Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
Miers Jums!

Esat gaidīts un laipni lūgts!
Esat sveicināts Mūsu Pasaulē
un Mūsu Pavarda Gaismā!

balodis
Mēs esam derīgi tiem, kam mēs deram.
balodis
Mēs negribam kādu pārliecināt par Mūsu rīcības pareizumu un zināšanu neapstrīdamību.
balodis
Mēs varam palīdzēt atrast atbildes tiem, kas tās meklē.
balodis
Mēs uzklausīsim visus, kuri grib būt uzklausīti.
balodis
Mēs nestrīdēsimies ar tiem, kuri domā citādi vai nav ar Mums mierā.
balodis
Mēs esam gatavi diskutēt ar Domu biedriem par to, kā Mums labāk darīt to, ko darām Mēs un kā palīdzēt Domu biedru darbā.
balodis
Mēs uzklausīsim kritiku, bet neļausim sevi novirzīt no tā, ko redzam par pareizu, labu un ticamu.
balodis
Mēs varam atklāt Mums Zināmo Domu biedriem, bet nevaram mierināt tos, kuriem ir citādi uzskati par lietu dabu un kārtību.
balodis
Mēs atbildēsim uz jautājumiem, bet nesniegsim pierādījumus savu atbilžu apstiprināšanai.
balodis
Mēs priecāsimies, ja Mūsu atbildes izraisīs jaunus jautājumus un rosinās Jūs pierādījumu meklējumos pret vai par labu Mūsu zināšanām.
balodis
Mēs priecāsimies par katru ceļabiedru, bet neskumsim baudot Ceļa vientulību.
balodis
Mēs nebūsim pārsteigti, sastopot Ceļā visdīvainākos Draugus un vērotājus, taču vienmēr atcerēsimies, ka neesam ne pirmie ne pēdējie šajā Ceļā.
balodis
Mēs esam Ceļā, kurš, būdams Mūsu Ceļš, tāpat ir daudzu citu Ceļš un tas, ko varam vēlēt visiem, ir - Ceļā būt!
Sociopsiholoģijas asociācija / VIDEO kanāls / Kanāls Balodis
Baltu klubs | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa