Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
IETEICAMĀ LITERATŪRA

1.         Mahatmu vēstules
2.         Dzīvās Ētikas Mācība
3.         H. Rērihas vēstules
4.         H. Blavatska     Slepenā Doktrīna, Atmaskotā Izīda, Klusuma balss, u.c. darbi
5.         Radoņežas Sergijs
6.         Origena darbi
7.         A. P. Sinnets     Ezotēriskais Buddisms
8.         A. Bezantes raksti un sacerējumi
9.         H. Olkota raksti un sacerējumi
10.       Č. Lidbiters      Astrālā pasaule
11.       R. Rudzīša darbi
12.       A. Klizovskis    Jaunā laikmeta pasaules izpratne
13.       Raiņa un Aspazijas darbi
14.       M. Kībers        Mazās Veronikas trīs liesmas
15.       Svēdenborga darbi
16.       H. Inaijats Hans Skaņas mistika {Хазрат Инайят Хан "Мистицизм звука"}
17.       J. Zilbersdorfs Patiesības meklējumos {E. A. Зильберсдорф "В поисках Правды"}
18.       E. Šēnberga raksti
19.       P. Stelps           Iekop Savu Dārzu,
                                     Vīzija Latvijas Nākotnei,
                                     Rīta dziesma,
                                     Ulubeles atslēgas,
                                     Pēcpusdienas sarunas
20.       P. Stelps           dzeja:  Rozes Vārdā
                                                Saules Zeltīts Kuģis
                                                Sirds un Mājupceļš
                                                Uz Tavu Zemi
                                                Sākums
                                                Par Vēju, Dēlu un Zvaigznēm
21.       Ļ. Gumiļovs      Zemes Etnoģenēze un Biosfēra

(Klasisks jezuītiskās darbības un ierobežojošas apziņas piemērs. Labi atrisināta pamattēma. Lai ietekmētu notiekošo, ir vajadzīgi objektīvi pētījumi un sintētisks skats uz vērojamo parādību. Visā darbā vērojami "apziņas griesti", kuri darba beigu daļā kristalizējas noosfēras "ekrāna" tēlā. Šie griesti nosaka ar pētījumiem saistītu blakus parādību izkropļojumus un noklusējumus, kas beigu daļā noved pie atklātiem meliem un pilnīgi izkropļotas pasaules ainas uzburšanas. Viņa "Pasionaritāte" paliek kā tumša čaula bez sava piepildījuma un tiem faktoriem, kuri savā mijiedarbību vienotībā piešķir tai kvalitātes un virzības. Viņa meli ir mērķtiecīgi un ir vērsti uz šīs čaulas tukšuma saglabāšanu. Tā arī ir autora ideoloģisko tēvu - jezuītu un viņu tumsas kunga vizītkarte.)

22.       V. Vernadskis  Noosfēra un biosfēra
23.       V. Mihailovs   Atnāciet, tad izspriedīsim, Sargs savam brālim
24.       U. le Gvina      Jūrzemes burvis, Atuanas kapenes, Vistālākais krasts, Tehanu                                     u.c. darbi
25.       Latviešu tautas pasakas un teikas
            Latviešu mitoloģija
            Skandināvu, ķeltu, slāvu (gotu) mitoloģija
            Kristīgā mitoloģija (Vecā un Jaunā derība)
26.       I. Magone "Esmu es pati"
27.       K. Skalbes darbi
28.       F. Bārdas darbi
29.       A. Brigaderes darbi
30.       Z. Mauriņas darbi
31.       Nikola Tesla raksti {Никола Тесла "Статьи"}

Literatūra - mūzikas ietekmes uz Cilvēku teorētiskie jautājumi.