Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi


Lekcijas un mācību darbs,
izstādes, filmu noskatīšanās un sabiedriskā dzīve.


Lekcijas par "Baltu pasaules ēkas uzbūvi".

Pieteikties pie:

       Rīgā - Vents Priedīte 29243285
       Lādezerā - Aija Vilčinska 26457397
       Cēsīs - Dace Rence 26345854

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa