad Tu uzzinātu, ka matērija kā tāda eksistē tikai pateicoties vājajām mijiedarbībām. Un, ja Tavas ezotēriskās zināšanas sniegtos tālāk par 2-3 brošūriņu vāciņiem un “Slepenās Doktrīnas 90 minūtēs” robežām, tad Tu zinātu, kas ir Klusuma balss. Painteresējies par to visu, pēc tam atnāc un tad parunāsim, bet tagad ir nožēlojami klausīties Tavu cāļa čiepstēšanu.


* * *


Tātad, “mīļais draugs”, Tu pats parādi, ka neko nezini par ASV militārrūpniecisko kompleksu un DARPA, acīmredzot neesi par tādu dzirdējis. DARPA nav atsevišķa programma, DARPA ir Pentagona programma zinātniski tehniskā progresa aprobācijai militārajām vajadzībām. Īlons Masks un “viņa” SpaceX ir viena no DARPA sastāvdaļām, tajā ir daudzas tādas, par kurām cilvēkiem neko nestāsta. Tās tiek izmēģinātas, atzītas par derīgām vai noraidītas, tieši tāpat tas ir ar SapceX.

No vienas puses, ja tā dos reālus taustāmus rezultātus, tā tālāk tiks pielietota militāriem mērķiem, ja ne, tad to atmetīs kā daudzas pirms tās. Tavai zināšanai, arī NASA un visa ASV kosmosa izpēte tādā vai citādā veidā kalpo militāriem mērķiem un tūlīt Tu teiksi: “Jā, bet krieviem jau arī!” Jā, pilnīgi pareizi, krieviem, ķīniešiem un indiešiem tieši tāpat kalpo militāriem mērķiem.

Vispār nav nekā tāda, kas nekalpotu militāriem mērķiem. Fujifilm fotoaparāti un sensoru matricas ir tik efektīvas tieši tāpēc, ka Fuji optika un fotoelektronika strādā Pentagona vajadzībām.

Kāpēc Tu man uzkrauj pavadoņu problēmu? Tā ir Tava tēze un tās ietvaros Tu tērzē pats ar sevi. Izskatās, ka Tu esi pavadoņu fans vai reklāmas aģents. Īlona Maska SapceX kalpo vēl kādam citam mērķim. Un tā ir ilūziju radīšana datoratkarīgo vidē par kolosālajām iespējām un nākotnes sasniegumiem laikā, kad liberālā kapitālisma ekonomika iet uz grunti. Šeit atkal Tu mēģināsi mani apstrīdēt, bet tad Tev būs jāapstrīd visi pasaules līmeņa ekonomisti.

Pēc visa Tava rakstītā un domu gaitas var redzēt, ka Tu esi populārzinātnisko izklāstu, gugles un vikipēdijas lietotāju līmenī. Esi datoratkarīgais, kurš kvēli tic, ka iet civilizācijas progresa avangardā un kopsolī ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem. Taču man Tevi ir jāapbēdina, Tu esi transhumānisma atrauga. Painteresējies par šo rietumu filozofijas virzienu, uz tā ir balstīts VISS tā sauktais mūsdienu zinātniski tehniskais progress. Mūsdienu civilizācija dzīvo divos līmeņos: tautas labticīgajos lietotājos un labticīgo lietotāju izmantotājos. Tu acīmredzot piederi pie labticīgajiem lietotājiem, kuriem nav ne jausmas, kas notiek izmantotāju līmenī.

No Tava izklāsta var redzēt, ka Tu piederi tai datoratkarīgo klasei, kuri savu vērtību saredz pašreizējā zinātniski tehniskā progresa ietvaros. Tad Tev būtu jāiepazīstas ar pēdējo Romas kluba ziņojumu. Tajā ir runa par to, ka tā saucamais zinātniski tehniskais progress IT jomā ir radījis jaunu debilitātes formu. Šādi IT speciālisti domāšanas kvalitātē atgriežas alu cilvēka domāšanas līmenī. Problēma ir tajā, ka viņi lieto vārdus un jēdzienus, bet nesaprot to kopsakarību nozīmi, viņi nesaprot, kurp virzās t.s. progress un kādas ir tā sekas, tas ir modernais troglodītisms un vadošie mūsdienu filozofi jau ir vienojušies par jauna fenomena eksistenci – viņi to sauc par kolektīvo IT debilitāti, ar ko arī es Tevi apsveicu, bet tā nav Tava individuālā, bet tā ir jūsu visu interneta tīklā iesaistīto problēma. Jūs paši nesaprotat, ko darāt.


* * *


Ak, atkal te tā čiepstošā balstiņa no sava sīka burbulīša. Ej labāk pie citām durtiņām paampelējies. Parotaļājies ar saviem satelītiem un pasapņo par Īlonu Masku.

Tu te cītīgi pieprasi argumentus. Es Tev norādīju vairākus zinātņu virzienus, kuros Tev būtu jāpaplašina savas zināšanas un jāvērš domāšana pirms sāc ielaisties tādas diskusijās. Bet tava "ezotēriskā" apziņa ir tik sīka, ka tos pat nepamanīji.

Starp citu, es no Tavas puses neredzēju nevienu argumentu, kurā kaut kāda veidā parādītos jel kāds patiess labums no 5G ieviešanas. Tā visa jūsu vāvuļošana ir narkomānu spriedelēšana par viņu pulciņā lietojamo tablešu efektu.


* * *


Šizofrēnija - tas ir kā? Kā lamu vārds vai diagnoze? Ja kā lamu vārds, tad var laist "gar ausīm". Ja kā diagnoze, tad jāmin ANO Starptautiskās veselības organizācijas pieņemtais 3 ciparu kods. Šis kods tiek piešķirts pēc pusgada ilgas novērošanas, kura laikā ir atkārtota viena mēneša(1+1) stacionārā un pārējais laiks ambulatoriski. Par šizofrēniju kā diagnozi var runāt tikai šī konkrētā koda ietvaros, šizofrēnija nav konkrēta slimība, bet daudz dažādu un ļoti atšķirīgu parādību komplekss, par kuru etimoloģiju un izcelsmi mūsdienu psihiatrijā nav vienota viedokļa. Tā kā nav notikusi tāda novērošana un diferencēta koda piešķiršana, tad pieņemu, ka tas ir jāvērtē kā lamu vārds, kas jau liecina par tā lietotāja personības kvalitāti - tā piederību internethuliganu sugai - lietotājs vulgaris (vienkāršais lietotājs).

Ideoloģisku apsvērumu dēļ Tev to nestāsta, ir radīts viedoklis, ka to dara Īlons Masks, ka to finansē Īlons Masks pats(amerikāņu sapņa reinkarnācija tādiem kā Tu). Ja Tu būtu tik cītīgs un ja Tev būtu izziņas resursi kā man un daudziem citiem man līdzīgiem, tad Tu piekļūtu tiem atklātā interneta resursu avotiem(Pentagona programmas un atskaites), kurās ir redzams, ka Īlons Masks un viņa SpaceX ir Pentagona DARPA finansēts projekts, kura mērķis ir novērst uzmanību no amerikāņu it kā izsēšanās uz Mēness.

ASV, atbilstoši savai likumdošanai, neko neslēpj, bet izmanto tā saucamo pieejas ceļu(precedentu) sistēmu. Tas nozīmē, ka principā Tu vari piekļūt jebkurai informācijas, ja vien zini kā to atrast. Netiek slēpta informācija, bet neatklāj piekļuves ceļus. To, ko neesi izdarījis un uzzinājis Tu(ielecis viņu ideoloģiskās lamatās) to ir izdarījuši citi. Tas, ka to nezini Tu nenozīmē, ka tas tā nav, ir daudz kā tāda, kas ir, bet par ko Tev(labticīgajam lietotājam vulgaris) nav ne jausmas. Jums lietotājiem vulgaris speciāli rada ilūziju vidi, kurā jūs dzīvojat un nenojaušat, kas jūs sagaida nākotnē.

Sivēnmates apsēklo, lai tās dzemdētu sivēnus. Sivēnus nobaro nokaušanai. Nobarojamie sivēni nezin, ka tos sagaida nokaušana. To zin ārpus sistēmas esošie, ja Tu to nezini, tad Tu esi nokaušanai gatavotais sivēns.


* * *


Tavi meli par iekļūšanu manā datorā (interesanti, kurā no visiem mājas un darba) liecina par to, ka Tev acīmredzot ir vajadzība celt savu reitingu kādu savu sekotāju acīs. Tieši tāpat kā savecējuši baņķieri naudas kāru meitenīšu acīs to dara ar biezu un lielu automašīnu palīdzību. Ja Tu tur būtu iekļuvis, tad Tu uzskaitītu tādus "kompromitējošus" faktus, par kuriem Tev tagad nav ne jausmas.

Īpaši nesapratigajiem šāds paskaidrojums. Vispirms apgūst vispārīgo un pēc tam, to zinot, nonāk pie atsevišķā konkrētā gadījumā. Vispirms apgūsti: augstākās matemātikas kursu, atomfizikas teorētiskos pamatus, transhumanisma filozofijas virzienu, praktiskās psiholoģijas biheivioristiskās teorijas pieeju, farmācijas industrijas tendences, NLP un NVP prakses un liberālā kapitālisma teorijas. Iepazīsties ar Blavatskas "Atmaskoto Izīdu" un "Slepeno Doktrīnu". Uzzini, kas ir Romas klubs, Pentagons, ASV Valsts departaments. Tā Tu iegūsi zināšanu bāzi tālākām diskusijām ar mani. Kamēr Tev nav Priekšzināšanu šajās jomās, tikmēr jebkurš mans arguments paslīdēs garām Tavai uzmanībai neievērots.

Problēma nav manā argumentācijā, bet Tavu vājo zināšanu noteiktā nespēja tos uztvert un saprast.

Pagājušā gadsimta 50-jos gados visi "progresīvie" bija sajūsmā par jauno materiālu - plastmasu, kas pavēršot neredzētas izaugsmes iespējas. Tagad plastmasas tiek novērtētas par lielāko bioloģisko planetāra mēroga apdraudējumu. Tieši tā pat internets un IT, datortehnika vēlāk tiks novērtēti par lielākajiem psihotehnoloģiskajiem cilvēces pastāvēšanas apdraudējumiem. Vadošie sociopsihologi par to ceļ trauksmi jau vairāk kā 10 gadus. Taču lielā biznesa interesēs šis balsis tiek visur noklusētas. Arī Tu pats, to nezinot, piedalies šajā darbībā. Tu vari to noliegt un apsaukāties, bet tas tā ir. Tavā pašreizējā zināšanu līmeni nav jēgas Tev minēt Tev nesaprotamus un nenovērtējams faktus. Tu tos tāpat apstrīdēsi,tikai tāpēc vien, ka neko citu zināt negribi un ar savu pašreizējo izglītības līmeni zināt nevari. Izkāp ārā no 12 gadu puišeļa rāmjiem, apgūsti manis minētās zinātņu jomas un tad varam padiskutēt par atsevišķajiem gadījumiem.

Es nekur, nekad neesmu teikusi, ka es esmu pret 5G. Tu pats savā prātā mani par tādu esi pieņēmis. Es iestājos par to, ka šāda līmeņa diskusijās nav vietas diletantiem. Es neiestājos pret 5G, es iestājos pret tādiem pamuļķiem kā Tu, kuri, nezinot lietas būtību un politiskās aizkulises, ar savu stulbo neizglītota aktīvista bļaustīšanos nodara vairāk ļauna nekā aktīvie pretinieki. Tu parādi, ka 5G ir globāls debīlo tīkls. Psihiatrijas klasifikācijā debīlie ir tie,kuri saprot vārdus, bet nesaprot runātā saturu.


* * *


1. Es esmu sieviete, ko Tu acīmredzot no teksta neesi ievērojis. Esmu beigusi eksakto plūsmu, studēju un beidzu Mathematical science and computing at Kingston University London.

2. Priecē Tava attieksme pret homoseksuālismu, bet tas šajā gadījumā norādījums uz manu piederību tiem ir “ņe pa ģēlu”. Tas ir vienkārši bla-bla-blā…, tātad nav nekā, ko atbildēt uz manu iepriekš minēto. Tādi tukšpirži esat visi tie IT un internettīklu lietotāji.

3. Tava atbilde uz iepriekšējo liecina par to, ka pēc būtības Tev nav nekā ko atbildēt. (Kolektīvais IT debīlisms). Nevar būt, ka Tu pa šo laiku būtu izpētījis visas manis iepriekšminētās zinātņu jomas (neredzu nevienu argumentu to terminoloģijā un argumentācijā.)

4. Mūsu sarakste līdzinās augstskolas pasniedzējas un bērnudārza audzēkņa sarunām.

5. Vai Tu vispār zini, kas tas tāds Romas klubs ir?

6. Vai Tu zini, ar ko Fuji sensormatricas atšķiras no visām pārējām?

7. Par transhumānismu esi kaut ko dzirdējis?

8. Atbildi ar jā vai nē! Ja nevari, aizver savu muti un saviem 225 sekotājiem tā arī pasaki, ka Tu esi lielais Latvijas nekas un mani netraucē ar savu Latvijas provinciālo čiepstēšanu.

9. Pēc gadiņiem 20-30 jūsu vispār te nebūs.


* * *


CRU? Tu, ko, esi Kremļa trollis? Tad Putins bīda 5G? Tad ir saprotams, kāpēc ASV apkaro Huawei. Tātad Tu strādā Huawei un Putina labā.


* * *


Par linkiem uz avotiem Man nav vajadzības Tevi par kaut ko pārliecināt. Manis pēc Tu vari dzīvot tāpat vien tālāk. Tavs dzīves veids beigsies līdz ar liberālā kapitālisma beigām. Tas, vai Tu vari atrast ceļus uz mums pieejamajiem avotiem ir Tev pašam acīmredzama liecība par Tavu profesionālisma līmenī. Amatieris nevar to, ko var profesionālis. Profesionālis nevar to, ko var novators.


* * *


“Pieleca” tādā mērā, ka ir saprotams, kādas miskastes Tu apmeklē un kur ķengājoties kaifu ķer, “pieleca”, no kuras miskastes skan Tavi bļāvieni.

Tā ir tipiska datoratkarīgā muļķa pozīcija. Tiek pieprasīts vēlāk apšaubāms citāts no vēlāk apšaubāma avota, kuram var pretnostatīt citu citātu no kāda opozicionāra avota. Tā ir tukša salmu kulšana pašas kulšanas dēļ. Tas ne uz ko neved. Man ir vienalga, kā Tu nosprāgsti, tāpat kā Tev ir vienalga, kā es dzīvoju un ko “domāju”. Nevienu sistēmu nevar izzināt no sistēmas iekšienes – pašai sistēmai tā vienmēr liekas īsta un saturīga, tā ir termodinamikas (programmēšanas un kvantu fizikas) aksioma. Ir vajadzīgs skats no ārienes – no lielākas un visaptverošākas sistēmas.

Šo situāciju līdzībā par alu iemītniekiem un ārpusē esošo ir aprakstījis Platons. Tikai tas, kurš novēršas no alas sienā redzamajām ēnām(faktiem) un skatās uz ēnas radošajiem cēloņiem - Sauli un garām ejošo mistērijas procesiju, kādreiz ar laiku, pievienojoties mistērijas procesijai, sāk redzēt īstenību. Jūs rotaļājaties savā datorsmilšu kastītē – esat savā burbulī un runājat no sava burbuļa noteikumu pozīcijām. Blakus burbulī notiek tas pats un tāpēc burbuļi pieradina pie ignorances.

Redzi, tāpat kā ir tie, kas darbojas ar faktiem(lietotāji) un tie, kas dzīvo kopsakarībās(manipulātori), tāpat ir žurnālu rakstu lasītāji(lietotāji) un šo rakstu rakstītāji(manipulātori). Rakstu rakstītāji nekad nelasa citu rakstītos rakstus(nelieto). Viņi sazinās ar citiem rakstītājiem(manipulātoriem), par kuru esamību un darbību lietotāji – lasītāji neko nezin un negrib zināt tāpēc, ka manipulatoru pasaule tiem šķiet bezsaturīga, bezargumentēta un bezlinkoti garlaicīga. Fakti maskē īstenību, bet īstenība ir redzama tikai tad, kad atsakās no faktiem.

Ārpus burbuļiem ir pavisam cita dzīve, pasaule un domāšana. Tā ir balstīta uz jums nepieejamām kopsakarībām. Tie “ar kopsakarībām” vienmēr var spēlēties ar "burbulī" esošajiem tāpēc, ka burbulī pieprasa citātu, norādi un linku, bet kopsakarību sapratēji to zina arī bez konkrētā (apšaubāmā) linka. Tāpēc mums reizēm ir uzjautrinoši paskatīties, kā jūs tur savos burbuļos lēkājat. Tas, ko jūs tur darāt, nekā nemaina notikumu gaitu.

Liberālā ekonomika zem savām drupām apraks visus Tavus linkus un citātus. Atmosfēras sasilšana Tev liks domāt un darboties pavisam citā vidē, kurā linkiem nebūs nekādas nozīmes un tur Tevi sagaidīs tas, kam Tu neesi piemērots – kopsakarību sapratne un te nu ar Tevi ir cauri.

Internetvide ir iluzora vide un tajā ir vajadzīgi 3-4-5-6-7 utt. G, bet ārpus tās tiem nekādas vērtības nav. Reālajā pasaulē ir citas vērtības. Tās ir datoratkarīgajiem nepieejamas. Dators lietotāja apziņu sašaurina līdz savu programmu parametru robežām. Tāpēc lietotāji cenšas pēc G lieluma, bet ārpus burbuļa esošajiem tas nav vajadzīgs, viņiem tāpat ir labi – viņiem jau ir tas, uz ko neveiksmīgi tiecas burbulī sēdošie lietotāji. Lietotājiem šķiet, ka ar to palīdzību viņi iegūs to, kas mums jau ir bez visiem jūsu G.


* * *


Ja Tu gribi turpināt tādā pašā garā, tad ar šo varam beigt – man vairs nav interesanti – jāsāk darīt īstie darbi.


* * *


Nu jā, Tev viss iet garām! Invalid input. Apjoms pārāk plašs salīdzinājumā ar uztveres iespējām. Vai arī uztvērējs negrib atzīties savā uztveres vājumā.


* * *


P.P.S. Rīgā "Jaunajā Teikā" pie ēkas, kurā notika 5G ieviešanai veltītā konference, var skatīt milzu putnubiedēkli (māksla tā nav) skafandrā ietērptas šimpanzes veidolā. Šis putnubiedēklis ļoti trāpīgi raksturo kā visu šo "G", tā arī visu datoratkarīgo un internetfanu būtību. No ārpuses tas ir ļoti tehnoloģiski progresīvi, bet tajā nav nekā cilvēcīga. Visas mūsu sarakstes laikā no jums neizdevās izdabūt kaut ko cilvēcīgu, kaut ko, kam būtu sakars ar Cilvēka dzīvi. Tikai tehnoloģiskums, faktiskums un linkisms...


* * *


Jānis Grīnvalds

@Zils123 O! Ieslēdzās emocionālā manipulācija. "Necilvēki, nekā dzīva jūsos nav, kaut ko būtu pateikuši par mīlestību, jūtām, draudzību, asins nodošanu...nē - tehnokrāti!!!!". C'mon! Te ir topiks!


Vēlāk tiek pievienots:


“par radioviļņu ietekmi, bet Jums konspiratīvā putra galvā. Ejiet uz baznīcu vai veriet vaļā savu ezotērikas ellīti un tur manipulējiet ar cilvēciskajām emocijām!”
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa