Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
BALTO GRĀMATU sērija:

Pauls Stelps

Iekopa Savu Dārzu
ISBN 978-9934-8427-2-6

   Inteliģence neizvēlas kalpošanas vietu. Inteliģence atrod kalpošanas iespēju.

   Dzīvā Ētika mūs vieno Cilvēces nākotnes redzējumā.

   Nākotne top Cilvēka un Kosmosa sadarbībā.

   Mīlestība ir labākais karmas attīrītājs.

   Brīvība ir tur, kur ir spēja vairot labo, skaisto un veselīgo.

   Mākslas būtība ir tajā, ka caur to Mākslinieka Kultūra nodod savu radošo

            enerģiju un stāvokli citiem Cilvēkiem – Mākslas Darba skatītājiem.

   Mākslinieks atveseļo Cilvēkus un vidi sev apkārt tālu ap sevi un uz daudziem

gadsimtiem.

   Vārda un rīcības Brīvība un Drošība ir tikai Ētisko un Tikumisko normu

robežās.

   Sevi saglabā tikai tie Cilvēki, kuri atrod veidus un vietas, kur var dzīvot Ētisko

            normu ietvaros.

   Galvenā Cilvēku raksturojošā iezīme ir Taisnīgums.

   Cilvēka Garīgā attīstība notiek vienā vienīgā viedā un tas ir tie lēmumi, kādus,

pildot savus pienākumus pret Dzīvību, Cilvēci, sabiedrību un tautu Ģimenes

dzīvē ikdienas rūpēs un Mīlestībā uz savu tuvāko, pieņem Cilvēks.

   Darba Mīlestība vai peļņa - tās ir divas atšķirīgas iespējas, pretēji ceļi un

            galarezultāti.

   Kluso un smalko ir grūti pamanīt.

   Bērna audzināšana ir vecāku un apkārtesošā ārstniecība.

   Kultūras darbības lauks ir Cilvēcisko Vērtību telpā.

   Tiklība ir Tikumības neatņemamā daļa. Tikumība ir Gods un pienākumu

            izpildes kultūra, bet tiklība ir noteiktu pienākumu izpildes prakse.

   Ir tas, kas Ir un tikai tā, kā tas Ir, neatkarīgi no tā, vai tas mums patīk.


Ul d'Mir

БЕЛЫЙ СТИХ
ISBN 978-9934-8427-1-9

Молитва

 

Подари мне Любовь,

Верность и Силу

дары Твои нести.

 

Радость яви

под десницей Твоей идти.

 

Мудрость и Нежность яви,

Единомыслие наше

и Созвучие наших дел,

полёт и крылья,

Звезду,

что Сердце Лебединое ведёт

натянутой струной.


Baltu pasakas
ISBN 978-9934-8427-0-2

Labu gribēt,
Labu domāt,
Labu redzēt,
Labu dzirdēt,
Labu runāt,
Labu darīt,
Labus ceļus iet.
Pauls Stelps

Vīzija Latvijas nākotnei
ISBN 9984-9605-9-5

SATURS:

Vīzijas skata punkts

Vīzija

Teorētiskās ieskices:

Par telpu un vērtībām

Par Varu

Ražošanas līdzekļu, ekvivalentu vai kultūras kapitālisms?

Piektdieņa monologs

Vai Marsieši dzīvo uz Zemes?

„Sarkanā Zīda Kodekss”

Iztirzājums:

Vīzijas Debespuse

Stikla kalna takas

Паулс Стелпс

Тишина поёт
ISBN 9984-9605-8-7

Тишина,
Тишина,
Тишина поет.
Pauls Stelps

Rozes vārdā
ISBN 9984-9605-7-9

Roze grib ziedēt,
Roze grib būt,
Roze grib skaista būt.
Roze grib mīlot,
Skaista būt.
Roze grib būt,
mīlēta, kur var būt.
Roze grib ziedēt,
Roze grib skaistums būt,
ja ziedot
var mīlēt un būt.
Ildze Magone

Esmu es pati
ISBN 9984-9605-6-0

Es neesmu Tu
Es neesmu viņš vai viņa
Es esmu es pati
Un man ir sava ziņa –
Par akas vindu
Un ūdeni dziļdziļi dzidru
Par puķu sēju
Un siena pļāvēju rindu
Par bišu dzimtu
Un jāņtārpiņu simtiem
Par jūras vēju un naktīm
Zvaigžņoti spožām
Arī par Tevi un
Un mani pašu
Nāk ziņa no
Manas dvēseles dzīles.
N. J. Markova

Kultūrintervence
ISBN 9984-9605-5-2

Šī ir grāmata par to, kādēļ narkotikas tik viegli un strauji ienāk mūsu zemē.

Kādēļ pēc tām tiecas jaunieši un par tiem ceļiem pa kuriem to izplatītāji ienāk Jūsu Pilsētā, skolā, interešu vidē un mājā!

Par to, kā zinot šos ceļus, Jūs varat pasargāt savus bērnus no narkomānijas.
Pauls Stelps

Sākums
ISBN 9984-9605-4-4

Mēs esam tik cik esam mēs kopā
un Tava dziļi rastā vara
ir manai rada
kā viena stumbra saknes
savus zarus Saulei nes.
Pauls Stelps

Saules Zeltīts Kuģis
ISBN 9984-9605-3-6

Ne - lasi ar acīm.
Ar - lūpām lasi,
ar - jūtu - jūtām
un aiz - vārdu - atmiņu lasi.
Ar - ie - un - ār - elpas gaismu lasi,
ar - pirkstgaliem lasi
magoņu sēkliņas savas
kā debesu mannu tuksnesī
pelnos un rasotos ziedos
nākotni savu lasi.
Pauls Stelps

Sirds un Mājup Ceļš
ISBN 9984-9605-2-8

Kas mana Sirds ir Rudenī,
Kad Saturns tumši kvēl,
Un kas ir Sirds -
te - Ziemassvētkos,
kad Baltās Debesīs
Ceļš Mājup ved
un piepildās ar Tevi,
Mātes balsi,
Vai Tēva plaukstu
ābeļdārzā man uz pleca liktu
starp divām teikām
Debesceļinieka dziesmā.

Vai tā ir dzeja?
Vai tomēr mēs tie esam,
kad tiekas Rudensvējš
un Sirds,
kas Mājup Ceļu Zin?
Ivars Avots

Radoņežas Sergijs
ISBN 9984-9605-1-X

Personība.
Neatkarība.
Vienotība.
Pauls Stelps

Uz Tavu Zemi
ISBN 9984-9605-0-1

Varbūt - ka tas ir Tev ...
par Tevi ...
Princesīt ...
domājot ...

... Viņai tā ir iespēja ielūkoties acīs Vīrietim ... vai arī ieraudzīt sevi ar viņa acīm ...
Pauls Stelps

Ulubeles atslēgas
ISBN 9984-19-293-8

Lasītāj!

Vai Tev ir tā dzīves pieredze, kāda bija Kārlim Hieronīmam Frīdriham?
Vai Tu zini to, ko zināja viņš?
Vai Tu zini, kas ir Realitāte?
Vai Tu esi brīvs no subjektivitātes?
Vai Tu proti atšķirt realitāti no ilūzijām savā dzīvē?
Pauls Stelps

Rīta dziesma
ISBN 9984-9282-3-3

Grāmatas autors Pauls Stelps ir cilvēks, kuram grūti dzīvot šai pasaulē, - uz katru tās pieskārienu viņš atsaucas tik pat jūtīgi, kā kristāla kauss.

Tai pašā laikā viņš ir arī neērts, jo katru uzbrukumu uzņem kā krama asmens, no triecieniem atšķeldams šķembas, kas to dara vēl asāku.

Brīvam cilvēkam ir tikai viens likums - sekot savam sirds aicinājumam, lai viņš varētu teikt: "Es zinu sava mūrnieka ķelli un trīsstūri, savu vietu tempļa cēlāju rindā, savu akmeņu vietu mūrējumā. Lai iznirst no ūdeņiem Gaismas pils!"

No "Pēcpusdienas sarunām" caur "Vēlu, Dēlu un Zvaigznēm" līdz "Rīta Dziesmai" - tāds ir Paula Stelpa ceļš pie lasītāja, ceļš uz garīgo atmodu un darbu.
Pauls Stelps

Par Vēju, Dēlu un Zvaigznēm

Pauls Stelps

Pēcpusdienas sarunas

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa