Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Jautājums no www.philos.lv

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


413.

No: Laila Spalviņa       Temats: Nodarbinātība

?←      2011. gada 05. aprīlis 13:21:26

Jau labu laiku mani nodarbina jautājums, ko meitenei darīt tālāk pēc vidusskolas. Krustmeita mācās 12.klasē, meitas 11.un 9.klasē.(Visu, kas rakstīts par nodarbinātību un sievietes misiju esmu lasījusi.)Situāciju saasina patreizējie notikumi pasaulē un no tiem izrietošās sekas, kā arī tas, ka studijas par naudu laikam nebūs iespējamas.Ko ieteiktu Jūs? Domāju, ka šāds jautājums nodarbina daudzus vecākus.Pie Raiņa pieminekļa ir balagāns.


Šo atbildi uztveriet kolektīvi – kā Jūs, Laila, pati rakstāt, tā ir visiem tiem vecākiem, kurus nodarbina tāds jautājums.

            Ļoti priecājamies, ka Jūs lasāt literatūru par sieviešu dzīvi, bet būtu jauki, ja Jūs interesētos arī par to, kas ir sabiedrība un kā tā dzīvo.

            Šodien Rīgā pie Raiņa pieminekļa ir balagāns. Izstāžu namā par nelielu samaksu var apgānīt cilvēku mirstīgās atliekas. Jūsu draugi no ES un neatkarības sargi no NATO un ASV ar Latvijas morālu atbalstu iznīcina Lībiju, bet Rīgas ielās klīst viņu piepīrsingoti, pietetovēti un pienarkoti debiliķi apmēram Jūsu bērnu vecumā. Televīzija katru vakaru Jūsu bērniem rāda mēslus.

            - Vai esat pārskatījuši, ko viņi tur dara MP3 formātā „aifonos” un mobilajos telefonos – ko klausās Jūsu bērni?

            - Ko Jūs, to visu redzot un zinot darāt?

            A, neko!

            - Tad kāpēc Jūs domājat, ka kāds rūpēsies par to, lai Jums un Jūsu bērniem būtu darbs un iztikas līdzekļi?

            - Ko tādu labu Jūs esat izdarījuši, lai kāds par to rūpētos?

            -Kāpēc Jūs domājat, ka Jums tagad pienākas kaut kas tāds, ko Jūs neesat sarūpējuši citiem?


            Katrs savam brālim sargs.

            Neviens nav laimīgs, ja kāds ir nelaimīgs.

            Nav manu vai Tavu bērnu – visi ir Mūsu bērni!


            Visu šo laiku jūs esat lasījuši gudras grāmatas un domājuši par to, kā pašiem labāk dzīvot!

            Saeimā un valdībā sēdošie nāk no tiem pašiem bērnudārziem, kuros bijāt Jūs. Jums visiem viena putra vēderā.

            - Vai varbūt domājat, ka tas būs katoļu/baptistu/luterāņu/pareiz(vec)ticīgo dieviņš, kuram, lai Jūs mīlētu, pietiekot tikai ar to vien, ka esat kristīti (vai Jūs esat kristīta?), ēdat maizīti un viņu par savu Kungu atzīstat?

            Pamēģiniet aiziet uz baznīcu un Jūs redzēsiet, ka par velti tur ir tikai ieeja. Par visu tālāko ir jāmaksā – lai kaut ko saņemtu, ir jādod. Vispirms dod – tad saņem. Tāds ir Dabas Likums. Vispirms – mīli, tad laid bērnu pasaulē, dod viņam audzināšanu, un tad no viņa gaidi to, ko esi devusi! Citādi nenotiek. Citādi – vari iet pati sevi mīlēt!

           

Tagad ielūkosimies definīcijās.


  • Sabiedrība ir tāds savstarpējā atbildībā un interesēs, morālām saitēm, identitātēm un vērtībām, mērķos, plānos un to sasniegšanai derīgo tradicionālo Kultūras, politisko un ekonomisko procesu vienots, ar dažādu rīcības spēju apveltītu un izvēlē brīvu Cilvēku kopums, kurš savas darbības galarezultātus izmanto kopīgajai labklājībai.
  • Sabiedrības labklājība ir visu Cilvēku savstarpējas spēju un interešu saskaņošanas rezultāts.
  • Cilvēka Labklājība ir sabiedrības savstarpējo attiecību pilnvērtība.
  • Cilvēka gods un savstarpēja cieņa sabiedrībā ir labklājības avots un garants.
  • Sabiedrība ir Cilvēka spēju izpausmes nodrošinātāja.
  • Cilvēks ir sabiedrības interešu realizētājs.

 

Izglītība ir Cilvēka audzināšanas līdzeklis (process). Darbs ir vērtību radīšanas līdzeklis (process). Izglītots Cilvēks ir vērtība. Cilvēks ir vērtība sabiedrībā. Darbs ir sabiedrisks process. Izglītība ārpus sabiedrības nav iespējama un mērķtiecīga tāpēc, ka izglītības mērķis ir radīt sabiedrībai derīgu un vērtību radīt (strādāt) spējīgu Cilvēku. Antisabiedrisks, egocentrisks, patmīlīgs (kopumā noziedzīgs) izglītots cilvēks ir apkārtējiem bīstamāks un kaitīgāks par neizglītotu, tāpēc cita mērķa, kā vien sabiedrībai derīga Cilvēka audzināšana, izglītībai nav un nevar būt.

Sabiedrības zemākiem slāņiem nepieciešama mērķtiecīga vadība, augšējiem – atbildība sabiedrības un sirdsapziņas priekšā par savu darbību, kuru tā veic tikai un vienīgi vadoties no sabiedrības attīstības interesēm.           Ja mērķis ir bioloģiska eksistence (tiesa – sugas turpināšana bez plašāka īpatņu skaita nebūs iespējama), tad tas var notikt arī bez izglītības un pat bez darba – zagšana nav darbs. Sēdēšana Saeimā un Valdībā, ja tā nenes labumu sabiedrībai, nav darbs, bet budžeta izlaupīšana.

            Tā mēs visu laiku grozāmies ap vienu un to pašu – sabiedrību. Sabiedrība ir savu kolektīvo mērķu risināšanai laikā un telpā organizētu un pašorganizējošos Cilvēku kopums.

            - Kā Jūs esat organizējusies sava bērna (viņš taču nav šodien radies) nākotnes veidošanā?

            - Vai Jūs nolikāt savu telti pie ministru padomes ēkas, kad tur ziemojošie cīnījās par Jūsu bērna nākotni?

            - Vai Jūs esat kaut ko darījusi citu Cilvēku atbalstam viņu vajadzībās?

           

Jūs vienmēr sarosāties tad, kad vajadzība ieknābj Jums, bet tad, kad tā klauvē pie kaimiņa durvīm, tad Jūs to nedzirdat (piedalīšanās TV biznesa šovos – „labdarības maratonos” un Eiroprojektos „īpašo vajadzību” apkalpošanai neskaitās). Ja Jūs to nerisināt (nav iekšējās vajadzības to darīt) kopā ar kaimiņu viņa vajadzības brīdī – tad nevarēsiet to atrisināt tad, kad tā būs kļuvusi par Jūsu problēmu.

Izglītība, darbs, mājas un darba drošība, Cilvēka vērtība, radošā dzīve un dzīves pilnvērtība ir sabiedriskās dzīves sastāvdaļas, mērķi un eksistences jēga. Tur, kur nav sabiedrības, tur nav šo parādību un nevar būt to risinājumu. Ārpus sabiedrības nevar risināt sabiedriskas dabas jautājumus. Individuālisms ir tā visa pretmets un noliegums.

Sociālisma mērķis ir uzlabot sabiedrības dzīvi, attīstot Cilvēku, un Darbs tajā ir šīs attīstības līdzeklis. Dzīves nepilnības tajā norādīja uz Cilvēka (arī Jūsu visu) apziņas nepilnībām un vajadzību – virzieniem problēmu risināšanā. Par daudzajām sociālistiskā laika materiālajām problēmām tajā Jums un Jūsu vecākiem pirmkārt ir jāpasaka „paldies” karam (pret ko Jūs neiebilstat arī tagad) un saviem draugiem no ASV un NATO, kuri pielika visas pūles, lai tas tā būtu. Un arī Jūs paši skaitījāt pantiņu „jo sliktāk, jo labāk” un priecājāties kā brūk tas, kas nepilnīgs bija Jūsu pašu nepilnību dēļ.

Liberālajā (Jūsu sapņu) pasaulē darbs (Jūsu) ir līdzeklis, ar kuru iegūt finanšu resursus tiem, kuri tērē Jūsu darba rezultātā radītās vērtības un atkritumus. Tajā Jūs un Jūsu bērni ir vienreizlietojamie patērētāji, orgānu donori, kareivji (lielgabalu gaļa) un prostitūtas vai lētāks darbaspēks (izvēlēto pasvītrojiet paši). Liberālisms ir sabiedrības antagonists – līdzeklis sabiedrības graušanai un iznīcināšanai.

Tie, kuri paši nav liberāli (ir ļoti diktatoriski), bet par tādiem uzdodas, liberālismu iemāca tiem, kurus taisās izmantot (sk. augstāk minētās pozīcijas). Tiem viņi iemāca sevis mīlēšanu un konkurenci. Pārējo izdara sevis mīlētāji paši.

Tātad, mūsu ieteikumi ir sekojoši (varat izvēlēties):

a)      sāciet organizēties sabiedrībā;

b)      dodieties pie „sevis mīlēšanas” apmācības speciālista;

c)      nopērciet grāmatiņu no plauktiņa „kā kļūt par miljonāru/ apprecēties ar miljonāru”;

d)      pajautājiet saviem bērniem – ko viņi par to domā. Var gadīties, ka viņiem tur nekādu viedokļu nav. (Palīdzēt katram var viņa paša darbības mērā un veidā, atbilstoši viņa interesēm.)

Gadījumā, ja tas viņiem rūp, tad lai viņi paši vēršas pie mums. Ja viņi uz to nav spējīgi vai tas viņus neinteresē, tad (varat izvēlēties):

a)      sagatavojieties viņus apgādāt arī turpmāk;

b)      nododiet aprūpes iestādēs;

c)      aizvediet darbā uz Vāciju;

d)      palasiet grāmatas par ievērojamu Cilvēku dzīvi.


Jūs dzīvojat savtīgu un patmīlīgu būtņu populācijā – vidē, kurā nav sabiedrisku procesu. Tādā vidē sabiedriskās dzīves problēmām risinājumu nav. Populācijā ir redzami sabiedriskās dzīves vajadzību pamatojumi un sabiedrības neesamības sekas.

Populācijā veselīgākie un saprātīgākie īpatņi sāk veidot sabiedriskās dzīves aizmetņus un sabiedrības attīstības pamatus – pirmatnējās šūniņas – ģimenes, ģintis un kopienas (kooperācijas), kurās risina savas eksistenciālās problēmas. Ieskatieties „Ģimenes kodeksā”, rakstu kopā „Vīzija Latvijas attīstībai”...


Pasaules audums.

Šodien pienāca divas ziņas. No rīta par dumpinieku Lībijai nolaupītās naftas tankkuģa atiešanu no piestātnes, un vakarā no Japānas par jaunu zemestrīci un postījumiem, strāvas padeves pārtraukumu uz 3 stundām citās atomelektrostacijās, no kurām viena balansēja uz jaunas katastrofas robežas. Lībija – Japāna – Ziemeļu puslode, un nu jau arī Klusais Okeāns.

Lībiju bombardē – Japānu purina. Iet tautas skaitīšana.

- Atceraties, par ko tas ir ?

„Svērti, mērīti, saskaitīti.” Novērtēti. Ar ugunīgiem burtiem uz valdnieka nama sienas. Godīgi – bez vārdiem, pēc darbiem, bez dalīšanas savējos un svešos. Kristieši uzbrūk musulmaņiem – cieš sintoisti. Japāņi aizrautīgi strādā pie modernu militāru tehnoloģiju un kaujas robotu programmatūras izveidošanas.

- Vai domājat, ka parādu loki nenoslēdzas?

- Ko atstāsi aiz sevis?

- Uz kurieni nākamreiz nāksi?


Lūk, arī atbilde uz jautājumu:

- Par ko tā cieš nevainīgie bērniņi?

- Un kāpēc Debesis to pieļauj, ka mums tā jācieš?!


Ak, mūsu daudzcietusī tauta!

Tad jau daudziem ciešanas esi nesusi, daudziem pāri darījusi esi! Tad jau nejūtīga un vienaldzīga esi! Tad jau daudziem piedošana jālūdz!


- Atceraties?

„Steidz labu darīt šodien – rīt Tevis var nebūt!”


- Vai Tava Sirds to Tev saka?


Tā tad arī ir mana atbilde uz jautājumu – ko varu ieteikt darīt Jūsu bērniem, kad pasaulē tā notiek, ir krīze, un par velti nekas nav – „Steidz darīt labu šodien – rīt Tevis var nebūt!”

Loki noslēdzas.

Paturi prātā – „Ar vairogu vai uz tā” – ar Sirdi uz delnas vai tukšām rokām.                                                                                   

                                                                        Pauls Stelps

                                                                        Sociopsiholoģijas asociācija

                                                                       Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa