Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai

Jautājums no www.philos.lv

470.

No: Ievas       Temats: rituāli

?←      2012. 02. decembris 11:37:44

Labudienu! Vēlos lūgt padomu - pavasarī stāstiju par rituālu, kurā biju iesaistījusies. Toreiz to pārtraucu, bet tagad ir apritējis gads, kopš rituāla sākšanas, un man tiek paziņots, ka no rituāla ir jāiziet, ja tajā ieiets un tas sākts. Man ir sajūta, ka , nepildot rituālu, jau esmu no tā izgājusi, un te nu ir tas jautājums - vai no rituāla ir jāiziet ar kādu speciālu secīgu darbību, vai mans nodoms to pārtraukt un solījumu nepildīšana jau atceļ solīto un dalību rituālā. Ar siltiem sveicieniem, Ieva.Laimē un brīvībā.


„Kādēļ jums jāriņķo rituālu saitē, ja jums ir dota lūgšanas brīvība!”

„Tur, kur ir lūgšana, nav vajadzīgi rituāli un ceremonijas.”

„Lūgšana nes augšup, rituāli un ceremonijas, kā arī brīnumu meklēšana sien pie zemes.”

„Tavu roku, prātu un Sirds ikdienas darbs vispārības laba ziedots un savam Skolotājam pie kājām likts ir lūgšana tīrākā.”

„Lūdziet Garā un Īstenībā.”

„Pirms Tu lūdz, Tavs Tēvs to jau zin, ko Tu viņam lūgsi.”

„Pirms Tu savā miesā grēko, Tu to jau savā prātā dari un savā Sirdī jau esi darījis.”

„Miesa un pasaulīgas dvēseles darbi ar viņu pīšļiem paliek pie zemes, bet prāta un Sirds darbi tiesai tiek nesti Debesīs.”

„Sirds atbild tiesas priekšā par saviem Sirds darbiem, prāts par prāta, bet miesa aiziet pīšļos.”

„Tava Sirds ir Tavas mājas, Debesu valstība un Soģis augstākais.”

„Sirds Zin, Sirds ceļ, Sirds ved.”

„Sirds dzird sava Saucēja balsi.”

 

Te nu, mīļā Ieva, varētu atbildi beigt. Manuprāt, šajos izteicienos ir ietverta visa Jūsu jautājuma un manas atbildes būtība. Tomēr tā vēl neizskaidro visu rituālu un ceremoniju norises slēpto cēloni un mērķi.

Ceremonijas ir ceremoniālās maģijas darbības paņēmiens – šīs maģijas darbības komplekss.

Rituāls ir neatņemama maģijas sastāvdaļa un maģiskās darbības veids.

Maģija ir pretdabisks realitātes ietekmēšanas un transformācijas paņēmiens. Maģija – tās ceremonijas un rituāli ietekmē kā apziņu, tā apkārtējo realitāti, diktējot tai pretdabiskus un disharmoniskus stāvokļus. Jebkura pretdabiska iejaukšanās rada postošas sekas. Viss savtīgais un egoistiskais ir pretdabisks. Nekas dabisks un labdabīgs nav jāveic maģiskā ceļā – tam daba devusi ikdienišķas darbības, pūles un ziedošanos vispārības labā savu ikdienas pienākumu pildīšanā.

Tie rituāli, kurus piedāvā neuzmanīgiem – ziņkārīgiem un vieglprātīgiem interesentiem – iniciatīvas bagātiem muļķiem, ir kā čemodāni ar dubulto dibenu. Tiem vienmēr ir divas daļas. Pirmā uzmanības novēršanai, prāta apmuļķošanai un acu apmānīšanai ir virspusē. Tiek runāti skaisti vārdi, izdarītas noslēpumainas, šausminošas vai vizuāli spožas, eksaltējošas darbības – viss, kas tobrīd var piesaistīt apmeklētāju un dalībnieku uzmanību. Visas visu rituālu un ceremoniju ārējās darbības ir vērstas uz apziņas piesaistīšanu, ietekmēšanu no rituāla vai ceremonijas slēptās daļas.

Īstā rituāla darbība ir nezinošam cilvēkam – pieaicinātam dalībniekam nezināma un neredzama. Pieaicinātais vienmēr ir kaujams lops pie sveša dzīru galda. Ceremonija – rituāls kalpo pieaicinātā apziņas ietekmēšanai („nemēģini atbrīvoties”), piesaistīšanai un karmisko saišu – seku radīšanai.

Rituālu būtība vienmēr ir tāda, ka aiz acīm redzamajām darbībām, kurās ar pieaicināto manipulē tā, lai viņš pats labprātīgi veiktu tādas darbības saskaņā ar savu sapratni par notiekošo, kuras var un tiek tulkotas pilnīgi atšķirīgi no cita viedokļa raugoties. Tas ir kā, kad Jūs parakstāt līgumu to nelasījis, ticot, ka gan jau būs labi – ir taču tik skaisti noformēts.

Rituālos piedalās neredzamie dalībnieki. Viņi ir rituāla augļu (gaļas) ievācēji un to liek lietā pēc saviem ieskatiem saskaņā ar savu sapratni par rituāla dalībnieku izdarīto darbību nozīmi. Tas, ka rituāla labticīgie izpildītāji par to neko nav zinājuši un ar to domājuši ko citu – netiek ņemts vērā. Ātrāk vai vēlāk, bet sekas iestājas vienmēr. Neredzamie vienmēr paņem iekāroto – un labticīgajam censonim vēl liek par to samaksāt.

Ja esat ko darījusi, tad tas tiek mērīts ar Jūsu Sirdī ierakstīto. Ja esat ko pārtraukusi darīt, tad tas arī ir Jūsu Sirdī ierakstīts un ar to tiek mērīts.

Visi šie atejas, izejas rituāli un procedūras ir vēl viens āķis, kurš ciešāk sasien vaļīgo mezglu. Maģija ir gribas darbība, vājākās gribas pakļaušana spēcīgākajai gribai. Atejas rituālu uzspiešana ir Jūsu gribas pakļaušana kādas citas gribas spiedienam ar mērķi panākt Jūsu pakļāvību un viņas diktēto darbību izpildei – tātad, panākt Jūsu piekrišanu tam, ka šī griba vada Jūsu darbību kā redzamajā tā arī neredzamajā.

Cilvēks dzimst brīvs un laimīgs. Savas dzīves laikā viņš iepazīst savu laimi un mācās lietot savu brīvību. Ticība, Cerība un Mīlestība ir tās trīs koordinātes – „labās Fejas”, kuras pieved brīvības pielietojuma Zināšanu, bet darbs, kalpošana, paklausība, tieksme, savdabība, neatlaidība un patiesums Jums ļauj izplest savas laimes robežas.

Ir daudz tādu, kuriem nav ne savas brīvības, ne laimes. Viņi to ir zaudējuši piekopjot pretdabiskas izdarības. Viņi cenšas ievilināt savos rituālos tos, kuriem vēl ir gan viņu laime, gan brīvība, lai dzīvotu uz viņiem nolaupītā rēķina.

Katrs, kurš stājas tādās ceremoniāli-rituālās attiecībās, atkarībā no laimes un brīvības lieluma un rituālu dabas, cits ātrāk, cits lēnāk atdod savu laimi un brīvību. Laupītāji ir tik iztikuši un brīvi cik šo brīvību atņem Jums.

Rituāls aplaupa.

Maģija kropļo.

 

Lūgšana atbrīvo un ceļ laimē.

Esiet Brīvi un Laimīgi!

 

                                                                        Pauls Stelps

                                                                        Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa