Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
Mērķi:

- Sabiedrības darbības smalko mehānismu izpēte un iegūto atziņu ieviešana praksē.

- Pasaulei atgādināt to, ka kultūrvides sabiedrība visas planētas mērogā ir vienīgā humānā sabiedrība ar pietiekamu ilgtspējības potenciālu.

- Latvijā veicināt patērētājsabiedrības pārveidi kultūrvides sabiedrībā.

- Koordinēt dažādu juridisko un fizisko personu darbību biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē un darbībā ar mērķi nezaudēt kopējo filosofisko ievirzi un mērogus, vīziju, kā arī projektu realizāciju.

- Izdevējdarbība un informācijas sniegšana, kas veicina izpratni par kultūru, humānismu un kultūrvides sabiedrību.

- Sadarbība ar citām pasaules organizācijām ar līdzīgiem mērķiem.

- Vākt, apkopot un izplatīt informāciju.

- Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus pasākumus.

- Rīkot pasākumus saskaņā ar darbības mērķiem.

- Šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu no ziedojumiem, dažādu fondu piešķirtajiem līdzekļiem.
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija / VIDEO kanāls | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa