Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Cēsīs,

25.02.2011.


Piebilde Evijai.


Un tomēr Saule ir sākums viss,

un tomēr Sirds, ir tilpums –

TAS –

no kura ceļas,

no kura laižas pasaulē viss.


Un tomēr atkal no jauna,

Saule ar Gaismu dienu pilda,

un tomēr

Sirds vienmēr pilnum pilna.


Pārskatot piezīmes, atradu kādu būtisku domu, kuru biju tur atzīmējis atbildei uz Evijas jautājumu par Latvijas mežu likteni, bet atbildi rakstot, tā, kā jau pierakstīta, bija izkritusi no domu plūsmas. Tādēļ tagad sūtu to Evijai kā vēlāku pēcvārdu.

            Tā ir doma par inteliģences lomu un vietu sabiedrības dzīvē. Par tās sūtību. Par tās iespējām, līdzekļiem, pienākumu un atbildību savas valsts, tautas un vēstures priekšā. Ar ko tā ieiet un ieies nākošo paaudžu atmiņā. Par inteliģences vakanto vietu un darbības iztrūkumu mūsdienu Latvijā. Par to, ka tieši šis iztrūkums visdaiļrunīgāk apraksta to cilvēku, kuri tiecas uz šī vārda nešanu „sabiedrībā”, īsto centienu saturu un vērtību – par šo „sabiedrības locekļu” cilvēcisko saturu, mērķiem, ideāliem un pašapziņu vai pašapliecināšanās līdzekļu izpratni.

            Par to, ka visiem viņu izrunātajiem gudrajiem vārdiem un teorijām par izteiksmes līdzekļu un domu brīvību, provokāciju un novitātēm to meklēšanā, tēmu paplašināšanu un robežu nojaukšanu blakus nav atrodami tādi katram saprātīgam Cilvēkam zināmi vārdi, kā – kalpošana tautai, audzināšana, kārtības ierādīšana, jūtu un Gara audzināšana, emociju disciplīna, tikumība, pienākums, atbildība, sabiedriskais darbs, ziedošanās, vieta dzīvē un sabiedrībā, tīrība, skaistums un, galvenais – Daile. Par to, ka tikai savienojumā ar pēdējiem, pirmie – viņu lietotie – iegūst piepildījumu, saturu un tiesības uz pielietojumu.

 

Aizvien vēl Saules ir par maz.

Aizvien vēl tikai Ausmas stari.

Aizvien vēl tikai sējums dīgst,

aizvien vēl lietus jūrās krājas

un dzirnavas aizvien vēl tikai Vēju tver.


Aizvien vēl tikai briest

un šurpu turpu domātāji staigā.

Aizvien vēl Vētras nav

un Zibens savas dusmas valda.


Aizvien vēl dzīvības par maz.

Vēl darba, kustības,

vēl krāsu, mirdzuma,

aizvien vēl Saules ir par maz.

 

            Daile pieved Debesis. Tur, kur sastopas saskaņa un darbība, dzimst skaistums. Saskaņa nāk no Debesīm (Sirds) caur Daili. Tur, kur ir Sirds (Debesu) klātbūtne, tur, kur ir Skaistums, tur arī zemes lietas kārtojas saprātīgāk. Tagad zinātniskās, ekonomiskās, politiskās un „kultūras” „elites” vidē ir daudz pasaulīgu (mērogos un formā) runu un pārpasaulīgas spriedelēšanas, raušanās pēc modernās dzīves aktualitātēm, samilzušu problēmu netradicionāliem risinājumiem, bet tik maz Skaistuma. Visā tajā, ko tagad dara „inteliģence”, katastrofāli trūkst Skaistuma. Patiesas mākslas galvenais kritērijs ir Daile un Sirds centienu – Ideālu (Debesu daļas) saturs darbā, tāpat kā Skaistums ir saprātīgas rīcības zīme. Visā dzīvē trūkst galvenās sastāvdaļas – Skaistuma. Neglītais un ķēmīgais, neaudzinātais un netikumīgais pieļauj destruktīvas darbības un lēmumus sadzīvē, ekonomikā, politikā, „mākslā” un attiecībās ar visu apkārtesošo.

            To, kas ir vai nav ekonomiski un politiski saprātīgi un rentabli, nenosaka kādi objektīvi ārējie apstākļi, bet Cilvēka dvēseles konstitūcija. Tas, kas nav rentabli vienai sabiedrībai tās dvēseles dzīves veidā, ir nepieciešams un pamatots citai – viņas dvēseles dzīves normās. Ekonomika un dabas resursu izmantošana ir fizikas, ķīmijas, matemātikas un citu eksakto zinātņu darbības lauks, bet to saknes, formas, virzība un darbības vērtējumu kritēriji pilnībā izriet no filosofijas un psiholoģijas – no Dvēseles izglītības.

            Skaistums ir saderīgā atlases rezultāts, citiem vārdiem sakot – disciplīnas un audzināšanas augļi. Esošais skaistums – kultūras mantojums ir dvēseles audzināšanas līdzeklis. Pastāvot sabiedrībai – saitēm ģimenē bērnu un vecāku, vecāku, vecāku un sabiedrības starpā – cilvēku savstarpējai interesei, uzticībai un atbildībai vienam par otru, notiek pareizā, derīgā un labā atlase un harmoniska sasaiste – veidojas dzīves Skaistums un skaistums dzīves norisēs un apkārtesošās pasaules formās – priekšmetos, skaņās un attiecībās.

            Tas, ko katrs var darīt tūlīt un esot savā vietā, tas, kas neprasa nekādus materiālus ieguldījumus, ir katrā iespējamajā brīdī un vietā prasīt atjaunot Skaistumu, uzticību, interesi vienam par otru, atbildību, pienākumu, tikumību un tīrību – normālu jūtu dzīvi un Daili. Savstarpēja interese, uzticība, kārtība un Daile ir vienas parādības – Labklājības četras debespuses, un Skaistums ir tās centrālā ass, kas savieno tās debesu daļu – Mīlestību ar zemes daļu – sātību.

            Tici man, Evija, tas, ko es iesaku, šķiet sīkums, bet pielietots praksē, tas radikāli maina situāciju. Pēc tā, kā pret to izturas, tūlīt var redzēt – kas viņš ir, kādi ir viņa mērķi un to saturs. Visi saprātīgie Cilvēki pulcējas ap Skaistumu. Visas slimās dvēseles no tā bēg. Ar skaistuma pieprasījumu var atjaunot zaudēto kārtību, tāpat kā atsakoties no tā, tiek zaudēta labklājība.

            Tas, ka pasauli izglābs Zināšanas, Skaistums un Sadarbība, ir paredzējums, padoms, ceļa norādījums un darbības programma. Visus šos jēdzienus saista disciplīna. Pirmajiem trim es pievienotu Mīlestību, tāpēc, ka arī tā nav iedomājama bez disciplīnas. Tur, kur tā trūkst, ir jāsāk ar Skaistuma pieprasījumu un atjaunošanu, par Skaistuma pamatu liekot Daili. Ar Daili nākošais noskaidro apziņu, aptur neprātu un ievieš kārtību. Tāpēc galvenā cīņa bija, ir un būs ap un par Daili un Skaistumu. Tie, kuri ies šo ceļu, veidos nākotnes inteliģenci un tautas mugurkaulu.

 

Uz jaunu dienu,

Uz jaunu tāli

Es ceļos ar katru kalnu gāli.


Uz jaunu Sauli es skandinu savu ragu.

Uz jaunu dziesmu es skaņoju savu kokli.

Uz jaunu Zemi es pulcinu savu pulku.

Uz jaunu Vēju es ceļu jaunus kuģus.


Es nolieku Tavu Dievu -

Bez zelta varas es nāku pie savas Gaismas.

Man pilnība neprasa Tavu pīšļu un zemošanos.

Tā nezina Salu pret Klinti mainīt.

Tā dāvā tik Tāli, cik varu sniegt.


Tā dāvā to gāli,

aiz kuras tik vienīgi Saule aust.           

                                                                                    Pauls Stelps

                                                                                    Sociopsiholoģijas asociācija

                                                      www.philos.lv

                                                     

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa