Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Par Lata nosargāšanu.


Ir pienācis tas laiks, kad saprātīgie sāk mosties un apzināties kas notiek apkārt, kas notiek savā zemē!..un kādu ainu var redzēt?

Valsts pārvaldes struktūras lēnām pāriet uz elektroniskās komunikācijas veidu, lemj pretēji iedzīvotāju vēlmēm. Cilvēciska komunikācija un uzklausīšana svešiniekiem un to kalpiem nav pieņemama!

Rakstā „Atmaskotais eiro jeb vilks jēra ādā” es minēju faktus par to, ka Latvijas cilvēki lēnām un ar viltu tiek pataisīti par vergiem, ir ierobežotas iespējas būt brīviem! Meli tiek pasniegti ikdienas ēdienkartē, lai cilvēks vairs nespētu orientēties un pilnvērtīgi domāt, pats pieņemt saprātīgus lēmumus dzīvē! Tiek masu mēdijos sagatavoti melīgi raksti, par svešas valūtas ieviešanas nepieciešamību mūsu zemē un nopelti tie cilvēki, kas sargā savas un savas zemes vērtības.

Masu mēdijos parādās Latvijā zināmu personu raksti par to, ka valūta nav identitātes simbols, bet maksāšanas līdzeklis ar ko šie paši „inteliģenti” atmasko savas domāšanas šaurību, garīgo aklumu! Šie „inteliģenti” ir aizmirsuši, ka identitāti veido vairāku lietu kopums. Laupot cilvēkiem identitāti, saikni ar savu zemi, tiem tiek atņemtas iespējas pastāvēt nākotnē. Katrai lietai ir savs vārds un sava nozīme, un to nu inteliģentajiem ir jāsaprot!

Latvijas vienīgais un likumīgais maksāšanas līdzeklis ir Latvijas Lats un nekāds eiro jeb euro to nevar aizstāt ļoti vienkārša iemesla pēc, jo dzirdot vārdu Lats, mēs saprotam savu naudu, kas plūst tikai Latvijā no roku rokām kā maksāšanas līdzeklis. Pat fonētiski tas ir saistīts ar mūsu zemīti. Eiro jeb euro ir mākslīgi izveidota nauda ar mērķi rast kontroli pār valstīm un ar labklājību tam nav ne mazākā sakara! Šo kontroles mehānismu uzrauga alkatīgie tirgoņi, baņķieri un pērkamie kalpi, kuru apziņā nav sapratnes par to, kas ir patiesas vērtības cilvēkiem un zemei.

Ikdienā Latvijā tiek nomainītas vērtības pret mums svešām, bet tas tiek darīts slepus, melīgā veidā! Kas darbojas slepus, tumsas aizsegā?.. tie ir tie par ko mums omītes bērnībā pasakās stāstīja...mošķi, tumsas kalpi un citi, kas nevar pastāvēt gaismas klātbūtnē jo gaisma tiem ir nāvējoša. Tie nevar spēlēt savas melīgās spēlītes atklāti, jo tad nelietīgie plāni neizdotos...

Lata aizstāšana ar eiro ir tikai viens no ķēdes posmiem kā cilvēkus var padarīt par svešu kungu vergiem, jo elektroniskās naudas ieviesējiem tā ir tikai daļa no plāna...Latvijas cilvēkiem aizmuguriski tiek mainīts likums ”Par Latvijas Banku” un citi likumi, kas cilvēkus dzen apzinātā verdzībā,...vai saprātīgais vēlas labprātīgi strādāt svešu naudas ieviesēju interesēs?....noteikti, ka nē!

Katrs, kas ir dzimis Latvijā, neatkarīgi no tautības ir saistīts ar šo skaisto zemi, bet cik daudzu ir tādu, kas vēlas dzīvot brīva cilvēka dzīvi bez verdzības, rūpēties par savas zemes nākotni? Cik daudzi uzdod sev šo jautājumu par to, kad nāks labāki laiki, kad uzplauks labklājība? Cik daudzi ir tādu, kas ikdienā savā darbā vai mājās ir rūpējušies par labāku dzīvi, par labāku savas zemes nākotni?....ik viens saprātīgais, neatkarībā no tautības vai profesijas var dot savu labā un gaišā ieguldījumu mūsu Latvijas zemē.

Tie , kas strādā Valsts pārvaldes struktūrās...skolotāji, policisti, mediķi, inženieri un citi var ienest gaismu ikvienā stūrītī, kuru pārņēmusi tumsa, meli un nodevība, tādējādi liekot pamatus labākai nākotnei pašiem un visiem kopumā....nevar nepretoties meliem un ļaunumam, kas ikdienas dzīvē ienāk caur svešām interesēm. Pretošanās ļaunumam ir pienākums ikviena saprātīga cilvēka dzīvē jeb saprātīgajiem pieder pasaule bez verdzības.....cik daudzi to apzinās??

Un pašlaik svešinieki klauvē jau pie Mātes Latvijas durvīm ar svešajiem eiro, piesolot leiputriju, un senajiem melīgajiem stāstiem par ekonomisko labklājību!!...eiro cilvēkus var iedzīt pilnīgā verdzībā.

Pēdējā laikā parādās masu mēdijos raksti par diskusijām par Lata tēmu, bet kādas šeit var būt vēl diskusijas, ja tieši Latvijas Lats nes sevī suverenitāti pēc būtības un monetārās politikas iespējas pašiem lemt savā zemē.

Jā, protams, ka Lats ir arī maksāšanas līdzeklis, bet tas ir arī nacionālās identitātes simbols....eiro nekad par tādu nespēj pārtapt un nekad tāds nebūs. ECB regulē un nosaka eiro monetāro politiku, banku politiku, tāpēc eiro ieviesēju tumsoņām ir uzdevums iznīcināt Latvijas Latu, lai svešinieki var diktēt mums noteikumus kā dzīvot, kas ir simboli un kas nav, un visā šajā stāstā atrodas tādi vietēji ļaudis, kas sevi dēvē par „inteliģenci” un atļaujas slavināt svešu kungu idejas!...vai šie „inteliģenti” maz saprot ko viņi dara?...vai šiem pašiem „inteliģentiem „ nebija laika rūpēties par savas zemes un savu iedzīvotāju labklājību visus šos gadus?...vai tie nav tie paši inteliģenti, kas masu mēdijos regulāri skandina par svešām zemēm, svešām lietām, bet savu zemi atstāj novārtā? Vai tie nav tie paši, kas izglītības iestādēs bērniem cenšas ieviest cilvēku psihi kropļojoša rakstura grāmatiņas?...vai tie nav tie paši, kas slavina praidus un latvju kareivjus sūta karot uz svešām zemēm svešu interešu vārdā? Vai tie nav tie paši, kas ļāva bankām aplaupīt mūsu cilvēkus un izlaupīt mūsu zemes vērtības un darba augļus, bet daudzos padzenot naudas peļņā uz ārvalstīm, tai pašā laikā skandinot par brīvu tirgus ekonomiku un brīvu darbaspēku kustību Eiropā?..bet varbūt tie ir tie „inteliģenti”, kas visu redzēja, bet bailīgi un verdzīgi klusēja klanīdamies svešinieku priekšā, laikā, kad Latvijas iedzīvotāji tika apzināti dzīti nabadzībā?....arī tie, kas klusēja, un klanījās svešiniekiem nav tiesīgi dēvēt sevi par „inteliģentiem” un stāstīt par svešu zemju valūtas eiro ieviešanu Latvijā.

Latvijas iedzīvotājiem ir Lats un tiesības saglabāt Latu kā vienīgo maksāšanas līdzekli Latvijā. Un tikai Latvijas iedzīvotāji var izmantot savas suverēnās tiesības lemt savā zemē nevis svešzemnieki.


Ar gaišām domām un mīlestību!Raivis BušsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa