Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai

Jautājums no www.philos.lv

426.

No: nezinitis       Temats: notikumi pasaulē

?←      2011. gada 27. jūlijs 10:04:46

Labdien! Lūdzu skatījumu par Norvēģijas notikumiem. Paldies!Norvēģiju pieminot.

 

            Uz vienu Nezinīša jautājumu man ir trīs citi un vēl viens.

-          Ko Nezinītis domā par notikumiem Lībijā?

-          Ko Nezinītis domā par Europas savienības izvērsto latviešu tautas iznīcināšanu Latvijā?

-          Ko Nezinītis domā par to, ka norvēģi slepkavo vaļus?

-          Vai tiešām Nezinītis domā, ka slaktiņš Norvēģijā būtu apskatāms ārpus tā visa?

 

Uz Nezinīša jautājumu ir īsā un garā atbilde.

Īsā atbilde saka, ka, ja kādā vietā sanāk kopā labi ģērbti kungi un dāmas, kas uzdodas par savu valstu vadītājiem un spriež par to, ka tiem nepatīk kādas citas valsts vadītāja domas, un tādēļ tie lieto ieročus sava viedokļa paskaidrošanai, tad šo labi ģērbto kungu un dāmu vadīto valstu iedzīvotājiem ir jābūt gataviem uz to, ka viņu teritorijā kāds cits viens cilvēks daudziem savas domas paskaidros tādā pat veidā.

Viena no ekstrēmisma formām ir vardarbība. Nav nekādas starpības starp ideoloģisku, kultūras, ekonomisku, psihisku vai fizisku vardarbību. Tās visas noved pie viena un tā paša rezultāta. Tās ir saistītas vienas parādības izpausmes dažādās vidēs, brīvi maina formas, pāriet no vienas otrā, viena otru rada un pastiprina. Attīstot kādu no tām, pieaug arī citas. Nevar apkarot tikai kādu no tām citas atstājot neskartas vai pat atbalstot to darbību.

To, ko jūs sējat vienā laukā (teritorijā), to pļausiet visos laukos (savā teritorijā).

 

Garā atbilde saka, ka ir Dabas Likumi, Dabiskā Kārtība un tās diktētā Normu Sistēma, kura dod iespēju eksistēt dzīvībai uz Zemes caur katra atsevišķa organisma, organismu kopu un kultūras formu dzīves iespējām. Mēs visu laiku cenšamies pasargāt jūs no vardarbības, kuru Jūs izvēršat paši pret sevi.

Mēs saprotam Jūsu sāpes par Norvēģijā notikušā slaktiņa upuriem. Mēs jūtam līdzi viņiem, viņu piederīgajiem un Jums, bet mēs nevaram ignorēt arī tās sāpes, kuras ir izjutis tas jaunais norvēģis, kurš nav atradis citu iespēju sava mērķa panākšanai. Arī viņa dvēsele ir cietusi. Arī viņš ir cietušais šajā notikumā. Mēs nevaram ignorēt tās sāpes, kādas izjūt ASV radītā dumpja un NATO bombardēšanu upuri Lībijā. Katram tur nogalinātajam ir tuvinieki un ir viņu ciešanas. Mēs nevaram ignorēt tās ciešanas, kādas būs jāizjūt NATO kara aviācijas pilotiem, kara kuģu jūrniekiem un citām karā pret Lībiju un Afganistānu iesaistītajām militārpersonām, viņu piederīgajiem un dalībvalstu iedzīvotājiem. Viņi visi ir vardarbībā cietušie. Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem cietušajiem. Mēs izsakām līdzjūtību arī Tev, Nezinīt.

Jūs visus sagaida viens un tas pats. Vieni to saņem ātrāk, citi vēlāk. Nezinīši savas ciešanas apjauš mazāk – Zinošie vairāk. Nezinīšu ciešanas ir īslaicīgākas un pārejošas. Zinošie cieš visu laiku, un viņu ciešanas, kuras tiem sagādā Nezinīši, ir nepārejošas. Sagādājot ciešanas sev, Jūs liekat ciest arī mums.

Dabas Likums ir tas, ko mainīt nav Cilvēka spēkos. Ar vardarbību – stāstu par to, ka modernajā pasaulē un mūsdienu sabiedrībā var rīkoties pretēji Dabas Likumam, šo Likumu, tā darbību un darbības sekas nevar nedz mainīt, nedz arī atcelt. Šis Likums saka – „katrai darbībai ir pretdarbība”, „visur parādās svārsta princips”, „mainot vienu pāra (polaritātes) locekli, mainās otrs”, „ekstrēmas novirzes vienā virzienā izsauc ekstrēmas pārbīdes otrā”.

Ekstrēmisms ir galējo stāvokļu piekopšana. Pacifisms ir ekstrēmisms miera uzturēšanā. Mīlestība ir tuvības ekstrēmisms. Brālība ir ekstrēmisms sadarbībā starp cilvēkiem un dzīvības formām vispār. Visu reliģiju pamatlicēji ir labdarības ekstrēmisti. Budda ir Dvēseles Miera un Prāta Skaidrības ekstrēmists. Kristus ir pašuzupurēšanās ekstrēmists, tāpat kā visi tie varoņi, kuri atdod savas dzīvības savu tuvinieku un dzimtenes labklājības vai kādu savu Ideālu vārdā.

Jūs visus esat ierāvuši ekonomiskā ekstrēmisma un kara (konkurences) pasaulē. Mēs dzīvojam Dabas Likumu, Kārtības un Normu noliegumu ekstrēmisma laikā. Tiek noliegta saskaņas un līdzsvara Norma. Jūs piekopjat ekonomisko ekstrēmismu. Jums nekad nepietiek. Jūs lienat aizvien dziļāk un dziļāk ekonomiskā ekstrēmisma galējos stāvokļos. Ekonomikas attīstību Jūs mērat ar šīs līšanas tempa pieaugumu. Šī ekstrēmisma tempa pieaugums ir Jūsu prieka vēsts.

Šī prieka vārdā Jūs atsakāties no citām Normām un jaucat līdzsvaru ap sevi. Līdzsvara izjaukšanas sekas Jums liek darīt aizvien jaunas un jaunas muļķības, kā galarezultātā Jūs iegūstat sava dzīvesveida murgu. Šis murgs normas kārtā ieceļ tikumības, morāles, saprašanās, likumības un dialoga normu pārkāpumus.

Dialogā norma ir oponenta uzklausīšana un viņa konstruktīvo domu pielietošana. Tur, kur oponentam ļauj runāt, bet neuzklausa un konstruktīvi nelieto viņa domu, tur tā ir ekstrēma pozīcija Cilvēka dzīves noliegumā. Ja Cilvēks runājot nevar mainīt notikumu gaitu, viņš meklē citu izteiksmes veidu. Ignorance ir ekstrēmisms, kurš izraisa cita veida ignoranci un ekstrēmismu. Visatļautība vienā virzienā paver ceļu cita veida visatļautībai. Normas ievērošana kādā vienā veidā stiprina normu ievērošanu visos citos veidos.

To zin misters Obama un viņa labi ģērbto kungu un dāmu kompānija. Tur izstrādā tos plānus un doktrīnas, par kuru realizācijā izspēlētajiem gājieniem Jūs pēc tam uzdodat jautājumus un prasāt komentārus. Tas, ko mēs komentējam, nav nekas nozīmīgs bez savas notikumu secības un vietas plānā. Tad tas ir tikai nožēlas vērts gadījums, bet savā plāna realizācijas vietā tas iegūst noteiktu ietekmi uz vēstures gaitu un ļaužu prātiem. Tad tas dod noteiktas iespējas.

ASV ārpolitiku nosaka „haosa doktrīna”. Miers un līdzsvars ap Vidusjūru ir izjaukts. Tagad var ķerties pie Baltijas jūras krastos dzīvojošajiem. Un tādēļ pēc Obamas mājiena Zatlers atlaiž Saeimu Latvijā. Tāpēc ir skandāls Apvienotajā Karalistē (par un ap cilvēkiem, kuri ir savulaik šāvuši). Tāpēc, vienlaicīgi ar referendumu Latvijā, Norvēģijā skan šāvieni. Šīs sakritības tagadnē esošos vienpatņa šāvienus iepludina pūļa apziņā un tur tos padara par leģitīmu rīcības formu ekstrēmā (referendums!) situācijā. Tā ir Ziemeļāfrikas dumpju leģitimizācijas projekcija Ziemeļeiropā. Tas ir darbs ar pūļa kolektīvo apziņu.

„Haosa doktrīna” ir labi ģērbto kungu un dāmu pēdējās cerības – anglikāņu mācītāja Maltusa izstrādātā „zelta miljarda” projekta realizācijas instruments. Šis uz Zemes iedzīvotāju iznīcināšanu vērstais projekts sevī ietver arī citus darbības instrumentus. To starpā ir arī speciāli tam izstrādātā „kultūru sadursmes” teorija. Tas ir stāsts par šķietamo divu kultūru sadursmes neizbēgamību. Tomēr praksē mēs redzam mērķtiecīgu darbību secību, kuras sagatavo, veicina un virza notikumu gaitu tā, lai galarezultātā iegūtu iedzīvotāju grupu sadursmes. Tikai nesenā pagātnē vien esam piedzīvojuši Izraēlas valsts nodibināšanu un tās akcijas Tuvajos Austrumos, karikatūru psiholoģiskā terora aktus, „dvīņutorņu” tehniskās demontāžas pārvēršanu par Alkaedas kara dzimšanas dienas izrādi, Irākas valsts iznīcināšanu un pārvēršanu haosa zonā. Gatavošanos iznīcināt Irānu. Iebrukumu Afganistānā NATO spēku apsargāto narkotiku plantāciju uzplaukumu Afganistānā, dumpju izraisīšanu Ziemeļāfrikā, NATO uzbrukumu Lībijai, Korāna dedzināšanu ASV (mācītājs!). Un tagad nu ir Norvēģija!

Ir Dabas Likumi. Rīcība izraisa pretdarbību. Normu pārkāpumi izraisa pārbīdes. Ir Likumu pārkāpumu rezultātā notikuši normu pārkāpumi un to rezultātā iegūtās pārbīdes, uz kurām reaģē tie, kurus tās skar. Tagad vainu meklē reaģējošajos, tomēr vainīgi ir tie, kuri, zinot draudošās sekas, tomēr pieņēma lēmumus vardarbīgi uzspiest normu pārkāpumus, ar ko izraisīja citu vardarbīgu pretreakciju. Tie, kuri pieņēma lēmumu virzīt notikumus multikulturālisma doktrīnas gultnē, zināja, uz ko iet.

Tie, kuri tēlo valstu vadītājus (Valsts vadītāja darbība ir vērsta uz valsts un tās iedzīvotāju dzīvotspējas nostiprināšanu. Šo labi ģērbto kungu un dāmu darbība ir postoša. Tātad, tie ir savu valstu postītāji.) un nezina, pie kā novedīs viņu rīcība, ir noziedzīgi nodevēji. Viņiem ir jāuzzina, pie kā tas var novest, un tikai tad, ja tam nevar būt postošu seku, jāpieņem lēmums par sekojošo darbību. Valdībās var strādāt tikai tie, kuri ir spējīgi darboties tādā režīmā. Valdības ir tās, kuru darbība ir viennozīmīgi labdabīga un svētīga.

Notikumus vai Cilvēkus var virzīt manipulāciju ceļā ar maldināšanu, piespiešanu, ideoloģisku vai psiholoģisku līdzekļu (ilūziju radīšanas) pielietošanu un virzošu apstākļu veidošanu. Norvēģijas notikumi ir tiešs virzošu apstākļu darbības rezultāts un atbildīgi par to ir virzošo apstākļu radītāji un uzturētāji.

Šāvējs ir apstākļu virzīts norvēģis, bet viņa virzītāji ir jāmeklē CIP aģentu algu sarakstos, jo tieši šo labi ģērbto kungu un dāmu sen loloto sapņu īstenošanu pieļauj šāvieni Norvēģijā. Tā ir gan viņiem nevēlamo balsu kontrole internetvidē, gan cīņa ar ekstrēmismu un radikālismu (fundamentālismu – negrozāmu pamatīgumu – Cilvēka cienīgu mugurkaulu uzskatos) viņu izpratnē. Tas, kurš aizstāv Normu – kādu visiem saprotamu negrozāmu Likumu, ir fundamentālists, radikālis un ekstrēmists, un tādēļ ir apkarojams. Kāda gan nākotne var būt tur, kur no politikas ir jāaiziet cilvēkiem, kas saka patiesību?! Tas ir jauns viņu – labi ģērbto kungu un dāmu ekstrēmisma vilnis!

Arī Briselē varam atrast šīs ieinteresētās personas. Ja atceramies citus tāda veida notikumus, tad redzam, ka tie notiek tad, kad ES piedzīvo kādu nopietnu neveiksmi, kuru tā ar šādu šoka terapiju cenšas izdzēst no atmiņas. Šoreiz tas ir tas, ka faktiski ir notikusi Grieķijas parādu norakstīšana sakarā ar tur notikušu maskētu defoltu.

Tās patvaļības un nelikumības, kādas veic labi ģērbtie kungi un dāmas, kad kopā sanākuši viņi spriež par kādas valsts, tās vadītāja un armijas karavīru iznīcināšanu savu ekonomisko interešu vārdā, paver ceļu neskaitāmam visādu citu patvaļību un nelikumību daudzumam. Francija, uzņemoties vadību uzbrukumiem Lībijai, ir spiesta uzņemties atbildību par slaktiņu Norvēģijā. Norvēģija, uzskatot, ka tai ir kādas īpašas tiesības slaktēt vaļus, saviem iedzīvotājiem rada iespaidu, ka tiem kādos īpašos gadījumos ir tiesības slepkavot vienam otru. Labi ģērbtie kungi un dāmas brīvi apspriežot savas tiesības slepkavot politisku motīvu dēļ dod tādu pašu slepkavošanas brīvību savu zemju iedzīvotājiem. Latvija, piedaloties noziedzīgās aliansēs un atbalstot šos slaktiņus, piedalās savas zemes Cilvēku iznīcināšanā – izsūtīšanā, morālā un fiziskā kropļošanā.

Tāpēc mēs aicinām – Pie Likuma, labi ģērbtie kungi un dāmas! Pie Likuma!

 

 

                                                                        Pauls Stelps

                                                                        Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa