Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Jautājums no www.philos.lv

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


412.

No: ziņkārīgā       Temats: patība

?←      2011. gada 24. marts 13:36:38

Lasu Dzīvās ētikas mācību apgāda "Vieda" izdevumā un tur var atrast jēdzienu - Patība. Vai Jūs varētu izskaidrot tā nozīmi? Agni Jogas zīmes, Ugunīgā pasaule pirmā daļa, 443. punkts, 131 lpp.Murgi „Viedas” izdevumā.

 

            Garīgas Mācības tiek dotas tās tautas valodā – tai tautai, kurai tā ir jārealizē, kura ir spējīga to uztvert, saprast un pielietot dzīvē. Tas, kas netiek un nevar tikt pielietots dzīvē, ir kaitīgs. Pār(i) un garām ejoša ziņkāre ir postoša pašam ziņkārīgajam. Tāpēc Garīgās Mācības ir jālasa un jāapgūst tajā valodā un vidē, kurā tās ir dotas.

            Garīgā Mācība ir centrs, kurš pulcina savējos. Ir jādodas uz centru. Centrs nav jādala. Apgūt Garīgo Mācību nozīmē apgūt tās valodu – piepulcēties tās tautai – tuvoties Magnētam. Tulkojums ir „ceļa segums”. Taciņa no Magnēta līdz Sirdij, bet Mācība tomēr būs jāapgūst tās valodā un Sirdī, kura ir savienojusies ar Magnētu.

            Tulkojums ir glābšanas riņķis, bet kāpēc šķērsot Okeānu glābšanas riņķī, ja blakus ir kuģis pilnās burās?

            Neviens tulkojums nevar tikt uzskatīts par pilnvērtīgu Mācības tekstu. Tulkotājs ir sevišķs cilvēks. Viņam ir vajadzīgas sevišķas īpašības. Dzīvā Ētika nav visiem. Tā ir Mācība intelektuāli, emocionāli, fiziski un Garīgi (enerģētiski) attīstītiem, veseliem un stipriem Cilvēkiem. Tāpēc tulkotājam ir jābūt Spēkpilnam starpniekam starp Ļoti spēcīgu Magnētu un Stipriem Cilvēkiem. Kāds būs tulkotājs, tādu saņems tulkojumu.

            Tulkotājam jābūt ar Enerģētiski attīstītu (izsmalcināti vispusīgu un spēcīgu) smalko ķermeni, ļoti plašu zināšanu loku un tikpat plašu apziņu, kurā harmoniski savijas kā Krieviskais, tā Latviskais. Ar ļoti labu izglītību un poētisko izteiksmes spēju – Dzīvā Ētika ir Jūtziņas ceļvedis. Dzīvās Ētikas nesējs ir dvēseles noskaņojums – lidojuma ritms un tonalitāte – priekpilnais svinīgums, izsmalcināta uzmanība, zinoša uzticība, pārlaicīga saskaņa ar Skolotāju un daudzas citas dvēseles ugunīgās toņkārtas, kuras savijas vienā bezgala varenā un visaptverošā himnā. Tikai tādā dvēseles un teksta vibrācijā var tuvoties teksta vārdu izpratnei un intelektuālajam saturam. Tikai tāda sintēze nes Mācību.

Tulkotājam ar labu gribu vien nepietiek – vēl vairāk – ir jābūt ļoti uzmanīgiem pret tiem, kuriem, zūdot savu spēju un situācijas adekvātam novērtējumam, tādas tieksmes rodas – viņus uz to var virzīt arī tumšā puse, kura ir ieinteresēta nekvalitatīvos un kroplos tulkojumos. Atbildīgs Cilvēks bez tieša aicinājuma uz to – tīras vides, svētības un kontroles iespējām, pie tāda darba neķersies.

Īsts tulkotājs ir tam sagatavots – pievests, darbā sargāts un padomdevēju palīdzību saņemošs. Tas nenāk no viņa. To sūta Skolotājs. Tāda tulkotāja darbs neizkropļo un neierobežo tekstu – tāds nemazina, nesašaurina Mācības enerģiju plūsmu. Diemžēl to nevar teikt par Latviešu tulkojumu un „Viedas” izdevumu.

To ir veicis cilvēks bez pietiekamām zināšanām un spējām. „Tulkojumam” pilnīgi atņemta tā poētiskā daļa – iztrūkst Mācības nesēja. Tulkotājam trūkst izpratnes un zināšanu par tulkojamo Mācību un filosofiskās, kā arī vispārējas izglītības. Pamatskolnieks nevar tulkot zinātnisku darbu.

Diemžēl te mēs redzam pretenziju bez spējām un bīstamu ļaušanos bezatbildīgiem impulsiem. Aizrautība ir dvēseles stāvoklis, kuru var izprovocēt tumši pavadoņi. Mēs neiesakām izmantot „Viedas” izdoto tulkojumu. Tas ir maldinošs un rada neizpratni tieši tulkojuma zemās kvalitātes dēļ. Tas rada nepareizu priekšstatu kā par pašu Mācību, tā par tajā esošo.

Mēs izmantojam Samaras 1992.gada Toljati pilsētas Rēriha biedrības izdevumu, kuru rediģējis Kagans G.I. un Rodičevs J.E..

Neiesakām to iegūt no interneta. Tīklā ievietotājs tekstu ir piesārņojis ar patvaļīgiem nelegāliem iespraudumiem, kuri kropļo Mācību. Jāsaka, ka tumšie darboņi Mācību un citu okulto literatūru nežēlīgi kropļo un falsificē.

„Viedas” izdevums nav uzskatāms par tulkojumu, bet par Dzīvās Ētikas kropļojumu. Tulkotājai ir viņas izglītības un apziņas stāvokļa veidots viedoklis par to, kas ir Dzīvā Ētika un, vadoties no tā, notiek viedokļa izklāsts, caur mācības tekstu, bet ne Dzīvās Ētikas Mācības tulkojums. Tas ir veca cilvēka pasīvas dvēseles vērojumu pozīcijas izklāsts. Te nav nekā no Jaunās Pasaules Ugunīgā prieka, lidojuma un traukšanās Ugunīgās Pasaules viļņos. Krievi par tādu tulkojumu saka: „Der kā govij segli”.

Tieši niansēs, kuras tiek nepatiesi tulkotas, slēpjas Ugunīgās Mācības būtība. Tas, kas te ir publicēts, neatbilst ne tās Garam, ne burtam, ne Saturam. Filosofijā un dzejā nav sinonīmu. Katram vārdam ir tā savdabīgā nozīme. Nezinot šo nozīmi, nevar pārtulkot filosofisku un reizē poētisku darbu. Zemnieku sarunvaloda un domāšana der tirgus laukumam, bet ne filosofiska darba tulkojumam.

„Tulkotāja” neatšķir darītāju no darbības. Dezinfekcija(masāža) un dezinficētāja (masiere) viņai ir viens un tas pats. Šajā mazajā (443.) fragmentā ir 16 tulkojumu un 4 nopietni jēgas kropļojumi.

            Lai tos visus paskaidrotu, vajadzētu uzrakstīt nelielu grāmatiņu. Bet 4 nopietnās jēgas kļūdas tomēr paskaidrošu.

            Tagad tur ir – „ .. sevis disciplinēšana .. darbošanās..”.

            Oriģinālā ir – „ .. необходимая дисциплина заключается в действии..”, ar ko tā laika Cilvēki apzīmē mācību priekšmetu (дисциплина), un tāpēc,

tulkojumā jābūt – „nepieciešamā mācība ir .. darbībā”. Tulkotāja vienkārši nezin to, kā lietoja vārdus Krievijā tā laika izglītotie Cilvēki.

 

            Tagad tur ir –„ Patība raksturīga zemes valstībai” (самость свойственна земному царству).

Oriģinālā ir – „Самость есть земное царство”, tātad,

tulkojums skan – „Patība ir zemes valstība”. Te man komentāru nav, jo ir jāzina, ko nozīmē „Debesu valstība ir Sirdī”, un tālāk tas noved pie „patības Sirdī nav” – viss tas, kas neietilpst un nevar tikt ietilpināts Sirdī – Sirds pasaulei pretējais. Ar tādu „tulkojumu” visas šīs un arī citas durvis tiek „aizmūrētas”.

 

            Tagad tur ir – „Ugunīgās pasaules izpratne..”(постижение Огненного Мира).

Oriģinālā ir – „Явление сознания Огненного Мира..”. „Явление сознания” burtiski ir „apziņas parādīšana”, bet pēc nozīmes – „Ugunīgās Pasaules apziņas izpaušana” – šajā gadījumā ar parādīšanas, atklāšanas (atvēršanas) nozīmi.

            Tas ir briesmīgi, ko ar jums melnie dara!

            Un vēl.

            Tagad tur ir – „ .. tuvošanās šim varenajam spēkam .. ” (приближение к этой могучей силе).

            Oriģinālā ir – „ .. приближение к этой мощи .. ”.

„Varenajam spēkam” ir norāde uz spēka lielumu – tad ir runa par spēku, bet „к этой мощи” runā par dvēseli, apziņai piemītošo kvalitāti, stāvokli un dvēseles īpatnību, kura, tāpat kā „slava” ir metafiziska parādība – auras veidojums, kurš iegūts ilgstošā darbā un enerģiju mijiedarbībā.

Tulkojumam jābūt – „tuvošanās šai varenībai”, un jāsaprot gribas lietošanas spēju, bet ne atklātas varas darbības (kas ir могущество), spējas nozīmē.

Te ir jāzin tas, ko izdomāt nevar. Te ir jāzin metafizika un jābūt praksei tādu parādību pasaulē. To nezinot, notiek maldināšana un vešana prom no Dzīvās Ētikas ceļa.

„Tuvošanās šai varenībai” ir runa par mūsu auras izmaiņām (izmaiņām mūsos), bet ne tuvošanos kādam ārējam spēkam, kas (tulkojumā) liek domāt par tā ietekmi uz mums. Tā ir pašas Agni Jogas būtības nomaiņa uz pseidokristietībā esošas apziņas verdzisko stāvokli. Ar tādu sašaurinātu apziņu Kosmisko Telpu nevar redzēt. Caur sīku caurumiņu „camera obscura” parāda apgrieztu pasaules ainu.

            Jūs rakstāt, ka nesaprotat šī jēdziena „patība” nozīmi, bet man liekas – būtiskāks ir jautājums par visu to, ko Jūs uzskatāt par saprastu un esat pieņēmusi kā Dzīvajā Ētikā esošu.

            Patība ir egocentrisma uzturēts dvēseles stāvoklis un tā diktēta darbība. Tas, ko Jūs darāt savtīgu mērķu sasniegšanai, kas galarezultātā nes labumu jums pašiem. Patība ir egocentrisma (dvēseles stāvokļa) izpausme darbībā.

 

 

                                                                                    Pauls Stelps

                                                                                    Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa