Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
Sociopsiholoģijas asociācija

Daram zināmu, ka varam publicēt mūsu izvērtētus citu autoru rakstus par mūs interesējošām tēmām.

Jūsu raksts var tikt publicēts mūsu mājas lapā, ja esat mierā ar noteikumu, ka vērtēšanas gaitā no tā var tikt izņemti atsevišķi vārdi un teikumi, ja to saturs nesaskan ar mūsu lapas garu.

Raksta iesūtīšana ir uzskatāma par jūsu uzticību mūsu labajam nodomam un atļauju pildīt šo norunu.


Padomājiet!

1.     “Ozona caurumi, nulles izmeši, kovidticība un plakanā zeme” - totalitārisma vārti.

2.     Katra totalitāra – pretdabiska vara balstās melu propagandā, iebiedēšanā, vardarbībā un citādi domājošo dzīves iespēju liegšanā.

3.     Katrai ganāmpulkā ieskaitītai govij (cov) ausī iesit identifikācijas (ID) koda (QR) plāksnīti, ar kuru ganāmpulkam pieskaitītai govij sludina pārtikas, pajumtes un veterināro aprūpi. Dzeltenais ciparotais bļembuks ausī ir tās nobarošanas, slaukšanas un tālākās gaļas pārstrādes derīguma apliecinājums (digitālais CovID sertifikāts).

Govs, racionālas izmantošanas (labturības) vārdā, tiek ierobežota pārvietošanās (“mājsēdē” – mājas arestā), pārtikas un dzīves apstākļu veidošanas (komunikāciju – “sociālā distance”, saimniecības, kultūras pasākumu un citu sabiedrisko – biedrošanās, organizēšanās un organizētās darbības) brīvībā.

Tādu, sačipotu, baram pieskaitītu un identificētu, govi ievieto “dzīvei” (“labturībai” - nobarošanai un izmantošanai) organizētā dzeloņdrātīm ierobežotā ganību teritorijā ar kūti, slaukšanas iekārtu un gaļas kombinātu. Nepaklausīgajām govīm, liedzot dzelteno bļembuku (“zaļo” covID sertifikātu) ausī, tās tiek atdalītas no solītā ganību, pajumtes un aprūpes kvadrātmetra.

4.     Govīm tiek sludināts, ka tāda apiešanās ar tām ir “kolektīva viņu sugas izdzīvošanas vārdā veikta darbība, ar kuru katra ausī caurumotā govs rūpējas par visu citu govju dzīves labklājību” – atlasa tikai izmantošanai pakļāvīgās govis.

5.     Tādu lopu laidaros turēšanas tehnoloģiju, pielietotu pie Cilvēku sortifikācijas (šķirošanas) un kontroles tehnoloģijām, sauc par koncentrācijas nometnēm. Tādu mēs pazīstam visās koloniālajās, aparteīdajās un totalitārajās iekārtās. Tur genocīdam ir sektantiskas piederības pazīmes – tiek likvidēti citai ticībai piederīgie, kas ir atklāta pseidozinātniskuma zīme.

6.     Tur visur koncentrācijas nometņu esamību pavada masu iebiedēšanas, melu, smadzeņu skalošanas, Cilvēku savstarpējas sanaidošanas un vardarbības kampaņas.

7.     Vai latvijas republikas vārdā nosauktajā koncentrācijas nometnē (teritorijā) pie tās radio un TV mikrofoniem covID šausmas daudzinošās runas mutes saprot, ka viņas ir koncentrācijas nometnes apziņošanas un propagandas būdiņā sēdošas okupantu melu propagandas tekstu atskaņotājas?

8.     Vai tā saucamā brīvā latvija saprot, ka tās “prezidents” ir tikai koncentrācijas nometnes priekšnieks?

9.     Vai represīvajās covID sodus pielietojošajās administratīvajās struktūrās strādājošie saprot, ka viņi ir koncentrācijas nometnes šāvēju komanda?

10.  Vai tā saucamās neatkarīgās latvijas “likumdošanas”, “tiesu”, ministriju, aģentūru un “pašpārvaldes” struktūru darbinieki saprot, ka viņi ir tikai neatkarīgās latvijas vārdā nosauktajā koncentrācijas nometnē okupantiem kalpojošas, administrācijas kodu ausī nesošas, tādai pat izmantošanai lietotas govis?

11.  Vai tā saucamās latvijas zemessardzes aktīvisti un policijas kalpotāji (pakalpojumu sniedzēji), saprot, ka viņi ir savas tautas koncentrācijas nometnes uzraugi un cietumsargi?

12.  Vai viņi saprot, ka par to būs jāatbild?

13.  Vai viņi zin ko, kāpēc un par ko tādus tiesā un vajā līdz mūža galam?


Visi Padomājiet!
Jaunumi!05.12.2021 Skaistās spēles 10 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 20 VIDEO
balodis
Labās spēles 11 VIDEO
balodis
Jaunumi!02.12.2021 Runu spēles 47 VIDEO
balodis
Prāta spēles 27 VIDEO
balodis
Runu spēles 40.3 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 150 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 149 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 148 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 147 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 146 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 145 VIDEO
balodis
Runu spēles 40.2 VIDEO
balodis
Jaunumi!01.12.2021 ВО ЧТО МУТИРУЕТ ВОЗ? Практика Заговора. VIDEO
balodis
Сердечный риск после вaкцинaции VIDEO
balodis
Америка.Новый Омикрон .Что от него ждать ? Наблюдение дилетанта.Яков Фрейдин. VIDEO
balodis
Cуд Валлонии объявил куар код нелегальным VIDEO
balodis
Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались VIDEO
balodis
               29.11.2021 Šajā dienā – 30. novembrī 1835. gadā dzimis Marks Tvens
balodis
Vēstures spēles 17 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 16 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 15 VIDEO
balodis
               26.11.2021 Prāta spēles 26 VIDEO
balodis
Skaistās spēles 9 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 19 VIDEO
balodis
Labās spēles 10 VIDEO
balodis
               25.11.2021 Runu spēles 40.1 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 144 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 143 VIDEO
balodis
               24.11.2021 Troņu Bada spēles 142 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 141 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 140 VIDEO
balodis
               23.11.2021 24. novembrī 1730. gadā dzimis Aleksandrs Suvorovs
balodis
Troņu Bada spēles 139 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 138 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 137 VIDEO
balodis
               22.11.2021 Vēstures spēles 14 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 13 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 12 VIDEO
balodis
               21.11.2021 Šajā dienā – 22. novembrī 1890. gadā dzimis Šarls de Golls
balodis
Prāta spēles 25 VIDEO
balodis
               19.11.2021 Skaistās spēles 8 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 18 VIDEO
balodis
Labās spēles 9 VIDEO
balodis
               18.11.2021 Šajā dienā – 19. novembrī 1917. gadā dzimusi Indira Gandija
balodis
Videoplakāts 3 VIDEO
balodis
Videoplakāts 2 VIDEO
balodis
Videoplakāts VIDEO
balodis
               17.11.2021 Troņu Bada spēles 136 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 135 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 134 VIDEO
balodis
               16.11.2021 Runu spēles 45 VIDEO
balodis
Runu spēles 44 VIDEO
balodis
Runu spēles 43 VIDEO
balodis
               15.11.2021 Vēstures spēles 11 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 10 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 9 VIDEO
balodis
               14.11.2021 Prāta spēles 24 VIDEO
balodis
Prāta spēles 23 VIDEO
balodis
Prāta spēles 22 VIDEO
balodis
               13.11.2021 14. novembrī 1788. gadā dzimis Mihails Lazarevs
balodis
               11.11.2021 Prāta spēles 21 VIDEO
balodis
Prāta spēles 20 VIDEO
balodis
Prāta spēles 19 VIDEO
balodis
               10.11.2021 Runu spēles 42 VIDEO
balodis
Runu spēles 41 VIDEO
balodis
Runu spēles 40 VIDEO
balodis
               09.11.2021 Troņu Bada spēles 133 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 132 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 131 VIDEO
balodis
               08.11.2021 Vēstures spēles 8 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 7 VIDEO
balodis
Vēstures spēles 6 VIDEO
balodis
               06.11.2021 Prāta spēles 18 VIDEO
balodis
Prāta spēles 17 VIDEO
balodis
Prāta spēles 16 VIDEO
balodis
07.novembrī 1879. gadā dzimis Kārlis Skalbe
balodis
               05.11.2021 Skaistās spēles 6 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 16 VIDEO
balodis
Labās spēles 7 VIDEO
balodis
               04.11.2021 Runu spēles 39 VIDEO
balodis
Runu spēles 38 VIDEO
balodis
Runu spēles 37 VIDEO
balodis
               03.11.2021 Zvaigžņu spēles 2 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 130 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 129 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 128 VIDEO
balodis
               02.11.2021 03.novembrī 1875. gadā dzimis Emīls Dārziņš
balodis
Troņu Bada spēles 127 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 126 VIDEO
balodis
Runu spēles 36 VIDEO
balodis
               01.11.2021 Runu spēles 35 VIDEO
balodis
Runu spēles 34 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 125 VIDEO
balodis
               29.10.2021 Skaistās spēles 5 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 15 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 14 VIDEO
balodis
Labās spēles 6 VIDEO
balodis
               28.10.2021 Runas spēles 33 VIDEO
balodis
Runas spēles 32 VIDEO
balodis
Runas spēles 31 VIDEO
balodis
               27.10.2021 28.oktobrī 1888. gadā dzimis Kārlis Zāle
balodis
Troņu Bada spēles 124 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 123 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 122 VIDEO
balodis
               26.10.2021 Troņu Bada spēles 121 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 120 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 119 VIDEO
balodis
               25.10.2021 Troņu Bada spēles 118 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 117 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 116 VIDEO
balodis
               24.10.2021 Skaistās spēles 4 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 13 VIDEO
balodis
Labās spēles 5 VIDEO
balodis
               22.10.2021 Runas spēles 30 VIDEO
balodis
               21.10.2021 23. oktobrī 1904. gadā dzimis Svjatoslavs Rērihs
balodis
Runas spēles 29 VIDEO
balodis
Runas spēles 28 VIDEO
balodis
Runas spēles 27 VIDEO
balodis
               20.10.2021 21. oktobrī 1929. gadā dzimusi Ursula le Guina
balodis
Troņu Bada spēles 115 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 114 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 113 VIDEO
balodis
               19.10.2021 Troņu Bada spēles 112 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 111 VIDEO
balodis
               18.10.2021 Troņu Bada spēles 110 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 109 VIDEO
balodis
Runu spēles 26 VIDEO
balodis
               16.10.2021 Skaistās spēles 3 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 12 VIDEO
balodis
Labās spēles 4 VIDEO
balodis
               14.10.2021 15.oktobrī 1542. gadā dzimis Akbars Lielais
balodis
Runu spēles 25 VIDEO
balodis
               13.10.2021 Troņu Bada spēles 108 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 107 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 106 VIDEO
balodis
               12.10.2021 Runu spēles 24 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 105 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 104 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 103 VIDEO
balodis
               11.10.2021 Troņu Bada spēles 102 VIDEO
balodis
Runu spēles 23 VIDEO
balodis
Runu spēles 22 VIDEO
balodis
               09.10.2021 9.oktobrī 1874. gadā dzimis Nikolajs Rērihs
balodis
9.oktobrī 1890. gadā dzimis Jānis Mediņš
balodis
Ziņa VIDEO
balodis
Skaistās spēles 2 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 11 VIDEO
balodis
Labās spēles 3 VIDEO
balodis
               06.10.2021 Troņu Bada spēles 101 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 100 VIDEO
balodis
Runu spēles 21 VIDEO
balodis
               06.10.2021 Runu spēles 20 VIDEO
balodis
Runu spēles 19 VIDEO
balodis
Runu spēles 18 VIDEO
balodis
               05.10.2021 6.oktobrī 1930. gadā dzimis Hāfizs al Asads
balodis
Runu spēles 17 VIDEO
balodis
Runu spēles 16 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 99 VIDEO
balodis
               04.10.2021 Troņu Bada spēles 98 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 97 VIDEO
balodis
Runu spēles 15 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 96.3 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 96.2 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 96.1 VIDEO
balodis
Zvaigžņu spēles 1 VIDEO
balodis
               02.10.2021 Šajā dienā – 2.oktobrī 1869. gadā dzimis Mohandass Karamčands Gandijs
balodis
Skaistās spēles 1 VIDEO
balodis
Varoņu spēles 10 VIDEO
balodis
Labās spēles 2 VIDEO
balodis
               01.10.2021 Šajā dienā – 1.oktobrī 1861. gadā dzimusi Anna Brigadere
balodis
               30.09.2021 Runu spēles 14 VIDEO
balodis
Troņu spēles 95 VIDEO
balodis
Troņu spēles 94 VIDEO
balodis
               29.09.2021 30. septembrī 1856. gadā dzimis Andrejs Jurjāns
balodis
Troņu spēles 93 VIDEO
balodis
Troņu spēles 92 VIDEO
balodis
Troņu spēles 91 VIDEO
balodis
               28.09.2021 29. septembrī 1547. gadā dzimis Dons Migels de Servantess
balodis
Troņu spēles 90 VIDEO
balodis
Troņu spēles 89 VIDEO
balodis
Runu spēles 13 VIDEO
balodis
               !27.09.2021 Runu spēles 12 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 88 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 87 VIDEO
balodis
               24.09.2021 Troņu Bada spēles 86 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 85 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 84 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 83 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 82 VIDEO
balodis
Runu spēles 11 VIDEO
balodis
Runu spēles 10 VIDEO
balodis
               22.09.2021 Varoņu spēles 9 VIDEO
balodis
Labās spēles 1 VIDEO
balodis
               21.09.2021 Apsveikums Lielās Mātes dienā - 22. septembrī
balodis
Troņu Bada spēles 81 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 80 VIDEO
balodis
Troņu Bada spēles 79 VIDEO
balodis
22. septembrī 1841. gadā dzimis Andrejs Pumpurs
balodis
22. septembrī 1875. gadā dzimis Mikalojus Konstantīns Čurļonis
balodis
               20.09.2021 Varoņu spēles 8 VIDEO
Varoņu spēles 7 VIDEO
Varoņu spēles 6 VIDEO
Varoņu spēles 5 VIDEO
Varoņu spēles 3 VIDEO
Varoņu spēles 2 VIDEO
Varoņu spēles 1 VIDEO

Runu spēles 9 VIDEO
Runu spēles 8 VIDEO
Runu spēles 7 VIDEO
...

Prāta spēles 15 VIDEO
...

Troņu Bada spēles 78 VIDEO
...

Vēstures spēles 5 VIDEO
...

Vārdu spēles 4 VIDEO
...

Bērnu spēles 2 VIDEO
...
balodis
20. septembrī 1778. gadā dzimis Fabiāns fon Belinshauzens
balodis
               17.09.2021 17. septembrī 1857. gadā dzimis Konstantīns Ciolkovskis
balodis
               15.09.2021 16. septembrī 1745. gadā dzimis Mihails Kutuzovs
balodis
               12.09.2021 13. septembrī 1660. gadā dzimis Daniels Defo
balodis
               11.09.2021 11. septembrī 1865. gadā dzimis Rainis
balodis
11. septembrī 1965. gadā dzimis Bašārs al Asads
balodis
               08.09.2021 09. septembrī 1828. gadā dzimis Ļevs Tolstojs
balodis
               04.09.2021 04. septembrī 1877. gadā dzimis Kārlis Ulmanis
balodis
               28.08.2021 28. augustā 1749. gadā dzimis Johans Volfgangs fon Gēte
balodis
               26.08.2021 26. augustā 1910. gadā dzimusi Māte Terēze
balodis
               23.08.2021 23. augustā 1879. gadā dzimis Alfrēds Kalniņš
balodis
23. augustā 1305. gadā miris Viljams Volles
balodis
               17.08.2021 17. augustā 1942. gadā dzimis Musļims Magomajevs
balodis
               16.08.2021 16. augustā 1902. gadā dzimis Jurijs Rērihs
balodis
16. augustā 980. gadā dzimis Avicenna
balodis
               12.08.2021 13. augustā 1926. gadā dzimis Fidels Kastro
balodis
               10.08.2021 12. augustā 1831. gadā dzimusi Helēna Blavatska
balodis
               01.08.2021 02. augustā 1832. gadā dzimis Henrijs Stīls Olkots
balodis
               27.07.2021 28. jūlijā 1954. gadā dzimis Ugo Čavess
balodis
               25.07.2021 26. jūlijā 1961. gadā dzimusi Keiko Matsui
balodis
26. jūlijā 1863. gadā dzimis Jāzeps Vītols
balodis
               22.07.2021 24. jūlijā 1860. gadā dzimis Alfonss Muha
balodis
               18.07.2021 18. jūlijā 1909. gadā dzimis Andrejs Gromiko
balodis
               15.07.2021 16. jūlijā 1872. gadā dzimis Roalds Amundsens
balodis
               09.07.2021 10. jūlijā 1856. gadā dzimis Nikola Tesla
balodis
               08.07.2021 Sociopsiholoģijas asociācijai ir izveidots Youtube kanāls.
Youtube meklēšanas laukā ievadiet - Sociopsiholoģijas asociācija.

Kanālā tiks publicēti VIDEO materiāli kā papildinājums informācijai mājaslapā.

Troņu Bada spēles 1 VIDEO
Troņu Bada spēles 2 VIDEO
balodis
               02.07.2021 "Iesūtīta viltus ziņa."
balodis
               01.07.2021

Steidzami – bez sīkākiem publiskiem paskaidrojumiem!


Vakcinēšanas seku novēršana.


1.      Tūlītēja, iepriekšēja, pilnīga un kategoriska atteikšanās no visa, kas skābina organismu – gāzētajiem dzērieniem, biešu cukuru saturošiem produktiem un produktiem, kuri skābina organismu (citrons organismā rada sārmainu reakciju).

2.      Divreiz dienā glāze silta piena ar 1/3 daļu tējkarotes dzeramās sodas.

3.      Vienu reizi dienā tējkarote medus (var ar pienu un sodu).

4.      Pārtikas bagātinātājs “Askorutīns” pa vienai tabletei 3 reizes dienā.


Sākt nekavējoties!

balodis
               28.06.2021 29. jūnijā 1900. gadā dzimis Antuāns de Sent Ekzeperī
balodis
               24.06.2021 Skatāms raksta "Troņu Bada splēles" kontekstā.
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ЭКСПЕРТЫ. Неудобные факты о науке - YouTube

К 2029 году чипирование человека в России станет реальностью? - YouTube Skatīties no 00:21 - 27:00 min.
balodis
               21.06.2021 Šajā dienā – 21. jūnijā 1962. gadā dzimis Vikotrs Cojs
balodis
               19.06.2021 Apsveikums Saulgriežos!
balodis
               14.06.2021 14. jūnijā 1928. gadā dzimis Če Gevara
balodis
               08.06.2021 09. jūnijā 1672. gadā dzimis Pēteris I
balodis
               06.06.2021 07. jūnijā 1942. gadā dzimis Muamars Kadafi
balodis
               04.06.2021 06. jūnijā 1799. gadā dzimis Aleksandrs Puškins
balodis
               29.05.2021 31. maijā 1162. gadā dzimis Čingishans
balodis
               26.05.2021 P. Stelps dzejolis "Mēs esam"
balodis
P. Stelps dzejolis "Maza cilts"
balodis
               21.05.2021 22. maijā 1813. gadā dzimis Rihards Vāgners
balodis
               19.05.2021 Kas patiesībā notiek. Kā abu pušu tautām, sanaidojot, melo.
Режим России финансирует НАТО! VIDEO
balodis
               17.05.2021 Kalnu balāde N.Rēriha gleznās.
Баллада гор в картинах Н.Рериха.
VIDEO
balodis
               15.05.2021
Kārlis Ulmanis

Lai dzīvo Kārlis Ulmanis un viņa aizstāvji!

balodis
               13.05.2021 15. maijā 1891. gadā dzimis Mihails Bulgakovs
balodis
               12.05.2021 14. maijā 1902. gadā dzimusi Lūcija Garūta
balodis
               11.05.2021 Šajā dienā – 11. maijā 1720. gadā dzimis Hieronīms Kārlis Frīdrihs fon Minhauzens
balodis
               08.05.2021
balodis

9. maijs – “50. – varoņdarbu slavas diena” – treju pasauļu – Garīgās, astrālās un fiziskās harmonijas diena – Vasarassvētki.
Visu normālu Cilvēku Uzvaras Svētki!

Video apsveikums VIDEO

balodis
               02.05.2021 Šajā dienā – 02. maijā 1729. gadā dzimusi Katrīna II Lielā
balodis
               01.05.2021
Atceres diena.
2014.gada 2. maijā ukraiņu nacisti Odesā sadedzināja dzīvus Cilvēkus – politiskos pretiniekus, kuri darbojās pastāvošo likumu ietvaros. Nacistu klātbūtnē nedarbojas likumi, tiesības un civilizētas sabiedrības normas. Nacisms ir visa Cilvēkam piemītošā noliegums. Gēbelsa vārdi ir: “Es atbrīvošu jūs no himēras, kuru sauc par sirdsapziņu.”
balodis

Atgādinājums!


1. maijs ir Starptautiskā strādnieku solidaritātes diena tiesību aizstāvībai.


balodis
               24.04.2021 P. Stelps, Kapitālisms. Karš bez patvēruma.
balodis
               23.04.2021 24. aprīlī 1929. gadā dzimis Vladimirs Mihailovs
balodis
               20.04.2021 22. aprīlī 1870. gadā dzimis Vladimirs Iļjičs Ļeņins
balodis
               15.04.2021
Rerihs PAX per cultura
Sveicam visus starptautiskajā Kultūras dienā un 86. gadadienā kopš Rēriha Miera Pakta parakstīšanas!

Veltīsim šo dienu Kultūras nozīmes izpratnei un aizsardzībai, neļausim to piesārņot ar subkultūru un aizstāt ar Kultūru iznīcinošiem surogātiem. Mūsdienās tas ir galvenais veids, kādā tumsas kalpi iznīcina Kultūras vērtības.

balodis
               14.04.2021 15. aprīlī 1684. gadā dzimusi Katrīna I
balodis
15. aprīlī 1452. gadā dzimis Leonardo da Vinči
balodis
               12.04.2021
Kosmonautikas diena

Sveicam visus Kosmonautikas dienā!
Lidojums Kosmosā ar Šivas mantru VIDEO
balodis
               06.04.2021 8. aprīlī 1336. gadā dzimis Timurs (Tamerlans)
balodis
               31.03.2021 P. Stelps, Bez distances, uzpurņiem un bailēm
balodis
               28.03.2021 29. martā 1943. gadā dzimis Vangelis
balodis
29. martā 1899. gadā dzimis Lavrentijs Berija
balodis
               21.03.2021 21. martā 1685. gadā dzimis Johans Sebastians Bahs
balodis
               17.03.2021 18. martā 1866. gadā dzimis Janis Rozentāls
balodis
               16.03.2021 Antiņš, Troņu Bada spēles - 4. turpinājums
balodis
               15.03.2021 Fotoizstāde - M. Jankovskis - "Sniegā"
balodis
Iesūtīts raksts - А. Бурсов, Как захлопнется цифровая западня
balodis
16. martā 1865. gadā dzimusi Aspazija
balodis
               09.03.2021 Antiņš, Troņu Bada spēles - 3. turpinājums
balodis
               08.03.2021 09. martā 1934. gadā dzimis Jurijs Gagārins
balodis
               06.03.2021 8. marts

Apsveicam Starptautiskajā Sieviešu dienā 8. martā!
Поздравляем с Международным Женским днем 8. марта!

8. marta apsveikuma VIDEO versija
balodis
06. martā 1475. gadā dzimis Mikelandželo Buonarotti
balodis
               03.03.2021 Antiņš, Troņu Bada spēles - 2. turpinājums
balodis
Astra Zeneka un britu eigēnikas kustība
balodis
               02.03.2021 04. martā 1678. gadā dzimis Antonio Vivaldi
balodis
               23.02.2021 24. februārī 1932. gadā dzimusi Maija Kristaļinska
balodis
               22.02.2021

Brāļiem Bērziem Dzimtenes Aizstāvju dienā no Māsām Liepām.

balodis
               20.02.2021 Antiņš, Troņu Bada spēles - 1. turpinājums
balodis
               17.02.2021 19. februārī 1898. gadā dzimis Rihards Rudzītis
balodis
               16.02.2021 P. Stelps, Vēlreiz par Montessorī
balodis
               14.02.2021 15. februārī 1874. gadā dzimis Emilis Melngailis
balodis
15. februārī 1564. gadā dzimis Galileo Galilejs
balodis
               13.02.2021 14. februārī 1936. gadā dzimusi Anna German
balodis
               11.02.2021 Antiņš, Troņu Bada spēles - sākums.
balodis
12. februārī 1879. gadā dzimusi Helēna Rēriha
balodis
               01.02.2021 02. februārī 1914. gadā dzimusi Margarita Stāraste
balodis
               29.01.2021 30. janvārī 1882. gadā dzimis Franklins Rūzvelts
balodis
29. janvārī 1688. gadā dzimis Emanuels Svedenborgs
balodis
               22.01.2021

Kristus


26. janvārī

Pavasara sākums

Saules Sirds siltuma – „Kristus” dzimšana

balodis
               13.01.2021 15. janvārī 1918. gadā dzimis Gamāls Abdels Nāsers
balodis
               10.01.2021 10. janvārī 1883. gadā dzimis Aleksejs Tolstojs
balodis
               02.01.2021 02. janvārī 1920. gadā dzimis Aizeks Azimovs
balodis


balodis
Iepriekšējie jaunumi 2006 - 2020

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija / VIDEO kanāls | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa