Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
Mīlestība – Skaistums – Darbība

R.Rudzīša vārdā nosauktais

Kultūru vienotības centrs

“Katuņ”            Centrs “Katuņ” atrodas Altajā, Uimonas ielejā Katuņas labajā krastā netālu no Multas upes ietekas tajā. No šejienes paveras skats uz diženās Katuņas kalnu grēdas panorāmu. Priekšplānā izceļas Svētā Filareta trīsgalvainais kalns. Centrā paredzēts skatu tornis. Netālu no šejienes sākas tūristu taka uz slavenajiem Multinas ezeriem. Attālums no Kalnu Altaja pa autoceļu ir aptuveni 400 km, no Ustj-Koksas rajona centra – 35km.
Pamatmērķis.

            Skaistuma ienešana dzīvē, cilvēku attiecībās. Audzināšana un pašaudzināšana ar skaistumu.


Mērķa sasniegšanas līdzekļi.


            No agra vecuma attīstīt mīlestību pret skaisto, mākslu, radošu darbu, dabu.

            Iepazīstināt ar labāko, ko centra darbības teritorijā mākslas laukā uzkrājušas iepriekšējās dažādās kultūras tradīcijās dzīvojošo paaudzes.


Mērķauditorija.


            Dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji un tūristi.


Centra audzinošie un izglītojošie mērķi:


            1.Veidot tikumīgu personību.

            2. Attīstīt bērnu un jauniešu radošo potenciālu, audzināt patiesas nacionālās un pasaules mākslas, radoša darba, amatniecības interesi, kā arī cieņu pret vēsturiskām un dabas vērtībām, skaistuma radīšanu un saglabāšanu visās tās izpausmes formās.

            3. Ieaudzināt jauniešos tieksmi pēc tikumiskas darba dzīves un imunitāti pret mūsdienu negatīvajām ietekmēm.

            4. Apmācīt lietišķās mākslas pamatus, mākslinieciskajos amatos, ieliekot pamatus cilvēka cienīgas, ekonomiski neatkarīgas dzīves veidošanai.


Centra sastāvs un struktūra, tā projekti un sākuma kampaņas (projekti ar nozīmīgu iedzīvotāju piedalīšanos):

-         izstāžu, koncertu, tikšanos, sarunu, lekciju zāle;

-         darbnīcas bērnu un pieaugušo apmācībai;

-         gleznu galerija un muzejs;

-         bibliotēka;

-         video-audio(fono)-tēka;

-         centra pasniedzēju apmācības kursi;

-         projekts “Kultūras tradīciju karte”;

-         izdevējdarbības, informatīvi-izglītojošais projekts;

-         kampaņa “Skaists, produktīvs, racionāls un ekonomisks dārzs” (kopīgi ar Starptautisko Sociāli-Ekoloģisko Savienību);

-         atveseļojošā fitodizaina stūrīši bērnu dārzos, skolās, klubos (kopīgi ar Sibīrijas Botānisko Dārzu un KZA SN (Krievijas Zinātņu Akadēmijas Sibīrijas nodaļa) Zinātnieku Namu; saskaņošanas stadijā).

            Centra dibināšanai ir pieejami unikāli memoriālie priekšmeti no R.Rudzīša mantojuma: sarakste ar Rērihu ģimeni, R.Tagori, R.Rolānu; priekšmeti, kas piederējuši H.Rērihai; fotodokumenti, kā arī liela personīgo Ilzes Rudzītes gleznu un viņai piederošo mākslas darbu, kolekcija, gleznu reprodukcijas no pasaules mākslas vērtībām.


Centra vadība, tā dzīves un attīstības nodrošināšana.


            Ģenerāldirektore -

            I.Rudzīte, R.Rudzīša meita.


            Izpilddirektors -


            Ekspertu un konsultantu saraksts (ekspertu padome)

            Centra tehniskais dienests (orgtehnikas, video un audio tehnikas, sakaru tehnikas grupas)


            Centra grāmatvedības un juridiskās darbības grupa


            Atbalsta grupas (“Centra draugi”). Tiek dibināta “Centra draugu sudraba plāksne” ar dāvinātāju, palīgu vārdiem un organizāciju nosaukumiem.


            Darbinieki darbojas Centrā uz štatu un darba līguma pamata (vairākums).


Saziņai ar Centru: tālr. +7 8-913-699-36-32, e-pasts: SumerUlom@yandex.ruКатунь”). 649495 Республика Алтай, Усть-Коксинский р-н, с. Мульта, ул. Центральная, 28. Рудзите Илзе Рихардовна.


***

            ... Un šeit no Tavām virsotnēm

                           Katuņa tek, steidzas,

            Ar prieka straumi

                          Cauraužot dzīvi manu...


                                               S. Ovsjaņņikova

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa