Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi JautājumiIldze Magone
Ketija Beāte Garbačeva          Eola
Pauls Stelps                               Maija
Ramona Ganiņa                       Pēteris Mežiņš
Toms Vītols                              Сергей Кистерский
Vineta Svelch                           Сергей Воробьёв
Ul d'Mir                                    Džeina Gavare


No: Ketijas Beātes Garbačevas, Amatas pamatskola, 4. klase      2007. gada 14. maijā 09:49:23
Šeit, Ģikšos, kur dzīvoju es,
Vēl ozoli stāv.
Vēl ozoli lauka vidū.
Ne tik mazi un vārgi kā toreiz,
Ne tik jauni kā tad,
Vectēvs mans, kad tos stādīja.
Viņš teica - sensenos laikos
Veselas ozolu birzis bijušas.
Es stāvu laika vidū
Un skatos uz ozolu vienu.
Skatos un domāju - cik vecs tas
Un piekusis no dzīvošanas.
Pieeju tuvāk, salasu zīles un saprotu -
Es būšu tā, kura reiz stādīs ozolu birzis.
Varenas ozolu birzis zemē savā.

No: Ramona Ganiņa      2006. gada 30. maijā 15:43:49
Tik daudz.

Uzsmaidīt
Un roku pasniegt,
Teikt labu vārdu
Vai mierinošu roku uzlikt plecam.

Tik maz...
Tik daudz...


Hei!
Smej mana kaprīze
Saķer vēju un sasien mezglā,
Jūru izžāvē sausu,
Vārnu pelēko nokrāso baltu
Un ziemā - stindzinošā un saltā
Iekliedz lāčausī pūkainā
- Augšā, guļava!
Visu pasauli ieliec man saujā
Un nedomā!

Nāc!
Nāc līdz!
Skriesim, pasauli mainīsim,
Kalnu par oli taisīsim,
No ķirbja karieti uzbursim,
Ubagu princī vērtīsim
Nu?!
Ko čamājies!

Ak, tu, mana mazā
Guli un neklaigā


No: Toms Vītols      2006. gada 22. oktobrī 21:38:26
Tik daudz, ko tev stāstīt, draugs,
bez pamales nebeidzams domu lauks.
Tur pāri vēl sapņu rati brauks
un prieka un skumju vēji kauks.

Es šorīt kājās pastalas aušu
un rakstītas zeķes, lai kājas vieglas.
Rīta miglai pār lauku nolaisties ļaušu
un ceļā līdzi, draugs, tevi saukšu.

Es saules starus meklēt iešu,
kas rasas pilienos ieslēgti mirgo.
Pie zemes gulšos,
pa zāli velšos!

No zelta lāsēm saules krāšu,
ar sauli pilnas kabatas vākšu,
lai pietiek gaismas visam ceļam,
lai saule līdzi visur, kur ejam.

Vēl zemes smaržu līdzi ņemšu
un sauju pašas zemes.
Arī tev es vienu sniegšu.
Un tad? Un tad es tālāk skriešu.

Ne par ko es smiešu,
katru, ko satikšu, sveikšu,
sajukšu prātā
un pilnā rīklē kliegšu – Es esmu! –

Līdz pusdienas laikam upmalas pļavā
ar tauriņiem dejošu.
Vēlāk zvejošu
gliemežnīcas.

Vaļā vēršu
un brīnumu meklēšu.
Katru, ko atradīšu,
tev es došu.

Un tu ņem ar roku drošu
to brīnumu, brīnumu košu.
Kad ceļojums šis būs galā,
tad citiem brīnumus dāvā.

Ik akmeni, ik ziedu, ik zālīti rādīšu,
lai garām nepaslīd acis tavas.
Vienu akmeni tev kabatā likšu
un smilgas stiebru no upmalas pļavas.

Tad vakarā, kad saule laisties sāks,
kad pār lauku krēslas tīkli nāks,
brīnumu pret akmeni mēs šķilsim,
spožu ugunskura liesmu degsim.

Mežmalā žagaru klēpjus vāksim,
naktij siltu guļvietu klāsim,
no papardēm pagalvī spilvenus liksim
un paparžu segas virsū segsim.


***
Viļņi čukst… tik klusi, klusi…
un kaijas tālumā brēc.
Virs galvas naktstauriņš
aizlido uz jūras pusi…
tik klusi… klusi…
Tur debesu mala ik sarkana, sarkana
ar jūru saduras,
bet jūra tik gaiša, gaiša –
neļauj tumsai krastu apsegt.
Tālumā bākas dzeltenā gaisma
izdziest un parādās,
izdziest un parādās
vienā ritmā ar maniem sirds sitieniem.
Un atkal viļņi čukst,
un kaijas tālumā brēc.
Bet es sēžu krasta smiltīs un vēroju,
un klausos, un pierakstu
visu, ko jūra man stāsta.


Lapa

Es sēžu uz palodzes un vēroju,
kā vējš dzenā nodzeltējušu lapu,
un pavisam nejauši domāju:
"Nez, kur šī lapa nokritīs?"
Bet vējš to nelaiž vaļā,
viņš laikam līdzi sev aiznesīs.
Un izzūd lapa no mana skata.


***
Lampu dzeltenā gaisma
met savus starus
uz ielas akmeņiem,
starp kuriem krājas
rudens vēju norautas,
sausas un izkaltušas
lapas.

Koku ēnas lien pāri ielai
uz pretējo sētu,
kur tumsā pazūd
to dzīslainās rokas.

Man tik ļoti pietrūkst mākslinieka otas,
lai uzgleznotu šo nakts spēli
ar vientuļo ielu.


Sapnis

Visapkārt tumsa… tumsa…
Gaismas zibsnis!
Tramvajs!
Skūpsts!
Un atkal tumsa… tumsa…
Kāds smejas!
Kāds saķer manu roku, un mēs
skrienam!
Melnbaltas fotogrāfijas…
Tumsa… tumsa…


***
Krājas vārdi, manas domas.
Dažnedažādas dzīves lomas.
Sakravātas somas
un atvadu sveiciens.
Kāds ierasts atvadu teiciens
un pēdējais lēciens.
Nē, ne pēdējais,
bet tomēr pēdējais.
Izzūd saites, kas saista –
es pagriežu muguru…


***
Tik viegli un maigi
kā putna spalviņa.
Tik lēni,
gandrīz negribīgi
un tomēr pakļāvīgi
katrai vēja pūsmiņai.
Tik skaisti un vienkārši
kā peldot
starp puteklīšiem gaisā.
Tik patiesi
krīt ziedlapiņa
no rozes zieda.


***
Eņģeļi prot lidot
tik klusi, klusi.
Caur mākoņiem slīdot,
tie apskata katru debesu pusi.
Tas ir viņu liktenis –
lidot un vērot,
par pasauli un cilvēci
priecāties un sērot.


Nakts

Saul aiz apvāršņa sarkana riet,
nakts savus tumšos tīklus sāk siet.
Mēness met gaismu sudrabaini bālu,
garas, melnas ēnas stiepjas tāli tālu.

Šur tur pa zvaigznītei debesīs,
kas mirgo un varbūt drīzi dzisīs,
kas gaismu uz zemi nekad vairs nesīs,
un dvēsele kāda tad drumslās plīsīs.

Savāda burvība piemīt šai naktij,
viss pakļauts klusuma un tumsas taktij.
Pār zemi gaistoša dūmaka tvan,
un skaļi klusums spiedīgi skan.


Skumjas

Skumjas,
Skumjas stīdz,
Apmācies rīts
Miglas lēveros
Tīts.
Sirdī iezadzies
Spīts.
Skumjas stīdz,
Sauc sev līdz.
Prātā visādas
Domas sīc.
Bez saules
Atnācis rīts.
Skumjas stīdz…


No: Vineta Svelch      2007. gada 12. maijā 10:28:30
Zem ziedoša koka
Pavērs skatu augšup un
izbaudi krāsas spilgtumu,
pievērs acis un izjūti smaržas svaigumu.
Savos sirdspukstos
saklausi koka sirdi dunam.
Sajūti vienotību pulsējam
no koka uz Tavām
no Tavām uz koka dzīslām.
Tu esi daļa no
ziedošā pavasara ...
Tver šo mirkli
Tver Sevi.


LEDUS GRAUDS

*
Ledus
Iesīkstējušas domas
Ierūsējušas vecās dzīves sliedes
Sastingusi saite ar savu iekšējo Es

**
Jaunuzkritis sniegs
Tā baltums, pēdu neskarts
Attīra prātu
Mīkstina gaitu
Ienes sirdī dzīvotprieku

***
Es iespiežu pēdu
Šai sniegā
Es eju pretī savai nākotnei
Ar pēdas nospiedumu
Kā liecinieku pagātnes mirklim -
domai:
         te biju
         sapratu
         izlemu iet tālāk...

Vineta Svelch 2006-01-19


LAIKA DIMENSIJAS

Debesis zili pelēkas
Bezvējš
Mīnus divi grādi
Ledus
Es eju pa sarmoto ziemas ceļu
Savā tagadnē
Ar vakardienu aiz muguras
Un rītdienu sev priekšā
Vakardiena bij iepriekš nolemta
Tagadne vakardienas veidota
Rītdiena tagadnes nosacīta
Es eju cauri laika dimensijām
Un jūtos dzīva.

Vineta Svelch 2006-01-13


***
Visa Pasaule atkal balta
Balts plīvurs viegli nolaidies
Pie Tavas dvēseles altāra
Vai sirdsapziņa tīra
Vai skatiens spodrs
Vai solis viegls
Nesabradā pasaules šķīstību
Saglabā tās jaunavību.

Vineta Svelch 2002/03/07


No: Владислав     2008. gada 26. septembrī 14:58:22

*** - Jaunums!

Отче наш!

 

Дай благородным быть.

В мир добро нести,

Согласие и Светочь

Приумножать.

 

Дай нам ту мудрость

Прекрасную и смелость

Радостными быть –

Под небом Твоим жить.

 

Дай нашим детям

Ясные глаза.

Дай руки нежные

И неустанные Сердца.

Дай правды их умам

Из чистого колодца пить.

 

Дай мира нашим матерям.

Покоя дай отцам

И удаль нашим братям.

Полям дай хлеба

И свадеб нашим сёстрам дай.

 

Дай быть с Тобою честным.

Дай добрым быть

И Терпеливо

Ждать.


***

Голосом моря стань,

любовью и лаской

лунным светом и утренней звездой.

 

Парусом стань и моей мечтой

гаванью тихой, бухтой сокрытой,

теченьем стремительным стань,

землей на горизонте

и пальмой гордой стань.

 

Облаком стань и Солнцем будь,

кровлей и стрелой

рыбой той мудрой

что перстень молча несет.

Сетью будь моей нежной

и волной за кармой.

 

Стань самой длинной дорогой.

Стань лаской и голосом моря.

Стань чашей моей

и сердцем и духом святым

ладей и рукой у руля.

Стань всем,

стань жизнью -

звездочкой будь моей.


***

И вечность в очилах бежит

алой струной

и предки дышат

нашей тоской,

и завтрашний день стучится

под рукой.

И нежность просится

быть травой

и рыбкой приплыть,

и тучкой дождем изойти.

И Сердце соколом реет,

и Солнцем светит для всех,

и дышит на пальцы твой.

Тебе приносит вечность

и предков своих тоску.

Стучится завтрашним днем

нежностью быть Твоей.


***

Под руку не попадись,

ворону клеть уступи,

золоту не улыбайся.

 

Прямо гляди,

Щит свой не опускай,

Меч свой не затупи.

 

Дом свой не забывай,

прими с плеча свой дар,

витязей светлых запомни.

 

Двери тихо прикрой,

глаза не открывай,

платок мой не потеряй.

 

Спи, мой мальчик,

спи.


***

Ха!

Мне белый день приснился!

И златый Шар мне на руки спустился!

И звонкий голос имя произнес,

Дорогу указал и Ключ мне подарил.

 

И посадил я Дуб.

Задумал Дом и целовал Змею,

и Голубя на волю отпустил.

Письмо под камень спрятал,

про то, как дальше жить.

 

Я знаю все.

Могу и шар я запустить

и каплей Меч точить,

и Дверь открыть,

и  имя Твое знаю,

Но кто же Ты?

Кто я с Тобой?


***

Как  ивы и как липы медоносные,

как верба и как сосны

над полем матери стоят.

 

На поле матери глядят

как дочки курносые

и как невесты белые

витают в облаках.

 

Как чайки и как лебеди

летят за горизонт.

Приносят свои весточки

на крыльях в наши сны.

 

Как жены серебристые,

как колоски в тумане,

как капельки соленые

по полю матери идут.

 

Как наши матери

стоят там в поле сосны

и ивы белые,

и липы медоносные,

как нить во тьме держа.


***

Не в этом мире розы раздают и шпаги,

Не здесь клеймо судьбы кладут на губы,

Не так вручают грамоту гонцу.


Из поднебесных далей молнии метут.

Из синевы исходят вести тишины.

Под сводом Бела Дня

На хороводе Звезд нам пишут судьбы,

На Сердцах наших тянут струны,

Раздают венки и рубят раны.


На Сердцах огненные знаки светят.

Там наши Голуби и Скалы.

Там ставят крепости,

Куют мечи и узнают

Любви предельные мечты.


***
России

По капельке Россию соберем,
по горсточке насипем гору.
По слезинкам матерей
дойдем до дому.
Радному дому поклонимся,
родному очагу и ветру.

По листику, по весточке мы сложим крыля.
По воспоминаниям и по мечтам,
по Вере мы долетим
до той России,
до звона Сердца,
до капельки родной.

***

Нашим друзьям

Благородство Ваших лиц
Звездным светом озарено,
Полетом Души освещено
и пламенем Солнца объято.
Крылья Ваши чисты
и сны Ваши ясны.
Сокол Ваш смел
и путь далек,
сыновья верны
и Чаша сполна
Светом озарена
судьба Ваша
Проведена

***

Молитва

Подари мне любовь,
верность и силу
дары Твои нести.
Радость яви
под десницей Твоей идти.
Мудрость и Нежность яви,
Единомыслие наше,
и Созвучие наших дел,
полёт и крылья, Звезду
что Сердце Лебединое ведёт
натянутой струной.

***

Только светлый волнующий ветер.
Только гладкая синяя шаль
огня бахромой обята.

Только светлая тень на стене.
Только нежности отзвук волной
лотусов, маков и пряностей вихрь.

Только чуткое Сердце в Огне.
Только горсточка пепла и ветер
звёздочка – верный мой Друг.

Только тонкая сабля в горниле.
Только Надежда и Путь,
искрою светлый Полёт.

Только костёр у моря.
Свечка поздно в окне,
С Твоей ладони в пустыне вода.

Только цветы с Небес.
Только тайнственный шепот,
скрипки струна, да Звёздный Путь.

Только светлый волнующий ветер.
Только цветы с Небес,
Скрипки струна, да бабочки любопытство.

***
Пора, пора –
Это пора, виноградного зерна,
Принесенного звоном пространства.
Пора, мысли дальней пора.

Пространства пора.
Воли дыханья пора.
Глотка свежих лучей пора.

Капли масла мозолистым
Рукам пора.

Зерну просыпатся пора.

***
Сверкнула искрою чайка.
То Странник пропел.
Идем.

***
Как ветер стократ сдержавшись.
Из долины грез я поднимаюсь,
В знаменах радужных
То грезное и грозное
До воплощения предвещать,
Что тихо – тихо подошедши
Рукой Отца под яблоней обнимет.

***
Есть Молитва на восход.
Колокольчика утренний вздох.
Всреча с Сияйвом Сердца луча.

Танец в белом,
Руки на восходе
Ведущей, Ведущей, Ведущей...

***
Тишина,
Тишина,
Тишина поет.

***
Тот – в пути,
Тот – Странник,
По – прежнему
Он с нами одинок.

***
Семья, семья, моя семья,
Седым крылом
Пространство развернувшая,
Свята.
Где та семья, моя семья,
Крылом седа, бела?

***
Мой верный Друг
Мой незабываемый
Мой опрометчивый проступок
Мой давний сон
Мой сад за изгородью литой
Мой разговор полуночный
Мой инеем покрытый крест
Мой Друг
Мой незабываемый
Мой долгожданный
Друг.

***
С закатом вышли молодожены.
Как всегда.
Упало яблоко.

***
То будет стих,
Коль Ты услышишь,
Сердце милое.

То взреет высь,
Коль Ты проснешься,
Сердце милое.

То будет пробуждение мое
Коль Ты поверишь мне,
Милая.

***
Сердцу милые глупости,
Детские глазки и шалости ...
Фонтанчики роз за окном ...
И снопами искр
Беспричинного смеха
Соткан мир такой,
Тонкий и близкий.

Ты в Мире том.
Мир во мне ...
Нити ткутся
и струнятся,
Звуками струятся ...

Я люблю ...
Твоим дыханьем шепчу ...
Улыбнулась моими
Глазами Ты ...

***
Зову, зову в предгорьях неба.
К небу к камню зову.
Не быть на небе –
И на земле не гнить.
И для себя не жить.
Каждый день,
Как последний,
Вечером отложить.
Каждый миг
Протянуть нить.
Небо с землей
Собой соединить.

Каждой мыслью
Лаской стать,
Той каплей,
Что переполнив чашу,
Над морем
Радугой прольется!

Зову ко всем Живым.

***
Я вспомнил запах знакомый
Звездного Ветра и жизни
Под Парусом вечно зеленым,
В строю кораблей крылатых.

            Я вспомнил взгляд любимый,
            И прочность десницы друга,
            И звонкость шпаги алмазной,
            Как арфы пространства струн.

Бесконечность полета я вспомнил
И множество звездных портов,
Где жизни Планетными Роями
В пылинках кружат за кормой.

***
Зажжем-ка свечи там, на небе.
Свечку за каждого брата.
И свечку за каждую жизнь, сестру.
Свечку за каждый подвиг, друзья.

Свечи, свечи, свечи ...
Догограющие и вновь в огне.
В ряды, в созвездия, в знамена.
В созвучии перелетных волн
Странников воинства несут
Источники времени, Сердца,
Соцветия наших пламён.

            Там, на небесах зажжем по свечке,
            За брата брат и за сестру.

***
Не бойтесь ран, Друзья!
Не бойтесь роз и клинков,
Не бойтесь слов и насмешек,
Не бойтесь кружев и мозолей,
Не бойтесь ласкать и прощатся,
Не бойтесь забытым уйти,
Не бойтесь дуэлей, Друзья!

Не бойтесь стрелы врага,
Не бойтесь упасть в полете,
Не бойтесь своей судьбы.
Не бойтесь скал и пучин,
Не бойтесь, Друзья, терять находя.
Не бойтесь на пиру у врага
и строгих правил в строю.

Не бойтесь жить друзья!

Не бойтесь, не бойтесь Тишины,
Не бойтесь новой мечты.
Не бойтесь –
за мной, Друзья!No: Eola      2008. gada 30. aprīlī 10:06:45
Visgrūtāk būs atsacīties
No reibstošām vīgriezēm,
No tumšzilo melleņu pogām
Un bērnības debesīm,

No sapņu ūdensrozēm
Īkstītes skumjajās acīs -
Bez nolieguma un vēlmes
Tik vien kā nepasacīt.

Visgrūtāk būs neatvadīties
No svešuma bezdelīgām.
Vai tādēļ gan izvairīties
No mirkļa apskaidrības?

09.03.2008


No: Maija      2011. gada 10. oktobrī 09:27:42
Man gribējās tev dāvāt krāšņas rozes, bet izšķirties bija tik grūti, vai sārtas kā saulriets, vai baltas un gaisīgas kā mākoņi debesu jumā, tad bija vēl rozā, orandžas un gandrīz melnas. Bet viņas savā lepnā krāšņumā man šķita tādas svešādas, tās sargāja sevi ar ērkšķiem asiem un itkā teica nepieskaries. Tai brīdī nolēmu iet pļavā plašā un tieši tur tev puķes plūkt, plūkt pilnu klēpi margrietiņām siltām un tajās ievīt zilus zvaniņus, un saldi smaržojošo vīgriezīti priekš tevis pušķī likt. Man šķita tieši viņas, tev spētu prieku sniegt, tev - trauslai margrietiņai, ar vasaras maigumu acīs. Bet visās šais puķēs slīgst viens vienīgais zieds, kas zied viss krāšņāk, tas atplaucis lai mīlu dāvātu, šis zieds mīļo māsiņ, ir tava mīloša sirds.