Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukaiPar likuma aizsardzību

 

Likuma aizsardzība ir divpusīga.

            Vispirms mēs, savā gribā dzīvot mierā, saticībā un ražībā, meklējam aizsardzību pret varmācību, kaitējumu un zaudējumu. Savai saticībai, mieram un ražībai, un tā visa aizstāvībai mēs radam likumu. Vēlāk mūsu radītais likums mūs sargā tur, kur mēs saskaramies ar to, kas ir ārpus likuma aizsardzības – ar saticību, mieru un ražību apdraudošo nelikumību.

            Savukārt mums visiem spēkiem ir jāsargā likums. Likumam nav cita sarga un aizsardzības, kā vien mūsu labā griba uzturēt mūsu radīto likumu spēkā. Likumam nav cita spēka, kā vien mūsu labā griba to pildīt. Likums ir likums tik ilgi, kamēr mēs turamies pie likuma. Tad, kad mēs atsakamies turēties pie likuma, tad likums zaudē savu sargājošo spēku. Nepielietots vai pārkāpts likums nedarbojas tur, kur to nepielieto vai pārkāpj.

            Ja mēs nesargājam likumu, tad tas nesargā mūs. Ja likums netiek pielietots vai tiek pārkāpts, tad tas tomēr neatņem mums agrāk esošo vajadzību sargāt savu mieru, saticību un ražību, bet rada pastiprinātu vajadzību tādā aizsardzībā. Tad, ja mēs neatrodam aizsardzību pie likuma un mūsu spēkos nav to atjaunot likumības ceļā, tad par galveno likuma aizsardzības vietā nāk cits jautājums – KUR un KĀ?

            Tad, kad „KUR un KĀ?” nostājas „kāda likuma kārtībā?” vietā, tad likumu aizsargāt vairs nav iespējams – „KUR un KĀ?” ir stājies likuma vietā. „KUR un KĀ?” dos neskaitāmi daudz atbilžu, atkarībā no meklētāja resursiem, pacietības un rakstura. Tomēr, lai kādas būtu atrastās atbildes, tās nekad neatjaunos saticību, mieru un ražību. Tur, kur likuma vietā stājas „KUR un KĀ?”, tur likuma aizsardzība nav iespējama. Tur vairs nav saticības, miera un ražības.

 

                                                                                   

Pauls Stelps

                                                                                    Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa