Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
                                             

Jautājumi un atbildes

Atgādinām, visi ienākošie sūtījumi tiek cenzēti!

Trīs princesītes jautājumi pretendentiem.
Es, kā tikko modusies, gribu zināt -
   - Kur es atrodos?
   - Kas te notiek?
   - Kāpēc tā tagad ir?
Uz pēdējo jautājumu
1. No: nezināmā     Temats: mājas lapa ?←     2006. gada 26. marts 14:12:53

Kad būs pabeigta Jūsu mājas lapa?


Mājas lapa atrodas izstrādes stadijā nepārtraukti. Pilnībā izstrādātas mājas lapas būs tuvākajā mēnesī.

2. No: Amats Ozols     Temats: NAP ?←     2006. gada 30. marts 18:15:23

Kā Jūsu biedrība piedalās ar savām idejām NAP tapšanā?


Vai tad no komentāra nav saprotams?

3. No: Domātāja     Temats: Par slotām ?←     2006. gada 6. aprīlis 09:56:40

Kā izpaužas \"Slotu\" (sektu, čakru atvēršanas pulciņu un tamlīdzīgu) labais darbs attīrot sabiedrību, ja reiz viņi vienalga turpina līdzās eksistēt un mijiedarboties ar citiem sabiedrības locekļiem. Vai arī viņi slotu apmeklētajos pulciņos nodegradējas tik tālu, ka vairāk nepārdzims un aiziet mēslainē, ceļoties ciklam uz augšu un novelkot arvien augstāk to latiņu, zem kuras palikušie top par mēslojumu. Kā tad īsti ir???


Cilvēki parāda, kas viņi ir, saskaroties ar vērtībām vai "slotām". Vērtības un "slotas" diferencē - sadala sabiedrību - atklāj kvalitātes vai defektus. "Slotas" pārtrauc līdzāspastāvēšanu un atbrīvo kvalitātes darbībai no defektu traucējošās klātbūtnes. Arī defektu degradācija ir ilgstošs process un daudzkārtēja lejupejoša pārdzimšana. Evolūcija attīra un izsmalcina kvalitātes ceļot latiņu augstāk sekojot vērtībām, kvalitātēm un tiem, kuriem tās ir vērtības un kvalitātes, ļaujot attālināties cilvēces atkritumiem tajā vidē, kura tiem liekas patīkama interesanta un pareiza. Uzdevumu risinātāji meklē un saņem jaunus uzdevumus, paštaisnie atrod apliecinājumus savai taisnībai un komforta meklētāji rod komfortu, bet šīs pasaules nesaskaras un viena otru neietekmē, ja vien kāds nesāk rakņāties atkritumos, vai kāda revolūcija tos neuzvanda, saduļķojot atmosfēru un piesārņojot cilvēku dzīves vidi.

4. No: Silvija Z.     Temats: Bērnu audzināšanas problēmas ?←     2006. gada 15. aprīlis 16:52:45

Kā sociopsiholoģija skaidro \"uzmanības deficīta sindromu\' bērniem? Kādi ir tā cēloņi un kā šajos gadījumos labāk rīkoties vecākiem? Jau iepriekš pateicos par atbildi.


Ir garā atbilde, īsā atbilde un sociopsiholoģijas atbilde.

Garais skaidrojums sevī ietver vecāku attieksmes pret kontracepciju un abortiem sekas bērna apziņā, orientāciju uz komforta dzīvnieciskajām vērtībām sabiedrībā, vecāku savstarpējās attiecības bērna ieņemšanas laikā, kas izpaužas bērna apziņas struktūras kvalitātē, kā arī vecāku nesaprātīgumu bērna pārtikas izvēlē.

Īsais saka – tuvāk aplūkojot, lielākajā daļā gadījumu izpaužas bērna neaudzinātība (latviski - izlutinātība), kas ceļas no vecāku nevēlēšanās un tādēļ nespējas audzināt savu bērnu atbilstoši tā apziņas īpatnībām.

Ieteikums vecākiem – darbs ar sevi – pienākuma jūtu audzināšana un tālāk – ķerties pie bērna pienācīgas audzināšanas – quantum satis – līdz pietiekamībai. (Kad bērnu laiž pasaulē, uzņemas rūpes par viņa likteni, bet ne meklē apmierinājumu saviem instinktiem.) Jāveic visi disciplinējošie un bērna sociālo lomu akcentējošie pasākumi bērnam un visi disciplinējošie un vecāku sociālo lomu akcentējošie pasākumi vecākiem.

Sociopsiholoģijas atbilde skan tā –

-         Ir Dabas Likumi.

-         Ir Dabas Likumu pārkāpumi, pārkāpēji un sekas.

-          Ir organizēti cilvēku kopumi – sabiedrības, tautas, kultūras tipi – civilizācijas un ir neorganizēti pūļi.

-         Ir makroskopiskais un mikroskopiskais viens otra atspoguļojums.

-         Tāds no tāda rodas.

-         Sabiedrības izaugsme vai pūļa pagrimums redzams viņu bērnos.

-         Tautas un sabiedrības, tāpat kā bērni, pārdzīvo dažādus apziņas stāvokļus.

-         Bērnus rotaļu brīžos pārņem iekšējas aktivitātes viļņi – fantāzijas. Kad sabiedrība nolaižas savās rotaļās – demokrātijā – tā fantazē par tēmām, kādas novērojusi pieaugušo un atbildīgo sabiedrību Teokrātijas un Monarhijas dzīvē. Kad bērni rotaļājas lielākos pulciņos, tad viņu rotaļas vada cienījamākie – Aristokrātija. Fantāzijas, protams, nav iztēle, kas bērniem vēl nav pieejama (fantāzijām pietiek ar novēroto, iztēlei vajadzīga pieredze, kas ir pārdzīvojuma un zināšanu sintēze), tomēr tas ir ceļš uz pieaugušo un nobriedušo sabiedrību dzīves izpratni.

Taču reizēm bērna apziņu kaut kas izsit no līdzsvara un viņa fantāzijas kļūst slimīgas.

-         Psihe ir prāta darbības vide.

-         Kāda ir prāta struktūra un darbība, tāda pati ir psihe un tās darbība. Organizētam – disciplinētam prātam ir harmoniska, dzīvespriecīga, labestīga un līdzsvarota psihe.

-         Sabiedriskā iekārta – demokrātija – ir sakārtota un organizēta vide.

-         Vaļība – liberālisms – ir šīs kārtības un organizētības noliegums.

-         Kultūra – sadarbība – ir organizētība, bet pseidodemokrātija – liberālisms – vaļība nāk ar haosu un subkultūru gružiem.

-         Tas, kas notiek sabiedrībā – tas notiek apziņā kā sabiedrības spogulī. Arī apziņa ir dažādu aktivitāšu, principu un mijiedarbību struktūra – sabiedrība vai pūlis.

-         Vaļība propagandē „tiesības” – zemāko instinktu patvaļu, „pilsonisko sabiedrību” – uzmanības deficīta sindromu, „patērētāja vai miskastnieka attieksmi konkurences sakāpinātā rosībā” – hiperaktivitāti, „brīvo tirgu” – indigo bērnus, seksuālās perversijas, visāda veida pašapmierināšanos un pašapmierinātību, patmīlību un atsvešinātību – visāda veida dvēseles atmirumu līdz autismam.

-         Dažādās kultūrās to sauc dažādi. Austrumos saka – bhuta – bez prāta, vai mlecha – bez harmonijas (bezdievis). Kaimiņos – otmorozki. Te tagad to paceļ „īpašā” kategorijā.

-         Minētās sabiedrības slimības – pseidodemokrātija – vaļība (liberālisms), pilsoniskā sabiedrība, konkurence, patērētājs, brīvais tirgus un Jūs interesējošās slimīgās izpausmes šīs slimās sabiedrības bērnos ir vienas un tās pašas parādības izpausme makro un mikrosabiedrībās – apziņās.

-         Ja Jūs zināt slimību – zināt kā to ārstēt. Jāatjauno sabiedrība tur, kur ir vaļībās klīstošs pūlis – jāatjauno disciplīna, kārtība un organizētība – kultūra un demokrātija. Pienākums jānoliek visa galvgalī un tad jau arī vaļība pārtaps Brīvībā.

   Jābeidz raudzīties uz līdzcilvēkiem kā savu iegribu apmierināšanai nepieciešamiem partneriem un jāredz viņos ģimenes locekļi un kaimiņi vienās lielās mājās – uz mazas planētas Zeme.


5. No: Klabatis     Temats: Par jautājumiem ?←     2006. gada 16. aprīlis 17:55:35

Vai jautājumi arī tiek cenzēti? Bet kur tad paliek senā tautas gudrība ,,Nav dumu jautājumu.\"?


Jā. Pārlasiet vēlreiz mūsu mājas lapas darbības kārtību. Ir jautājumi, kuri ir ārpus mūsu interešu un veselā saprāta loka.

6. No: Aristokrāts     Temats: Reklāma ?←     2006. gada 20. aprīlis 15:16:22

Kas no sociālpsiholoģijas viedokļa ir reklāma? Kādi ir tās pozitīvie/negatīvie aspekti?


Asociācijas apgāds "Venēra" izdevis grāmatu J. N. Markova "Kultūrintervence". Tajā ir izsmeļoša atbilde uz šo un ar to saistītajiem jautājumiem. Grāmatu iespējams iegādāties Valtera Rapas grāmatnīcā vai apgādā atsūtot pieprasījumu uz e-pastu vprohe@delfi.lv.

Teorētiskais pamatojums - P. Stelps "Par TELPU un Vērtībām". Skatīt pie rakstiem.

7. No: Saule     Temats: Folklora ?←     2006. gada 20. aprīlis 19:11:10

Kāpēc princese pasakās bieži vien atrodas tornī? Ko tas simbolizē?


Princese ir karaļa (valsts, sabiedrības hierarhijas galvas) emanācija, tātad hierarhijas augšā. Arī cilvēka prāta (Jupitera) meita - intelekts (Atēna) ir Cilvēka (Olimpa) iemītniece. Gaisma ir Saules meita utt.

8. No: Spīdola     Temats: Vārdu nozīme ?←     2006. gada 27. aprīlis 11:20:33

Nodefinējiet, lūdzu, jēdzienus \'vēsture\', \'astronomija\', \'drāma\', \'mūzika\', \'dzeja\', \'deja\'.


Visos šajos gadījumos mums ir darīšana ar Idejas, domas darbību – vadību kādā vidē.

Vēsture ir apziņai pieejamo un faktos noformēto sabiedrisko procesu plūsmas dabas likumu noteikts iekšējais saturs.

Vērtības – Identitātes – Vēsture ir apskatāmo parādību kopums, kura daļas neeksistē un nav saturīgas viena bez otras. Bez vērtībām nav Identitātes. Bez Identitātēm nav Vēstures. Bez vēstures nav Vērtību. Katrai Vēsturei ir savas vērtības un savs process, kurā šīs vērtības atklāj savu dabu, pilnveidojas vai zaudē nozīmi, dodot vietu citām Vērtībām, to darbības procesiem – Vēsturēm. Katra vēsture ir saistāma ar savu procesu. Vēsture ir kādas Kultūras evolūcijas atspoguļojums tās veidotās sabiedrības dzīves procesā, kuru apziņa uztver kā notikumus – faktus, to virknes vai izmaiņas.

Kultūras evolūcijas vēsturiskais process ir Cilvēcisko vērtību daudzpusības, līdzsvarotības un to kvalitāšu pieauguma izpausmēs sabiedriskajās attiecībās, ekonomikā un kultūras dzīvē, kas kopumā sastāda to, ko sauc par dzīvesveidu vai tradīciju, no kuras šī sabiedrība mēra citu sabiedrību un to dzīvesveidu atbilstību saskaņojamību ( pieņemamību – derīgumu) ar savu attīstības procesu – vēsturisko ceļu.

Tautai bez sava ceļa nav savas vēstures. Ļaužu kopums bez sava atšķirīguma – savstarpējās vienotības apziņas – identitātēm – nav derīgs kultūras evolūcijas izpausmei – Vēsturei.  

Astronomija ir zinātne, kura pēta debess ķermeņus, to izvietojumu, savstarpējo kustību un ietekmes cilvēka uztverei pieejamajā telpas daļā un dimensijās. Varam teikt, ka astronomija, izzinot kosmiskās telpas elementu un tajā esošo ķermeņu dinamiku, cenšas formulēt faktus un izmaiņas, kas vajadzīgas, lai pētītu kosmosa vēsturi. Viss mūsu kosmosa veidols – visas planētas, jebkura parādība tajās un ap tām to starptelpā vai raksturā ir šo kosmosu radošā saprāta izpausme – miteklis – fiziskais ķermenis, kurā atspoguļojas to radošā doma. Šim Saprātam un tā domai ir sava struktūra un tās elementi. Redzamais Kosmoss un tā ķermeņi ir šī struktūra un tās elementi. Katrs Debess ķermenis un parādība ir kāda principa izpausme un ķermeņa lielums, ātrums, rotācijas īpatnības, šo rotācijas asu leņķi pret savas orbītas plakni un Saules rotācijas asi ir to veidojošo principu un to attiecību raksturojums.

Drāma ir kādas Idejas darbība Cilvēku vidē un tās veidoto attiecību vēsture.

Mūzika ir domas vadītas harmonijas plūsma skaņās – muzikālās tēmas vēsture. Kādas dzīves vērtības atainojums skaņās.

Poēzija (dzeja) ir mūzika vārdos vai vārdos ietērpta mūzika – emocionāli impulsi, ritmi to izmaiņas un raksturi harmoniskā savienojumā, kas pakļauti kādai vadošai domai un kalpo tās izpausmei. Proza ir vienkārši izkaltusi un putekļos sabirzusi, telpu zaudējusi dzeja – mūzikas partitūra bez tembra – notis bez instrumenta.

Deja ir idejas izpausme harmoniskās kustībās. (Harmonija ir Domas izpausmei nepieciešamais vides elements un stāvoklis.) Kustību iekšējā loģika – vēsture tīrā veidā.


9. No: Spīdola     Temats: Pārtika ?←     2006. gada 27. aprīlis 11:22:12

Vai var pikrist apgalvojumam, ka pārtika, kas ātrāk sāk bojāties (pelēt, pūt) ir cilvēkam nekaitīgāka (veselīgāka)?


Tādam apgalvojumam piekrist nevar. Ir daudzi neēdami priekšmeti, kurus cilvēki lieto pārtikā un kuri ātri bojājas, piemēram, gaļa, jogurts, moluski, tārpi u.t.t. Indīgi augi, rapšu eļļa, amerikāņu „sviests”, saldējums (ražošanā izmantoto sastāvdaļu dēļ)...

10. No: Interesents     Temats: Cilvēka brīvības izpausme ?←     2006. gada 30. aprīlis 16:50:51

Vai varētu teikt - Viss rit savu gaitu, un cilvēka brīvība izpaužas attieksmes izvēlē pret notiekošo ?


Nē. Tā ir tomātveidīga sliņķa pozīcija. Cilvēks veido notikumus, tāpēc - cilvēka brīvība izpaužas iespējā veidot savu nākotni. Attieksmē viņš nav brīvs. To nosaka iepriekšējā pieredze un apziņas struktūra.

11. No: saskarsme      ?←     2006. gada 30. aprīlis 17:37:18
1. Temats: Saskarsmes problema:Pakļaušanas citas ietekmei.

Kas tur slikts?Kā tās izpaužas?Ko tur var dārīt?


Cilvēks dzīvo izvēles brīdī. Nenoformulēts, miglains jautājums, vai arī aicinājums uzrakstīt grāmatu par šādu tematu?

12. No: Klabatis     Temats: Par vīziju ?←     2006. gada 2. maijā 7:55:44

Vīzija ir lieliska. Bet - kam tā domāta? Pēc normālsadalījuma (Gausa) likuma aptuveni 68% no visiem iedzīvotājiem ir vidusmērs (tiem Vīzijas teksts ir par grūtu un viņi to neuztver), 16% izteikti kalpo Gaismai (tie noteikti Vīziju uztver pilnībā un spētu to realizēt), 16% izteikti kalpo Tumsai (tie Vīziju noliedz, jo tā viņiem traucē). Rakstos ir atrodama informācija: 80% no Zemes iedzīvotājiem nemaz nav cilvēki (no tiem Zeme atbrīvosies); 18% ir cilvēki, starp tiem 2% ir dievcilvēki ( Zeme esot domāta cilvēkiem) - tātad arī normālsadalījums, bet šībrīža vidusmērs nav cilvēki. Ja kaut kas dzīvē realizējas, tad to ir pieņēmusi lielākā daļa no vidusmēra. Ja Vīzija domāta šī brīža vidusmēram, tad to būtu jāuzraksta tā, ka viņi to uztver (tad varētu cerēt uz drīzu kaut kādu tās realizāciju). Ja Vīzija domāta tikai 18% no šībrīža Zemes iedzīvotājiem, tad tās realizācija varēs notikt tikai tad, kad tie, kas nav cilvēki, uz Zemes būs palikuši mazākumā (kā izriet no informācijas rakstos, tad viņu skaits samazinās pakāpeniski, faktiski viņi pašiznīcinās). Ja cenzūra šo manu jautājumu noliks malā, tad nospriedīšu, ka domāju galīgi aplam, bet atbilde varētu būt interesanta un pamācoša.Iesūtīts garš Klabaša domraksts par vīziju ar jautājuma zīmi galā. Domraksts ievietots diskusiju sadaļā par vīziju. Atbilde Klabatim arī tur pat.

13. No: Spīdola     Temats: Simbolisms ?←     2006. gada 2. maijā 15:45:31

Ko dažādās leģendās un pasakās simbolizē \'mati\' (piem, saules zelta mats) un \'ūdens\' (avots, kas kaut kādu iemeslu dēļ nedod ūdeni; ezera, jūras karaliene, utt.)?


Mati ir stari, ūdens ir zināšanas, bet ja slēpts - nepieejams, tad, protams - ezotēriskas. Šāda tipa jautājumi sagādā daudz prieka jautātājam, ja viņš pats atrod uz tiem atbildes, plašajā literatūras klāstā par simbolismu (piem. M. P. Holla enciklopēdijā).

14. No: Spīdola     Temats: Ticējumi ?←     2006. gada 2. maijā 15:47:12

Ir ticējums, ka nedrīkst uz stūra sēdēt, tad 7 gadus neprecēšoties. Vai šim ticējumam ir kāds izskaidrojums (pamatas) vai arī tā ir vienkārši cilvēku izdomāta paruna?


Cilvēks, kurš nav piederīgs šai saimei, videi, nav gaidīts. "Cilvēks no citas pasaules".

15. No: A.Dēls     Temats: ?←     2006. gada 3. maijā 09:30:05

Vai Jūs piekrītat apgalvojumam, ka:
- Mūsdienās patriotisms ir pārdot savējiem pat tad, ja ārzemnieks maksā vairāk!
- Un, ka Īrijā braucēji atkārto Romas patriciešu sabrukuma laika saukli - kur labi - tur tēvija?
- Un, ka "kristietība ir paganizējusies"
- Pēc būtības NAP-s Eiropas savienības kontekstā nav iespējams?


Jā, ar dažām piebildēm.

Ar NAPu tā ir, ja vien nemaina pašas ES būtību, piešķirot tai pašlaik trūkstošo „vertikalitāti” – ievedot šajā pasaulē Cilvēka un Vērtību jēdzienu, patērētāja un produkta vietā.

Par „Kristietību” – ja šā vārda vietā liek vārdu „baznīca” (cilvēku veidota struktūra, kurā cilvēki uzurpējuši varu, un lieto to savās savtīgajās vai valsts varas – pasūtītāja – interesēs) –

Patiesībā tā ir atraisījusi rokas pagānisma tumšākajai daļai. Tā pati ir kļuvusi par šamanismu. Starp to un šamanismu vairs nav atšķirību mērķos – piezemēšanās process, orientācijā uz pūli un tā vērtībām, ir devis savus vēsturiskos augļus. Savulaik, no augstām seno rasu un tautu reliģijām, „izskalojoties” to Zeltam, pāri palika „tukšie ieži” – pilsoniskā labklājība un tās vērtības, kuras apkalpojot, izveidojās šamanisms. Visas reliģijas iet to pašu attīstības ceļu un saskarsmē ar naudu deģenerējas līdz naudas un  baudas kāro dvēseļu miera sargu un pilnvērtības ilūziju tirgoņu lomai.

No šamanisma tā atšķiras tikai ar tehniskajiem līdzekļiem (šamanismā nav tik daudzpusīgu un izsmalcinātu tehnisko iespēju, kā arī viņu auditorijas finansiālie resursi neļauj šajos ģeogrāfiskajos apstākļos tos ieviest) apkalpojamo dvēseļu skaitu un to, ka šamanisms savus mērķus neslēpj, bet baznīca tos slēpj aiz „prātnieciskiem” sprediķiem un patērzēšanas „par tumsas(?!) vai Gaismas priekšrocībām” vai demokrātijas labumiem svētdienas skolās.


16. No: Ātrā Zina (Ilze Amatnieks)     Temats: ?←     2006. gada 5. maijā 09:45:22

Vai kāds zina kādu foto darbnīcu un meistaru tajā, kur uztaisītu tādu bildi, kā gribu es?


17. No: Ātrā Zina (Ilze Amatnieks)     Temats: ?←     2006. gada 5. maijā 10:37:36

Vai kāds zina kāpēc Latvijas Radio "atslēdz" zvanītāju, ja uzzina, ka piezvanījis profesionālis pieteiktajā tematā?


Albilde jau ir, bet tā ir diskusiju tēma.

18. No: Andris8     Temats: Masoni un Cionisti ?←     2006. gada 9. maijā 11:40:43

Kas kopīgs ,un kas atšķirīgs starp Masonu un Cionistu ordeņiem?Kāda ir viņu pastāvēšanas dziļākā jēga ?


Iespējams, ka ar „Cionistu ordeni” ir domāts Cionas Priorāts. Tā ir viena no visslepenākajām organizācijām uz Zemes. Tai slepenības ziņā varētu līdzināties Vatikāna radītais Opus Dei, Kabalistiskās iesvētības kopiena vai Vatikāna zinātniskās pētniecības programma (savos mērķos un secinājumos). Atklātībā par Cionas Priorātu ir zināms tas, ko par to „stāsta” Vatikāns caur savām struktūrām un tā dezinformācija, ko par sevi izplata pats C.P. – tas ir – par to nekas nav zināms. Tāpēc sākt kaut ko stāstīt, analizēt un vērtēt – vilkt paralēles – nozīmē muļķoties vai maldināt lētticīgus lasītājus. Par C.P. zina un stāstīt varētu tikai paši C.P. dibinātāji un tā pašreizējie darbinieki, kuri, protams, to nedara un nedarīs – tas nozīmētu C.P. pastāvēšanas beigas. Jezga ap Cionas Priorātu, Priorāta klusēšana un tas, ka tā pastāvēšanas ārkārtīgi ilgajā laikā nav bijuši tā nodevības gadījumi – nav atradušies nodevēji – liek domāt par to, ka tā ir kāda no 4 Garīgo Brālību (Gaišajā Hierarhijā) sabiedriskās darbības struktūrām.

Ja ar Masoniem saprot Templiešu ordeņa atzaru – „Dionīsa Arhitektu” iesvētīšanas līniju – līdz 1616. gadam, tad tā bija Garīgās Brālības struktūra, kura rūpējās par sabiedrības saprāta veselīgumu un izglītības sniegšanu tiem, kas bija tās alkstoši un Zināšanu sniegšanai tiem, kas bija tām piemēroti. 17.gs (pēc 1600) Masonisms pārstāja nodarboties ar saviem pamatmērķiem,  Masoni no radītajām struktūrām aizgāja, bet tās pārvērtās par „aristokrātisku” dīkdieņu klubiem, kurus pārņema jezuīti, kas līdz šai dienai caur „masonu ložām” izplata savu ideoloģisko (liberālo) ekonomisko un politisko ietekmi. Šīm „ložām” ar Masonu Ordeni nekāda sakara nav. Vilks zirga ādā. 


19. No: Spīdola     Temats: Mēness fāzes ?←     2006. gada 9. maijā 12:51:11

Vai kāds māk pateikt, kur atrast precīzu informāciju par mēness fāžu maiņu (piem., kad sākas jauns, kad dilstošs vai vecs mēness)? Diemžēl dažādos kalendāros dotā informācija atšķiras pat par vairākām dienām. Kurš būtu tas avots, kam uzticēties?


Visi Astronomiskie izdevumi. Kādreiz bija labs izdevums "Zvaigžņotā debess". Arī Zarajeva plaša patēriņa prece - "Lielais astroloģiskais kalendārs" (ko gan par nopietnu izdevumu uzskatīt nevar - fleitē briesmīgi interpretācijās, bet laiki ir labi). Ārpusintuīcijas vajadzībām var iegādāties specializēto astroloģisko literatūru, efemerīdas, vai paskatīties interneta astroloģiskajās adresēs, par kurām gan neko galvot nevar.

20. No: Silvija Z     Temats: Kas es esmu, kāpēc es dzīvoju? ?←     2006. gada 20. maijā 15:06:31

Ja cilvēks ir sācis uzdot sev jautājumus par savas dzīves jēgu un mērķi, sācis analizēt savu bērnību, jaunības un brieduma gadus, kā viņam ir iespējams atrast objektīvas atbildes uz saviem jautājumiem? Vienmēr jau gribas sevi kaut kā izskaistināt un savu rīcību attaisnot, bet kam lūgt patiesu savas rīcības pamatojumu un izskaidrojumu? Vai tas maz ir iespējams? Paldies par atbildi.


Ir īsā un Garā atbilde.

 

Spriežot pēc pirmā jautājuma – Cilvēks. Tāpēc, ka Cilvēks ir Dzīvības izpausme. Atbildot uz otro daļu – aprunāties ar savu Sirdsapziņu.

 

Garajā atbildē Silvija atkal aicina rakstīt Grāmatu par to, kas jau aprakstīts visu laiku filosofu darbos un daiļliteratūras sacerējumos. To, par ko es rakstu un ko katrs – arī Silvija var izlasīt šajā mājas lapā. Filosofi un Rakstnieki raksta tādēļ, lai tie Cilvēki, kuriem ir jautājumi lasītu uzrakstīto un domātu. Pārdomātais un pārdomas dod atbildes uz šiem jautājumiem, bet filosofu atbildes bez pārdomām ir tukši vārdi tādēļ, ka šīs atbildes ir pārdomu rezultāti un neko nedod tam, kurš tiecas pēc gatavām atbildēm bez pārdomām.

Svētīgas ir pārdomas un dialogs ar Sirdsapziņu – atrastās atbildes var iegrāmatot un aizmirst. Svētīgs ir Darbs, bet pieķeršanās rezultātam ir Ceļa beigas un Gara nāve.

Es minēju Daiļliteratūru – to, kas rosina vērot un vērst savas jūtas uz augstākajiem Cilvēkam pieejamajiem sasniegumiem un vērtībām.

Tas, ko apdrukātā papīra tirgoņi tagad tirgo par daiļliteratūru saulespuķu sēkliņu čubinātājiem un popkorna gremotājiem ir sabiedrisko attiecību atkritumi un Cilvēciskās dzīves nožēlojamas karikatūras – dzīvnieciskās mokas tieksmē atdarināt Cilvēcisko. Tāpat šie tirgoņi – derīgā darba un darītāju pretmets – savās „grāmatnīcās” rosoties nav nemaz tik nevainīgi mērķos un līdzekļos. Maskējoties aiz pieprasījuma, noliedzot savu atbildību un kalpošanu sabiedrībai tās izglītošanā un uzdodot šo popkornu par literatūru, viņi izkropļo un rada nepareizu priekšstatu par to kas ir vērtība un deģenerē lasītāju.

Viņus var saprast. Domātāju nav daudz. Domātājam daudz grāmatu nevajag, un tādu pasaules literatūrā mūsdienu lasītājam pieejamā formā un problēmās arī nav nemaz tik daudz. Ar tiem nekāds bizness – tirgošanās – peļņa nesanāk. Bet Cilvēciskās dzīves atkritumi labi iet no rokas un to baudītāji, pareizi veidojot tirgu, iet vairumā, nesot krietnu peļņu šeptmaņiem – papīra smērētājiem, apjūsmotājiem – bīdītājiem un tirgoņiem „grāmatnīcās”.

Tad, lūk, tas, ko Jūs, Silvija, meklējat ir tieši pretējā virzienā no visa tā, ko pārstāv šie popkorna gremotāji, tirgoņi savās „grāmatnīcās” un viņu peļņa, kuru tie sabīda savos vēderos, baudās un varā nelaist Grāmatas pie lasītāja, cīnoties par katru gremotāju.

Padomājiet par to virzienu, kurā viss ir pilnīgi pretēji aprakstītajam.

Tomēr Silvijas jautājuma tonis un nianses liek domāt par kādu konkrētu problēmu klātbūtni (vai to rosinošo ietekmi) un te ir jāsaka, ka konkrēto vispārīgā veidā atrisināt nevar. Nekonkrēti jautājumi ir slēpšanās, bet tā noved pie vēl lielākas neskaidrības.

Varbūt „Vīzijas debespuse” var meklējumos līdzēt.


21. No: jana     Temats: Vārdu nozīme ?←     2006. gada 6. jūnijā 21:24:12

Labdien :) es vēlētos uzzīnāt, ko nozīme vārds Džeina :) jo pagaidām neko nevaru atrast par šo vārdu! jo man ir draudzene, viņu sauc Džeina, es gaidu bērnu, vēlos nosaukt viņa vārdā :)


Džeina - tā jau tā pati Jana vien ir, tikai angliskota. Tā, kam kalpo Jānis. Simbolismā. Metafiziski - Skaņas un kopa J-A-N-A - vīrieša "J" ierosināta pirmatnējā matērija telpā "ANA", no kuras rodas Mare – radošā neapaugļotā matērija un tās dvīņumāsa Marfa – apaugļotā matērija, abas kopā Jūra un gliemežnīca, no kuras izkāpj Afrodīte - dzīvības formu skaistums un šī forma. Fizioloģiski - "Svētumu svētums" - sievietes reproduktīvie orgāni.

22. No: Guna     Temats: Galerija ?←     2006. gada 16. jūnijā 14:40:44

Lūdzu paskaidrot karogā attēloto zīmju nozīmi, to savstarpējo saistību.


Kosmisko radošo spēku un cilvēka uzbūves principu apvienojums ar Grāla kausu.

23. No: Elīnas Harja     Temats: vēstule par cerību ?←     2006. gada 27. jūnijā 16:03:41

Labdien! Sveiciens no Sarmas draudzenes Elinas!

Ceru, ka jums visiem klajas spraigi un radosi! Esmu prieciga, ka nu jums ir majas lapa Internetaa un ka tur ir iespeja sanemt atbildes uz saviem jautajumiem.
Kops sa gada sakuma esmu ka apmainas students Somija un joprojam te uzturos. Pec paris debatem ar vienu cilveku esmu nonakusi pie secinajuma, ka visam, kam es ticu, visam ko es es velos, domaju un daru, es nespeju atrast logisku pamatojumu. Es nespeju pieradit, ka ir tada Smalkaa pasaule, ka ir Raditajs, ka ir reinkarnacija. Visi mani argumenti atduras pret materialista izskaidrojumiem ka bezspecigi un mulkigi. Sis cilveks svarstas starp ateismu un teismu, bet es esmu bezspeciga vina un sava prieksa izskaidrot kaut vai elementarus jautajumus (ka aura, smalkas energijas, kapec ir labi atsacities no galas utml.) Tagad par sevi domaju, ka esmu vienkarsi akla Agni jogas ticetaja bez jebkadas kritikas par so macibu. Ka es dzivoju tikai sev, saviem mazajiem egoistiskajiem priekiem un so macibu lietoju tikai sirdsapzinas parmetumu nomierinasanai. Piekritu macibai tikai tad, ja tas man ir izdevigi un ko nevelos, to ignoreju (needu galu, bet valkaju adas apavus).
Rakstu jums vestuli ar lugumu palidzet man logiski pamatot Agni Jogas pamatparliecibu (vai kadu no svarigakajiem aspektiem uz ko ta balstas), kas lauztu jebkura materialista argumentus. Ka var pamatot Dieva eksistenci? Es ar sirdi joprojam zinu, ka sis cels ir vistuvakais Patiesibai, bet mans prats vairs tam netic, jo nespej pamatot.
Es loti ceru, ka jus uzskatisiet par vertigu veltit man laiku, ka labais ar mani ir iespejams.
Lai jums aktiva vasara un bagatinosi celojumi!

Elina Harja


Vēstule Cerībai.

Esi sveicināta Elīna, Sarmas draudzene!

Paldies, mums patiesi iet labi, spraigi un radoši!
Esi mierīga un stipra Elīna! Taisnība, Patiesība un Īstenība ir Tavā pusē un nav Tava vaina, ja saduroties ar meliem, muļķību un maldiem Tava Uguns slāpst. Ugunij ir vajadzīgs labs kurināmais (zināšanas), temperatūra (Mīlestība) un ticība, uzticība, sapratne, zinātkāre, biedriskums (skābeklis). Jēzus, nogājis uz vietu, kur'dzīvoja neticīgie, tur nekādus brīnumus neveica viņu mazticības dēļ. Agni joga, tāpat kā citas garīgās mācības, nav visiem, bet tikai tai piemērotiem noteiktu (ļoti augstu) attīstības līmeni sasniegušiem. Tuvība ar Dievu ir katras dzīvas Dvēseles iekšējā nepieciešamība, kuru tā realizē savos garīgajos meklējumos un jautājumos. Ja Tu redzi, ka kāds uzdod pietiekami saprātīgus jautājumus, tad varbūt atrodi viņu par savas atbildes cienīgu. Turi cieņā savas Uguns Tīrību un neaptraipi to, ļaujot katram mirušajam, to nopulgot un apšaubīt.
Nekas nevienam nav jāpierāda. Ja varde grib saņemt kalna esamības pierādījumus, lai rāpjas no sava dīķa, šķērso tuksnesi un uzkāpj kalnā. Ja nevar, lai turpina vien tālāk dīķī savu kurkstēšanu. Kurkstētāji nav jāmāca lidot, viņi ir tam pārāk bailīgi un tādēļ vāji. Visu labu Elīna, Sarmas draudzene.

Dedzi Gaiši!

24. No: vaicaataaja     Temats: par Radiitaaju ?←     2006. gada 29. jūnijā 18:38:10

Vai radiijums var but dizenaaks par savu Radiitaaju? (Konkreetaak- vai cilveks spej attistiities paaraaks par Dievu?)


            Ir garā un īsā atbilde.

Īsā atbilde – jautājumu „Vai Dievs var uztaisīt tādu akmeni, kuru pats nespēj pacelt?” uzdod tie cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka ar šo jautājumu iedzinuši pretinieku stūrī, bet patiesībā viņiem nav Zināšanu par jēdziena „Dievs” saturu, nozīmi un tām vēsturiskajām peripetijām, kuras viņu galvās radījušas to putru, kas ir viņu šķietamā Dieva un Cilvēka jēdziena izpratne.

            Tas konteksts, kādu rada šis jautājums, nosaka to, ka „Dievs” ir Monāde (1+2 principi), bet cilvēks ir Saprāts (3 princips) jeb Cilvēciskā Dvēsele un tātad Evolūcijas objekti vai subjekti, atkarībā no iekšējās pozīcijas pret Evolūciju.

            Evolūcija nosaka to, ka – „Nav Dieva, kurš nav bijis Cilvēks” un to, ka Dievs ir tikai viena no 7 zemākajām pakāpēm Evolūcijas kāpnēs – Minerāli, Augi, Dzīvnieki, Cilvēki, Dievcilvēki, Dievi – aiz kuras ir bezgala daudz nākošo pakāpienu un tas, kurš izpildot Evolūcijas prasību kāpj pa šīm kāpnēm noteikti kādreiz pārkāpj šo un arī visus citus pakāpienus.

            Radītāja pārstāvēšana ir Evolūcijas jēga, saturs un eksistences pierādījums.


Uz sākumu