Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
                                             

Nosūtīt jautājumu
Jautājumi un atbildes

Atgādinām, visi ienākošie sūtījumi tiek cenzēti!

Trīs princesītes jautājumi pretendentiem.
Es, kā tikko modusies, gribu zināt -
   - Kur es atrodos?
   - Kas te notiek?
   - Kāpēc tā tagad ir?
Uz jaunāko jautājumu
597. No: Anna      Temats: Septiņas debespuses... ?←      2018. gada 08. janvāris 19:47:21

Labdien! Paldies par ļoti interesanto raktu “Gejropiski nerunāju”. Ar lielu interesei to lasu, un katru reizi Jūs atverat acis uz kaut ko jaunu. Paldies, Jums par to! Tomēr tur ir arī tas, ko es nesaprotu. Piemēram, Jūs rakstāt: “Viedtirliņam ir 4 debespuses, bet Cilvēkam – 7.” Ko Jūs ar to domājat?


Debespuses esamība atspoguļo apziņas spēju detalizēti, analītiski, diferencēti un reizē ar to arī sintētiski uztvert apkārtējo vidi un tajā organizēt savu dzīvi. Ir vāji attīstītas ciltis, kuru locekļi nekā neiezīmē debespuses. Tām visi virzieni ir “tur – prom”. Tās vidē orientējas starp vides objektiem – upes krastiem, reljefa iezīmēm, zīmīgiem kokiem, akmeņiem… Debespušu iedalījums attīstās līdz ar Cilvēka interesēm, Zināšanām un izpratni par telpas uzbūvi un pasaules metafizisko ainu.

Debespušu skaitu nosaka apziņā uztverto aktīvo stihiju skaits. Fiziski orientētām apziņām ir 4 debespuses tāpēc, ka Zemes fiziskajā realitātē darbojas 4 stihijas – “Uguns”, “Ūdens”, “Gaiss” un “Zeme”. Tā ir “pamatčetrpuse” – kvadrāts – “zeme” – Cilvēka un citu dzīvo būtņu fiziskā un psihiskā daba. Tāda ir visiem divkājainiem. Cilvēkiem virs tās ir tas, kā nav divkājiem – triju principu trīsvienība, kura Cilvēku apziņā atbilst pārpasaulīgās realitātes smalkajām stihijām. Ķīnieši no tām šodien sev pieņem “Ēteri”, tāpēc operē piecu zīmju sistēmā, kurā “Ēteris” – “Koks” iezīmē Zenītu. Zenīts ir Ķīniešu piektā debespuse.

Metafizika mums rāda 7 debespuses. Ziemeļi, Dienvidi, Rietumi, Austrumi, Zenīts, Nadīrs un šo triju koordinātu sistēmas asu krustpunktā uz iekšu - “Debesu valstība ir Cilvēka Sirdī”. Kosmosa Monādiskajā (Garīgajā) struktūrā Cilvēka apziņa nokļūst caur savu Monādi. Garīga attīstība ir kustība “uz iekšu”, kas Pārpasaulīgajā, Pārlaicīgajā un Pārpersoniskajā pasaulē (koordinātu sistēmā) ir “uz augšu”. Pārpersoniskajā tas ir “no es uz mēs”. Garīgi attīstītu Cilvēku apziņā mazāk darbojas fiziskās telpas koordinātes – zemāko stihiju veidotie debespušu virzienu, bet lielāku nozīmi iegūst triju augstāko stihiju debespuses. “Zenīts” un “Nadīrs” nav jāasociē ar “augšu” un “apakšu” fiziskajā telpā (tā tas ir fiziski orientētām apziņām), bet kvalitatīvām Cilvēkam apkārtesošo parādību dabas izmaiņām un apziņas spēju tās diferencēt un darboties tādu kvalitāšu telpā. Tāpat “Ziemeļi”, “Dienvidi”, “Rietumi” un “Austrumi” ir saistāmi ar šo virzienu enerģiju plūsmu polarizācijas īpatnību ietekmēm Cilvēka apziņā.


598. No: Ivetas Beltes      Temats: Pitagorieši un pupas... ?←      2018. gada 17. janvāris 20:56:59

Kāpēc Pitagorieši neēd pupas?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Neēd savus bērnus!.

599. No: Meža      Temats: Mežu izciršana... ?←      2018. gada 20. janvāris 11:01:34

Labdien! Reiz kādā sarunā Jūs teicāt, ka koku stumbru uzbūves atbilstība normai (harmoniskums) vai novirzes (kroplība) norāda uz astrālās pasaules tīrības pakāpi un to, ka koki ir cilvēka analogi augu pasaulē, bet mežs ir sabiedrības analogs. Mūsu mežus izcērt un izved eksportā. Latvieši izbrauc uz ārzemēm strādāt. Mežā nav veco koku, nav dabiskas paaudžu nomaiņas. Netiek cienīti vecie cilvēki, netiek pārmantota pieredze. Tad man ir radies jautājums - vai kailcirtes mežos atspoguļo Latvijas lauku stāvokli, kur ir tukši pamesti ciemati, bet zemi lielos apmēros apstrādā daži cilvēki, tāpat kā izcirtumos ir atstāti atsevišķi koki. Tagad gribēja pieņemt likumu, kas ļautu izcirst mazāka diametra kokus. Vai tādā gadījumā no Latvijas sāktu izbraukt pusaudži?


Jā.

600. No: Deniss      Temats: Nemierīgas domas... ?←      2018. gada 30. janvāris 17:38:44

Sveicināti! Man ir 36 gadi, augstākā izglītība un ģimene Latvijā. Bija savs uzņēmums, tagad strādāju Norvēģijā par kravas automašīnas šoferi. Par algu nesūdzos, pie katras iespējas braucu uz Latviju pie ģimenes, bet īstas drošības un stabilitātes sajūtas nav. Mans jautājums ir tāds. Esmu meklējis atbildi uz jautājumu, kāpēc man par galvu visu laiku maisās sīkas domas, no kurām netieku vaļā. Internetā uzdūros mājas lapai [adresi nepublicējam], kurā savus padomus ievieto arī [vārdu nepublicējam]. Viņš ir plaši atrodams arī Youtube [saiti nepublicējam]. Vai Jūs varētu novērtēt šo mājas lapu un tur atrodamos padomus. Mazliet pamēģināju ieteiktos vingrinājumus. It kā palīdz, bet neesmu drošs par notiekošo, tagad ir daudz pretrunīgu atsauksmju un padomdevēju. Mulsina arī viņu vecums - vai šie jaunieši varētu būt tik zinoši? Būšu pateicīgs par atbildi. Nomoka nekontrolējamo sīko domu plūsma.


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Par Lielām Domām.

601. No: Ansis      Temats: Amerikāņi uz Mēness... ?←      2018. gada 31. janvāris 11:35:28

Tagad aizvien aktīvāk apspriež to vai amerikāņi ir bijuši uz Mēness, vai tā visa ir liela mistifikācija. Man rodas jautājums - vai tad agrāk valdību līmenī to nezināja? Kāpēc to pieņēma par īstu, ko tagad redz kā mistifikāciju? Kā Jūs to redzat? Vai tam ir kāda dziļāka, apslēpta jēga?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Mēness ilūzija.

602. No: Kristīne      Temats: Par darbu maiņu ... ?←      2018. gada 21. februāris 13:30:33

Labdien, pie Jums! Te nesen pa LR1 skanēja raidījums "Kā labāk dzīvot" ar tematu par darba maiņu. Par to tagad arī esmu aizdomājusies. Redziet, mūsdienās, bezdarba apstākļos, profesijas maiņa ir bieži sastopama parādība. Savukārt agrāk, ja cilvēks strādāja vienā vietā vai nozarē, tad viņš tur arī strādāja visu mūžu. Pēdējo 20 gadu laikā bieža darba maiņa ir kļuvusi par tādu kā normu, izaugsmes iespēju. Kā būtu pareizi dzīvot?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Augstāk par bļodiņas malu.

603. No: Austris      Temats: Saskarsme ... ?←      2018. gada 5. marts 12:05:29

Labdien, Vai varat izskaidrot, kas notiek divu cilvēku saskarsmes procesā - kādēļ ar kādu cilvēku acu kontakts bez vārdiem šķiet līdzvērtīgs kopā pavadītai dienai, kamēr ar kādu citu stundām ilgas sarunas nesniedz ne mazāko gandarījumu (saskarsmei ir tikai un vienīgi ārišķīga daba). Kas veido to saturu, kurš piepilda savstarpējās attiecības un kas ir tās lietas, kuras noved pie šī satura izsīkuma vai neesamības? (Jautājums nav attiecināts tikai uz pāru, bet gan jebkuru cilvēku saskarsmi). Cieņā, Austris


Labdien, Austri!


Cilvēka dzīves jēga ir Zināšanu uzkrāšanā – mācību procesā un rezultātā – Zināšanās par harmonijas esamību, stāvokļiem un darbību. Cilvēki to viens otram māca saskarsmēs – attiecībās. Cilvēku saskarsmēs notiek apmaiņas procesi. Mēs esam tik interesanti citiem, cik vērtīgi – derīgi viņiem esam. Kam mēs deram, tiem esam vērtīgi un vērtīgi esam ar to, ko viņiem sniedzam (ko viņi ir gatavi, spējīgi un var no mums saņemt). Arī caur acu kontaktu mēs vienā mirklī (laiks ir relatīva parādība) varam būt tik spēcīgā un vērtīgā apmaiņā kā ar citiem veselā dienā. Apmaiņu spēku un intensitāti nosaka apmaināmo vērtību esamība, gatavība apmaiņai un abu pušu savstarpējā saskaņa – dvēseļu harmonija. Tad, kad ir ar ko mainīties – bagātināt vienam otru, tad ir interese par saskarsmi – attiecībām. Kad nekā jauna ko dot un saņemt vairs nav, kad beidzas spējas saņemt vai tālāk varētu nākt tas, ko saņemt nav gatavi, tad arī beidzas attiecības.


604. No: cilvēks      Temats: Pārprastais ... ?←      2018. gada 7. marts 21:59:08

Kāpēc visi, kam nācies kādreiz dzīvē izpalīdzēt, šo te manu palīdzēšanu savā veidā pārprot? Esmu cilvēks, kas ar prieku dodas palīgā, ja lūdz, vai ja skaidri redzu - palīdzība nepieciešama, un te tā būs vietā, jo esmu eksperts kādā konkrētā, piemēram, ar manu profesiju saistītā lietā. Biežāk pārpratējas ir sievietes, kas vēlāk man sūta pateicības, sāk glaimot, cita pat sāk kratīt sirdi, "nejauši" piezvana, lai aprunātos. Tas nav tas, ko es vēlos kā pateicību (vai vispār vēlos pateicību, varbūt nemaz ne?), jo neesmu brīvs vīrietis, bet kā būt? Vai kļūt cietsirdīgākam, nepalīdzēt?


Esi sveicināts, Cilvēk!


Tev šī ir vistipiskākā visu Cilvēku problēma – būt nesaprastam. Atbilde ir vienkārša – esi tas, kas esi un turpini būt, kas esi. Tas, ko Tu dari, nāk no Tavas Cilvēka dabas – tā ir bezcēloņa Mīlestība. Vīrieša mīlestība (arī bezpersoniska Cilvēkmīlestība) darbojas caur rūpēm par mīlamajiem. Turpini darīt to, ko dari un pieņem (saproti) Cilvēku atbildes reakcijas kā dabiskas, nenovēršamas un viņu spējām atbilstošas. Tavas rūpes izsauc atbildes reakcijas arī no sieviešu puses – Sievietes rūpes darbojas caur dāvāto Mīlestību. Ar ko kurš ir bagāts – to otram dāvā. Tu caur rūpēm sniedz savu Mīlestību un pretī caur Mīlestību saņem rūpes. Viss ir pareizi. Tas ar To satiekas. Tas, ka negaidi algu – ka Tev nav vajadzīga pateicība, ir zīme, ka tā, ko dari, cēlonis ir patiess altruisms.

Tas, ka Sievietes Tev atbild ar sievišķīgu uzmanību nozīmē tikai to, ka viņas Tevi ir atzinušas kā Vērtību un grib to redzēt Vīrietī vispār – grib sev tādu Vīrieti. No viņu puses tā ir ļoti pareiza rīcība. No Tavas puses pareizi ir neļaut bezpersoniskām Cilvēku attiecībām transformēties par personiskām attiecībām.

Tos, kam Tu palīdzi, var saprast – Cilvēki šajos necilvēcības apstākļos ir noilgojušies pēc Cilvēka klātbūtnes, Cilvēcīgas rīcības, Cilvēcīgām attiecībām. Cilvēki ir “nosaluši”, “izslāpuši” un “badā”.

Austrumos ir teiciens: “aukstumā pat suns silda.” Tā nu mums Cilvēkiem šajā pasaulē nākas būt par “sildošiem Suņiem”, “Ūdeni tuksnesī” un “pabarojošām Zivīm”. Krišna ir teicis: “Divu dienu gājumā ap templi nedrīkst būt neviena izsalkušā”, ar to domādams to “pārtiku”, par kuru saka, ka “Cilvēks pārtiek ne tikai no maizes vien”. Saproti izsalkušos, izslāpušos un salstošos. Esi viņu Templis, neļauj, lai Tevi padara par elku tajā.

Esi Tas, caur ko darbojas Mīlestība.

Esi bezpersoniskas Dieva rokas, esi darbarīks Viņa rokās, esi Viņa Dārzā strādājošs Viņa darbinieks!

Esi labdabīgs spēks. Labais mūsu pasaulē var ienākt tikai caur mūsu Sirds, prāta un roku darbu.

Tā arī dari!

Tā turpini!


605. No: Eho      Temats: Jautājums, izlasot rakstu "Augstāk par bļodiņas... ?←      2018. gada 28. marts 19:23:46

Vai visam šajā pasaulē jābūt nekļūdīgam un pilnīgam, - tātad pabeigtam un neinteresantam?

1. Latvijas radio 1 raidījums "Kā labāk dzīvot?" - vairums no šiem raidījumiem ir ar tīri praktisku ievirzi un padomiem, tādēļ nevajag tajā meklēt ziņas par pārpasaulīgo, ja ar to saprot kā kaut ko tādu, kas atrodas ārpus mums, un tāpēc būtu jebkurā raidījumā un rakstā obligāti jānorāda un burtiski "jāiebaksta ar pirkstu". Jā, ne visam var piekrist, bet par visu vairāk man nepatīk fanātisms, tāpēc mierīgi eju tālāk, priecājoties par to, ko zinu un saprotu es. Jā, jā, reizēm jau gribas, lai taču pārējie arī, bet liekos mierā, - ja jau nejautā, tad, acīmredzot, vēl nevajag. 2. "Divkājaiņu" salīdzinājums ar Govi. Šajā sakarā atmiņā atausa sarunas fragments starp Jošua un Ponciju Pilātu Bulgakova romānā "Meistars un Margarita" - uz Poncija Pilāta teikto, ka tie, kā Tu teici, "labie cilvēki" Tevi nosauca par suni, Jošua atbildēja, ka neredz neko tik sliktu šajā dzīvniekā.

Jūtams tāds kā dūmu smārds... pagaidām tikai govis, bet tālāk jau blāzmo sārts...


Ar to nekļūdīgo un pilnīgo ir tā.

Kļūdainais un nepilnīgais uztur nemitīgā, vienmuļā, pabeigtā un neinteresantā kustībā pa muļķību un maldu apli. Nekļūdīgam un pilnīgam ir iespēja būt ātrā un interesantā nebeidzamā īstenības izpētes ceļojumā. Arī Kristus aicina būt pilnīgam – tas ir nekļūdīgam.

Par 1. punktu.

Lai raidījums būtu ar “tīri praktisku ievirzi un padomiem”, tad tam būtu jārunā par cēloņiem un sekām, bet apejot cēloņus (cēloņi nav bļodiņā) nevar dot praktiskus padomus. Cēloņi ir Cilvēciskajās Vērtībās, kuras atgriežas labākas praktiskās dzīves sekās. Vēršoties pie labākā Cilvēkā, dodot patiesu pasaules un notiekošā ainu, jāaudzina Cilvēks. Tad Cilvēks meklēs un atradīs dzīves uzlabojuma līdzekļus un metodes.

“Labāk dzīvot” ir “iemācīties makšķerēt”, bet nevis “sagaidīt zivi”, kā to dara šis raidījums. Tāpat radio daudzkārt skanošie meli nav padoms, bet dezinformācija, maldināšana – “sapuvusi zivs”. Bez tam ir novērots, ka šajos raidījumos divi “speciālisti” kaislīgi aizstāv katrs savu nepatieso pozīciju, lai abi kopā noslēptu patiesību, vai par “ekspertiem” tiek pieaicināti nesaprātīgi jefiņi, kā, piemēram, “akustiķi”, kuri domā, ka akustika ir skaņas izolācija un to risina ar investīcijām, par “filosofijas”, “vēstures”, “psiholoģijas”, “pirtošanās” un citu tādu speciālistu augstlidojumiem nemaz nerunājot.

Nezinu, kur te kam tas fanātisms. Man liekas, ka tas līst no radio aparāta skaļruņiem – neko citu, kā vien “mīlējies ar sevi”, jau gadiem ilgi vairs neesmu dzirdējis.

-          Kur te ir tā domu un viedokļu dažādība?

Es ļauju “lemingiem lēkt Okeānā un tur barot zivis pēc viņu sirds patikas”, nevienu aiz nošļucinātajām bikšelēm vai kuplai miesai uzstīvētām zeķubiksēm neturu. “Muļķāks būsi – ātrāk nomirsi – mazāk patērēsi – mazāk piemēslosi – ātrāk atbrīvosi vietu normālam Cilvēkam.”

-          Ta, kur te tas fanātisms?

-          Vai tajā, ka konsekventi ļauju muļķim būt muļķim un kategoriski dodu viņam iespēju sākt mācīties un palikt dzīvam?

Redzi, man, atšķirībā no Tevis, jautājumus uzdod. Tāpēc atbildēs izvēlos (jau rakstīju kāpēc tieši no radio) pietiekami kolorītus, ilustrējošus piemērus, bet ja Tu tā vēlies un ierosini tad sākšu ņemt arī no preses.

Par 2. punktu.

Par Govi. Govs ir tāpēc, ka ir Govs, aploks un Cilvēks – vispārinājumi līdzībā. Līdzība ir sena filosofijas metode. Tajā ar arhetipisku tēlu palīdzību atklāj Īstenību. Arī Kristus runāja līdzībās. Par Kristu labāk runāt no Avotiem. Bulgakovs ir tikai veikls pļāpa – vārdu iluzionists – ilūziju meistars (Margarita bija paklīdusi sieviete piedzīvojumu meklējumos). Govs nav slikta – Govij nepatīk aploks – aploks ir labs – Cilvēks ir labs. Cilvēks sargā sakņudārzu. Katrs ir labs savā vietā. Bet būs arī Zirgi (Zirgs labs), kazas (kaza kaka – pē-pē-pē), āži (PĒ-PĒ-Ē-Ē!) un žagari (paši pūta, paši dega, ai, ai, ai…).

-          Kur te fanātisms un kur te apvainojums?

Ja nesaproti līdzības, tad nelasi – ej tālāk – nesāpini sirdi – pīpē zāli, klausies radio, lēkā no kraujas kopā ar lemingiem, iemīli sevi, esi brīvs, citāds, genderiski polimorfs, bezgala tolerants, atvērts visiem vējiem, lidojumiem, sāļā Okeāna šalcošajām putām un vaļa vēderam…

Dūmu smārds ir gan… Ja no ceļa “labākai dzīvošanai” novesti idioti kurina ugunskuru istabā uz grīdas, tad, protams, ka māja deg… Ukrainā tādi neatkarības sargātāji nometnes teltī krāsniņu ar rokas granātu aizkurināja – viens ievainots, desmit beigti – nu nekāda fanātisma, tikai šņabis, tīra ukraiņu “benderiešu sļivovice”. Redz, kur un no kurienes varoņu slava varoņus panāca. Viņiem tur Ukrainā arī noteikti ir savs “kā labāk dzīvot” radioraidījuma analogs.

-          Varbūt zini kā viņi to savā movā sauc?

-          Varbūt gribi vēl ko pajautāt?


Ar Tevi ir interesanti!


606. No: Eho      Temats: Pilnīgs, nekļūdīgs un fanātisms... ?←      2018. gada 01. aprīlis 0:49:44

Paldies par atbildi, - jauki, ka ir kam pajautāt!
Izlasot atbildi, sapratu, ka to rakstījis Meistars, protams. Laikam jau raidījuma "Kā labāk dzīvot" speciālistu padomi dārzkopībā, mājturībā utt. arī mani noveduši līdz idiotismam (šis būs labs nākamajai atbildei).
Jautājumi:
1. Vai pilnīgs un nekļūdīgs nav ilūzija?
2. Varbūt aicinājums būt pilnīgam patiesībā ir aicinājums tiekties uz to, t.i., būt ceļā - un tas jau ir interesanti.
3. Tātad pilnība virzās uz bezgalību? Jo vienmēr jau var vēl labāk un pilnīgāk.


Nu jā, atkal Tu, “antikrist” – tas ir sātanist!

Es jau tā domāju, ka Tu neliksies mierā un tas iepriekšējais bija tikai sākums…

Arī NIKS tam ir piemērots – Eho – atbalss…

Par “antikristu” Tevi saucu tādēļ, ka Tavs iepriekšējā “jautājuma” ievads bija gana zīmīgs: “Vai visam šajā pasaulē jābūt nekļūdīgam un pilnīgam, - tātad pabeigtam un neinteresantam?” Tāds jautājums būvēts uz pretrunas – iebilduma – antitēzes Kristus vārdiem “Esiet pilnīgi kā Jūsu Debesu Tēvs”. Kristus ir Balss, bet Tu ar savu jautājumu – atbalss. Atbalss ir Balss izkropļojums, tāpat kā visi Tavi jautājumi ir būvēti uz izkropļojumiem un maldiem. Tavs iepriekšējās “uzrunas” jautājums labi saliekas ar tā šodienas turpinājumiem. Tie ir labs piemērs, kā sātanisti mulsina, maldina un noved no ceļa nesagatavotus un nenobriedušus prātus, prātus, kuriem trūkst Zināšanu un Filosofiskas skolas – tradīcijas – tos, kuri domā, kā kāds bez Skolotāja audzis ir “karotājs” un var pats saviem spēkiem stāties pretī labi organizētajai, apgādātajai un vadītajai sātanistu armijas frontei.

Tātad, tagad, nopietni saliekot kopā 1. un nākošos 3, mēs iegūstam vērā ņemamu – tradicionālu – sātanistu uzbrukumu – mulsinājumu. Tam parasti seko trešais gājiens, ar kuru neuzmanīgu Cilvēku noved pilnīgā dezaferentācijā – orientieru zudumā un mulsumā. Tad viņu var vadīt sev vēlamā virzienā.

Tad nu atbildēšu tā. Šajā (materiālajā – zemes) pasaulē nekas nav un nevar būt pilnīgs - tātad pabeigts. Šī pasaule ir ierobežota un daļēja. Tā ir Evolucionējoša Visuma darbības sīks, nepilnīgs fragmentiņš. Šī Visuma (relatīvā) pilnība un pabeigtība, nekļūdīgums ir Šī Visuma Īstenībā (Īstenība ir Vienotās Realitātes līdzsvara ass), kuru varam ilustrēt ar konusa asi.

Te, Tu, sātanist, fleitē divreiz. Pabeigts nav neinteresants. Pabeigta celtne ir interesanta tās apdzīvotājiem (piemēram, muzeja apmeklētājiem ir interesanta Ermitāža, Brīvdabas muzejs, Luvra utt.). Katrs īsts Radītājs un radošs Cilvēks nekad nestrādā sev, savas vajadzības apmierināšanai. Rada ar domu par kalpošanu lietotāja vajadzībai. Īsti radītais audzina lietotāju un tā pieaugušajām vajadzībām tiek radīts labāks radījums. Pabeigta celtne nenozīmē tālāko bezdarbību. Meistars ķeras pie nākošās Arhitekta Idejas iemiesošanas un Arhitekts pilnveido Ideju. Radīšana nav pašmērķis. Radīšana ir visu pilnībā un pilnībai vešana. Radīšana ir Kalpošana.

Pie tam, pabeigtība attiecas uz struktūru, procesu, formu.

Pilnība attiecas uz Idejas iemiesošanas pakāpi.

Nekļūdīgums attiecas uz izpildītāja izvēli kāda līdzekļa pielietošanai, pielietojuma vietu, laiku, procesu atbilstoši esošajiem apstākļiem, mērķiem un resursiem.

Interese ir spējas izpausme, kas savukārt ir Cilvēciskās Vērtības – psihiskās enerģijas darbības rezultāts. Neinteresants ir spējām neatbilstošais. Spējām nav attīstības robežu. Tas ir tipisks sātanistu paņēmies – mulsināt, maldināt ar Dabiskās kārtības pārkāpumiem - dažādu parādību pretdabisku savienošanu.

Jā, tur nu Tev ir taisnība, pilnīgais un nekļūdīgais nav ilūzija. Tās ir dažādām pasaulēm piederošas parādības. Pilnīgais ir Absolūtajam piemītoša parādība un ir Absolūta pasaulē (NE-TAS pasaulē). Nekļūdīgais ir Īstais un attiecas uz mūsu Visuma (TAS) pasauli, uz Visuma Vienotās Realitātes līdzsvara asi – Īstenību. Nekļūdīgais ir Īstenībā. Tās abas ir divu reālu pasauļu reālu atšķirīgu parādību reālas daļas. Absolūta darbība caur radīto Visumu Evolūciju nav iluzora, tā ir reāla darbība reālu Visumu reālā Evolūcijā ar reāliem paliekošiem rezultātiem šo Visumu Evolūcijā. Ja tā nebūtu, tad Tu nevarētu man šos jautājumus uzdot – nebūtu Tevis, nebūtu manis un nebūtu ne šo jautājumu izcelsmes cēloņa, ne arī to satura. Reālais un arī iluzorais, katrs savā ceļā, rodas no reālā. Kroplis ir veselā izkropļojums – nepilnības pierādījums un ir saprotams kā kroplis, ja ir zināms veselā piemērs. Ilūzija ir atmaskojama konfrontācijā (uz fona) ar reālo. Tev ir jāpieņem tas Tev nepieņemamais fakts, ka reāli eksistē Vērtības, to rašanās blakusprodukti – Vērtību atspoguļojumi un to rašanās atkritumi. Sātanisms ir atkritumi. Atkritumi izzūd. Atspoguļojumi mainās līdz ar Vērtībām. Vērtības attīstās – attālinās no atkritumu dezintegrācijas vietām.

Nē, aicinājums būt pilnīgam nav aicinājums tiekties uz ilūziju. Iegrimt ilūzijās aicina sātanisti – narkotiku, genderisma polimorfisma, “atstumto” un citu kaku tiesību sludinātāji – Sorosūdi.

Aicinājums būt pilnīgam ir aicinājums būt Evolūcijā – kļūt aizvien nekļūdīgākam un objektīvākam, kolektīvākam – tieši uz pretējo pusi no Sorosūdu propagandas.

Pilnība pieder Absolūtajam. Absolūts tāpēc ir Absolūts, ka tas ir pilnīgs. Absolūts nekur nevirzās. Pilnīgs nozīmē - piepildīts. Piepildītu vairāk piepildīt nevar. Absolūts (NE-TAS) izpaužas Evolucionējošos Visumos (TAS), kuri visi (būdami daļēji, nepilnīgi) savā kolektīvajā – sintētiskajā kopumā, būdami savdabīgi, ir Absolūta izpausmes. Tādā kārtā pilnība nekur nevirzās, bet bezrobežīga ir Visumu savdabība un tātad to Evolūcijas gaita. Līdz ar to ARHITEKTAM un Meistaram nekad nav neinteresanti.

“Nekļūdīgais un Pilnīgais ir ātrā un interesantā, nebeidzamā Īstenības izpētes ceļojumā”, jo Absolūtais (NE-TAS) izzin pats sevi caur bezgalīgu Visumu (TAS) variantu kopumu (projekcijām). Izpētot šo Īstenību kopumu un katru esošo Īstenību, notiek Absolūta sevis pašizpēte – tas, ko Filosofija sauc par Epistemioloģiju.

-          Nu, kā tad Tu tagad mani dezaferentēsi?

-          Kā “locīsi manu mugurkaulu”?

-          Kā “pierādīsi”, ka “Viens ir Viss un Viss ir nekas”?


Liecies mierā – es zāli nepīpēšu un neteikšu, ka nekam citam kā tikai šim brīdim nav jēga, ar sevi nemīlināšanos un lemingus varu paglaudīt, bet kopā ar viņiem no kraujas nelēkšu, neesmu depresīvs, bet manam kategoriskumam ir pavisam citi iemesli. Man ir reāli orientieri un atskaites punkti.

Man ir Skolotāji.


607. No: Mārīte      Temats: ko nedrīkst ēst?... ?←      2018. gada 04. aprīlis 0:59:59

Labdien! Lasot jautājumus un atbildes, mani pārsteidza, ka nedrīkst ēst pupas. Man ļoti gribētos zināt kādus vēl produktus, ko cilvēki parasti bieži izmanto uzturā, nekādā gadījumā nedrīkst ēst? Un es būtu ļoti pateicīga, ja tāpat kā atbildē par pupām Jūs smalkāk izstāstītu kāpēc nedrīkst. Esmu dzirdējusi par rauga kaitīgumu. Esmu šajā sakarā tagad nobijusies, jo ārsts-speciālists man izrakstījis vitamīnus, kuru pamatā ir medicīniskais raugs. Es tos lietoju jau 2 mēnešus... Atvainojiet, ja tērēju Jūsu dārgo laiku ar tik praktiskām ēšanas lietām... Paldies par sapratni. Ar cieņu, Mārīte.


Vieglāk ir pateikt, ko jāēd. Cilvēkam ir jāēd viņa dzīves rajonā ienākušies augļi. Aptrakušajiem gaļēdājiem par viņu bailēm no B vitamīna trūkuma, var pateikt, ka lai dzer Ķīnas citronliānas tēju – tur ir visi tie gaļas ēšanas dēļ trūkstošie B vitamīni. Garīgi attīstīts Cilvēks pats ražo visus sev vajadzīgos vitamīnus. Visvairāk Cilvēka veselību sačakarē koncertēšanās uz pareizu ēšanu. Cilvēkam ir jādomā par Cilvēka dzīvi, ēšana neietilps Cilvēka dzīvē, ja Cilvēka dzīvē viss būs pareizi, tad arī ar vēderu viss būs kārtībā.

Pirmkārt, Cilvēkam ir jādzīvo subtropos, vidējā josla ir domāta četrkāju un divkāju dzīvniekiem. Cilvēkam ir jāēd savam kontinentam raksturīgo augļu barība.

Otrkārt, Cilvēkam jāēd svaiga, paša rokām gatavota pārtika. Katrs auglis, oga, dārzenis jāēd tad, kad tas dabiski nogatavojas. Konservēti produkti ir krīzes laika pārtika. Graudaugu ēdieni ātri sagatavojama 20 minūšu laikā pēc graudu apstrādes. Pārtikā visiem spēkiem jāizvairās no produktiem, kuru tapšanā piedalās baktērijas.

Treškārt, Cilvēkam jāzin, kas ir tomāts, gurķis, sīpols, kartupelis, ābols, kāposts, piens, krējums, sviests (gijs), siers, maize utt. Cilvēkam nav jāpērk “kaut kas” par “kaut ko” tikai tāpēc vien, ka uz pārdodamā “kaut kā” cenu zīmes stāv rakstīts, ka “tas esot tas”.

Ir jāsaprot, ka tāpat kā tas, ko sauc par “alu ar upeņu garšu” nav alus, tāpat arī tas, ko veikalā pārdod par “maizi” un “tomātu” nav ne maize, ne tomāts.

Ir jāsaprot, ka iepērkot “augļus” tiek iepirktas indīgās ķimikālijas un, iepērkot saknes un dārzeņus, tiek iepirkti radioaktīvu minerālmēslojumu radioaktīvie produkti.

Ceturtkārt, ir jāsaprot, ka pērnās zāles dedzināšana samazina pelējuma, pūšanas un citu slimību izraisītāju, kā arī ērču un citu kaitēkļu daudzumu. Daba organizē ugunsgrēkus savas veselības uzturēšanai.

Tāpat Cilvēkam savas veselības uzturēšanai nav jārīkojas “rentabli”, “tiesiski” un “mūsdienīgi moderni”, bet pareizi, derīgi un labi.

Vajag būt saprātīgiem!


608. No: Mārīte      Temats: Ultraskaņas ēterisko eļļu difuzors... ?←      2018. gada 06. aprīlis 13:48:05

Labdien, vēlreiz! Tagad arī Latvijā ir parādījušies nopērkami ultraskaņas ēterisko eļļu difuzori. Ārzemēs(ultrasonic aroma diffuser) tie ir ļoti populāri. Šajā sakarā man radās jautājums vai šāda veida ultraskaņa, kas izmantota difuzoros, nav kaitīga cilvēkam?


Ēteriskās eļļas ir normālas mājas dzīves sastāvdaļa. Dažus pilienus eļļas iepilina trauciņā ar istabas temperatūras ūdeni vai uz koka dēlīša, vai drēbes gabaliņa, vai trauciņā ar smiltīm, vai uz ģipša masas gabaliņa. Nekāda cita tālāka sildīšana, purināšana, grozīšana, ripināšana, izsmidzināšana nav vajadzīga.

Sildīšana, ripināšana, grozīšana un citas manipulācijas vajadzīgas tādu manipulatoru tirgotājiem. Prognoze: drīz parādīsies lāzer-jonizētāj-difuzor-turbo izsmidzinātāji.

Jūsu minētais piederums būtu derīgs aromterapijas kabinetos procedūru veikšanai, lai celtu šī kabineta derīguma reitingu māņticīgo (tehnoticīgo) acīs.

Tur, kur ir visādu starojumu un piesārņojumu pārbagātība, tur arī nekaitīgas ultraskaņas piliens var kļūt par pēdējo pilienu Cilvēka pārmērību kausā.

-  Kāpēc neapstāties pie tā, kas Jums vajadzībā ir derīgs, bet sniegties pēc tā, kas Jums nav vajadzīgs?

-  Kāpēc tūliņ apēst arī vakariņas, ja tikko paēdāt sātīgas pusdienas?

-  Kāpēc, krastu atstājot, paķert līdzi to zemes sauju, kura laivu apgāž?


609. No: Eho      Temats: meli... ?←      2018. gada 17. aprīlis 12:10:24

Tagad Jūs tur apgalvojat, ka Asads nav pielietojis ķīmiskos ieročus, tos neražo un neuzkrāj. Koalīcijā ap ASV ir attīstītās valstis ar augstu zinātnisko potenciālu, plašām izlūkošanas iespējām un stabilu valsts aparātu. IR ĻOTI MAZA IESPĒJAMĪBA, ka šo valstu valdības pieņemtu neapdomīgus lēmumus uz nepārbaudītu faktu pamata.

Kur Jūs ņemat informāciju tik kategoriskām pozīcijām?
Jūs ticat visam, kas nāk no Maskavas?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Melu ķīmija.

610. No: Eho      Temats: Iepriekšējais jautājums par ķīmiskiem ieroč.... ?←      2018. gada 18. aprīlis 19:07:04

Kādam ir tāds pat "niks" - to neesmu rakstījis, jo attiecībā uz ķīmiskajiem ieročiem Sīrijā ir blefs, tāpat kā pirms gadiem Irākā. Muļķīgie scenāriji bez pierādījumiem atkārtojas. Protams, ka ticamāka informācija no Krievijas - šai valstij vienīgajai īpaša misija un ideāli.


Aha, nu tu redzi, kā tas NATO izcilības centrs darbojas.

611. No: Eho      Temats: Par propagandu... ?←      2018. gada 19. aprīlis 11:22:38

Tagad Nacionālā apvienība pacēlusi jautājumu par Krievijas propagandas kanālu ierobežošanu. Kā tas savienojams ar brīvu informācijas ieguvi un kritisku domāšanu - kā vienpusīga darbība var mācīt to, kas nāk no vispusības - tātad pilnības, uz kuru tiecaties? Ko Jūs domājat par šo Nacionālās apvienības rosinājumu?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Riņķadancis ap sētas mietu.

612. No: Rikardo      Temats: Muguras veselība... ?←      2018. gada 24. aprīlis 08:00:31

Labdien. Gribētu palūgt jūsu padomu attiecībā uz mugurkaula veselību. Esmu tikai 33 gadus vecs un pēdējos 4 gadus mani moka sāpes muguras lejas daļā. Nav bijušas traumas, neesmu sportists, darbs sēdošs, saspringts un nereti ar garām darba dienām. Magnētiskaja rezonansē secināts, ka ir nelielas diska protrūzijas (2-4 mm L3-S1 līmenī) ar nelielu ietekmi uz durālo maisu un iniciāla spondiloze. Neirologi saka, ka mūsdienās šāda veida problēmas ir sastopamas katram otrajam jaunietim. Patreizējā momentā ārstnieciskās vingrošanas sāpes nav mazinājušas, lai gan daudz vingrots gan pie fizioterapeitiem, gan mājās. Arī peldēšana jūtamu rezultātu nav devusi. Stāja uzlabojusies, muskuļi spēcīgāki, bet tik un tā sāpes izjūtu ļoti bieži. Tā kā ar slēdzi ieslēdzas un izslēdzas. Liekas, ka cīnos ar sekām nevis cēloņiem. Bērnībā, tāpat kā vēlāk arī manam brālim, secināja, ka ir skolioze, kuru internātskolā ar pamatīgu vingrošanu izlaboju. Mammai bērnībā dēļ kifoskoliozes tika veikta arī smaga mugurkaula operācija.
Radās jautājums vai arī šādu problēmu cēloņi meklējami cilvēka raksturā? Ja jā, tad kādas rakstura īpašības jāmaina,lai atbrīvotos no šīm sekām?
Vai šī varētu būt ģimenes karma?
Kā lai izskaidro, ka šādas problēmas ir sastopamas tik daudziem jauniem cilvēkiem?
Vai ir ieteicams ārstēties ar fizioterapeitu, fizikālo terapiju, manuālo terapeitu, osteopātu, masāžu palīdzību?

Liels paldies. Veiksmi jums ceļā.
Rikardo


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Meža Darbu Melodija.

613. No: Austris      Temats: D vitamīns... ?←      2018. gada 24. aprīlis 08:57:14

Labdien! Ģimenes ārsti jau paši zvana un piedāvā D vitamīnu par puscenu, žurnālos stāsta par D vitamīna trūkumu un ar to saistītām veselības problēmām, esot jādot jau pašiem mazākajiem. Asins analīzēs parāda, vai ir šī vitamīna trūkums, bet izrādās - visiem ir un lietot papildus par skādi nenāks. Vai tā būtu?


Labdien!


Mūsu dienas vairs nav tas laiks, kad ārsti kaut ko dara bez maksas. Tātad kāds viņiem maksā par to, lai Jums “to” piedāvātu. Arī reklāma par velti nenotiek – “tā” izplatību apmaksā. Ja ārsti “paši zvana”, tad arī asins analīzēs tieši tāpat “var parādīties” – “kas maksā, tas pasūta mūziku”. Tas, ko raksta žurnālos par D vitamīnu, ir viens – tā ir informācija par D vitamīna (dabiskas organismā sintezētas vielas) darbību, bet ne par “to – “D” vitamīnu”, ko Jums tirgo. Jūs paši šīs divas lietas savā galvā saliekat kopā. Tagad Jūs šo “vitamīnu” dzersiet, bet, kas notiks tad, kad vairs nedzersiet, vai nevarēsit dzert? Jebkuras telpas sagrābšanai un kontrolei strādā princips “piedāvā, pieradini, pārvaldi” – tā strādā visas narkotikas un atkarības.

Organisms strādā cik var, cik spēj, bet ja organisma darbību atvieglo, tad atsakās no darbības. To, ko atdod “protēzei”, to organisms pats vairs nedara. Slodze ir treniņš, kustība ir dzīve, bet atteikšanās no slodzes un kustības ir ie-laišanās nāvē. Jautājums ir tāds:

-          Kur viņi ņem īstu “D” vitamīnu?

-          Ar ko tas atšķiras?

-          Vai tas, ko viņi sauc par “D vitamīnu” ir D vitamīns?


Ir “zāles”, kas briesmīgākas par ārstēto slimību, piemēram, haizivju aknu “eļļa”, kas tagad esot “D vitamīna” rūpnieciskas ieguves avots. Tas, kas ir labi dzīvniekam un viņa organismam – zemām fiziskām vibrācijām, ir postošs Cilvēkam – viņa citu vibrāciju ķermenim, augstākajai nervu darbībai un dvēseles dzīvei. Tas, ko Jums tirgo, nāk par labu tirgotājam. Ir daudz veidu, kā samazināt “nerentablo iedzīvotāju” skaitu “bezperspektīvajos reģionos”. Āfrikas valstiņās šajā virzienā veica plašus pētījumus. “Zelta miljarda” koncepcija – tas nav intelektuāļu sarunu temats – tā ir Pasaulē Valdošo bagātnieku pieņemta un praksē plaši realizēta rīcības programma “lieko cilvēku” likvidēšanai. Ir Cilvēki, kuriem pasliktinās pašsajūta pēc šī “D vitamīna” ieņemšanas.

Ir zināma D vitamīna – Melitonīna (“miega hormona”) līdzsvara sakarība – “kas tumsā guļ, to Saule silda”. Melitonīns veicina dabisku D vitamīna izstrādi, bet D vitamīna klātbūtne veicina melitonīna veidošanos. Saprātīgāk būs pēc iespējas uzturēties Saules gaismā, bet naktīs gulēt, nevis dauzīties pa “muzeju, veikalu, baznīcu utt. naktīm”.


614. No: vecāki      Temats: trešais... ?←      2018. gada 27. aprīlis 08:17:42

Kāpēc pasakās trešais dēls ir dievdotais? Paldies!


Pasakās tāpat kā dzīvē katrs nākošais bērns ir pilnīgāks. Bērnu pilnīgums atkarīgs no vecāku izaugsmes. Tur, kur vērtība ir fiziskais ķermenis, spēks un veselība, tur bērnu rada agri. Līdz ar vecāku briedumu aug arī bērnu augstāko daļu kvalitātes. Vidusceļš ir tajā, ka vīrietis – prāta daļa ir pārvarējis vismaz 30 gadu slieksni, bet māte ir jauna. Tas apvieno fizisko veselību ar relatīvām prāta spējām. Relatīvām tāpēc, ka prāts var būt kā destruktīvs (individuālismā, egocentrismā vērsts) tā arī radošs (kolektīvajā Saprātā iekļauts). Palasiet “Caur Uguni, Ūdeni un Vara caurulēm”.

Pasakās ir saglabājies Garīgais simbolisms. Tajā pirmais bērns ir fiziskais ķermenis. Otrais bērns ir astrālais – emocionālais ķermenis. Trešais ir intelekts. Ja tas ir Saprāta emanētais intelekts, tad tas ir Dieva dots, bet, ja tas ir materiālajam pievērstais - dzīvnieciskais prāts, tad tas ir velna bērns. Pasakās Dieva doto piemin tāpēc, ka neviens normāls Cilvēks velna bērnus labprātīgi neauklē.


615. No: domājošais      Temats: starp sirdi un miesu... ?←      2018. gada 10. maijs 09:32:55

Izlasīju grāmatu par Margaritu Stārasti - post scriptum, ko sarakstījusi viņas meita...Un tad vēl nesen dzirdētais "joks" par to, kā viens mācītājs(izcils orators un sprediķotājs) reiz krogā teicis:" Neskatieties uz maniem darbiem, klausieties manos vārdos!" Kā tas nākas, ka māksliniekam divas sejas spogulī jāvēro? To vienu - praktisko(ģimene, ikdienas rūpesti) viņš knapi nes, bet uz skatuves - eņģelis liekas. Un kurai sejai ticēt? Vai Dievs runā arī caur pazudušajiem?


Jūtu līdzi Jūsu rūpēm.

Pirmkārt, iesaku neticēt visam, ko raksta par kādreiz Padomju laika ievērojamiem un ievērojamiem Cilvēkiem vispār – tiem, kas labu darījuši. Jo lielāks Cilvēks – jo melnāks apmelojums. Melnie cenšas saķēzīt visu labo un gaišo – visus Cilvēces un tautu Ideālus, visu, kas ir bijis labs, skaists, pašaizliedzībā, darbā un Mīlestībā darīts. Internetā bija taču pat tāds absurds, kā “angļu zinātnieku” “novērojums, ka naktīs gulbene pametot savu pāri un peldot pie sveša gulbja mīlēties”. Toreiz uzbrukums tika veikts Cilvēka apziņā esošajam Uzticīgas Mīlestības simbolam. Melnie maksā lielu naudu, lai nomelnotu visu labo, kas ir darīts vispār un it sevišķi Padomju laikā. Ļoti viegli sagrozīt un apmelot ja, nezinot vai noslēpjot saturu, pieķeras kādu ārēju apstākļu aprakstam. Vienai un tai pašai darbībai var būt visai atšķirīgi motīvi, mērķi un galarezultāti. Cilvēks, viņa dzīve un darbība jāvērtē pēc galarezultāta citādi var iznākt tā, ka tas, kurš skrien glābt slīkstošu Cilvēku tiek nosodīts par puķudobes mīdīšanu vai ielas pārskriešanu tam neparedzētā vietā, “ar ko ir devis sliktu piemēru garāmejošajiem bērniem”. Tieši tā rīkojas melnie – slīcina vienu, bet otru nomelno par puķu dobi. (Zinu to pēc savas pieredzes – arī par mani tenko…)

Katram ir tikai viena seja – īstā. Māksliniekam mākslinieka seja ir mākslā. Sadzīve nav Māksla. Māksla ir no Debesīm, sadzīve no Zemes. Tāpēc nevajag īstajai sejai censties uzvilkt neīstās – nemākslas dzīves masku. Zelta zivtiņa tuksneša smiltīs ir visai nožēlojams skats. Katrs ir jāvērtē viņa dabiskajā vidē, bet ne tur, kur tajā tiek ienests viņa dabiskajai videi neraksturīgais un tāpēc traucējošais. Katrā notikumā, situācijā, sadzīvē ir vismaz trejas puses.

-          Vai šī Stārastes meitiņa uzrakstīja arī par to, ko pati un citi Stārastei apkārtesošie darīja, kā ietekmēja notikumus?

-          Vai viņa objektīvi vērtē tādas blakusietekmes?

Uz diviem krēsliem sēdēt nevar. Ja kalpo, tad kalpo. Ja tāpat vien dzīvi bauda, tad dzīvi bauda. Mākslinieks, kalpojošais to nedara 5 vai 8 stundas dienā, lai pēc tam pievērstos vakariņu gatavošanai. Vai nu viņš 24 stundas dienā IR Mākslinieks, vai arī viņš starplaikā starp seksuālo instinktu un sava tēla spodrināšanas tieksmju apmierināšanu ir piezīmējošs, piedejojošs un pierakstošs patmīlis, kurš “grib noplūkt visas iespējamās puķes”. Gan bērniņus apglaudīt, gan TV ekrānā pagrozīties. Tos sauc par puskoka lēcējiem. Tāds nekad nav ne Mākslinieks, ne arī glaudītājs. Vai nu kalpo – esi Mākslinieks, vai glaudi savu puncīti. Ja mēģināsi abus – nekas tur nesanāks – i’mākslinieks nebūsi - i’puncītis paliks nemierā. Vai nu glaudi visus Bērnus, vai tikai savējos.

Savējo glaudītāju vērtē pēc viņa bērnu Cilvēciskā lieluma. Visu Bērnu glaudītāju pēc viņa devuma Visiem Bērniem.


·         Stāraste nav virtuvē.

·         Stāraste ir Zīļukā

·         Stāraste ir zīmējumos – tajā, ko tie ieguldīja bērnu dvēselēs.


Dieva “runa” ir Cilvēka labie darbi. Pazudušie ir labu darbu nespējīgie – Dieva “balsi” pazaudējušie. Dievs nevar “runāt” caur tiem, kuriem nav “balss”.

Te gan “tiesātājam” jāuzmanās, lai pats “netaptu tiesāts” – lai neizplatītu baumas. Baumas un aprunāšana robežojas ar apmelošanu un tajā ieved. Tādā veidā - caur “sevi par taisnajiem turošiem” runā Dieva “runas” – labā noliedzēji un apmelotāji – izkropļotāji – Dievam atkritēji.

Katra vieta un vēsturiskie apstākļi prasa savu rīcību un tās izpratni. “Mierīgie garāmgājēji” vēl šodien apraud “nevainīgi represēto puķudobi”, tur, kur kāds, Cilvēci glābjot, to pārgāja ātrākajā un tiešākajā veidā – tur, kur paši nekad nav pirkstiņu pakutinājuši, lai nelaimi novērstu.


616. No: Evija Bondare      Temats: Soross... ?←      2018. gada 15. maijs 04:39:40

Labdien! Mani nomāc morāla dilemma. Kāds paziņa man piedāvāja iesaistīties sorosītu biznesā (viņiem šobrīd tieši vajagot kādu, kurš efektīvi spētu izplatīt feminisma propagandu), un es gandrīz jūtos sakārdināta, jo, godīgi sakot, alga nebūtu no mazajām. Man vajag naudu, bet es nedomāju, ka esmu gatava nodot savus morāles principus. Ko man iesākt?


Labdien, labdien!

Kādreiz, pirms vairākiem gadiem (jau vairs neatceros kādā sakarā), es rakstīju par “noēdošās” Uguns ceļu (to tagad Gejropā var redzēt), par to, ka šī Uguns ies pa naudas līnijām.

Pārdod var miesu un pārdot var arī dvēseli. Abos gadījumos tā ir prostitūcija. Pirmajā gadījumā tas ir netikums, bet otrajā neglābjama muļķība. Prostitūtas un suteneri to sauc par darbu senākajā profesijā (tas nav ne darbs, ne profesija – darbā rodas Vērtības, bet prostitūcija Vērtības noārda) un mierina sevi ar domu, ka “lūk, es tagad kādu laiciņu tā naudiņu papelnīšu, tad to beigšu un tad apprecēšos, tad būšu laba sieva savam vīram un krietna bērnu māte” – labus un kārtīgus bērnus audzināšu. Muļķības – “ieplīsis zvans neskanēs” – aptraipītais ir aptraipīts. Zaudētu godu atgūt nevar. Neviena nevar būt nevainīga divreiz.

Tomēr – katrs pēc savas dvēseles dabas izvēlas būt tīram, vai aptraipītam, tāpēc, ka naudas nebūs ne vienam, ne otram. Tagad nopelnītais ir kā pelnu čupiņa pirms vētras pūtiena. Tas, kurš izvēlas negodu – zaudē kā godu, tā arī naudu (apmēram Čērčils).

Savienošanās ar perversajiem un “darbs” viņu labā ir tas pats, kas nokāpšana atejas bedrē pie tur šurpu turpu peldošajām kakām – kas viņi ir. Viņi runā par homofobiju, bet tā ir tikai normālo Cilvēku kakufobija – bailes notraipīties ar mēsliem – iekāpt kakā.

Nobeigšu ar vecu labu anekdoti.

Asenizātors (atejas bedres agrāk izsmēla un izveda “zaļajās mucās”) noskatījis jauku sievieti, grib viņu aicināt uz tikšanos un piedāvāt savu roku un sirdi, bet saprot, ka nelabi ož – darba vietas smaka ir dziļi ieēdusies ādā. Viņš beržas un mazgājas, bet kā ož tā arī vēl aizvien ož. Tad viņš atrod skuju ekstrakta vannas putas un krietni tādā vannā vannojas. Novannojies dodas apostīties radiem. Radinieks paosta un saka: “nu tā kā viens būtu eglītēs piekakājis…”

Pat ja neviens cits, tad pati visu mūžu zināsi, ka esi savu godu Sorosam pārdevusi, ka esi Sorosa kantora atejas bedrē sēdējusi un “tiem tur augšā” pakalpojusi – “dibenus slaucījusi” – senajā Romā bija tāda vergu nodarbināšana.

Labu veiksmi!


617. No: ainis      Temats: Par tiem... ?←      2018. gada 25. maijs 14:36:39

Vai pastāv tādi ne-cilvēki(kā daži avoti lēš - reptiļveidīgie)? Vai vispasaules monarhi ir īsti cilvēki? Tā visa nav patiesība, ko saka? Man tas ir palīdzējis sameklēt šo informācijas lauku, kurā Jūs atbildat uz jautājumiem. Daudziem, kuri kādreiz modušies, tieši tas bijis atspēriena punkts, lai sāktu izprast, kas mēs esam, ko mēs šeit darām un ko darīt nevajag. Paldies Jums par atbildi jau iepriekš.


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - "Reptiloīds" vai Pūķis.

618. No: Rasa      Temats: asinsvadi... ?←      2018. gada 30. maijs 22:23:44

No garīgā viedokļa - kāpēc rodas asinsvadu slimības? Latvijā tā ir kaite numur viens - trombi, holesterīns, arī jauniem cilvēkiem. Vispār - kāpēc slimības skar aizvien jaunākus un jaunākus? Pateicos!


Asinis ir personības “dvēseles” – emocionālās, instinktīvās un apziņas struktūras – “formas” nesējs. Tāpēc asins pārliešana ir noziegums kā individuālā, tā arī kolektīvā nozīmē. Katram Cilvēkam ir jābūt tādām, kāds viņš ir. Savas asinis piemaisīt svešām nozīmē “pārtaisīt” – traucēt cita Cilvēka dzīvei un “iemaisīties” viņa liktenī – viņa karmā. Tad sāk darboties “savienoto trauku” princips. Dvēseles daba un arī slimības, netikumi un dzīves saturs pārtek no viena pie otra. Vēl sliktāk ir pieņemt svešas asinis (asins elementus un plazmu). Tas ir savā “dzīvoklī” ielaist svešinieku, kurš tur dzīvo līdz mūža galam, bet ja viņš nomirst ātrāk (viņa ķermenis), tad pieņemt sevī nāves destruktīvo darbību.

Kolektīvi tas nozīmē apziņas darbības traucējumus, disharmonijas, suicīda pieaugumu un orientieru zudumu – nojēgu par labu, derīgu un pareizu.

Asinsvadi ir apstākļi, noteikumi, kuros dvēselei jādzīvo – tas, ko šis Cilvēks uzskata par labu, derīgu un pareizu – tas, cik viņa uzskati sakrīt ar reālajiem, objektīvajiem labo, derīgo un pareizo. Neatbilstības parādās kā asinsvadu slimības. Tām ir gan individuālā, gan arī kolektīva daba un attiecīgi arī karma.

“Jaunība” un “vecums” tās ir proporcijas starp veidojošajiem un noārdošajiem procesiem. “Jaunībā” pārsvarā ir veidojošie, “pusmūžā” ir līdzsvars, bet “vecumā” ir noārdošie procesi apziņā, “dvēselē” un ķermeņos. Slimības ir līdzsvara zudums, kad uzkrājas destruktīvie procesi – “vecums”. Slimību parādīšanās aizvien jaunākiem nozīmē to, ka viņos samazinās veidojošie – radošie procesi un to, ka kolektīvi dvēseles un fiziskā dzīve pieņem aizvien kroplākas, īstenībai tālākas formas. Radošos procesus bremzē disharmonijas – pretrunīgas un nepilnīgas darbības.

Daba ir objektīva. Objektīvi derīgais tiek atbalstīts. Objektīvi nederīgais izzūd dabisko procesu rezultātā. Perversais, kroplais, kļūdainais, nepilnvērtīgais un laikam neatbilstošais “tiek izdeldēts” katram atbilstošā veidā, kā individuāli, tā arī kolektīvi.

Vienmēr spēkā ir princips “katrs “par” ir arī pret tā pretmetu un nav svarīgi “pret ko” tu esi, bet nozīme ir tikai tam, “par ko” tu esi, kādā lielākā “par” sistēmā darbojas tavs “pret””. Ir bezjēdzīgi būt “par” tur, kur tajā pašā laikā lielākā mērā tu darbojies pret. Ir bezjēdzīgi cīnīties “pret” augu kaitēkļiem un vienlaicīgi aizsargāt vārnveidīgos putnus, kuri izēdot viņu ligzdas, iznīcina kaitēkļus apkarojošos dziedātājputnus.

Sargājot vārnveidīgos, apkaro dziedātājputnus, vairo kaitēkļus un disharmoniskās vibrācijas. Daba apkaro disharmonijas un disharmoniskās – muļķīgās un ļaunprātīgās apziņas. Pārmēru savairošanās arī ir krīzes vēstnesis – līdzsvara zudums. Muļķu savairošanās vairo kļūdu masu un daudzveidību – paātrina nederīgās apziņas formas izzušanu.

Nav jēgas cīnīties par atsevišķiem uzlabojumiem tur, kur visa sistēma ir kropla. Nav jāprasa ērtākas važas, ir jātiecas uz brīvību. Tur, kur kolektīvi pieņem un dzīvo perversiju klātbūtnē, liberālismā un blakus tam, ko sauc par “laikmetīgo, moderno u.c. mākslu” un par mūziku to, ko pārraida “radionaba”, tur nav jēgas cīnīties par “labāku izglītību”. Tur, kur lielais ir sapuvis – Cilvēks ir zaudējis Cilvēcisko saturu – atbildību, kolektīvismu un veselo saprātu – Gudrību – Viedumu, tur tādas populācijas izzušana ir tikai laika un formas (slimību) jautājums. Kroplā vidē ar kropliem uzskatiem dzīvosi – slimosi ar asins (un ne tikai) un asinsvadu slimībām, mirsi aizvien jaunāks un dzimsi aizvien tizlāks.

Par to rūpējas dabiskā kārtībā. Un tas ir pareizi un derīgi. Tā arī vajag! Gribēsi piedzimt pilnvērtīgs un dzīvot vesels – jau šodien rūpēsies par objektīvi pareizu kolektīvu dzīvi. Ja to nedarīsi jau šodien, tad rīt dzīvosi aizvien sliktāk.


619. No: Astrīda      Temats: Piedošana... ?←      2018. gada 5. jūnijs 14:29:59

Par piedošanu. Strādāju ar cilvēkiem,kuriem diagnoze ir vēzis. Un grūtākais,ko viņi nevar izdarīt,ir piedot.Šie cilvēki sevī nēsā sāpi,un tā smacē sevi nost. Kāpēc aizvainotais tik bieži saslimst ar šo kaiti? Tiem,kas no sirds piedod,sāk palikt vieglāk. Ko nozīmē piedot un kā tas pa īstam jādara?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Kad Ārsta nav mājās, tad tirgoņi lustējas.

620. No: Ivo      Temats: Kriptovalūtas... ?←      2018. gada 13. jūnijs 11:54:49

Labdien! Man vakar zvanīja kāds ekonomists. Viņš strādājot kriptovalūtas iegūšanas firmā un mēģināja pierunāt mani nodot viņa firmas lietošanai mana datora resursu. Pirms tam par kriptovalūtām nebiju domājis. Tagad radās jautājums - kas tas īsti ir un ko tas nozīmē sabiedrības dzīvē? Kāda ir Jūsu attieksme pret kriptovalūtām? Paldies par Jūsu laiku!


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Bezvalsts pabērnības ceļš.

621. No: Lauva      Temats: Aptumsumu "koridors"... ?←      2018. gada 26. jūnijs 12:24:08

Labdien! Nupat uzzināju, ka jūlijā un augustā būs trīs aptumsumi: 13.07.-Saules, 27.07. - mēness un 11.08. - atkal Saules. Vai šāda laika posmā ieviestas pārmaiņas dzīvē būs graujošas? Piemēram, uzsākt strādāt citā darba vietā vai uzsākt jaunas attiecības. Kā vispār labāk uzvesties šādos brīžos - neko nemainīt, "sastingt", vai arī dzīvot tā, it kā nekādas aptumsumu ietekmes nebūtu?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Aptumsumu virkne.

622. No: Ingūna      Temats: Akmeņu nozīme ... ?←      2018. gada 30. jūlijs 23:17:44

Labdien! Mani ļoti ir ieinteresējuši akmeņi. Dažādi akmeņi, bet lielākoties pusdārgakmeņi. Pirmām kārtām mani tie ir piesaistījuši ar savu skaistumu. Saprotu, katram akmenim ir savas smalkās īpašības, tie katrs ietekmē cilvēku savādākā veidā. Man nav gandrīz nekādu zināšanu šajā jomā, tāpēc uz tiem, kaut arī skaistiem, skatos ar piesardzību. Baidos nopirkt kādu nepareizu, sliktas iedarbības akmeni... Vienu aproci no lazurīta jau gan paspēju nopirkt, jo indiešu veikalā bija iespaidīga atlaide... Cien. Stelpa kungs vai Jūs, lūdzu, varētu padalīties ar savām zināšanām par akmeņiem, par to dziednieciskajām spējām utt... Varbūt ir arī kāda vērā ņemama grāmata, kur smelties ticamas zināšanas par akmeņiem? Paldies! Patiesā cieņā, Ingūna.


Attiecībās ar akmeni, tāpat kā ar jebkuru citu dabas formu, būtni vai Cilvēku ir jāievēro divas pamatlietas.

Pirmā ir atbilde uz jautājumu,

-          ar kādu mērķi attiecības tiek veidotas?

Atbilde uz šo jautājumu nosaka, kas kam kādos apstākļos ir derīgs. Bez mērķa uzstādījuma visi spriedelējumi par akmeņiem ir tirgoņu reklāmpļāpāšana.

Otra ir sapratne, ka šīs attiecības tiek veidotas ar dabas formu, kurai ir apziņa un šī forma ir personība. Līdz ar to te nevar būt izmantotāja un izmantojamā attiecības. Tādas vienmēr beidzas bēdīgi un visbēdīgāk izmantotājam. Ar akmeni, tāpat kā ar Cilvēku, suni, koku, mežu, uguni, ūdeni vai gaisu jāveido divu personību attiecības atbilstoši abu personību dabai.

Katra dabas forma ir plašākas parādības daļa. Tāpēc iepazīt formu var tikai tad, ja pārzin visu to parādību daudzveidību, kura ietver interesējošo formu. Un tāda iepazīšana vispirms jāsāk ar sevis iepazīšanu, ar pasaules uzbūves metafiziku. Bez tā visa interese par akmeņiem ir tukša niekošanās, kas var atnest vairāk posta, kā labuma. Visas tās grāmatiņas “mācot lāpīt vienu, iztaisa divus caurumus citur”.

Tāpat jābrīdina no pirkumiem eksotiskos veikaliņos. Tie pieder “dziednieku” kompānijām, kas ir maģijas piekopēji. Maģijas piekopšana ir dārga padarīšana, prasa specifiskus svešzemju materiālus un kontaktus. Lai atmaksātu šos savus izdevumus, viņi tirgo lētus austrumu niekus, krāmu tirgos iegūstamas rotaslietas un priekšmetus, kā arī savas maģiskās prakses atkritumus. Krāmu tirgos nokļūst priekšmeti ar smagu vēsturi un tāpēc postošu dabu, kā arī maģijā pielietoti priekšmeti. Arī šeit praktizējošie “dziednieki” pārdod savus maģijā pielietotos – sasmērētos un tāpēc postošos priekšmetus. Tāds ir “dziednieciskās” maģijas likums – “slimais izveseļojas, ja uz priekšmetu pārnestā slimība kopā ar priekšmetu tiek pārdota neuzmanīgam veselajam” – tā viņi realizē apmaiņu starp slimību un veselību. Slimība nekur nepazūd – to nēsā cits, līdz atnāk pie “dziednieka” to noņemt. Tas ir “līgums starp” māgu “dziednieku” un slimības garu.


623. No: Ingūna      Temats: Darbaholisms ... ?←      2018. gada 30. jūlijs 23:49:00

Mani nodarbina vēl tāda lieta kā darbaholisms. Tā neskar konkrēti mani, bet gan vīrieti, ar kuru es lēnām sāku veidot tuvākas attiecības. No sākuma man nelikās nekas, kad vinš brīdināja, ka ir darbaholiķis, jo es vienkārši nezināju ko tas patiešām nozīmē. Pat sākumā nopriecājos- cik labi, ka cilvēks ir strādīgs! Bet tad drīz vien sapratu, ka darbaholisms patiesībā ir liela problēma. Viņam darbs ir lielākā prioritāte, nekam citam vienkārši neatliek laika, ne laika satikties, ne piezvanīt, viņam nav laika ne draugiem, nav arī daudz nekādu hobiju, interešu ārpus darba, viņš gandrīz nemaz neatpūšas, tas sāk nopietni atsaukties arī uz viņa veselību. Pameklēju internetā vairāk par šo problēmu. Izskatās, ka tā patiešām ir nopietna problēma, tā ir kā atkarība līdzīgi tāpat kā alkoholisms... Izjūk attiecības, veselība pasliktinās, mūžīgs stress... Kā Jums liekas kāpēc rodas darbaholisms un kā darbaholiķim palīdzēt?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - Pagrimuma atkarība.

624. No: Renātes      Temats: mākslīgās puķes ... ?←      2018. gada 03. augusts 21:04:01

Vai mājās dekoratīvos nolūkos drīkst turēt mākslīgās puķes? Šajos laikos tās ir pieejamas tik ļoti skaistas, kvalitatīvi taisītas un izskatās gandrīz kā īstās. Iedomājos sevišķi tās būtu noderīgas vietās, kur īstajām puķēm nepatiktu- nepiemērotas gaismas apstākļos piemēram. Kā ar sausajiem ziediem, izkaltētajiem? Paldies!


-          Vai Jums ir tapetes ar ziedu rakstu?

-          Vai Jums ir kleita ar ziedu rakstu?

-          Vai Jums ir gleznas, gleznu reprodukcijas ar ziediem?

-          Vai mākslīgie ziedi, tāpat kā jebkurš cits izstrādājums var saturēt kaitīgus materiālus, krāsas u.c.?

-          Vai mākslīgie ziedi ir dekoratīvs elements?

-          Vai dekoratīvajā ir jāmeklē vairāk kā vizuālais un vizuāli ietekmējošais?

-          Vai Jūs D.Brauna romānos meklējat vēsturiskas patiesības?

-          Vai Jūs arī ticat, ka bībele ir Dieva vārds?

-          Vai pierakstot dekoratīvajam to, kā tur nav, nostājaties uz prāta slimības attīstīšanas ceļa?

-          Vai nevēlēšanās domāt pašai ar savu galvu nav smaga sociālas parādības izpausme?


625. No: Astrīda      Temats: Mieru vēlos ... ?←      2018. gada 15. augusts 13:14:26

Sākšu ar paldies, par visu, ko darāt, lai kaut nedaudz apturētu haosa izplatīšanos. Paldies! Jautājums. Manā dzīvē ir ļoti daudz haosa, sākot ar dzimšanu, varbūt pat pirms-neesmu gribēta. Bet tā gribas visu šeit sakārtot, gribas sakārtotas, harmoniskas attiecības, mieru, bet visu laiku nonāku konfliktos. Ticības dēļ it īpaši un tā dēļ, ka nepiekopju konkrētus rituālus. Dievs manī ir miers, nepiesaistu sevi pie kaut kādiem mantiskiem egregoriem, par ko saņemu nosodījumu. Uz manis kliedz, bet es mierīgi stāstu savu pārliecību, par ko "ticīgie" oponenti vēl vairāk sadusmojas un sāk lādēt, ka nu tik dabūšot kādreiz "no Dieva". Sanāk, ka vēloties mieru, tomēr kaut kādā ziņā to jaucu? Kāpēc sarunās par ticību, cilvēkiem sākas trauksme? Man nav tuvu draugu, jo nespēju piederēt nevienai ticīgo kopienai šā iemesla dēļ - es ieraugu haosu to cilvēku galvās, ieraugu to Kāpēc viņi tur ir, viņi nevis kārto, bet bēg no kaut kā. Bet man gribas kārtot, ko lai mācos no šādām situācijām? Varbūt arī man kādreiz "uzsist dūri uz galda"?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Svētā Pūķa mierā.

626. No: Alvis      Temats: diskusijas... ?←      2018. gada 24. augusts 16:21:46

Labdien! Rakstā "Svētā Pūķa Mierā" Jūs rakstāt: "Nav stulbākas nodarbības kā diskusijas tur, kur saskaras atšķirīgas sapratnes, apziņas, zināšanas un dzīvesveidi." Tātad tā Jūs vērtējat divu tik lielu pretpolu Trampa un Putina tikšanos? Viņi gan par to stāsta pavisam ko citu. Kāpēc Jūs tā noniecināt savu draugu Putinu?


Labdien, labdien!


Bet Alvi! Kur Jūs tur (un kā) saskatat pretpolus, kur katram objektīvi skatošam ir divas viena parādības.

Abi ir jezuītu attīstītā materiālistiskā pasaules uzskata dzīvesveida realizētāji (materiāli labumi kā labklājības rādītājs un politiskā vara, kā tās sasniegšanas līdzeklis). Abi ir kapitālisti. Abi aizstāv oligarhu kapitāla intereses. Abi pārstāv savu oligarhātu. Aiz katra stāv liela un ļoti liela nauda – viņi ir oligarhāta interešu rupori. Abi ir intelektuāli mahinatori. Putins ir profesionāls specdienesta vervētājs, bet Tramps spekulants ar lielu korupcijas pieredzi – viņa kapitāli veidoti izmantojot korupcijas iespējas ASV administrācijas vidē. Putins vervēja izmantoja korupcijas iespējas vervējamo vidē.

Abi ir izniruši no zemākām aprindām – abus izmanto augstāka līmeņa noziedznieki – tumšo hierarhiju emisāri. Abi ir mākslīgi veidotas figūras. Putins ir ASV emisāru Krievijā izraudzīts un virzīts, bet Tramps ir caur ASV publiskajiem kanāliem aktualizēts viņu hierarhijas produkts (TV šovs The Apprentice, kinofilmās izmantots tēls u.c.). Abiem Krievija un ASV ir tikai kapitāla ekspansijas atbalsta teritorijas šajā laikā, abu oligarhātu kapitāli tiecas ieplūst visās citās teritorijās (tā ir finansu kapitālu cīņa) un izmantot tur esošās iespējas. Abu politiskā darbība ir oligarhāta ekonomisko interešu diktēta. Tāpat kā Trampam neinteresē tas, kas IR AMERIKA, tāpat Putinam neinteresē tas, kas IR KRIEVIJA. Abi pārstāv antīkās pasaules padibeņu pēctečus un pseidokristietisko baznīcu atzarus – Putins Austrumromas katoļus (“pareizticīgos” - Maskava esot 3. Roma), bet Tramps evaņģēlistus.

Abi pārstāv vienu un to pašu anglosakšu pārvaldes struktūras figūru – prezidentu. Abi darbojas ģeopolitikas mērogā. Abi pārstāv līmeni zaudējušas lielvalstis, kuras grib atgūt zaudētās pozīcijas. Abi cīņā iesaista un savtīgi izmanto savus “sabiedrotos”.

Abi cīnās par vienu un to pašu – sava oligarhāta interesēm.

Putins ar savu oligarhātu grib Krievijas resursus pārņemt pilnīgā savā kontrolē un atbrīvoties no Anglosakšu kapitāla kontroles. Tramps ar savu oligarhātu cīnās par to, lai turpinātu un paplašinātu kontroli pār sagrābtajiem Krievijas resursiem un oligarhātu.

 Abu oligarhātu interešu centrā ir viens un tas pats – neierobežota peļņa un Krievijas resursi.

Abu izdzīvošana ir atkarīga no Krievijas resursu izmantošanas.

Abi sava oligarhāta interešu vajadzībām Eiropā gatavo “lielgabalu gaļu”.


-          Kur te ir tie pretpoli?

-          Vai esi NATO radio un TV propagandu saklausījies?

-          Vai esi lielgabalu gaļā (“NBS” un “zemessardzē”) ierakstījies?

-          Vai arī Tu esi no tiem muļķiem, kuri domā, ka armijā ierakstījies varēsi par velti naudiņu saņemt un par to jākaro-jāmirst nekad nebūs?

-          Vai Tu domā, ka materiālists un lielkapitālists Tramps ir mans draugs?

-          Tad kāpēc Tu domā, ka viņa Krievijas analogs – Putins ir mans draugs?

-          Vai materiālists, mana ienaidnieka – jezuīta – darbības auglis var būt mans draugs?

-          Kā man – nacionālistam – var būt draugs kosmopolīts?


Spēks ir patiesībā. Mans mērķis ir atbrīvot patieso Latvijas dvēseli. Latvijas dvēseli atbrīvot no anglosakšu jūga, kuru te ievazāja vikingi un uztur viņu pēcteči. Atbrīvot Latvijas dvēseli no Romas melnsvārču meliem un viņu žīdisma gara.


-          Kā mans draugs var būt tas, kurš Krievijā uztur un kalpo tam, pret ko es esmu Latvijā?

-          Kā mans draugs var būt tas, kurš cīnās pret to, ko daru es?

-          Kā divi vienai sistēmai piederoši un kalpojoši var būt pretpoli?


To, ko viņi nevar katrs atsevišķi, to viņi dara abi kopā. Viņi jauki saspēlējas savu un svešu zemju vienkāršo iedzīvotāju aplaupīšanā. Neviens kapitāls un kapitālists nekad un nekur (arī Latvijas vietējais) nav bijis un nekad nebūs savādāks un nedarīs neko citu, kā vien aplaupīs katru, kuram piekļūs un ievilks savā kalpībā.

Atbrīvojies no NATO propagandas tvana – sāc domāt kritiski!


627. No: Arnis      Temats: Dallesa plāns... ?←     2018. gada 06. oktobris 14:44:08

Rakstā “Būt Lāčausim” 14. turpinājumā Jūs minat A.Dallesa plānu. Tāda plāna eksistenci noliedz vēsturnieku un politologu lielākā daļa. Kāpēc Jūs atsaucaties uz to kā uz faktu?


Vēsturnieki ilgu laiku noliedza plāna “Barbarosa” eksistenci. Tad to atrada Vācijā – arhīvā, kur tā eksemplārs bija gulējis līdz 2016. gadam.

Ir CIP. Ir CIP direktors. Ir CIP darbība PSRS graušanai, kura tika uzsākta drīz pēc II pasaules kara beigām. Tāda darbība tika vērsta plašā frontē no atklātas antipadomju propagandas līdz “mākslas virzienu attīstīšanas” sponsorēšanai, pārvaldes un valdības struktūru korumpēšanai un korumpēšanai pakļāvīgo un korumpēti vadāmo virzīšanai visās struktūrās, visa tur esošā amoralizēšanai un pagremdēšanai.

Ir zināmi daudzi tādi kā Džons Kenans – viņa “garā telegramma” un viņa vadītais Kenana institūts, kurš nodarbojās ar tiešu PSRS graušanas programmu izstrādi un praktisko pielietošanu.

Katrs ir dzirdējis “Amerikas balsi”, “Brīvo Eiropu” un “Brīvību” radio ēterā.

Ja ir mērķi, izvērstā darbība, struktūra, kura koordinē un apkalpo, caur kuru uz apakšvienībām plūst budžeta līdzekļi, ja ir tāda ilglaicīga, centralizēti vadāma darbība, tad ir arī tādu darbību uzturoša griba un tādu gribu iemiesojošs plāns.

Ja ir tādas, plānu realizējošas struktūras vadītājs, tad kāpēc to nenosaukt A.Dallesa vārdā – viņi paši to var saukt kā viņiem patīk – piemēram – “nesagraujamā mērķtiecība”, vai vēl kā citādi. Tas būtību nemaina. Svarīgi, ka tāds plāns bija. Tas darbojās un savu panāca – PSRS nesabruka kādu savu iekšēju – savienībai, ideoloģijai vai ekonomikai piemītošu principiālu iekšēju problēmu vai trūkumu dēļ, bet tāpēc, ka labi pārdomāts, koncentrēts ārējs spēks mērķtiecīgi meklēja un pastiprināja iedzīvotāju apziņā esošo sliktāko, ko tur varēja atrast, pastiprināja grūtības, traucēja izaugsmi un mākslīgi radīja pretrunas – spēlēja uz visu, kas lielo saskalda, pretnostata, padara sīku un iznīcina.

Un tādu savu darbību ASV un tās CIP turpina visur visā pasaulē.

Šodien Krievijā tāda plāna esamību un darbību līdz šai dienai (preemtīvo karu pret Krieviju) noliedz tādēļ, ka, atzīstot tāda plāna esamību, viņi ar to pašu atzītu visu “Hruščova atkušņu”, “pārkārtošanos”, “atmodu” un “demokratizēšanos” ieplānotību šajā CIP plānā – bet paši sevi par CIP plāna realizētājiem – savas valsts sagrāvējiem, iedzīvotāju un sabiedroto visā pasaulē nodevējiem – ASV interešu iemiesošanas turpinātājiem līdz pat šai dienai.


628. No: Artūrs Kalniņš      Temats: Vēlēšanas... ?←     2018. gada 06. oktobris 12:34:22

No Jūsu pēdējiem rakstiem nesaprotu – Jūs esat par vai pret Krieviju? Agrāk redzēju, ka esat Kremļa aģents, tikai brīnījos, kāpēc Jums to lielo muti neaizbāž. Laikam jau ar šo valdību esat sadziedājies. Bet tagad vairs Jūs galīgi nesaprotu. Par ko Jūs vēlējāt? Par Saskaņu? Vai par latviešiem? Vai kažoku kaut kā mainiet?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Uz karstām pēdām.

629. No: Austrums      Temats: sūtība... ?←     2018. gada 20. oktobris 14:58:05

Kāda ir to cilvēku sūtība, uzdevums, nākot šeit uz zemi jau viediem, apgarotiem, ja tā drīkst izteikties? Piemēram Radoņežas Sergijs, - ko viņš pildīja, ja vēlējās noslēgties no pārējiem? Kādreiz lasīju, ka uz klosteriem gāja "dzīvei nederīgie".
Jā, un kāpēc ir tāda tiecība satikt tādus cilvēkus, kuri ir it kā "ārpus" šīs ikdienības, tādu cilvēku ir ļoti maz, un tie īstie sev nekad mākslīgi uzmanību nepievērsīs. Vēl nekad neesmu tādu cilvēku saticis, kaut zinu, ka tādi ir. Ir sajūta, ka vienkārši atrodoties blakus viņiem attīries. Nezinu, no kurienes manī ir šī nojausma. Paldies!


Viedo Cilvēku sūtība ir Cilvēciskās dzīves pilnvērtības iespēju sniegšana tiem, kuriem tā ir vajadzīga, tiem, kuri saprot, kas ir Cilvēcīgas dzīves pilnvērtība un tiem, kuri ir spējīgi šīs iespējas likt lietā. Viedo Cilvēku sūtība ir tajā, ar ko pie viņiem vēršas citi Cilvēki. Viedie ir “kondensācijas centri”, ap kuriem sapulcējas ar viņiem saderīgie. Te rādītājs nav kvantitāte, bet kvalitāte. Ap “slotām” pulcējas izvācamo atkritumu simti miljonu, bet ap Tīrā Gara nesējiem daži desmiti, nu, varbūt simti. Tomēr nākotni veido šo dažu desmitu–simtu pēcnācēji - turpinātāji. Tā ir dažu desmitu-simtu Kristīgā pasaule, kurai blakus dzīvo miljoniem nelietīgie Kristus vārda valkātāji.


·         Ap “slotām” pulcējas izmēžamiem.

·         Ap Viedajiem pulcējas nākotni nesošie.


Sergijs netiecās pēc noslēgtības. Ja viņš to gribētu, tad neviens nekad viņu neatrastu. Sergijs uzturējās tīrā – pasaulīgo mežoņu nepieķēzītā vidē, bet klosteri bija pasaulīgo neveiksminieku – invalīdu pulcēšanās vide. Sergijs deva tādu vidi disciplinējošus noteikumus. Sergijs dibināja vientuļnieku kopienu, kas vēlāk tika pārveidota par klosteri.

Tiecība ir tajos, kuri saprot tādu Cilvēku nozīmi, sūtību un vērtību. Šie Cilvēki ir tieši tikpat redzami, cik sabiedrībā populārie, viņiem atsaucīgo daudzums norāda uz sabiedrības virzību. Katrs Cilvēks atrod citu tādu pēc sevis paša būtības. Tāds tādu atrod, redz un tādam atsaucas. Ja neesi saticis, tad neesi tādu redzīgs – neesi gatavs tādus satikt. Nojausma ir liecība par Zināšanu – pieredzi, ka tādi Cilvēki eksistē un kādreiz - iepriekš ir bijuši Jūsu dzīvē. Ja šajā dzīvē neesat saticis, tad tādu nav Jūsu apziņā – tur ir nepareizi, izkropļoti priekšstati vai arī neesat spējīgs viņus saskatīt – neesat viņu līdzgaitības cienīgs, nav prāta un dvēseles tīrības, jaucat ārējos apstākļus ar iekšējo saturu – nezinat, kura Jūsu daļa dominē un uz ko atsaucas. Materiālais traucē Garīgajam, vai arī sekojat viltus ideāliem - ilūzijām.


630. No: Saule      Temats: globālais migrācijas pakts... ?← 2018. gada 18. novembris 01:22:56

Labdien, godātais Paul! Manu sirdi dara nemierīgu nesen nejauši uzietais "jaunums" - Globālais Migrācijas līgums, ko plānots apstiprināt starpvaldību konferencē Marokā šī gada 11. decembrī. Šis līgums pauž nacionālām valstīm nepieņemamu vēstījumu par multikulturālisma veicināšanu un imigrāciju kā daļu no cilvēktiesībām. Tajā tiek noklusēti imigrācijas radītie riski drošībai ekonomikai un identitātei. Visvairāk bailes un uztraukums ir par bērniem un viņu nākotni. Mūsu Zemes nākotni. Uz šo brīdi 6 valstis ir atteikušās parakstīt šo līgumu. Vai būtu jābēg uz kādu no tām valstīm, lai pasargātu bērnus? Vai dzīvot un ticēt, ka "viss būs labi"?


Ar ko tad šis “Globālais migrācijas līgums” ir postošāks par tā saucamo “kompetenču izglītību”, kuru Britu padome ievieš Latvijā? Nav postošāka Cilvēkus masveidā iznīcinoša ieroča – viņu pārtaisīšanā par intelektuāliem kretīniem – akmens laikmeta mežoņiem, kuri “zina, ka Zeme ir plakana, bet Saule riņķo ap Zemi”. Tur pie jums rietumos tādi jau ir pārākumā. Tur, kur ieviešas tādas “izglītības”, tur nekā vairāk apdraudoša nevar būt – tur jau vairs nekā nav ko apdraudēt. Tur paliek tikai vāji apsegtas izdzīvošanu meklējošas miesas, kurām vienalga kur un ar ko būt, ka tikai siltumā un paēdušas.


631. No: Austra, Evelīna, Inta      Temats: Bērnu audzināšana... ?← 2018. gada 03. decembris 15:08:55

Mums ir kopīgs cēsnieču jautājums par bērniem. Atbraukuši lektori (Cēsīs) un stāsta par audzināšanu. Kā tur ir – kā līdzsvarot mīlestību un disciplīnu? Vai var paļauties uz pieredzi, kas ir vienas ģimenes un paaudzes ietvaros? Kam īsti ticēt, ja tagad vārdos mīlestība un pieredze katrs ieliek savu saturu?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Muldomānija.

632. No: Saiva      Temats: pazūd viena no maņām... ?← 2018. gada 26. decembris 22:47:56

Ar ko garīgajā izpratnē saistīta ožas pazušana (citu redzamu, jūtamu veselības problēmu nav). Jūtu tikai labās smaržas (patīkamās), bet smakas vairs ne, nesen pazuda arī dūmu smakas uztveršana.


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Cāļu skaitīšana.

633. No: Džolīna      Temats: Dzimumzīmes... ?← 2019. gada 04. janvāris 11:49:32

Labdien! Laimīgu Jums Jauno Gadu! Lasot pēdējo jautājumu, man arī radās viens neliels līdzīgs. Cik zinu, senos laikos par raganām uzskatīja un uz sārta varēja sadedzināt sievietes, kurām ir daudz dzimumzīmju. Saprotu, ka dzimumzīmes nav nekas labs, bet gribētos saprast, kas konkrēti ir tas, ko cilvēks, kam to ir daudz, dara vai drīzāk ir darījis iepriekšējā dzīvē (dzimumzīmes taču jau no dzimšanas ieprogrammētas...) nepareizi? Ko mainīt sevī?


Labdien!


Paldies, Jums tāpat visu to pašu!

Jautājums par raganu dedzināšanu ir īpašs un nav apskatāms kopā ar jautājumu par dzimumzīmēm. Ragana ir sieviešu kārtas māgs un vienmēr darbojas kopā ar vīriešu kārtas māgiem. Tas ir tikai polaritātes jautājums psihiskās enerģijas koncentrācijā un apritē. Vienā polaritātē centrālā ragana ap sevi pulcē vīriešus māgus, bet otrā, vīrietis māgs pulcē sievietes raganas. Tāpēc nav jēgas apkarot vienus, ja neapkaro citus māgus. Tādas māgu kopas tiek apkarotas un tas vienmēr notiek “dabiskā ceļā”. Lai arī cik tādām kopām ir vienots mērķis, tieši šis mērķis – varas nesto labumu baudīšana šīs kopas noved konkurencē un savstarpējā cīņā par varu un labumiem.

Raganu dedzināšanai ar to ir visai attāls sakars. Līdz māgu baznīcas ienākšanai līķa dedzināšana bija normāla parādība, bet vēlāk okultu iemeslu dēļ to veica baznīcas inkvizīcija. Sākumā inkvizīcija radās kā “ekonomiskā policija”. Tās mērķis bija nepieļaut kristietībā pārgājušo žīdu maģiskās izdarības. (Jūdaisms ir nedeklarēts maģisko darbību kopums.) Žīdiem aizliedza nodarboties ar komerciālo darbību – “augļošanu”, ko varēja darīt tikai “kristieši”. Inkvizīcija maģiju monopolizēja Vatikāna rokās, kas ir tipiska māgu kara izpausme. Māgu pasaule stāv pāri etniskajām un valstu robežām.

(Satraukums pareizticīgo baznīcās par “Ukrainas pareizticīgo baznīcas neatkarību” ir satraukums par to, ka pāri etniskumam un valstij stāvošo māgu apvienību (baznīcas atdalītību no valsts) tagad apvieno ar valsti un etnisko identitāti – tātad pārnacionālus māgus caur “asinīm un zemi” tagad padara par parastiem šamaņiem – folkloristiem – atklāj viņu īsto seju – atdalītību no Debesīm – atdalītību no pasaules Ideālās daļas, kas nozīmē arī tālāku “māgu baznīcas” hierarhiskās struktūras un tātad pareizticīgās baznīcas kā tādas sabrukumu.

Sabrukums ir redzams pareizticīgo māgu iekšējajās cīņās. Līdz šim Ukrainas (kā Krievijas daļas) pareizticīgo baznīca bija Krievijas pareizticīgo baznīcas daļa, bet tagad tā pompozi izsludinātās "neatkarības" vietā pārceļo pie Stambulas režīma uzraudzībā esošās Konstantinopoles patriarhāta. Nekādas “neatkarības” nav – no viena patriarhāta pārceļo uz citu – tādu pašu pakļautību. Māgu cīņas māgu pasaulē! Tātad tādas baznīcas apmeklētāji savu naudiņu sūtīs uz citu vietu. Tātad Ukraina no Krievijas daļas kļūst par Turcijas daļu. Tā turēt Porošenko!)

Māgu pasaulē “savējie” ir tikai tie, kuri pieder noteiktam lokam viņu savstarpējās izmantošanas hierarhijā un tikai tik ilgi, kamēr tie kalpo centrālās figūras “māga - raganas” vajadzībām. Māgu vidē viss balstās uz konkurenci, pakļaujošas spēka pielietošanu un izlaupīto resursu savtīgu izmantošanu, bailēm un iebiedēšanu, kā arī paverdzināšanu caur patmīlību ievešanu atkarībās no izdabāšanas savām baudām. Māgi savas raganas un raganas savus māgus iznīcina nevienam to īsto cēloņus neatklājot, bet inkvizīcijas vēlākā “raganu dedzināšana” patiesībā bija baznīcas “kapitāla uzkrāšana” – trešā daļa, no uzrādītās mantas pienācās baznīcai.

Tas, ko darīja uzrādītāji un baznīca, patiesībā bija māgu baznīcu okupēto teritoriju iedzīvotāju aplaupīšana un konkurences cīņa – tika iznīcināta Eiropas iedzīvotāju augstāk attīstītā Druīdiskās Kultūras un izglītību ieguvusī daļa. Lopiskie iznīcināja Cilvēkus. Tumšā hierarhija iznīcināja Gaišās hierarhijas genofondu.

Tādas darbības pamatam viņi pat izdomāja īpašu tehnoloģiju un tās aprakstu – instrukciju, kas ļāva iznīcināt ikvienu, ko vien vēlējās – “raganu āmuru”. Ar tā un spīdzināšanas pielietošanu “kristīgajā baznīcā” apvienojušies māgi apkaroja ne tikai hierarhijai nepakļāvīgos un nolietotos, bet arī visus augstāk attīstītos Eiropas iedzīvotājus. Tā bija tumsas cīņa ar Gaismu.

Bet dzimumzīmes un to daudzums, izvietojums runā par psihiskās enerģijas netīrību. Psihiskās enerģijas kvalitāti uzlabo ar darbu.

Darbs fiziskajā un Garīgajā pasaulē ir Vērtību radīšana un pilnveidošana, vairošana.

Vērtība ir materiālās, Kultūras (Cilvēciskās Vērtības) vai Garīgās pasaules parādība, kura paaugstina Vides harmonijas pakāpi vai citas, jau esošas, vērtības pilnvērtību. Pilnvērtība ir esošās vērtības vispusība tās potenciāla pielietojumā. Darbs ir Cilvēka pienākumu izpildīšana.

Vai gribat uzdot jautājumu par Cilvēka pienākumiem?


634. No: Austris      Temats: Par sabiedrību un Latviju... ?← 2019. gada 20. janvāris 19:27:19

Labdien,
Sava pēdējā raksta "Zvēri raka Daugavu. Kur Latvija cēlusies?" beigās Jūs rakstāt: "sabiedriskums ir iespējams tikai tur, kur visi ar vienādu labvēlību un pateicību darbojas visu citu labā, kur viņu kolektīvajā dzīvē – Garīgajā attīstībā nav savstarpēju pretrunu viņu interesēs, vajadzībās, spējās un darbībās."

Kā mūsu situācijā iespējams nodrošināt šādu saskaņu?

Mēs nevaram nodrošināt pretrunu neiespējamību tik ilgi, kamēr tie cilvēki, kuru apziņā dominē tiesības un kuri nespēj vai nevēlas labprātīgi darboties kopēja pienākuma vārdā, nedāvā savu uzticību pienākumam sekojošajai sabiedrības daļai. Turklāt tikai tad, ja šī uzticība tiek dāvāta labprātīgi, var gaidīt labvēlīgu rezultātu. Lielai sabiedrības daļai tas nozīmē labprātīgu varas (kas mazattīstītākās sabiedrības daļas acīs ir resursu (labklājības) ieguves līdzeklis) nodošanu citu cilvēku rokās.

Kā panākt labvēlīgu attieksmi no personīgā labuma meklētāja, stāstot tādam par sabiedrisko labumu un pienākumu jeb kā uz ietves spļaujošam izskaidrot, ka tas spļauj ne tikai pats savās, bet arī daudzu citu cilvēku mājās un to, ka tāds cilvēks ar savu attieksmi kavē visas sabiedrības attīstību?

Cik vēsturē ir tādu gadījumu, kad lielākā sabiedrības daļa labprātīgi, labvēlīgi un ar pateicību seko saviem vadoņiem un izprot savu lomu sabiedrības un kultūras dzīves uzturēšanā?

Un, pat ja sabiedrība kādā tās attīstības punktā sasniedz šādu stāvokli, kā gan ir iespējams nodrošināt sabiedrības attīstības procesus virzošo pārstāvju tiesību un līdzekļu pārmantošanu vai nodošanu tikai tam piemērotu (pietiekami atbildīgu) cilvēku rokās?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Mēs nesteidzamies. Mums būs.

635. No: Marija      Temats: Guāno Venecuēlā... ?← 2019. gada 09. februāris 12:17:41

Kas tas Guāno Venecuēlā ir? Ir tik daudz pretrunīgas informācijas. No kurienes tāds tur ir parādījies?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Nekā personiska – tikai guāno

636. No: Austris      Temats: Atbilde... ?← 2019. gada 13. februāris 20:01:54

Paldies par Jūsu atbildi!

Par to, ar ko esmu (precīzāk - ar ko neesmu), gadiem ejot, esmu sapratis, tomēr ar savu atbildi ieinteresējāt kādā citā jautājumā, par ko līdz šim neesmu padziļināti domājis - kas ir Jūsu minētā Baltu kultūra? Kas ir tās pārstāvji, kādi ir tās mērķi un kas to atšķir no citām cilvēciskas vērtības nesošām kultūrām Eiropā un pasaulē?

Lai arī kā, pie viena galda vai nē, bet līdzīgas vērtības mūs vieno un varbūt nākotnē vienos arī mērķis un darbs. Laiks rādīs!


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Baltu Kultūra.

637. No: Rasa      Temats: Būt tam, kas tu esi... ?← 2019. gada 13. februāris 20:03:10

Ko nozīmē "Būt par piemēru" bērniem, sabiedrībai kopumā? Kā sevi nesadalīt? Kā būt tam, kas tu esi? Cik bieži mēs runājam - tāds ar tādu- pazeminamies līdz tam, lai mūs saprastu konkrētie cilvēki - pie vieniem ejam baltā, bet pie citiem - melnā tērpti, vai tā tam jābūt, vai mums jāsaskaņojas ar sabiedrību, kurā esam, lai mūs saprastu, vai lai vienkārši iztiktu "bez konfliktiem", bez liekām "aizmuguriskām runām jeb aprunāšanām". Vai mums jābūt ērtiem vai labāk neērtiem? Vai ērtiem esot piezemēti runāt par augstākām vērtībām. Novērojums: ja tu kļūsti neērts, tev vairs nav draugu. Bet cilvēkam tomēr gribas draudzēties. Tad kā būt? Vai slēpties un izlikties par to, kas tu neesi (bet varbūt esi?) Kā zināt, kura daļa tevī ir stiprākā (kā to noteikt) - vai tā, kas ir tavā dvēselē, vai tā, kas ir tavā gribēšanā?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Stāsts par Īstu Cilvēku.

638. No: IndRa      Temats: Noslēpumi... ?← 2019. gada 25. februāris 23:23:15

Labdien! Pēdējā laikā mani nodarbina jautājums par ģimeni, kā to saglabāt mūsdienās, vai vīram drīkst būt noslēpumi no sievas un sievai no vīra? Kad paņemu vīra telefonu, viņš uzkliedz,lai nelienu viņa privātajā telpā, un izrauj ārā no rokām. Katru dienu, pārnākot mājās no darba, glauda telefonu, mēs pat runājuši tā no sirds sen neesam, jo acu kontakta nav. Cenšos būt pacietīga, bet vairs nesanāk, jo viņa telefons viņu pārņem savā varā, un neziņa,ko tajā telefonā viņš dara,mani nomāc tā, ka vairs negribas vīra labā vairs neko darīt. Ko darīt?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Dzīves uzdevums.

639. No: Ārija      Temats: Prezidenta kandidāti Latvijā... ?← 2019. gada 25. marts 11:51:29

Labdien! Tāpat kā Ukrainā, arī Latvijā tiek meklēts, vēlēts un bīdīts nākamais (vedamais, ripināmais, ieliekamais) prezidents. Latvijā blakus Levitam “spāringā” nolikts Kramiņš. Jautājums – ar ko Kramiņš atšķiras no Levita un no Zeļenska vai Timošekno?


Nezinu ar ko Levits atšķiras no Kramiņa vai Timošekno, bet Kramiņš no Zeļenska ar to, ka Zeļenskis ir Ukrainā, bet Kramiņš Latvijā. Nezinu, kā sašķirot vienlīmeņa parādības. Timošekno ir sieviete. Pārējie trīs ir vīrieši. Timošenko ir bagātākā. Aiz Zeļenska stāv oligarhs, aiz Levita Sorosa žīdi, bet aiz Kramiņa ASV Valsts departaments. Tomēr Kramiņš ir tieši Timošenko, bet ne Levita oponents. Timošenko no šiem četriem ir visbagātākais kandidāts, bet Kramiņam ir vislielākie “caurumi kabatās” - viņš ir tipisks “ielu muzikants”. Mana vecmāmiņa ar Ulmaiņlaika darba pieredzi Otto Švarca restorānā tādus sauca par “Saules brāļiem - plikadīdām” - lēti pērkamiem “Latvijas laika” inteliģentajiem bezdarbniekiem, kuri pārtiek no gadījuma darbiem.


640. No: Ārtemīda      Temats: Cilvēka temperamenti... ?← 2019. gada 20. aprīlis 11:21:53

Labdien!
Draugu lokā tika apspriesti cilvēka temperamenti, tad nu no šīs sarunas radās jautājums par tiem. Kā īsti ir ar cilvēka temperamentiem – flegmātiķi, holēriķi, sangviniķi un melanholiķi – vai ir dominējošais temperaments cilvēkā un kādas daļas no pārējiem temperamenta tipiem, vai tomēr katrā cilvēkā ir tikai kāds konkrētais? Vai pie temperamentiem pieder arī histēriķi? Kas ir šizoīdi?


Labdien!

Iztēlojieties apli. Uzklājiet uz tā četrus 1200 sektorus. Tad iegūstam apli, kura pamatā ir četri 900 sektori ar pārejas zonām to saskares vietās. Tad katras apļa ceturtdaļas vidējie 600 būs tīrā šī sektora daļa, bet malējie 150 katrā pusē būs pārejas zona, kurā ienāks blakussektora 150 liela daļa. Katrs Cilvēks un viņa temperaments ir Stars no centra uz riņķa līnijas punktu. Ir tīri temperamenti un ir Cilvēki ar pārejas formu. Tas mums attēlo tīro temperamentu (stihiju Cilvēka apziņā) un pārejas formu izcelsmi un attiecības.

Jāņem vērā, ka svarīgs ir stihiju (temperamentu) izvietojums aplī. Uguns saskarsies ar Ūdeni un Gaisu, bet nekad ar Zemi (Bērnu idiotisma un citu intelekta un psihes slimību cēlonis ir Uguns un Zemes savienošana Tēva un Mātes lomās). Zeme un Uguns ir pretējos sektoros tāpat kā Ūdens un Gaiss, bet Ugunī (liesmā) varam novērot kā Ūdens (Uguns rada Ūdeni) tā arī Gaisa dabas iezīmes. Gaiss ir Ūdens iespējas atgriezties pie savas izcelsmes Ugunī. Gaiss tiecas “būt klāt” visur, bet Zemei atņem mitrumu, siltumu un auglību – neauglīga Zeme tuksnesī. Uguns rada Ūdeni. Ūdens, zaudējot saturu, pāriet Gaisā, bet zaudējot tieksmi un kustību pāriet Zemē. Ūdens klātbūtne Zemē rada purvu, bet Zeme saduļķo Ūdeni. Gaiss uzbudina Uguni un izšļaksta Ūdeni. Visauglīgākā ir Uguns un Ūdens mijiedarbība. Ūdens saglabā un nes sava radītāja Uguns dabu visā, ar ko saskaras, tur, kur nav iespējama saskarsme ar Uguni.


* * *


Histērija nav temperaments. Tas, ko dēvē par histēriju, ir dažādu psīhes regulācijas mehānismu izeja ārpus normas robežām, kas pārejas zonās saskaras ar depresijām vienā pusē un šizofrēnisko parādību kopumu otrā. Šajā kopumā ir parādība, kad kāda Cilvēka fiziskajā ķermenī iemājo vēl kāda, vai kādas svešas apziņas daļas (mēdiumisma un apsēstības formas un stadijas). Psihiatri, neko nezinot par smalko pasauli, tur notiekošo un iedarbību uz Cilvēku, domā, ka ir notikusi apziņas sadalīšanās, halucinācijas un citas Cilvēku apziņas nekontrolētas parādības, kuras izjauc viņa ierasto “normālo” dzīvi. Visbiežāk šādi Cilvēki tiešām uzvedas neadekvāti, taču šis neadekvātums ir viņa nespēja piemēroties jaunajiem apstākļiem – viņš neko nezin par to izcelsmi tāpēc nevar tos racionalizēt. Šādu “blakusīrnieku” – svešapziņas daļu sauc par šizoīdu. Šizoīds ir ar pamatapziņu nesavienojamais, antagoniskais – arī nesavienojams jēdziens domāšanas konstrukcijā.


641. No: Anita      Temats: Ukrainas prezidents... ?← 2019. gada 20. aprīlis 11:21:53

Ukrainā par prezidentu, tāpat kā ASV, kļuvis TV varonis un kino komiķis Zeļenskis. Kā Jūs domājat - kas tagad Ukrainā notiks? Paldies.


Labdien!

Es par to nedomāju, tur nav ko, par ko un kādēļ domāt.

ASV ir atstrādāta kinoaktieru iepludināšana neko nenozīmīgā anglosakšu varas vietā – prezidentūrā. Prezidents ir dekoratīva figūra. “It kā” virspavēlnieks, “it kā” dekrētu izdevējs un visādi citādi “it kā”, bet patiesībā, iepazīstoties ar valsts struktūru, var redzēt, ka tas viss ir tikai “it kā” un “ir” tikai par tik, cik viņam īstā vara to savās interesēs ļauj. Tā tas ir ASV, tā tas ir visās anglosakšu kreatūrās – Ukrainā un arī Latvijā.

Caur ASV aprobētu tehnoloģiju politiķus visur nomaina Veltas Puriņas līdzinieki – TV ģīmīši, filmu un sarunu šovu “varoņi” – naudas varas vietā strādā naudas varas radīto tēlu ēnas, kas pilnībā raksturo vēlētāju prāta spēju palieku līmeni.

Zeļenskis ir Trampa pretinieks – Lielās Naudas ieliktenis Francijas sabiedrotais un Vācijas pretinieks Gejropā. Tagad tur sāksies jautri laiki – galējā Gejropas šķelšana – tagad Gejropa redzēs ko nozīmē Ukraina ce Europa – tagad “Ukraiņi” vellu rādīs! Gejropa pilnā mērā par maidanu maksās!

Par Ukrainu varu teikt tā, ka “Jūs 3 gadus smējāties par Zeļenski. Tagad Zeļenskis 5 gadus smiesies par jums.”

Analoģiski Latvijai jāpaceļ lozungs: “Kaimiņu par prezidentu!” ar galveno programmas punktu, “lai Krievija samaksā par aizsardzību pret tās agresiju.”


642. No: Austris      Temats: dedzināšana... ?← 2019. gada 22. aprīlis 22:04:05

Labdien!
Pirms kāda pusgada parādījās dedzinoša sajūta kuņģī. Ja agrāk tas bija ļoti reti, tad tagad katru dienu, katru reizi, kad kaut ko ieēdu, tā dedzina. Kādi psiholoģiskie aspekti būtu varbūt jāmaina, lai nebūtu jādzīvo tikai uz zālēm. Pateicos!


Par kuņģi saka tā – zobi spiež uz smadzenēm, tāpēc sāp vēders. Kuņģis vistiešākajā veidā saistīts ar smadzenēm. Var teikt, ka kuņģī sāp galva. Iespaidu pārstrāde galvā ir analoģiska tam, kas notiek zarnu traktā. Zobi ir aktīva attieksme – analītiska pieeja. Ja tā pārsniedz vidējo samēru, ja visu pārāk cītīgi analizē, tad ar to pašu uzbudina smadzenes un tālāk uzbudinājums nonāk kuņģī. Ir pasaulīgais prāts – analīze un ir Pārpasaulīgais – Gudrība un Sapratne. Analīzē visu grib pārvarēt ar paša spēkiem, bet Gudrībā ar Augstākā Klātbūtni. Analīzē visu sadala līdz sīkākajām daļām, bet Gudrībā uzņem kā veselumu. Analīzē iedziļinās detaļās, bet Sapratne nāk ar Visuma Vērošanu.

Ja nevar saprast, kas notiek pētāmajā, tad ir jāsāk lūkoties apkārt un tad pētāmais uzrādīs sevi par apkārt notiekošā centru. Nav centra – ir apkārtnotiekošais. Koncentrēšanās uz centru dedzina caurumus. Tā ir darbība no iekšas uz āru. Apkārtnotiekošā vērošana ir darbība uz iekšu, tāpēc piepilda un stiprina – sadziedē. Analītiskais rada jautājums. Vērojošais dod atbildes arī par to, kas vēl nav jautāts.

Vērojošais atmodina Atmiņu, tuvina Pārpasaulīgo un dod kopsakarīgo – atbildi uz analītiski neiegūstamā meklējumiem. Kuņģa problēmas ir problēmas analītiskā un vērojuma līdzsvarā. Paaugstināta skābe ir analītiskā pārsvarā. Pazemināta ir gadījumā, kad ir vērojama atteikšanās no vajadzīgās analītiskās darbības – domāšanas pasivitāte. Arī vērošana ir domāšana. Vērošana ir kopsakarību vērošana un domāšana kopsakarībās. Ir jāpāriet no domāšanas faktos uz domāšanu kopsakarībās. Dedzināšana kuņģī norāda uz nobriedušu un nerealizētu nepieciešamību tādai pārejai uz augstāku domāšanas līmeni.

Iedziļināšanās faktos attālina no kopsakarību Sapratnes un izraisa pārliecīgu personisku attieksmi un šo faktu egocentrisku interpretāciju. Jūs neesat ne Visuma, ne Zemes un pat ne savas dzīves centrs. Jūsu dzīves centrā ir Jūsu dzīves uzdevums, bet Jūs esat savas dzīves perifērijā, no kuras varat uzlūkot savas dzīves uzdevumu un tiekties uz to – tiekties uz tā piepildīšanu. Sevis iecentrēšana attālina no dzīves uzdevuma un dzīves piepildījuma. Analītiskums un egocentrisms vienlīdzīgi atņem dzīves jēgu – dzīve paiet tukši nepiepildīta.

Labākajā gadījumā Jūs to varat vērot savu dzīvi un censties to piepildīt ar derīgumu. Mazāk domāt “par” – vairāk derēt “tam”. Katra dzīves uzdevums ir sevis derīguma atrašanā. Derīgumu var atrast ar plašu vērojumu un sevis pielietojumu.


643. No: Maija      Temats: Skolotāji... ?← 2019. gada 06. maijs 16:11:20

Kvieši un kukurūza ir tādas kultūras, kuras bez Cilvēka darba neaug brīvā dabā. No grieķu mītiem ir zināms, ka Dievi Cilvēkiem iemācīja lauksaimniecību (kvieši – Dievu dotie graudi?). Vai agrāk Cilvēkiem ir bijuši kontakti/sakari ar Skolotājiem?


Skolotāji, jebkurā šī vārda nozīmē, ir ar to brīdi, kad parādās skolēni – audzēkņi jebkurā šī vārda nozīmē. Ar to brīdi, kad Cilvēki kļuva par saprātīgām būtnēm, kas notika 3.rases beigās, sākās cilvēces kontakti ar Gaišās hierarhijas Skolotājiem. Ir arī Skolotāji – Cilvēces Vecākie Brāļi. Tie ir ausgtākattīstīto pasauļu – planētu Cilvēču emisāri, kuri veic mūsu planētas attīstības uzraudzību. Uz mūsu planētas ir pastāvīgi strādājoša Venēras Cilvēces darba grupa, kurai vajadzības gadījumā pievienojas citu vēl augstākattīstītu planētu darba grupas. Pēdējā lielā vairāku pasauļu emisāru ierašanās mūsu planētas dzīves korekcijai notika 19.gs. beigās, ar kuru novērsa Faetona likteņa atkārtošanos. Cilvēces Skolotāji uztur kontaktus ar saviem emisāriem, ir informēti par notiekošo un brīžos, kad ar to nepārkāpj individuālo un dažādu līmeņu kolektīvo karmu, Cilvēku Gribas Brīvības ietvaros, virza evolūciju. Evolūcija nav tehnoloģijās, bet Cilvēcisko un Garīgo Vērtību attīstībā. Skolotāji darbojas principa “maini mainoties” ietvaros. Skolotāji palīdz dodot iespējas, kuras jārealizē katram pašam.


644. No: Avanta      Temats: Gaišredzība pēc zibens spēriena... ?← 2019. gada 26. jūnijs 21:35:32

Labdien! Ar ko izskaidrojams tas, ka daudzi cilvēki, ja izdzīvo pēc zibens spēriena, iegūst pārdabiskas spējas, kļūst gaišredzīgi?


Labdien!


Vispirms noskaidrojiet sev, ka nav tādu “pārdabisku spēju”. Cilvēka apziņa ir tā iekārtota, ka noteiktos apstākļos atklājas un darbojas noteiktas apziņas kvalitātes – spējas. Spējas ir Cilvēcisko Vērtību attīstības izsauktu interešu izpausmes. Intereses un Vērtības nevar būt pārdabiskas tāpēc, ka tieši izriet no Cilvēka apziņas uzbūves un dabas. Cilvēciskās vērtības ir Cilvēka apziņas uzbūves struktūras pamatvienības, uz kurām bāzējas visi apziņas darbības mehānismi. Atbilstošos apstākļos šie darbības mehānismi nodrošina Vērtību attīstībai atbilstošas uztveres – maņu orgānu darbību. Apziņā nevar notikt nekas tāds, kas nav tās dabā, neizriet no tās uzbūves un tajā vai tai apkārtesošajiem apstākļiem.

Mūsdienās māņticīgi par gaišredzību sauc “trešās acs” darbības rezultātu – smalkās matērijas formu uztveri. “Trešā acs” ir smalkā ķermeņa orgāns. To nevar atklāt un pētīt ar rupjās matērijas rīku palīdzību, tāpēc materiālistiskā “zinātne” noliedz tāda ķermeņa un tā orgānu esamību. Materiālisms, noliedzot smalkās matērijas esamību un darbību, bremzē intereses un zināšanu uzkrāšanu par to, un vienlaicīgi veicina visa veida māņticības un šarlatānisma izplatību un darbību.

Patiesa Gaišredzība ir smalkajās formās ietērptā Īstenības satura “zināšana” un caur tādu “zināšanu” nākoša spēja pārvaldīt smalko matēriju. Mūsdienās māņticīgi domā, ka Cilvēka acu funkcija ir redzes spēja. Tā tas mūsdienās ir tagad valdošās disharmonijas, zemās inteliģences un vājā gribasspēka dēļ. Patiesībā normālos apstākļos galvenais acu uzdevums ir acu staru izstarošana, kas nodrošina rupjās matērijas formu pārvaldīšanu – materializēšanu.

Elektrība ir viens no četriem radošajiem spēkiem, kādi darbojas šajā mūsu planētas attīstības stadijā. Cilvēka apziņas un darbības pamatā ir elektriskās parādības. Vērtības, Intereses un spējas ir elektriskās dabas vibrācijas. Mainoties vibrācijām, mainās apziņas darbība un tās rezultāti. Tā sauktās “pārdabiskās spējas” ir augstu apziņas vibrāciju izpausme. Elektriskās izlādes – zibens ietekmē var celties vibrācijas vai atmosties disharmonisku apstākļu un zināšanu trūkuma nomāktas spējas, tāpat kā tagad visuresošais 50 hercu un mobilo sakaru, rūteru, radio un TV izstaroto viļņu fona troksnis to slāpē un pakāpeniski pazemina apziņas vibrāciju frekvenci – sapratnes un spēju līmeni.


645. No: Austris      Temats: Kāpēc... ?← 2019. gada 07. jūlijs 11:34:26

Kāpēc rīts ir gudrāks par vakaru? Manā dzīvē tas daudzas reizes ir pierādījies, vai tam ir meklējams izskaidrojums - kamēr mēs guļam, dvēsele turpina visu kārtot? Vakarā ir nemiers, bet rītā iestājas miers...


Cilvēka prāta darbībai ir 4 posmi – iespaidu uzkrāšana, klasifikācija, secinājumu izdarīšana un, beidzot, pārbaude praksē. Klasifikācija un secinājumu izdarīšana notiek miega laikā. Tāpēc “rīts gudrāks pa vakaru”. Gudrība ir spēja labdabīgi pielietot uzkrātās zināšanas, bet ļaunprātība un noziedzība ir Gudrības trūkums. Līdz ar to Gudrībai nav nekāda sakara ar iespaidu vai informācijas uzkrāšanu – informētību. Informējoties internetā Cilvēks nostiprinās muļķībā – pretējā Gudrībai un ir sliecīgs uz noziedzību.


646. No: Austris      Temats: Eksorcisms... ?← 2019. gada 07. jūlijs 11:45:36

Kas ir eksorcisms? Vai ir tāds ļaunais gars, kurš, cilvēkam esot psihiski novājinātam, var viņā iemājot? Un vai psihiski slimie cilvēki ir ļāvuši viņam sevī ienākt, vai viņos tāds ir? Ja tā ir, tad vai ir iespējams to dabūt ārā un kā? Paldies!


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Par eksorcismu.

647. No: Avanta      Temats: sirmu matu krāsošana... ?← 2019. gada 09. jūlijs 23:59:42

Paldies par atbildi uz manu iepriekšējo jautājumu! Man ir radies vēl viens, konkrēti mani skarošs jautājums tagad. Man ir 37 gadi, bet jau ļoti daudz sirmu matu, nu tā, ka tiešām var redzēt un acīs krīt... Kombinācijā ar manu daudz jaunāko sejas izskatu(man daudzi dod ne vairāk kā 27) sirmie mati sāk izskatīties pārāk neparasti, dīvaini. No paziņu un draugu puses sāku saņemt aizvien vairāk komentāru/aizrādījumu sakarā ar sirmajiem matiem, ieteikumu, ka vajadzētu krāsot. Saprotu, ka sirmuma parādīšanās ir laba- karmas atdošanas zīme, tāpēc mulstu neziņā vai būtu pieļaujami tos slēpt krāsojot. Bet no otras puses negribas arī dīvaini vecišķi jau šādā vecumā izskatīties... Cilvēki jau arī to nesaprot un, jaunai sievietei nekrāsotus sirmus matus uztver par tādu kā nekoptības, nevīžības zīmi.. Lūdzu dodiet man padomu šajā sakarā. Krāsot vai nē? (ar krāsošanu domāju tādā pašā tonī(vai ļoti pietuvinātā) kā no dzimšanas dabīgais tonis). Paldies liels par Jūsu laiku.


Lūdzu, lūdzu!
Kāds nu tur laika patēriņš.
Muļķu runās klausīsies - pati par muļķi paliksi.

648. No: Sigita      Temats: 40 gadi... ?← 2019. gada 31. jūlijs 15:05:13

Labdien! Kāpēc vīrietis ap 40 gadiem sāk uzvesties līdzīgi kā bērns? Kā palīdzēt tādam no sievietes puses un ko pašam darīt, lai sevi izprastu un paskatītos uz sevi no malas?


Labdien! Var būt tūkstots un viens iemesls. Vajadzīga jautājuma konkretizācija. Kā izpaužas šī bērnišķīgā uzvedība?

649. No: Avanta      Temats: Mežu ugunsgrēki Sibīrijā... ?← 2019. gada 05. augusts 13:46:36

Ļoti satrauc plašie mežu ugunsgrēki Sibīrijā. Krievija tiek vainota nespējā un pat nevēlmē cīnīties ar šo katastrofu. Grūti pateikt cik tur taisnības, bet Krievija atkal nonākusi liela nosodījuma un nomelnošanas krustugunīs. Sirds tiešām sāp par šausmīgajiem apmēriem, kas tiek nopostīti. Kas notiek? Ko tur varētu darīt? Kā, lai viņi ar to cīnās? Varbūt būtu vairāk jālūdz palīdzība citām valstīm? Pat Tramps esot ASV palīdzību Krievijai šajā sakarā piedāvājis...


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Par ugunsgrēkiem un ne tikai Sibīrijā.

650. No: Astrīda      Temats: Par bērnu gudrību... ?← 2019. gada 06. augusts 22:19:11

Labdien! Tuvojas skolas sākums un galvu nodarbina jautājums par bērnu gudrību! Kas Jūsuprāt ir gudrs bērns: tas kurš ir akadēmiski spēcīgs un spējīgs, sava veida staigājošā enciklopēdija, vai tas, kurš knapi velk 4-nieku skolā, bet dzīve viņam jau daudz ko ir iemācījusi?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Gudriem bērniem smaga skola.

651. No: ksenija      Temats: bērni... ?← 2019. gada 11. augusts 12:15:10

Labdien! Vai un kā, ja vispār, ir iespējams uzaudzināt un pasargāt bērnus mūsdienās? No muļķībām, kuras māca un stāsta skolās, piemēram par Kārļiem un Karlīnām, priekšlaicīgas bērnības atņemšanas "izglītojot" par seksu un seksualitāti utt.? Jā ir reāla iespēja, ka bērni var tikt atņemti, jo mājās tiek mācītas "nepareizās" lietas. Vai ir iespējams šajos pēdējos laikos bērnus pasargāt? Vai labāk tomēr bērnus neradīt? Paldies.


Atņēmējiem bērni vajadzīgi tāpēc, ka tie viņiem ir tālākās peļņas resurss – izejviela. Bērnu dzemdētājas (proletārietes Romas impērijā) ir darba mašīnas – izejvielu piegādātājs. Bez izejvielām industrija apstājas vai sāk izmantot aizvien nekvalitatīvāku “īpašvajadzību”, dzērāju un domātnespējīgo saražoto produkciju. Tāpēc bērnu nedzemdēšana ir šīs necilvēcīgās industrijas apkarošana. Ar laiku šī industrija pāries no pierunāšanas uz piespiešanu, bet ar to tad tā arī pati beigsies. Cilvēce atdzims citā vietā un laikā no tiem, kuriem šī industrija tagad netiek klāt.

Aborts ir noziegums pret Dzīvību, bet vēl lielāks noziegums ir ielaist Cilvēku tādā pasaulē, kurā nav vietas Cilvēkam un Cilvēka cienīgas dzīves iespēju. Tā māca Skolotāji. Tā to formulē Helēna R.


652. No: Austris      Temats: deja... ?← 2019. gada 19. augusts 13:11:37

Kas ir deja Jūsu izpratnē? Par šo lika aizdomāties deju koncerta apmeklējums - visi vīrieši griež dejā visas sievietes, pēkšņi aptvēru, ka kauns skatīties uz to, kāpēc tā? Varbūt tam piešķiru pārāk lielu nozīmi? Ir tīkami noraudzīties dejā, kur dejo tikai vīri vai tikai sievas, bet kā vispār radās tā kopīgā deja - valsis, tango, arī, kāda nozīme tam tika piešķirta agrāk? Ļoti priecāšos par Jūsu viedokli saistībā ar deju.


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Dejas, kustību raksti un dumjas domas.

653. No: Austris      Temats: džūna... ?← 2019. gada 19. augusts 13:19:46

Ko Jūs varētu pateikt par Džūnu Davitašvili, kas viņa bija? Kaut kad tikai pa ausu galam bija dzirdēts par viņu, bet manu uzmanību pievērsa viņas gleznas. Paldies!


Austri!

Džūna pelnīja lielu naudu ar melnās maģijas palīdzību un daudzus Cilvēkus iesaistīja līdzīgā darbībā. Veica manipulācijas ar nezinošu un naivu Cilvēku apziņu, ar to viņus nododot šiem Cilvēkiem nekontrolējamu astrālo spēku varā. Viņas sekotāji un domubiedri, protams, viņu slavina, bet tā tas ir vienmēr. Indiešu mitoloģijā ir stāsts par blondu dēmonieti, kura vervēja brīvprātīgos dēmonu armijai. Viņa apstaigāja ciematus un tur rādīja brīnumus, apbūra ar savu runu, dziesmu un deju skaistumu, un ārstēja slimos. Par samaksu viņa prasīja, lai izārstētie un “dailes” apburtie stāstos dēmonu armijas rindās. Tādas “Džūnas” ir bijušas vienmēr un visur.


654. No: Austris      Temats: Planētas... ?← 2019. gada 31. augusts 22:19:39

Varbūt jautājumu uzdošu ne tādos terminos kā būtu pareizi, atvainojos. Interese ir par planētām, zvaigznēm un to ietekmi. Ja tās mazliet izmaina savu kustību trajektoriju un kādā brīdī atrodas tuvāk Zemei, kā tas ietekmē mūsu planētas iedzīvotājus un arī visu dzīvo mums apkārt? Esmu dzirdējis par Marsa ietekmi - tā pietuvošanās Zemei cilvēkos rada vairāk aizkaitināmību, nesavaldīgumu. Interneta vidē negribu meklēt informāciju, jo nespētu atsijāt graudus no pelavām šajā jautājumā - esmu nezinošs, bet ļoti vēlos uzzināt arī par pārējo kosmosa objektu (planētu, lielāko zvaigžņu, meteorītu) ietekmi uz cilvēku, kā tas notiek? Mūsu Zeme atrodas starp Venēru un Marsu, Tas liek aizdomāties tādās kategorijās arī kā vīrišķais un sievišķais, un laikam ne velti mēs esam starp šīm planētām. Vai dvēseles ejot pārdzimšanas ceļu "pievelkas" pie konkrētās tajā brīdī Zemi ietekmējošās planētas? Un bērna ieņemšanas brīdis ir svarīgāks par piedzimšanas brīdi (tādā ziņā ka - vai planētu ietekme atstāj pēdas arī pie dzimšanas?) Kādi spēki un kādas vibrācijas ir katrai no Saules sistēmas planētām un vai visas ir apzinātas? Un kā, kur uzzināt planētu izvietojumu, to kustību, vai jāvēršas pie kāda astronoma, kas to pēta ar speciālām ierīcēm? Kā kādreiz cilvēki zināja, sajuta attiecīgo planētu iedarbību? Paldies par domu apvāršņa paplašināšanu, neizsakāms prieks, ka ir tāds Skolotājs.


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Smiekli un asaras.

655. No: Vanesa      Temats: Perversiju izcelsme... ?← 2019. gada 23. septembris 13:04:43

Kāpēc ir cilvēki, kuri jūtas un grib būt pretējais dzimums? LGBT aktīvisti stāsta, ka viņu vidū esot tādi, kuri sevi jūtot kā nepiederīgu sava dzimuma ķermenim. Vai tam ir kāds pamats? Vai ir kādi metafiziski izskaidrojumi vai cēloņi? Vai perversijas ir iedzimtas vai iemācītas?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, "Dzegužu ligzdas" – burvju un raganu surogātmātes.

656. No: Līvas      Temats: Par astroloģiju... ?← 2019. gada 28. septembris 17:18:55

Kā izskaidrot, ka tas pareģojums patiesām ir precīzs no dzīves? Viss kā teikts.


Pirmkārt, “astrologs” programmē.

Otrkārt, ir neliela atšķirība starp “patērētājs vulgaris” un “astrologa” barošanās lauciņiem. “Patērētājs vulgaris” sev “barību” atrod nelielā, ap sevi koncentrētā materiālo parādību laukumiņā, bet “astrologs” to dara smalkākās – psihiskās darbības vidēs un viņam ir plašākā pieredze – viņš ir saskāries ar lielāku cilvēku likteņu skaitu – bijis spiests vairāk interesēties par citu dzīvēs notiekošo, kas ir pretējais tam, kā dzīvo egocentriskais sevi mīlošais “patērētājs vulgaris”.

Šī nelielā atšķirība aktivizē to, ko tagad sauc par intuīciju, bet kas ir prometejiskā prāta darbības spēja – spēja izzināt (redzēt) gatavos – nobriedušos notikumus (apstākļus) nākotnē. Var redzēt, kā “tāda” personība rīkosies “tādos” apstākļos. Pie tam to, uz ko reaģēt, bet ko atstāt bez ievērības, izvēles pati personība. Tāpēc vienādos apstākļos atšķirīgi attīstītas personības reaģē atšķirīgi. Tas ir tāpat kā vilciena lokomotīves vadītājs, ne tikai zin vilciena kustības grafiku un apstākļus savā maršrutā, bet arī redz nelielu daļu sev priekšā esošo sliežu un reljefu ap sliežu ceļu. Tāpēc viņš redz to, ko vagonā sēdošie ieraudzīs tikai kā notikušu faktu aiz garāmbraucošā vagona loga.


657. No: Patrīcija      Temats: Rūpes par vecākiem viņu vecumdienās... ?← 2019. gada 11. oktobris 12:28:41

Lūdzu, pastāstiet kādi ir pienākumi bērniem pret vecākiem viņu vecumdienās? Vai ir pieļaujami vecākus, kad tie kļūst nevarīgi gan fiziski, gan iespējams psihiski, nodot kāda cita aprūpē, pansionātā? Vai tomēr kādam no ģimenes locekļiem būtu jāuzņemas aprūpe, jāziedo savs laiks (iespēju un kompetences robežās protams)? Tas arī liekas pietiekami sarežģīti, jo bērniem ir taču jāstrādā, ir bērni, kuri jāaprūpē... tam vecajam cilvēkam gluži vienkārši var neatlikt laika kā tas arī visbiežāk notiek... Paldies.


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Dehumanizācija.

658. No: Cilvēks      Temats: Sieviete... ?← 2019. gada 21. oktobris 10:42:25

Bet kā nepazemot sievieti? Kā savu sievieti nepazemot ikdienā? Kāpēc mēs vairāk cienām svešiniekus, bet tos, no kā atkarīga Mājas svētība, mēs pazemojam?


Es nezinu, kāpēc Jūs tā darāt? Es nezinu, kāpēc Jūs pazemojat Sievieti, no kuras atkarīga Mājas svētība, bet cienāt svešiniekus. Es domāju, ka Sievieti ikdienā nepazemo tieši tādā pat veidā kā svētku dienās. Sievieti nepazemot ir vienkārši – tieši tāpat kā nepazemot vīrieti. Vienkārši nepazemot.


659. No: Aija      Temats: Cilvēku iebiedēšana... ?← 2019. gada 25. novembris 12:25:10

25. novembris ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskā dienā vardarbības izskaušanai pret sievieti. Un pret vīrieti drīkst? Un pret transvestītu drīkst? Un pret kaut kādu genderi drīkst?

ES atkal tiek aktualizēta sieviešu iebiedēšanas kampaņa ar lozungu “pret vardarbību ģimenē”. Manuprāt, tā iet roku rokā ar juvenālo justīciju, perverso minoritāšu aktivitātēm, pāragras un izlaidīgas seksualitātes, genderisma propagandu, mītu par zemo darba samaksu sievietēm un citām mākslīgi izraisītām un izdomātām problēmām, ar kādām sevi piesaka normālu attiecību un normālas ģimenes nīdējas – tās, kuras nav spējīgas veidot un uzturēt normālu ģimeni. Viņas sevi sauc par sieviešu tiesību aizstāvēm, bet patiesībā citām sievietēm atņem iespēju dzīvot normālu ģimenes dzīvi. Manuprāt, visi šie “aizstāvības” likumi vērsti uz ģimenes dzīves graušanu.

Vai tad nav pietiekami esošie likumi, kas nosaka atbildību par jebkādu vardarbību, huligānismu un kaitējumu nodarīšanu?

Mani interesē, kādi ir Jūsu uzskati šīs sieviešu iebiedēšanas kampaņas kontekstā? Ar ko Jūs vērstos pie vieniem vai otriem?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Iebiedēšanas tiesību aizstāvjiem.

660. No: Dace      Temats: Народ должен... ?← 2019. gada 02. decembris 20:25:40

Sociālos tīklos kā joks ceļo šāds teksts:
---
1. Народ должен жить хорошо.
2. Народ должен жить.
3. Народ должен.

Закон принят с поправками в трёх чтениях.

---
Man nav īsti saprotams, kur ir tāda joks sāls? Un kāpēc ar to nodarbojas arī it kā saprātīgi latvieši.
Vai Jūs to varētu nokomentēt?


Atbilde uz šo jautājumu ir raksts - P. Stelps, Par tautu Godu.

661. No: Māras      Temats: organisms un laikapstākļu ietekme... ?← 2019. gada 08. decembris 12:52:07

Labdien! Jaunībā izgrieza aklo zarnu, bija iekaisums. Vēl joprojām jūtu griezuma vietu, kad nāk atkusnis, vispār - uz laikapstākļu maiņu. Kāda ir aklās zarnas nozīme organismā no garīgā redzējuma? Kāpēc tā ir vajadzīga, jo tās derīgumu it kā vēl neviens nav pierādījis? Vai tas nav līdzīgi kā ar gudrības zobiem, ka tā kā cilvēce tos vairs neizmanto, tad tie tādi neattīstījušies dīgst? Un otrs jautājums par meteojutīgajiem. Kāpēc pie trešās prognozes, pie saules izvirdumiem neciešami sāp galva, nekādas zāles nepalīdz, bet pirms vētrām un stipra vēja laikā griežas galva, ārsts to nevar pamatot, jo pie visiem mēraparātiem ir būts, tur viss ir vislabākajā kārtībā. Tiklīdz laikapstākļi mainās, tā atkal viss labi, it kā nekas nebūtu bijis. Paldies!


Labdien, Māra!


Aklā zarna ir viens no psihiskās enerģijas asimilācijas orgāniem. Lielākā daļa rietumnieku dzīvo materiālisma veidotā priekšmetiskā, pseidokultūras un ideoloģisko mītu pasaulē. Ideoloģiskie mīti formē “zinātnisko”, “kultūras” un sadzīves normu (normu noliegums arī ir norma, ja to kā obligātu paceļ pār citām) telpu. Materiālisms sašaurina prāta darbības, uztveres un pasaules izziņas telpu. Tāpēc “zinātniskā” un “medicīniskā” aparatūru, mediķu spējas un zināšanas ir šīs ideoloģijas mītu sašaurinātas. Sašaurinājums ļauj Cilvēku aplūkot kā bioloģiski-fizioloģisku un psihisku mehānismu. Ārpus šī mehānisma paliek smalkās matērijas, enerģiju un Ideju (Pārpasaulīgā un Pārlaicīgā) cēloņu pasaule. Tas ir apmēram tā, kā automašīnas gaita tās ceļā tiek aplūkota, ignorējot to vadošā Cilvēka darbību.

Jūsu smalkais ķermenis ir daļa no Jūsu dzīvesvietas, kontinenta un planētas smalkā ķermeņa, kura daļa ir ģimenes, tautas un Cilvēces smalkā enerģētiskā un materiālā daļa. Jūsu apziņa un Nootiskā daba – Jūsu domātājs rada tos cēloņus, kuri uzskaņo Jūsu smalko ķermeni apkārtējās vides izmaiņu un notikumu uztverei.

Ja Jūs sakāt, ka “aklās zarnas derīgumu it kā neviens nav pierādījis”, tad es saku, ka tā tas ir rietumnieku mitoloģijas pasaulē. Mūsu filosofisko zināšanu pasaulē tā ir viena no daudzajām vispārzināmajām patiesībām, kuras audzēkņi apgūst savu Skolotāju vadībā. Materiālisti noliedz Skolotāju esamību, tāpēc viņiem ir slēgta tāda izziņas telpa un tur esošā apguves iespēja. Viņi, aptaustot savas sētas mietus, raksta traktātus par pasaules ģeogrāfisko ainu.

Ja Jūs sakāt, ka gudrības zobi neesot vajadzīgi, tad es saku – pārcelieties uz dzīvi subtropos, beidziet ēst gaļu, pārejiet uz augļu un augu barību un tad redzēsim, kas notiks ar Jūsu bērnu bērnu zobiem. Pie tam Jums būs jādzīvo attīstīta Cilvēka, bet ne deģenerētu tautu mežonībā ieslīgušo palieku dzīve. Paliekot rietumnieku materiālistiskās ideoloģijas mītu pasaulē, Jūs nevarat dzīvot Filosofisko zināšanu veidotā pasaulē. Ir divas nesavienojamas pasaules. Viena ir Īstā – Zināšanu pasaule. Otra ir iluzoriskā – materiālistiskās ideoloģijas mītu veidotā pasaule.


662. No: Ksenija      Temats: Latvijas ķengāšana... ?← 2019. gada 12. decembris 12:46:08

Labdien, Kāds būtu Jūsu redzējums un izskaidrojums par pēdējo Latvijas izsmiešanu Amerikāņu šovā- Saturday night live? Kādēļ, pēc Jūsu domām, izķengāšanai ir tieši izvēlēta Latvija, par kuru reti kurš "āmurikānis" zin? Vai tieši otrādi, tagad zin vairāk..? Paldies.


Man nav skaidrojuma par Jūsu minēto faktu – es tādus neskatos, “āmurikāņu” dzīve mani interesē tikai no “putna lidojuma” nepieskaroties viņu “āmurikāniskajai” ikdienai. “Āmurikāņi” sēdina Gejropu – arī caur Latviju. Uzbrukums ECB gāja caur Latviju ar uzbrukumu AB un Latvijas bankai – Rimšēvičam. Latvija ir ASV kolonija, protektorāts, “indiāņu zeme”, tāpēc to izmanto kā proktologa gumijas cimdu. Jūsu minēto jāsasaista ar pašu latviešu sūdabrāļu (uz viena poda sēdējušo) sūdzēšanos kungam par “Ventspils diktatoru”. Kungs gan sūdzību uzklausa, gan par sūdzētāju pasmejas – pateic visu, ko domā. Uzbrukums “Ventspils diktatoram” ir Trampa situācijas atspoguļojums un ar to “diktatoru” paceļ Tarmpa līmenī. Visi zin Trampu, visi zin (caur sankcijām) “diktatoru”, visi zin Latviju – arī tur ir savs Tramps.


663. No: Domātājs      Temats: Domu spēks... ?← 2019. gada 27. decembris 0:27:27

Sveicināti! Kādas būtu Jūsu domas par transērfingu? Šķiet, šādu jēdzienu ieviesis un tālāk pasaulē ar vairākām grāmatām iznesis Vadims Zēlands no Krievijas. Paldies!


Cilvēki nav vienādi. Vieni apgūst zināšanas un izsmalcinās filosofijas studijās. Citi lasa daiļliteratūru - bagātina savu dvēseli ar saprātīgu Cilvēku dvēseļu darba augļiem. Vēl citi labprātīgi gremdējas dzeltenās preses slejās, kur izbauda sensacionālus faktiņus iz “spožo padibeņu dzīves”. Pie tādas lasāmvielas pieder arī visi padomiņi un teorijas no sērijas “kā kļūt…, kā iegūt…, kā saregulēt…”. Tā ir “dzeltenās preses” interešu sfēra, teksti un lasītāju loks – zemākais patērētāju līmenis.

Par to, ko Jūs saucat par “transērfingu” es domāju tieši to pašu, ko par agrāk bijušo “karmas diagnostiku”, “vortex vertikalizāciju”, “aurosomu”, “violeto liesmiņu”, “Lulli Vilmu” un bēdīgi slaveno Štokni (Kalnu) ar viņa “Dvēseli” un visiem citiem tādiem materiāliem.

Mūsdienu naudas iegūšanas (izgūšanas no Cilvēku un divkāju vides) paņēmienu klāstā ir arī apdrukāta papīra tirdzniecība. Tajā specializējas apdrukās organizatori (“izdevniecības”), apdrukātāji – tipogrāfijas un apdruku tirgotāji “grāmatu” veikalos. Tā kā apdrukas organizatoriem vajag radīt pārdodamas preces – “grāmatas” esamības ilūziju, tad, ņemot vērā to, ka “lasītājs” par “grāmatu” uzskata to apdrukāto papīru, uz kura ir sadrukāti šķietami sakarīgos teikumos izvietoti vārdi, tad organizatori sameklē kādus “autorus”, kuri ir gatavi tādus vārdus izvietot uz papīra lapas.

Netālā nākotnē to darīs datorprogrammas. Par šo pakalpojumu apdruku organizatori vārdu izvietotajam izmaksā daļu no saņemtās peļņas.

Izglītību saņēmuši Cilvēki to zin, tāpēc nepievērš uzmanību tādu procesu ceļā radītai produkcijai. Neizglītotie nav spējīgi saprast starpību starp grāmatu un apdrukātu papīru, tāpēc to pērk un lasa tur redzamos vārdus, kuros atrod sev vajadzīgo ilūziju – mentālās un emocionālās narkotikas devu.


Uz sākumu
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa