Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
                                  

Nosūtīt jautājumu
Jautājumi un atbildes

Atgādinām, visi ienākošie sūtījumi tiek cenzēti!


Temats: Ģimenes kodess Jauns! Diskutēt

No: Izoldes   2011. gada 19. janvārī 11:02:50

Paldies par Ģimenes kodeksu. Tas nerakstīts jau dažos Cilvēkos mita un nu arī tiem, kas vārdos to izteikt nespēja, ir izlasāms un citiem parādams „Lūk, tas ir manas Ģimenes pamats, kas ikdienu un visu mūžu caurauž ar mīlestību un svētumu. Lūdzu, cieni to un ievēro!”

Ģimenes kodeksam vajadzētu būt laicīgās likumdošanas pamatā. Neesmu likumdošanas aktu pārzinātāja par ģimenes jautājumu, bet liekas, ka ir vērā ņemami likumdošanas akti, kuros pieminēta ģimene ir, pirmais, Latvijas Republikas Satversme, kuras 110.pantā ir tikai viens teikums, kas nosaka, ka „Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. […]” un, otrais, Bērnu tiesību aizsardzības likums, kura centrā ir izvirzīts bērns, bet ģimene tikai pakārtota bērnu tiesību nodrošinātāja.

Mūsu laika likuma normas būtu jāpapildina vismaz ar sadaļu par Ģimenes tiesībām no kodeksa, jo pašlaik ģimenes, kas ir valsti, tautu un sabiedrību veidojošas šūniņas, ir apdraudētas un tām nav konkrētu tiesību pretoties, sodīt un apkarot tos, kas apdraud Ģimenes pastāvēšanu, tiesību ievērošanu un attīstību, kā arī liedz iznest Inteliģenci apkārtējā vidē. Bet ceru, ka nākotnē tas būs viens no pirmajiem likumdošanas aktiem, kas Cilvēkiem būs pašsaprotams.

Bet vai tāpēc, ka šāds kodekss nav vēl pieņemts mums būt tikai tas jāapspriež? Ja kodeksā rakstītais saskan ar mūsu domām, darboties vēlmi, ideāliem un Radītāja gribai, tad radīsim Ģimenes, kas augot, mācoties, palīdzot un strādājot, cels visus Cilvēkus pretī Saulei.


„Reiz šī varavīksnes velve būs pilna gaismas, kas būs lielāka un spožāka nekā saule. Visas ielejas no viņas tiks gaišas, un visi kāps kalnos un staigās pa baltiem ceļiem. Redzi, kā no katra vainaga tiek gaišāks un gaišāks. Ej, lauz zarus un vij vainagus! …”

K. Skalbe „Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”