Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi


Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Saules Zeltīts Kuģis.


            Tagad nu mīļais Nezinītis taujā:

- Vai var Jaunajā Pasaulē (par Jauno Pasauli sauc Ameriku) ielūkoties?

- Vai drīz tā būs un vai tajā Nezinīša bērni dzīvos?

Ja Nezinītis grib doties Ameriku aplūkot, tad viņam ir jānokārto iebraukšanas formalitātes kādā no šīs pasaules daļas valstu vēstniecībām, bet, ja viņš domā to pašu, par ko ļauj domāt man, tad jāsaka tā - jā, var ielūkoties caur „Vīziju Latvijas attīstībai”, Vīziju „Sirds pasaule” un dzejas krājumu „Saules Zeltīts Kuģis”, bet, ja ar to vien nepietiek, tad vajag atcerēties to, ka:


1.       Viss plūst, viss mainās, viss atkārtojas.

2.       Šodien Tu dzīvo tā, kā rīkojies vakar.

Rīt Tu dzīvosi tā, kā rīkojies šodien. Ja gribi zināt – kā dzīvosi rīt, tad paraugies uz sevi šodien – kādā vidē Tu dzīvo, kas esi un ko tajā dari. Muļķis visā vaino apstākļus. Lētticīgais vaino sevi. Zinošie saprot, ka tas, kā viņš dzīvo, izriet no viņa iespējām rīkoties esošajos apstākļos. Augstāk attīstītie saviem sekotājiem var palīdzēt tikai vienā veidā – dodot viņiem labākās iespējas.

3.       „Katram viņa”. Tad, kad Eiropieši brauca uz savu Jauno Pasauli – Ameriku, viņi tur realizēja savu vīziju par dzīves iespējām. Āmurikānija ir doto iespēju, apstākļu un Eiropiešu darbības rezultāts. Viņu Jaunā Pasaule ir būvēta uz sena – savu mūžu nodzīvojuša kontinenta noārdītās virsmas un aizgājušas rases mežonīgumā pagrimušo palieku – indiāņu kauliem. Skolotāji pārceļotājiem deva labākās iespējas. Pārceļotāji aizveda uz Ameriku savus ieradumus, sapratni, vēlmes un vīzijas – dvēseles saturu.

Vieni tur meklēja zeltu, citi laupīšanas brīvību, bet vēl citi veidoja mormoņu kopienas. Vieni tur ieviesa verdzību, citi sēja labību un audzēja gaļu, bet vēl kādi atvēra krogus ar prostitūtu istabiņām otrajā stāvā. Tā bija viņu Jaunā Pasaule.

Par Jauno Pasauli runā mormoņi, scientologi, „jaunās paaudzes” sludinātāji, baptisti, katoļi, jaunā viļņa sātanisti un čenelingisti. Vēl kādiem Jauno pasauli atvedīšot lidojošajos šķīvīšos. Tiem, kuri meklē vieglumu, sevis mīlēšanu un seko Europas Savienības normām, modernās pasaules realitātēm un „kristīgās pasaules vērtībām” (ASV ir to iemiesojums), būs viena Jaunā Pasaule, bet tiem, kuriem ir citas vērtības, būs cita Jaunā Pasaule.

Šodien tepat Latvijā blakus savas tautas garamantu krājējiem un folkloras nesējiem dzīvo „folkloristi” nekromanti – „senču garu” pielūdzēji, savu netiklību piekopēji un „otrā slāņa” folkloristi, kuri savus sekotājus vedina uz „Dzelzs vilka” un „gotu” alternatīvo mēslu pasauli. Tepat ir tie, kuru senči laupīja, izvaroja un slepkavoja, lepni sevi saucot par „kara draudžu tirgoņiem – gudrākajiem un zinošākajiem sava laika cilvēkiem” (kā viņi tagad to bērniem pamācošos raidījumos māca), un tie, kuri stāsta, ka senčiem nav bijušas precīzas zināšanas un tādu zināšanu iespējas.

Jau ir iesākts tas ceļš pagrimumā un mežonībā, pa kuru tur ir nonākušas kādreiz augsti attīstīto Dienvidamerikas, Āfrikas un Āzijas tautu pagrimušās paliekas. Nigers - tā nav ādas krāsa. Visa Latvija ir tādiem „latviskumu kopjošiem” nigeriem pilna. Arī tāda nākotne gaida Eiropu un šī ceļa gājējus. Bet tepat ir arī tie, kuriem vienmēr ir bijušas kā precīzu zināšanu iegūšanas iespējas, tā šīs zināšanas, tā arī tagad ir zināšanu mantojums. Tiem ir pavisam cits ceļš zem kājām.

Ir Vēsture, ir vēsturnieku pētījumi, ir sendienu dzīve un ir folkloristi ar saviem rituāliem un nostāstiem par to. Ir Kultūra un ir Latvijas kultūras ministrijas uzturētā „kultūras dzīve”. Tepat mūsdienās blakus pastāv bomži, pilnīgi morāli deģenerāti, noziedznieki, parasti vidusmēra patērētāji, censoņi, ideālisti un zinātņu akadēmijas akadēmiķi. Katrs par pasauli zin un stāsta savu stāstu.

Austrālijā blakus dzīvo aborigēni, izsūtīto noziedznieku pēcteči, nesaudzīgi dabas izmantotāji, kropļotāji un arī neapšaubāmi krietni cilvēki. Tomēr visus piemeklē šīs kontinenta paliekas liktenis. Katram tajā ir sava vieta un loma. Katrs – savus bērnus audzinot, iet uz savu Jauno Pasauli.

Paraugieties – ko Jūs saviem bērniem mācat. Tāda tad arī būs viņu Jaunā Pasaule. Ko Jūs citās zemēs sēsiet – to Jūs savā pasaulē pļausiet. Tās bumbas, kuras Jūs uz Afgāņu un Lībijas bērniem metat, uz Jūsu bērnu galvām kritīs. Tās jukas, netiklība un tumsonība, kuru Jūs izplatāt, Jūsu bērnu Jaunās Pasaules pamatus liek. Tās tautas, kurās iemājo žīdisms (izredzētības un pāridarījuma sajūta), tiek pasaulē izkliedētas citu tautu samaitāšanai. Tas labais, ko Jūs par labu uzskatāt, Jūsu bērniem labu nesīs vai rādīs tā īsto seju. Kādu grāmatu Jūs pie grāmatu veikala plaukta izvēlaties, tādu Jauno Pasauli Jūsu bērni redzēs.

Es vedīšu savu Jaunu Pasauli.

Tu vedīsi savu.

Viņš un viņa vedīs savu.

Mēs savu vedīsim.

Jūs, viņi un viņas savas vedīs.

Un visi kopā tajā katrs savu dzīvi dzīvosim.

Bērni ir tie, kuri mācās no saviem vecākiem. Ko Jūs mācat – tie ir jūsu bērni. No kā bērni mācās – tam viņi ir bērni. Kas Jums klausa – tie ir Jūsu bērni. Kurš iet pa priekšu – tas ir līderis. Kas viņam seko – tie ir sekotāji. Kam Jūs sekojat – tas ir Jūsu līderis. Katram, kurš grib kopā ceļā būt, ir līderis. Katram līderim ir savs ceļš. Kādam līderim sekosiet –tādu ceļu iesiet un tādā pasaulē tiksiet.

Man ir Vīzija, Ceļš un Pasaule, uz kuru es eju. Tiem, kuri grib tādā pat pasaulē būt – ir kopā ar mani uz to jāiet. Tiem, kuri uz to iet – par labu ir jāņem tas, ko es par labu turu. Tiem ir jāmācās tas, no kā es mācos. Tiem, ir jābūt tur, kur es esmu un jāseko tiem, kas ir mani līderi. Tie, ar ko es kopā eju, var mūsu Jaunā pasaulē tikt. Tie zin, kāda ir šīs pasaules iespēja un kas ir jādara, lai to sasniegtu.

Tie, kuri kopā iet, kopā sasniedz. Lai sasniegtu, ir jāzin. Lai zinātu, ir jāmācās. Lai varētu mācīties, ir jāredz. Lai redzētu, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jābūt tam gatavam.

Ar mani nāk gatavie.

Ja varat par labu ņemt to, kas man ir labs, tad zinat, kāda ir tā pasaule, uz kuru eju, un redzēt, kāda tā var būt. Ja uz to savus bērnus ar mani pošat, tad viņi arī uz to var iet un tādā pasaulē dzīvot, kādu būs savām rokām cēluši, par tik, cik citi viņiem to būs līdzējuši vai tam pretī darbojušies. Jaunā Pasaule ir Iespēju, dvēseles spēku (Cilvēcisko Vērtību) un pagātnē radīto apstākļu sintēze. Jaunā Pasaule ir Evolūcijas turpinājums, jauns loks un reiz iesāktā ceļa augstāks kāpums.                                                                                                Pauls

                                                                                                23.06.2011.
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa