Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai

Jautājums no www.philos.lv

485.

No: Intas       Temats: imperils

?←      2013. 25. augusts 10:12:43

Izlasīju lapā rakstu par psihisko enerģiju. Man radās jautājums - kas spēj neitralizēt imperila darbību un kā (vai vispār) no šī nogulsnējuma var atbrīvoties, tā aktivitāti vājināt. Jau iepriekš pateicos.Ringsé, ringsé, ringsé!

 

            Katra fiziskā, ķīmiskā, emocionālā vai mentālā elementa kustība, kustības maiņa, attiecību veidošana ar citiem elementiem ir Psihiskās enerģijas darbības rezultāts. Visu atdzīvina un darbina Psihiskā (apziņas) enerģija tās neskaitāmajās kvalitātēs un kvalitāšu gradācijās.

           

Psihiskā enerģija ir Uguns.

Uguns ir viss esošais.

Stājoties attiecībās ar esošo, mēs esam attiecībās ar Uguni.

Mēs Esam Uguns.


            Katra mūsu doma ir Uguns. Katra fiziskā, emocionālā vai domas kustība ir Uguns. Uguns rada, Uguns ārda. Uguns to dara atbilstoši mūsu darbības raksturam. Ārdošas domas, emocijas un darbības vairo ārdošas uguns kvalitātes un tās nogulsnējumus ķermeņa perifērijas nervu kanālos. Katra Labvēlīga, Cēla, Pārpasaulīga, Maiguma un Sirsnības pilna doma vairo Ringsé kristālus Sirdī un smadzenēs. Katra nesavtību rosinoša un nesoša doma vairo ringsé un šķīdina imperila nogulsnes. Katra uz laba vairošanu un nostiprināšanu vērsta doma šķīdina imperilu. Katrs mīlestībā nodzīvots mirklis stiprina bruņas, kuras atvaira imperila tvana uzbrukumus. Cilvēku ar ringsé uzkrājumu sedz bruņas, kuras atvaira nelabvēlības virzītus uzbrukumus un to nesējam dod izdzīvot tur, kur iet bojā cilvēki bez tām. Katra Pateicībā, Pieņemšanā, Saskaņā un ar Likumu vadīta minūte neizmērojami stiprina šīs bruņas.

            Katrs Klusumā vadītais mirklis tuvina Uguns Dziesmu. Uguns Dziesma ir благодать (Latviešu valodā nav jēdziena un vārda, ar kuru apzīmē „Visa Labā Cēloņa pieskārienā gūto”. Daži to maldīgi tulko kā svētlaimi, kas ir tīras, bezgrēcīgas dzīves sasniegums.). Tā ir Mūzika, Mūzikas dvēsele un Mūzikas Sapnis – tas, uz ko tiecas Klusumu dzirdējis Mūziķis. Mūzika ir Uguns Skaņa. Tāpēc Mūzika var ārstēt visu, ko vien aizsniedz tās skaņas, tāpat kā troksnis visur ienes slimību. Troksnis ir ārdošās uguns skaņa – „melnā mūzika”.

            Uguns Dziesma šķīdina imperilu, vairo ringsé bruņas, ja nāk kopā ar благодать vai iznīcina bez tās esot.

            Pateicības Sirds Lūgsna šķīdina un atvaira imperilu. Katra Sirds vibrācija Ziedošanās kustībā vairo ringsé un šķīdina imperilu. Prieks, Svinīgums un Gara pacilātība, Klusums atvaira imperilu un vairo ringsé. Klusums vieno Sirdis, troksnis sašķeļ, atdala un vājina visu. Klusums ir Patiess. Klusums atmasko melus un uzrāda Patiesi esošo. Klusums atklāj visu lietu īsto vērtību un dabu. Klusums visu padara vērtīgāku. Klusumā tuvojas Īstenība. Mūzika skan Klusumā, kad attīrīta skaņa mijas ar tikpat tīru Klusumu, kurš nes skaņas dvēseli.

Troksnis ir imperila veidošanās katalizators. Troksnis var būt slēpts aiz mūzikas maskas. Tādam maskētam troksnim ir visindīgākais ķīmisms. Uguns Mācība rāda ceļu uz dzīvi savstarpējā saskaņā, labāko iespēju pieņemšanā un pateicībā par tur radošai izaugsmei atrodamo. Uguns Mācība ir augstākā Mūzika.

            Visaptverošas, kopīgi pārdzīvotas laimes brīži anihilē visu kopības telpā esošo imperilu. Tāpēc tumsas brāļi kultivē, uzspiež individuālismu un troksni, bet Uguns Ceļš ved uz bezrobežīgi pieaugošu kopību, kolektīvismu, kooperāciju, iejūtību un brālību. Īsts, nesavtīgs, kopīgs prieks, svinīgums un labvēlīga modrība ir tās vertikālās asis, kuras katru dvēseli notur saistībā ar Augstākajām Pasaulēm, caur kuru dvēselē ieplūst visi imperila šķīdināšanai un ringsé papildināšanai vajadzīgie благодать spēki.

            Kopīgs Prieks, Debesu tuvuma sajūta (svinīgums) un ikmirklīga gatavība ziedoties sargā. Kopīgs Prieks. Prieks.

            Savtība vājina, bet nesavtība, kolektīvisma nostiprināšana apziņā un dzīvē stiprina. Vienpatis individuālists ir viegls laupījums un neaizsargāts mērķis katram uzbrukumam, turpretī tas, kurš atceras, ka ir kolektīvam piederīgs un Hierarhijas daļa – akmens neieņemama cietokšņa mūrī, ir visas Hierarhijas Bezrobežīgo Kosmiski Ugunīgo spēku sargāts. Katrs, kurš iekļaujas Hierarhijā, saņem tik daudz spēka, cik viņš prot Hierarhijā iekļauties.

                       

            Uzticība ir tilts uz Hierarhiju.

            Caur Uzticību iestiprinamies (Hierarhijā) un saņemam (tās atbalstu).

            Uzticībā nesam (pienākumu un atbildību).

            Uzticībā esam (stiprināti un sargāti - brīvi).

            Uzticība Hierarhijai ir miers.

Uzticība nepieļauj imperila rašanos.

Uzticībā dzimst Klusums, vienojas Pasaules un notiek благодать.

Uzticība ir Budas Smaids, pie kura stiprinās visi lūdzēji.

Esiet uzticīgi, Smaidiet kā Budas un stiprināsiet aizstāvību meklējošos.


            Smalkākās pasaules ir stiprākās pasaules. Tur valda smalkākas enerģijas. Smalkākās enerģijas ir spēcīgākās. Celiet savu psihisko enerģiju pretī Augstākajām Pasaulēm. Tur Jūs nesniegs zemo sūtījumu bultas. Būt pasargātam smalkākās pasaulēs – nozīmē būt Uzticīgam vissmalkākajās attiecībās un visaugstākajās pakāpēs. Hierarhijas augstākās ir Sirdij tuvākās kārtas. Tuvums Hierarhijai ir Tuvums savai Sirdij. Tāpēc imperils noguļas perifērijā, bet ringsé – Sirdī. Sirdij saskaroties ar Hierarhijas vibrācijām, saņemam attīrošas un dzīvinošas Uguns plūsmu.                                                                                    Pauls Stelps

                                                                                    Sociopsiholoģijas asociācija
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa