Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai

Jautājums no www.philos.lv

453.

No: Aprūpētājas       Temats: dzīves ilgums

?←      2012. gada 10. maijs 1:17:16

Vadoties no manas pieredzes darbā ar veciem cilvēkiem man radās jautajums - kāpēc kopumā ņemot sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši?


(veltījums Kristai)

Par kluso Sievietes spēku.

(Šizandra – „Klusā gaisma” dvēselē)

Skaistums ir spēks.

Maigums ir Spēka pielietojuma samērība.

Gaismas raksturu un darbību nosaka Skaistums un Maigums.

Ja mēs uzlūkojam petrosa (Pētera) „klinti”, tad šī trijstūra virsotnē redzam Saprātu, vīrišķajā pusē Radīšanu, sievišķajā – Skaistumu, bet „klints” pamatni, vienojot abus, veido Maigums. Tur, kur ir Maigums, tur ir saites starp vīrišķo un sievišķo, kuri viens bez otra nepastāv. Tur Radīšana iegūst Skaistumu un Skaistums iegūst Radošu spēku. Ar Maigumu Sieviete piesaista Radošu spēku.

Ja „klints” trijstūri petrosu savij ar „baloža” trijstūri – jonasu (Jāni), tad iegūstam sešstaru zvaigzni – „ligzdu” – (Zālamana templi), kas ir visu spēku un stāvokļu harmonija. Harmonija iestājas brīdī, kad „balodis” nolaižas uz „klints”. Tad, kad spēki iegūst Sakārtotības, Līdzsvarotības, Sapratnes, Maiguma, Sadarbības un Pašatdeves stāvokļus (kļūst tādi – nonāk tajos), pasaulē ienāk Harmonija. Sieviete (jonas), pievienojoties petrosam, sev līdz atnes Harmoniju.

Petros ir aktīvo spēku (Skaistums ir aktīvs spēks, kurš darbojas caur Sievišķo sākotni) trijstūris. 12 „Jēzus Mācekļi”, 12 „Artūra bruņinieki” ir Zodiaka 12 daļas, caur kurām savos aktīvās darbības aspektos parādās Saule – Kristus vai Artūrs – Dzīvinošais Gars iekšējā un ārējā Kosmosā.

„Jonas” ir spēku darbības harmonizējošais trijstūris. Maigums ir lejupvērstā Sievišķā trijstūra virsotne (kulminācija), kas tādā kārtā atrodas pie „petrosa” – 12 mācekļu kopuma pamatnes (Kristus kājām). 12 Zodiaka daļu kopums ir viss Saules spēks vienā veselumā. Kristus saka – „kur jūs manā vārdā sapulcējaties – tur es esmu starp jums” – Saule ir Zodiaka centrā.

Atrodoties pie kopuma – 12 mācekļu „kājām”, Maigums līdzsvaro, sakopj un „atveseļo – dziedina” šo kopumu. Tā ir „kāju mazgāšanas” simboliskā un sakrālā nozīme. Vienlaicīgi Maigums ir arī pie kopumu radījušā un to pārstāvošā Kristus – Artūra kājām. Šeit parādās divu sieviešu tēli – Marija un Marfa. Tad, kad teicu, ka Maigums „veido petrosa pamatni” netiku melojis – vien sekoju sakrālajai tradīcijai, iekšējo – būtisko liekot augstāk par ārējo – formālo. Formāli petrosa pamatni veido spēka darbība – Kustība.

Enerģijas nesēja spēka darbība Kustībā var iegūt kā radošu, tā arī postošu raksturu. Ja tam ļauj vaļu, tad tas „klinti” pārvērtīs „smiltīs” – izkliedēs uzkrāto Kultūras Mantojumu un sagraus pašu Kultūras būtību. Zināšanas sadalīs un izkliedēs neauglīgā faktu un informācijas tuksnesī. Tādēļ Maigums – Marija, kas ir atbilstība, vienmēr ir modrā sardzē tur, kur ir spēku darbība – Marfa un šo darbību uztur radošā gultnē - Jūrā.

Bez Marijas svētīgās klātbūtnes Marfas darbošanās kļūst postoša un Marija – esot pie Saules spēku darbības pielietojuma vietas – Kristus kājām („lai viņa ir pie manis, kamēr es te esmu”), spēku darbību pavērš kopumu veidojošā un saturošā stāvoklī – „klinti” satur kopā Maigums – atbilstība. Tāpēc sakrālā mācība māca, ka Maigums veido „klints” pamatni un Saules darbība ir radoša – „Jūra” ir pie Saules, ir Saulei neatņemama daļa.

Profanētā „kristietība” klabina senu simbolisku aksiomu, ka „Ieva” esot cēlusies no „Ādama” ribas. Sakrālā nozīmē tā ir. Tas nozīme to, ka, veidojoties Cilvēkam, vispirms parādījās viņa domas pirmtēls „Ādams”, bet veidojošie spēki ietērpjas matērijas formās „Ievā”. Tālākajā attīstības gaitā, diferencējoties dzimumiem (2. un 3. rases laikā), vispirms parādījās vienkāršotā – apaugļojošo aktivitāti nesošā, bet pēc tam apaugļoties spējīgā – uztverošā daļa.

Evolūcija norisinās virzībā no sākotnējā nediferencētā materiāla un tā potencēm caur sākotnējām vienkāršotām formām uz šo formu izsmalcināšanu un harmonizēšanu. Aksioma par „Ādamu”, no kura ribas radusies „Ieva”, ir stāsts par apgarotas matērijas Evolūciju un tās apgarotības stāvokli, kurš to atnes atpakaļ pie Radītāja. Evolūcija darbojas caur Sievieti.

Sieviete ir vēlāks un tādēļ pilnīgāks – harmoniskāks Evolūcijas veidojums.

Tad, kad mēs runājam, mēs neklausamies un tādēļ neuztveram. Mēs izsakam to, kas esam. Tad, kad mēs klausamies, mēs uztveram to, kas varam būt. Augstākās pasaules (mūsu gadījumā Dievu) mēs varam uztvert tikai tad, kad uztveram tās ietekmes – kad esam klausīšanās stāvoklī. Sievietes būtība ir esamība klausīšanās stāvoklī. Kā jūtīgs Zvans viņas dvēsele rezonē un atbild pieskārieniem. Ja pieskārieni ir netīri, tad Sieviete kļūst pļāpīga, apnicīga un kašķīga. Ja pieskārieni ir tīri, tad ar viņas muti runā Dieva radošā balss.

Sievietes spēja nodalīt netīro no tīrā ir pasaules pastāvēšanas un dzīvības spēka pamats. Sievietes nepakļaušanās netīrām ietekmēm un tīrības ienešana caur atsaucību Dievišķajai Dvesmai ir Zemes Dzīvības Saglabāšanas ķīla – harmoniskā Saskaņa Varavīksnē, caur kuru uz zemes nonāk Gaismas Radošā darbība.

Sievietes dvēseles tīrība – dvēselē sakrātā „klusā gaisma” ir tā viņas būtības daļa, kura viņai ļauj nodalīt tīro no netīra – atsaukties tīrajam, to nest un vairot vienlaicīgi noraidot netīro – viņas spēka necienīgo, bet no pasaules izskaužamo.

Sieviete, nākot ar savu „kluso gaismu”, ienes pasaulē Harmoniju – nolaižas pār „klinti” un ar savu klātbūtni veido „Zālamana templi” – „ligzdu”. Katras ģimenes sakrālā būtība ir tāda ligzda un templis, kurā Sieviete, kura dzird Dieva Radošo Balsi, ir savā templī Dieva Balss priesteriene un pelna augstāko Godu un Cieņu.

Būdama vēlāks Evolūcijas veidojums, Sieviete ir harmoniskāka, tāpēc ir tuvāk Radītājam un ar viņa spēku piepildītāka. Viņas iekšējā harmonija izraisa Dabas atbalsi, tāpēc Sievietes ir skaistākas, gudrākas un veselīgākas par vīriešiem, kuros harmonijas, ieklausīšanās un saprātīguma ir mazāk. Tāpēc viņos vairāk ir postošās spēku aktivitātes. Šie postošie spēki nes vīriešus uz kara laukiem un arī pašu dvēseles un ķermeņus pārvērš par kara laukiem. Tāpēc vīriešiem ir sliktāka veselība, viņi ātrāk mirst un mirstība vecuma posmos ir lielāka. Sievietes, nesot Harmoniju, ir Harmonijas piesātinātas un Harmonijas klātbūtne Sievietēm nes ilgāku un pilnvērtīgāku mūžu.

Aprīļa beigās avīzēs, radio un televīzijā skanēja kārtējā brēka par internetportālu komentāru zemo kultūras līmeni, par tur esošajām piedauzībām, necieņu un rupjību. Šī brēka, protams, kādu daļu potenciālo komentētāju un komentāru lasītāju atturēja no šo internetportālu komentāru sadaļas apmeklējuma.

Vienlaicīgi ar šīs brēkas sākšanos portālos, Sīrijai veltītajiem rakstiem pievienotajos komentāros parādījās „Šizandra”. Viņa tieši un nepārprotami nostājās Sīrijas likumīgās valdības un tādas likumības, kura balstās Cilvēcībā un Taisnīgumā, pusē. Viņa atgādināja Likumības, Taisnīguma un Cilvēcības aizstāvības nepieciešamību, šajā gadījumā aizstāvot likumīgās Sīrijas valdības tiesības uzturēt kārtību savā zemē un nepieļaut tajā bruņotu ārvalstu algotņu bandu graujošo darbību.

„Šizandra” neielaidās nevajadzīgās un tukšās diskusijās par acīmredzamo, nesvarīgo un formālo. Viņa nemitīgi dienu no dienas atkārtoja savu „Šizandras jautājumu”

- Kāpēc mūsu pasaulē it tie, kuri dara to, ko nedrīkst neviens un nekad?

„Šizandra” piedzīvoja apsmieklu, nomelnojumu un lamu gūzmu. Viņa piedzīvoja ņirgāšanos un prasības atstāt internetvidi. Atsevišķi portāli viņu mēģināja izspiest no savu komentāru slejām. „Šizandras jautājumu” ņēma ārā no komentāriem.

Tomēr viņa izturēja un palika. Tad viņai pievienojās vēl dažas sievietes, kuras tāpat piedzīvoja to pašu ņirgāšanos par viņu uzturēto „Šizandras jautājumu”. Reizē ar informācijas blokādi, kāda ir izvērsta internetportālos attiecībā uz notikumiem Sīrijā, ir krities arī komentāru skaita apjoms. Tomēr, tagad salīdzinot to riebeklību apmērus, kādi tur bija pirms „Šizandras” parādīšanās, ar to, kāds ir tagad, nākas atzīmēt, ka šajā internetportālu rakstu sadaļā komentāru kultūra ir jūtami cēlusies.

Tātad objektīvi ir tā, ka neatlaidīgu un tīru sieviešu klātbūtnes esamība, viņu nestās idejas augstums vien pats par sevi ienes tīrību tur, kur sievietes nemitīgi ir klāt. Šizandra – teiksmainais „Austrumu zieds”, uzzied tumsā un izgaisina murgus, ķēmus un himēras. Šī „Klusā gaisma” dvēselē ir tas Sievietes spēks, kurš sargā visu Dzīvo.


                                                                                   Pauls Stelps

                                                                                   Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa