Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

621.

No: Lauva       Temats: Aptumsumu "koridors"...

?←      2018. gada 26. jūnijs 12:24:08

Labdien! Nupat uzzināju, ka jūlijā un augustā būs trīs aptumsumi: 13.07.-Saules, 27.07. - mēness un 11.08. - atkal Saules. Vai šāda laika posmā ieviestas pārmaiņas dzīvē būs graujošas? Piemēram, uzsākt strādāt citā darba vietā vai uzsākt jaunas attiecības. Kā vispār labāk uzvesties šādos brīžos - neko nemainīt, "sastingt", vai arī dzīvot tā, it kā nekādas aptumsumu ietekmes nebūtu?Aptumsumu virkne.


Sveicieni visām Lauvām, Zebrām, Antilopēm, Žirafēm un it sevišķi mīļajiem Jenotiņiem!


Liekas, ka par aptumsumiem ir gana daudz runāts. Astronomiski skatoties, Saules aptumsums ir tad, kad savstarpējā kustībā Saule, Zeme un Mēness nonāk uz vienas taisnes. Tad Mēness pilnās ēnas konuss pārslīd Zemes virsmai. Saules un Mēness diametru atšķirības dēļ aiz Mēness veidojas izklīstošas pusēnas konuss un pastāvīgs pilnās ēnas konuss.

Metafiziski raugoties, Saules aptumsums ir tad, kad virzienā no Saules Zemi sasniedz Saules iedarbībai pretēji spēki – Mēness pilnās ēnas konusā mītošās tumsas būtnes. Tumsā mītošo un Saules gaismas veidoto būtņu esamība vienā telpā (“multikulturālisms”) nav iespējama. Arī aiz Zemes ir tās pilnās ēnas konuss, kurā mīt Zemes tumsas būtnes. Naktī uz Zemes valda tumsas būtnes, bet dienā Gaismas būtnes. Tumsas un Gaismas būtnes ir rupjās matērijas procesus ietekmējošas smalkās pasaules realitātes.

Tāpēc katra realitāte – Gaisma vai tumsa uztur savus procesus, savas Dzīvības formas, fiziskās, psihiskās un sabiedriskās norises. Kas notiek dienā, tas nenotiek naktī un otrādi. Tāpēc katrai atbilst savi dzīvnieki, augi vai atbilstoši mainās to daba. Kas ir labi Gaismā, tas tumsā ir slikti un otrādi. Tāpēc katra būtne ir aktīva savā laikā, kas atbilst tās dabai.

Tumsas būtnes veido un uztur savu organismu, augu un dzīvnieku hierarhiju. Visi parazīti ir tumsas organismi. Ir indīgie tumsas augi (arī visas orhidejas), ir tumsas kukaiņi - zirnekļi., skorpioni, skolopendras, falangas un daudzi citi – visi tie, kas slēpjas tumsā un arī indīgie. Vispār - indīgums ir piederības zīme tumsai. Tumsas dzīvnieki ir visi albīni, visas čūskas, krupji, tumsas zivis, sikspārņi, grauzēji – peles un žurkas, kaķi un vārnveidīgie putni. Cūkas ir tumsas dzīvnieki, tāpat kā sēnes (raugi!).

Saule un Gaismas būtnes veido savu dzīvo būtņu pasauli, kuru cenšas samaitāt un bojāt tumsas būtnes. Cilvēks ir Gaismas pasaules daļa un tādēļ viņa evolūcija ir tikai Gaismas daļā. Saskarsmē ar tumsas būtnēm un to radītajām formām aptur Cilvēka evolūciju, sagrauj viņa dvēseli un miesu. Sākumā tumsas būtnes Cilvēku samaitā – padara viņu netīru, bet pēc tam ierosina viņa bojāšanos – pūšanu – dvēseles un miesas sabrukumu un tā iegūst tajā ieguldīto enerģiju. Samaitātie un bojātie uztur kontaktu ar tumsas būtnēm, organizē un piedalās nakts dzīvē, vairo un sargā tumsas dzīvniekus, un visādi izplata Cilvēku samaitājošo – kontaktus ar tumsu, tumsas būtnēm un to veidotajiem organismiem.

Normāli Cilvēki meklē gaismu, priecājas par rītausmu, dienas gaismu, dienas dzīvi un dienas dzīvniekiem, augiem un dzīvību, par Gaismu nesošo un gaismu izstarojošo. Normāli Cilvēki jūt nepatiku pret tumsu, nakts dzīvi, izjūt riebumu pret zirnekļiem, čūskām, grauzējiem, krupjiem, čūskām, sikspārņiem, kaķiem un vārnveidīgajiem putniem, kurus aktīvi izstumj no savas dzīves vides. Normāli Cilvēki neēd cūkas gaļu pat bada laikā (gaļa ir bada laika pārtika). Normāli Cilvēki apkaro parazītus un parazītisma parādību dabā, dvēseles un sabiedriskajā dzīvē. Katra sabiedrība ir kolektīvas Gaismas dzīves, samaitātības vai bojāejas forma. Katrā sabiedrībā ir savas problēmas, bet samaitātības un bojāejas sabiedrībās parazītisms pieņem tur iespējamās formas.

Cilvēks ir Gaismas būtne – Saules bērns, kuram sveša tumsas pasaule. Starp tumsas un Gaismas būtnēm notiek nemitīga cīņa. Mūsu Saules sistēmā visa enerģija, tādā vai citādā ceļā nāk no, vai caur Sauli. Saule ir reizē devējs un sargātājs. Tumsas būtnes grib iegūt Gaismas būtņu galveno resursu – enerģiju, bet gaismas būtnes cenšas to paturēt savā pārziņā savas Gaismas būtņu dzīves virzībai.

Gaismas un tumsas būtņu daba ir pretēja. Gaismas būtnes ir veidotājas un saņemtās enerģijas “ieguldītājas” – uzlabojumu virzītājas, bet tumsas būtnes ir ieguldītās enerģijas “izņēmējas” – veidojumu noārdītājas. Normāli Cilvēki dzīvo dienā – Saules gaismā un enerģijas “ieguldīšanā” – uzlabošanā, dienas kolektīvajā dzīvē. Bojātie - tumsas paverdzinātie ir aktīvi naktī, pagātnes sasniegumu baudīšanā un individuālā savu personisko interešu apmierināšanā.

Saules aptumsuma laikā uz Zemes (alās, dobumos, neapgaismotās ēku un konstrukciju daļās) esošās tumsas būtnes iegūst iespēju iznākt no paslēptuvēm diennakts pozitīvo enerģētisko stāvokļu laikā (12 stundas no saules lēkta līdz rietam) tāpēc iegūst sevišķi spēcīgu samaitājošu un bojājošu iespēju. Papildus tam uz Zemes nonāk arī Mēness tumsas būtnes no tā pilnās ēnas konusa. Mēness ir mirusi planēta, kur notiek Mēness ķermeņa sabrukuma procesi, tāpēc Mēness tumsas būtnes ir sevišķi aktīvas un postošas. Tās stājās konfliktā kā ar Gaismas tā arī ar Zemes tumsas būtnēm. Tā ir “trešā puse” karastāvoklī un izjauc nostabilizētās robežas, pretsvarus un saturus. Tas ir karastāvokļa maksimums – haoss, kurā katrs cīnās pret visiem. Saules aptumsuma zonas – tumsas konusa virzīšanās pa Zemes virsmu iezīmē turpmāko destruktīvo procesu aktivizācijas vietas – Cilvēku, Zemes virsmas, biosfēras un sabiedrību destrukcijas problēmu vietas.

Uzdotais jautājums rāda, ka šī Lauva ir salasījusies “astroloģisko” (bet patiesībā asrtomantu – zīlētāju pēc planētu stāvoklim, kam nekāda sakara ar Astroloģiju nav) rakstnieku stāstiņus. Viņas jautājumu var pārfrāzēt tā: “Vai plūdu, katastrofālu zemestrīču, bada, kara un masveida vājprāta, masu psihožu (futbola un hokeja fanošana) laikā veiktās pārmaiņas dzīvē būs graujošas?” Te taču nav runa par katastrofas laikā izdarītu darba vietas maiņu vai iepazīšanos, bet par normālas dzīves neesamību katastrofas laikā. Tur, kur norma ir miers un klusums, tur haoss un troksnis likvidē miera un klusuma telpu. Tikai samaitāts multikulturālists var muldēt par klusuma un trokšņa “tolerances veidoto koeksistenci”. Tikai muļķis var runāt par drošību noziedzīgā vidē un bojāejošā civilizācijā.

Uzdotais jautājums rāda (“astroloģiskās” literatūras saturīgums) to, ka šī Lauva neko nezin par Saules aptumsuma īsto būtību – uz plūdiem, viesuļvētru un karu raugās kā uz “dzīves plūdumu ietekmējošu negatīvu faktoru”. Viņa domā, ka samaitāšanas iespēja ir “mīnusiņš optimālu risinājumu meklējumos”. Lode pierē nav neveiksmīga diena! Nolaupīta psihiskā enerģija nav “neveiksmīgs pirkums” – norakstāms zaudējums personiskajā budžetā! Tumsā ieņemts bērns nav “iespējamais variants” – tā ir šī pasaulē nākošā Cilvēka dzīves norakstīšana – samaitāšana pašā saknē, pašos pamatos – neglābjama viņa dvēseles sacūkošana – samaitāšana – nederīga psihiskā ķermeņa radīšana.

Var, protams, izlikties, ka plūdu laikā nav plūdu, ka nams nav zemestrīcē sabrucis, ka kara laikā lodes un šāviņi nelido, ka nav ieraktu mīnu un turpināt dzīvot tā, it kā tā visa nebūtu. Var jau noliegt plūdu, zemestrīču un karu esamību, kā smalkās pasaules noliegumā to dara materiālistiskās “zinātnes” māņticība. Var jau pieņemt šo “zinātnisko” māņticību, bet tāda noliegšana nekā neatceļ noliegto parādību esamību.

Katrs Cilvēks pēc savas dabas – veselības, samaitātības vai bojājuma izvēlas tai atbilstošu darbību. Veselie cenšas saglabāt sevi un savu veselību. Samaitātie maitāties vēl vairāk. Bojātie izplatīt samaitājošo un bojājošo.

Normālie un veselie saprot, ka krīžu, karu un kataklizmu laikā nav normālas dzīves un uz tādu laiku nekādā veidā nevar attiecināt normālas dzīves kārtību. Ārkārtas apstākļos normāls Cilvēks rīkojas ar ārkārtas situācijām atbilstošiem līdzekļiem un dara visu, lai saglabātu savu veselību situācijas radītajos apstākļos. Tumsas būtņu iebrukuma apstākļos jādara viss iespējamais, lai nepieļautu samaitājošus kontaktus ar tumsu, tumsas būtnēm un to radītajiem organismiem.PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa