Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Metafizikas aksiomas

·         Kā augšā, tā apakšā.

·         Nav sliktā bez labā.

·         Katra Gaisma spilgtākā Gaismā ir ēna - katra ēna ir savas Gaismas radīta. Tur kur nav Gaismas, tur nav arī ēnu. Gaismas klātbūtne nošķir labo no sliktā.

·         VISS eksistē  tikai līdzsvarā. Viss notiek līdzsvara meklējumos.

·         VISS ir tikai apritēs. Viss ir tikai aprites.

·         Viss mainās, viss atkārtojas, viss attīstās.

·         Nav Dieva, kurš kādreiz nebūtu bijis Cilvēks un nav Cilvēka, kurš potenciāli nevarētu būt Dievs.

·         Jebkuras parādības, kas ir bijušas kontaktā saglabā šo savstarpējo mijiedarbību pēdas (sekas) uz visu turpmāko eksistences laiku.

·         Cilvēks dzīvo tikai izvēles momentos.

·         Neviena sistēma nevar apzināt pati sevi un par sevi augstāku sistēmu. Neviena kultūra nevar apgūt nākošo posmu, ja tas jau kaut kur netiek pārstāvēts.

·         Gars, Dzīvība un Matērija ir vienoti.

Valdnieks, tauta un Zeme ir vienoti.

·         Kad skolnieks ir gatavs, atnāk Skolotājs.

·         Runas lakonisms ir panākumu ķīla.

·         Vienīgais veids, kā Cilvēkam palīdzēt – ir dot viņam iespēju.

·         Cilvēks ir stiprs par tik, par cik viņš ir mierīgs.

·         Jebkura sistēma jebkurā gadījumā cenšas sevi saglabāt.

·         Veselā miesā jābūt veselam garam! (pienākums)

·         Nav reliģijas augstākas par Īstenību! (atgādinājums)

·         Neviens Cilvēks neko nevar apgūt bez Skolotāja.

·         Akla ticība ir kaitīga. Cilvēks drīkst paļauties tikai uz pieredzes, veselā Saprāta un sirdsapziņas sintēzi.

·         Tāds rada tādu. No nekā kaut kas nerodas.

·         Viss ir jādara savā tempā – kas ir sasteigts, tur zūd kvalitāte.

·         Atbilstības likums – saskarties un mijiedarboties var tikai atbilstošas parādības.

·         Polaritātes likums – viss eksistē pretmetu vienībā.

·         Īstenības likums – polaritāšu radītajā laukā procesus nosaka polaritāšu radītājs.

·         Karmas likums – apritēs reakcijas līdzsvaro aktivitātes.

·         Līdzsvara meklējumi ir dažādu parādību samērojamības meklējumi.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa