Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi


Atpakaļ

Tiem, kuriem interesē mūzikas ietekmes uz Cilvēku teorētiskie jautājumi, iesakam izlasīt šīs grāmatas. Par šo tēmu izdod grāmatas arī NLP un citu maģiju jomā, tomēr brīdinam labāk atturēties no šādu avotu izmantošanas, to netīrības un pretdabiskās, graujošās ietekmes dēļ.


Literatūras saraksts:

 1. Seashore C. Psyhology of music. – New York, 1938.
 2. Research symosium on the psychology and acoustics of music. – The University of Kansas, 1982.
 3. Psychology of music. Ed. By D. Deutsch. – London, 1999.
 4. Аллон. С. Музыкальная акустика. – Москва, 1971.
 5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – Ленинград, 1974.
 6. Беляева-Экземплярская С. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – Москва, 1974.
 7. Мальцев. С. О психологий музыкальной импровизации. – Москва, 1991.
 8. Карасева М. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха. Москва, 1999.
 9. Музыкальная психология: Хрестоматия. Сост. Спарчеус. – Москва, 1992.
 10. Назаикинский Е. О психологий музыкального восприятия. - Москва, 1972.
 11. Островский А. Очерки по методике теории музыки и сольфеджио. – Ленинград, 1954.
 12. Петрушин В. Музыкальная психология. – Москва, 1997.
 13. Самсонидзе Л. Особенности развития музыкального восприятия. – Тбилиси, 1987.
 14. Сохор А. Вопросы социологий и эстетики музыки. – Ленинград, 1980.
 15. Теплов Д. Психология музыкальных способностей. – Москва – Ленинград, 1947.
 16. Холопов Ю. Гармония. – Москва, 1988.
 17. Холопов Ю. Очерки современной музыки. – Москва, 1974.


Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa