Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ


Latvijas Radio 3

Doma laukums 8, Rīga, LV-1505


Biedrība „Lāču kopa”

Biedrība „Baltu klubs”

Biedrība „Sociopsiholoģijas Asociācija”

Biedrība „Lielās Mātes Sapulce”


Biedrība „Lāču kopa”, biedrība „Baltu klubs”, biedrība „Sociopsiholoģijas Asociācija” un biedrība „Lielās Mātes Sapulce” izsaka pateicību Latvijas Radio 3 vadībai un raidījumu vadītājai Ingai Žilinskai par 2013.gada 30.marta raidījumu "Mūsu leģendas. Rihards Rudzītis un Rēriha biedrība Latvijā."

Uzskatām, ka šis raidījums ir bijis viens no labākajiem pēdējo divdesmit gadu laikā, un ceram uz turpmākiem līdzīga satura un kvalitātes raidījumiem.

Rīgā, 2013.gada 16.aprīlīBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa