Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai

Jautājums no www.philos.lv

481.

No: meitene       Temats: laulība

?←      2013. 16. jūnijs 19:54:49

Labdien. Ja, laulātie nav bijuši viens otram pirmie un vienīgie seksuālo attiecību sniedzēji pirms laulībām- laulības sakrālajā līmenī nenotiek. Vai tas nozīmē, ka tāda "laulība" ir velta/ laika tērēšana? Vai jūs iesakat tādiem cilvēkiem nekad neprecēties? Un kādas ir laulības pārkāpšanas sekas? Paldies par atbildi.Laulības svētums.


Var būt tikai viens universāls ieteikums:

„Dariet to, kas jūsu dzīvē ienes laulību, to, kas dara laimīgus laulībā, bet atturēties no visa, kas grauj laulību.”

Nekādu citu universālu ieteikumu šajā jomā nevar būt. Cik Cilvēku – tik likteņu, tik dzīves ceļu, raksturu, sūtību un apstākļu, attiecību. Ārpus laulības ir daudz citu apstākļu un apsvērumu, kuri mudina uz kopdzīvi tos, kuri laulībai nav derīgi, tāpat kā derīgos attur no laulības un kopdzīves. Tas, kas ir derīgi vienam, nav derīgs citiem. Tāpēc nevar būt „ieteikumi tādiem”. Katram, atbilstoši viņa dabai un situācijai, ir viņam labais, pareizais un derīgais.

Laulība ir vienīgais Cilvēkam pieejamais Garīgās attīstības ceļš tā patreizējās attīstības līmenī. Augstākās būtnes un Lielās Dvēseles (Mahaatmas) veic Augstākās Laulības dzīvi, kura nenorit personisko attiecību un fiziskās dzīves līmenī. Viss cits ir prakses un tehnikas, kuros atsevišķas personības veic tām nepieciešamo sagatavošanos laulības dzīvei, kad atklājas viņu trūkumi un nepilnības šajā jomā. Klosteri ir patvērums neveiksminiekiem, sliņķiem un tiem, kuri izrādās pilnīgi nepiemēroti laulības dzīvei – Garīgās attīstības praksei. Tur stingras disciplīnas apstākļos nodarbina viņu dvēseles, lai tie neuzmāktos ārpusē esošajiem un netraucētu viņu laulības dzīvi.

Mūsdienās galvenie laulības grāvēji ir atkāpes no sākotnējām filosofiskajām sistēmām, to reliģijām un sagrozījumi, kuri ir tīši vai netīši ienesti Skolotāju nestajās Mācībās. Mūsdienās vairs nav nevienas publiski praktizētas tradīcijas vai reliģijas, kurā būtu tā sākotnējā tīrība un saturs. Visas reliģijas ir profanētas un to prakses ir aizstātas ar surogātiem.

Surogāts nedod Īstumu.

Surogātlaulība tāpat kā Surogātmāte dod esamības ilūziju miesai vienlaicīgi samaitājot Cilvēka dvēseli.

***

Laulības pārkāpšana ir laulības procesa izkropļošana, samaitāšana, sliktā, nepareizā un nederīgā ienešana laulībā.

Laulības pārkāpšanas sekas visiem ir vienas – laulība beidz notikt.

Laulība ir tāds pat process kā koka augšana. Ābele aug, aug un izaug, uzzied un dod augļus. Ja tā neaug – tad nekad neizaug, neuzzied un nedod augļus. Ja ziedus nokož salna, tad augļi neaizmetas. Ja augļiem neļauj nobriest, tad nekad neuzzinam kādi tie ir.

„Kokus būs pazīt pēc augļiem.”

Sevi iepazīt Jūs varat tikai savos laulības augļos. Līdz tam Jūs nezinat, kas un kādi esat, kam derat, kam labi esat, kas jūsos ir pareizs, bet kas un kā ir jālabo.

Ja augošu koku apgrauž, aplauž, tam uzmetas kaitēkļi, kuri bojā saknes, lapas, zarus, ziedus un augļus, tad tāds koks nekad nedos skaistākos augļus.

Tāpēc sava laulība ir jāsargā vairāk kā aci pierē.

Kaitēkļu ir vairāk kā augļu koku.

Bezrūpība un lētticība ir laulības sabrukuma pamatā.

Rūpes, uzmanība un uzticība ir Mīlestības ziedi.

Tur, kur ir Mīlestība, tur nav pārkāpumu.

Tur, kur Mīlestības vietā ir tās surogāti, tur uzmetas kaitēkļi, kraupis un ieviešas tārpi.

Meli un kārdinājumi ir kaitēkļu uzbrukuma ieroči.

Puve noārda tos, kurus Mīlestība ir pametusi kā laimei nederīgus.

Laulības samaitāšana (normu pārkāpšana) ir pretdabiskas ietekmes pieļaušana, piesārņošana ar svešu (trešo pušu) psihisko enerģiju un atteikšanās no neatkarības savā laulības dzīvē.

Tieši kā iestājas laulības beigas, katrā gadījumā ir atkarīgas no laulības normu pārkāpuma rakstura.

Laulībā ir viena Galva un Viena Sirds.

Laulībā nevar būt katram sava Galva, uzskati un domas, katram savas intereses, draugi un tas, ko viņš atzīst par labu, pareizu un derīgu.

Laulībā viss ir kopīgs.

Laulātie abi „krīt” vienā bedrē, kopīgi „pārpeld” jūru un „kāpj” vienā kalnā.

Laulātie iet vienu Ceļu, seko vienam Skolotājam un savu pasauli redz vienā viena Dieva gaismā. Laulība nav iespējama bez Ceļa, Skolotāja, Dieva klātbūtnes un savstarpējas pieņemšanas. Laulība notiek Dievā (normu sistēmā, kārtībā un likumībā, kā arī Cilvēka dievišķajā daļā). Laulība ir Ceļš, pa kuru Cilvēks iet pie Dieva, Dievā, un process, kurā Dieva ietekme ienāk Cilvēka dzīvē. Laulība ir divpusīgā Cilvēka (Vīrietis – Sieviete) un Dieva vienības atjaunošana.

Atkāpšanās no Ceļa (neatkarības zaudēšana), atstāšanās no vadības un atkrišana no Dieva pārtrauc laulību. Neatkarību zaudē, ja pakļaujas svešām ietekmēm – šamaņu padomiem un „palīdzībai”, „zīlēšana”, „astroloģiskām korekcijām” un pievēršas maģijai („senču rituāliem”) jebkurā formā.

Laulība notiek tikai pilnīgas Dzīves Ceļa neatkarības apstākļos. Tikai tad, ja jūs paši esat vienīgie noteicēji tajā, vadoties paši pēc sava veselā saprāta, savām zināšanām, savas dzīves pieredzes un savas Sirdsapziņas, notiek laulība.

Piesārņošanās notiek fizisku, intelektuālu un psihisku ārpuslaulības kontaktu ceļā. Seksuālie kontakti ir tikai viens no visiem iespējamajiem nevēlamajiem kontaktiem. Tāpēc laulība tiek uzturēta ar lielu skaitu ierobežojumu kontaktos un kontaktu formās ar trešajām personām, kādus ievēro laulātie kontaktos ar trešajām personām darbā, sabiedrībā, uz ielas, publiskos pasākumos tad, kad tur ir kopā vai kādu iemeslu dēļ atsevišķi. Pie tam – seksualitāte nav jāuztver tikai kā fiziski kontakti un fiziskie kontakti nav jāuztver tikai kā seksuālie, miesīgie kontakti. Sievietes pakļaušanās cita vīrieša vadībai vai sadarbība ar tādiem darbā arī ir seksuāls kontakts seksualitātes augstākajos plānos. Sievietes „sabiedriskā un darba ārpusmājas karjera” precētai sievietei ir laulības pārkāpums, bet citos gadījumos ir par šķērsli laulības uzsākšanai neprecētajām apprecēšanās gadījumā.

Tāda karjera ir iespējama stingri noteiktos šauros apstākļos, kuros tiek izslēgta seksualitāte jebkurā formā un plānā. To sauc par „kalpošanu Dievam”. Tie ir apstākļi, kuros neviena no iesaistītajām pusēm neko negrib sev. Jebkurš savtības piemaisījums to pārtrauc un pārvērš par seksuālu kontaktu – laulības pārkāpumu. Laulībā Cilvēki mācas nesavtīgu kalpošanu.

Tāpēc jebkāda radoša „ārpusdieva” sadarbība ārpus laulības ir laulības pārkāpums. Tieši tāpēc agrāk ceļojošus aktierus atzina par netikliem un psihiski netīriem radījumiem, kuri piekopj kolektīvas dzimumattiecības.

Jebkura radoša sadarbība, kurā iesaistās pretējā dzimuma pārstāvji, ir seksuālas attiecības un kā tādas ir laulības veids, jo tāda drīkst un dabiski var realizēties tikai laulībā. Augstāko plānu seksualitāte iegūst tīrību un brīvību tikai tad, kad tās zemākie plāni ir pilnībā izslēgti no mijiedarbību lauka. Pastāv Augstākā Laulība (bezpersoniska), kura notiek augstākajos Gara dzīves līmeņos, ja zemāko līmeņu laulība ir veiksmīgi realizēta. Augstākajā Laulībā vienojas visi to sasniegt spējīgie neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīves vietas, bet tam nav nekāda sakara ar iemiesota Cilvēka personības psihisko, intelektuālo vai fizisko dzīvi. Zemes Cilvēku laulība ir sagatavošanās Augstākajai Laulībai, kāda notiek ārpus Zemes dzīves sfērām un uz augstākajām planētām. Jebkuri laulības pārkāpumi Cilvēku piesien Zemes dzīvei un attālina Augstāko Laulību.

Jebkuri psihiski kontakti piesārņo smalko ķermeni un pārtrauc laulību. Katra svešas psihiskās enerģijas pieņemšana pārtrauc laulību vai padara neiespējamu tās uzsākšanu. Tas, ko sauc par „bezkontakta, manuālo vai eskstrasenso dziedniecību” ir šī „dziednieka” enerģijas ievadīšana pacienta smalkajā ķermenī un ir trešās personas iejaukšanās laulībā.

„Dziedniecība” ir laulības pārkāpšana kā no pacienta, tā no „dziednieka” puses, jo notiek psihisko enerģiju apmaiņa. Pie tam „dziednieks” aplipina visus nākošos pacientus kā ar saviem, tā arī ar visu savu iepriekšējo pacientu slimību dīgļiem, netikumiem un psihiskās enerģijas īpatnībām. Pacients pārstāj būt viņš pats. Tāpat visa mūsdienu modernā medicīna tālu ielaužas laulības svētumā un jau sen, atkrītot no filosofijas vadības un pārkāpjot Dzīvības Likumu, ir pārvērtusies par agresīvu melnās maģijas formu un vienu no cilvēces deģenerācijas cēloņiem.

- Lietojot svešu sieviešu sagatavotu ēdienu vai pasniegtu ūdeni, Vīrietis piesārņojas ar viņu psihisko enerģiju. Tas ir laulības pārkāpums.

- Atsakoties no veļas mazgāšanas ar rokām un dzīvokļa pašrocīgas uzkopšanas, Sieviete pārkāpj laulību (normas).

- Katram dzimumam, atbilstoši tā dabai, ir viņam veicamie darbi, darbības veidi, lauki un pienākumi – katram pasaulē ir sava loma. Atsakoties no sava darbības lauka un pieņemot citu, savas lomas zaudēšana vai citas pieņemšana ir laulības normu pārkāpumi.

- Neatbilstoša dzīves vieda un uzskatu pieņemšana un piekopšana, iedziļināšanās svešos pārdzīvojumos – tenkošana, aprunāšana, apspriešana (tiesāšana), seriālu, „realitātes” un „sarunu” šovu baudīšana, sevis „pieslēgšana” radio, TV, internetam un citiem masu manipulācijas kanāliem ir laulības normu pārkāpumi – pakļaušanās pretdabiskajām ietekmēm.

- Pieņemot svešu vīriešu uzmanību un uzmanības apliecinājumus (komplimentus, glaimus) un ar savu rīcību, apģērbu vai citādi piesaistot citu vīriešu uzmanību, sieviete pārkāpj laulību.

- Ļaujot savā dzīvē valdīt un to vadīt savai eksistenciālajai, miesīgajai, materiālajai un dzīvnieciskajai daļai un dabai, dzīvojot tās vērtību sistēmā un izrietoši no tās interesēm jūs pakļaujaties pretdabiskām ietekmēm. Tad, kad „materiālais racionālisms” gūst pārsvaru pār Garīgi racionālo, jūs pārstājat būt Cilvēki un baudīt laulību.

Laulībā ir Cilvēki.

Dzīvniekiem nav laulības.

- Pievēršoties „materiāli racionālajam”, jūs atsakaties no Cilvēka sevī un viņa laulības dzīves.

Modernisms ir Cilvēcības antipods un laulības iznīcinātājs.

Romantisms ir ceļš uz laulību.

Tā varētu minēt milzum daudz piemēru par laulības pārkāpumiem, kādus katrs no jums izdara ikdienā par to pat nedomājot un neko nezinot. Mūsu dzīves politiskā, ekonomiskā un sabiedriskā nejēdzība, akulturalitāte un vispārējais Cilvēces pagrimums ir tiešas sekas tam, ka kopumā Cilvēki vairs neievēro laulības dzīves normas, laulības svētumu (tīrību) un tāpēc laulība nenes augļus labklājības, gudru, veselu un skaistu bērnu, kultūras sasniegumu veidā.

Laulības pārkāpumu alga ir vispārējs pagrimums.

Radošā Sākotne uztur Laulību.

Atkāpšanās no laulības tīrības (svētuma) ir atkāpšanās no Radošās Sākotnes un iegrimšana dzīves sabrukuma daļā.

Ārpus laulības ir nekas.

Laulībā ir Viss.


                                                                                            Pauls Stelps

                                                                                            Sociopsiholoģijas asociācija
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa